Gård Breivik (57)

 

Sider

Div

1886

Breivik - matrikkel

Sogn: Rødø Sogn
•Gårdsnummer: 57
•Gammelt matrikkelnr: 116
•Navn på gård: Breivik
Antall bruk registrert på matrikkelgården: 4
1 118a Breivik Jon Johannessen 1-3 0-2-4-4
2 118b Breivik Daniel Johannessen 0-93 0-2-4-4
3 118c Breivik Jens Jensen 1-96 0-4-7-7
3 118c Breivik Ole Thomassen 1-96 0-4-7-7

1795

Skatt

Kvernskatt
1383 Svend Peder og Niels nu Svend og Henrich 1 qværn i brug 6 s.
1384 Henrich Peder og Niels nu Svend og Henrich 1 qværn i brug 6 s.
1385 Christopher Hans nu Christopher 1 qværn i brug 4 s.

1743

Korngjeld

Korngjeld
Futerekneskap over korngjeld i Helgeland 1743 (1774):
216 23 Rødøe fierding Brevig Christopher Christophersen Død i armod 1 rd. 49 s
217 23 Rødøe fierding Brevig Christen Huusmand et urigtig Navn 65 s
218 23 Rødøe fierding Brevig Elias Haagensen Død i armod 2 rd. 25 s

1691-1699

Skatt

Skattemantallet - Johannis Gjørdssen
Skattemanntal for tenestefolk, handverkarar, strandsittarar mm for Helgeland futedøme 1691-1696 og 1699 - Rødø:
671 1699 Rødøe Rødøe Johanis Giørdssen Brevigen 2 ort Huus-Mænd

1647

Skattematrikkel

Brewigh 1 w.
Joenn 1/2 w.
Baara 1/2 w,
Rødøe presteboell.

1610

Navn

Gårdsnavn
b.16, s.169
57. Breivik. Udt. brei2víKa. -- Breuig 1610. 1614. Breuiigh 1661. Breviig 1723.