Gård Breivik (57)

Bruk nr 1 s2

09 Aud Johanne Johsen, g. Johansen, eier og bruker
08 Johan Johnsen, eier og bruker
07 Johan P.E. Johnsen, eier og bruker
07 Peder Johnsen, husmann

Bruk nr 1 s1

06 John Johansen, eier og bruker
06 Peder Eriksen, losjerende
05 Johan Jonsen, eier og bruker
04 Kristian Jonassen, leiledning
03 Nils Kristian Fordelsen, leiledning
02 Jonas Bugge Hansen, leiledning
01 Sven Hansen, leiledning

Bruk nr 2 s3

11 Jann Ola Breivik, eier og bruker
10 Linas Breivik, eier og bruker
09 Peter Davidsen, eier og bruker
09 David Olsen, strandsitter

Bruk nr 2 s2

08 Daniel Ebenhard Johannessen
07 Kristian Lorents Tønder Sørensen
06 Kristen Øvrebø, leilending
06 Israel Israelsen, innerste

Bruk nr 2 s1

05 Kristoffer Bertelsen, leilending
04 Bertel Jonsen, leilending
03 Morten Olsen, leilending
02 Hans Henriksen; leilending
01 Henrik Hansen, leilending

Bruk nr 3 s2

07 Brødrene Kilskar
06 Johanna Kjerstin Andrea Jensen
05 Jens Johan Jensen
04 Ole Mathias Tomassen, eier 10 år, senere bnr 4.
04 Jens Andreas Mikal Jensen
04 Johan Kristiansen, bosatt her 1910

Bruk nr 3 s1

03 Samuel Olsen
02 Peter Larsen, Losjerende
02 Ole Sivertsen
01 Kristoffer Hansen

Bruk nr 4

Berglund (Lorentsen) Bjerkeli
Tomas Bertinus Olsen Bjerkeli
Ole Mathias Tomassen Bjerekeli

Bruk nr 5

05 Libakken: Gudmund Johan Tønder Johansen, bosatt
05 Libakken: Karl Olai Johansen, eier
05 Libakken: Johan Kristiansen, eier

Bruk nr 6

06 Seljenes: Tomas, Sverre og Roar Bjerkeli
06 Seljenes: Hilmar Johan Bjerkeli
06 Seljenes: Alfred Bjerkeli
06 Seljenes: Anton Johan Meier Olsen Bjerkeli

Bruk nr 7 og 10

Hans etterslekt - flere
Ole Rønneberg Olsen Bjerkeli

Bruk nr 8 og 9

08 Øvre Breivik: Tor Ludvig Rønneberg
08 Øvre Breivik: Ole Rønneberg

09: Brødrene Kilskar
09: Johanna Jensen

Bruk nr 11 og videre

1801 og noe før

1801 Henrik Hansen
1801 Svend Hansen

ALLE personer før 1801 er tatt ut her pga plassmangel og lagt i PDF filer i egen database på min PC.

Div

1886 Breivik - matrikkel

Sogn: Rødø Sogn
•Gårdsnummer: 57
•Gammelt matrikkelnr: 116
•Navn på gård: Breivik
Antall bruk registrert på matrikkelgården: 4
1 118a Breivik Jon Johannessen 1-3 0-2-4-4
2 118b Breivik Daniel Johannessen 0-93 0-2-4-4
3 118c Breivik Jens Jensen 1-96 0-4-7-7
3 118c Breivik Ole Thomassen 1-96 0-4-7-7

1795 Skatt

Kvernskatt
1383 Svend Peder og Niels nu Svend og Henrich 1 qværn i brug 6 s.
1384 Henrich Peder og Niels nu Svend og Henrich 1 qværn i brug 6 s.
1385 Christopher Hans nu Christopher 1 qværn i brug 4 s.

1743 Korngjeld

Korngjeld
Futerekneskap over korngjeld i Helgeland 1743 (1774):
216 23 Rødøe fierding Brevig Christopher Christophersen Død i armod 1 rd. 49 s
217 23 Rødøe fierding Brevig Christen Huusmand et urigtig Navn 65 s
218 23 Rødøe fierding Brevig Elias Haagensen Død i armod 2 rd. 25 s

1699 Skatt

Skattemantallet - Johannis Gjørdssen
Skattemanntal for tenestefolk, handverkarar, strandsittarar mm for Helgeland futedøme 1691-1696 og 1699 - Rødø:
671 1699 Rødøe Rødøe Johanis Giørdssen Brevigen 2 ort Huus-Mænd

1647 Skattematrikkel

Brewigh 1 w.
Joenn 1/2 w.
Baara 1/2 w,
Rødøe presteboell.

1610 Navn

Gårdsnavn
b.16, s.169
57. Breivik. Udt. brei2víKa. -- Breuig 1610. 1614. Breuiigh 1661. Breviig 1723.

Foreløpig lagret

Konfirmerte gården Breivik

KONFIRMERTE MED BOSTED GÅRDEN BREIVIK.


1761 Helken Christophersdtr Brevik, 18 år.

1761 Marith Johnsdtr Breivik, 17 år.

1767 Kirsten Erichsdtr Brevik, 18 år.

1770 Lars Erichsen Brevik, 17 år.

1777 Hans Olsen Breivik, 17 år.

1777 Johannes Hansen Brevik, 19 år.

1782 Ole Pedersen Brevik, 18 år.

1782 Pernille Olsdtr Brevik, 18 år.

1782 Dorothea Jensdtr Brevik, 18 år.

1784 Nils Persen Brevik, 19 år.

1784 Pernilla Andersdtr Breivik, 18 år.

1785 Andreas Pedersen Breivik, 17 år.

1786 Michelina Pedersdtr Breivik, 17 år.

1791 Berith Andersdtr Breivik, 18 år.

1815 Ola Peersen Brevik, ikke oppgitt alder.

1818 Anders Peersen Breivik, ikke oppgitt alder.