Gård Brendsvik (10) - bnr 2 Kilboghavn

Hovedsiden

FAMILIENE:
0000 Arne Jensen
1950 Olaf Jensen
1910 Jens Johansen
1910 Birger Jensen, husmann
1875 Johan Jakobsen, kaamand, tidligere husmann

10.02 Arne Jensen

Eier - Arne Jensen

10.02 1950 Olaf Jenen

1950

Eier og bruker - Olaf Jensen

Matrikkelutkastet fra 1950:
Bruk nr. 2 Kilboghavn - av gården Brensvik.
Skyld: 21 øre.
Hjemmelsinnehaver: Olaf Jensen.

10.02 1910 Jens Johansen

1910

Eier og bruker - Jens Johansen

001 01 Jens Johansen 22.09.1844 Rødøy hf g Gaardbruker og fisker b
002 01 Gurianne Johnsdatter 28.06.1854 Rødøy hm g Gaardmandskone b
003 01 Konrad Jensen 24.01.1884 Rødøy s ug Søn b
004 01 Benjamen Jensen 11.03.1887 Rødøy s ug Fiskeri b
005 01 Sigurd Jensen 11.04.1889 Rødøy s ug Fiskeri b
006 01 Idda Jensdatter 27.05.1891 Rødøy d ug Datter b
007 01 Olaf Jensen 24.12.1893 Rødøy s ug Fiskeri b
008 01 Ole Jensen 17.01.1900 Rødøy s ug Søn b

1900

Eier og bruker - Jens Johansen

001 01 Jens Johansen 1846 Rødøy herred* Hf g Gaardsdrift, Fiskeri Gaardbruger S b
002 01 Guriane Johnsdatter 1853 Rødøy herred* Hm g Husgjerning kreaturstel b
003 01 Konrad Jensen 1884 Rødøy herred* S ug Syg- udygtig til arbeide b
004 01 Benjamin Jensen 1887 Rødøy herred* S ug hjælper i Kreaturstel b
005 01 Sigurd Jensen 1889 Rødøy herred* S ug Barn b
006 01 Ida Jensen 1891 Rødøy herred* D ug Barn b
007 01 Olaf Jensen 1893 Rødøy herred* S ug Barn b
008 01 Ole Jensen 17.01.1900 Rødøy herred* S ug Barn b
009 01 Berger Jensen 1880 Rødøy herred* S ug Gaardsdrift, Fiskeri b

1886

Matrikkel

2 71b Kilboghavn Jens Johansen 0-31 0-0-11-11

1884

Mor og svigermor Sigri dør her

Døde her den 24.9.1884.

1875 (1)

Eier og bruker - Jens Johansen

001 01 Jens Johansen 1846 Rødø Pr. hf g Gaardbr. Selveier, har nylig kjøbt, Fisker b
002 01 Karen Johnsdatter 1849 Legangers Pr. Hans Kone g b
003 01 John Jensen 1874 Rødø Pr. s b
004 01 Sigrid Gutormsdatter 1818 Leganger Pr. hfs Svigermoder e b

Utsæd/husdyr:

J. Johansen
Utsæd: by1/5 po3
Husdyr: ku3 få13

1875 FT

Svigermor: Sigri Guttormsdtr

Hun er mor til begge ektefellene her og svigermor til brukeren her Jens Johansen. Hun flyttet hit sannsynlig straks etter at ektefellen hennes omkom på sjøen 1871. Familien bodde tidligere på Tjong Øvre - plass under bnr 2. Lenke dit.

EKTEFELLE OG BARN (2.ekt).

Ektefelle: Gurianna Jørgine Johnsdtr

Hun er søster av mannens forrige ektefelle.
Hun er da også datter av John Johnsen og Sigri Guttormsdtr som er bosatt på plass under gården Tjong Øvre bnr 2.

EKTEFELLE OG BARN (1.ekt):

1873

Ektefelle: Karen Johnsdtr

KIRKEBOKA VIET 1873:
Viet Rødøy kirke 06.07.1873 - ungkar Jens Edvard Johansen, bosatt Kilboghavn, f. 1847, 26 år. Sønn av Johan Jakobsen. Pige Karen Johsndtr, f. Balestrand 1849, 24 år. Datter av John Johnsen.

Karen kom fra

Innflytter til Rødøy. Foreldrene er 1865 bosatt som på plass under gården Tjong Øvre bnr 2. Lenke dit.

10.02 1910 Birger Jensen, husmann

1910 Plass

Husmann - Birger Jensen

FOLKETELLINGEN 1900:
001 01 Birger Jensen 05.08.1880 Rødøy hf g Husmand og fisker b
002 01 Klara Jakobsdatter 20.01.1884 Rødøy hm g Husmandskone b
003 01 Bjarne Birgersen 31.01.1904 Rødøy s ug Søn b
004 01 Henny Birgersdatter 04.05.1907 Rødøy d ug Datter b
005 01 Torleif Birgersen 01.11.1909 Rødøy s ug Søn b

EKTEFELLE og BARN:

Ektefelle: Klara Jakobsdtr

1910: 002 01 Klara Jakobsdatter 20.01.1884 Rødøy hm g Husmandskone b

1909

Sønn: Torleif Jensen

1910: 005 01 Torleif Birgersen 01.11.1909 Rødøy s ug Søn b

1907

Datter: Henny Jensen

1910: 003 01 Bjarne Birgersen 31.01.1904 Rødøy s ug Søn b

1904

Sønn: Bjarne Jensen

1910: 003 01 Bjarne Birgersen 31.01.1904 Rødøy s ug Søn b

10.02 (71ab) 1875 Johan Jakobsen

1875 (2)

Kaarmann - Johan Jakobsen

005 02 Johan Jakobsen 1812 Rødø Pr. hf g Kaarmand og Fisker b
006 02 Anne Johansdatter 1817 Rødø Pr. Hans Kone g b
007 02 Anton Johansen 1852 Rødø Pr. s ug Hjælper Faderen med Fiske b
008 02 Martinus Johansen 1854 Rødø Pr. s ug Hjælper Faderen med Fiske b
009 02 Elisabeth Johansen 1843 Rødø Pr. d ug Hjælper Faderen med Fiske b

1837

Ektefelle: Ane Katrine Jonsdt

KIRKEBOKA VIET 1837:
Viet 08.10.1837. Johan Andreas Jacobsen, bosatt Rangsund, født Brennes, 26 år og sønn av Jakob Andersen, Brennes. Anne Catrine Johansdatter, bosatt og født Rangsund, 22 år og datter av Johan Jonsen, Rangsund.

1865

Husmann - Johan Jakobsen

001 01 Johan Jakobsen 58 Rødø Præstegjæld Husf. g Husmnd md Jord Fisker
002 01 Ane Johnsdatter 51 Rødø Præstegjæld hans Kone g
003 01 Jakob Johansen 26 Rødø Præstegjæld deres Sønner ug hjælper Forældrene
004 01 Jens Johansen 20 Rødø Præstegjæld deres Sønner ug hjælper Forældrene
005 01 Anton Johansen 19 Rødø Præstegjæld deres Sønner ug hjælper Forældrene
006 01 Mortines Johansen 9 Rødø Præstegjæld deres Sønner ug
007 01 Elisabeth Johansdatter 23 Rødø Præstegjæld deres Datter ug
008 01 Mariane Johansdatter 16 Rødø Præstegjæld deres Datter ug
009 01 Berith Jakobsdatter 73 Rødø Præstegjæld hans Søster ug

Utsæd/husdyr;

Bruker: Johan Jakobsen Utsæd: ru1/4 by1/2 po3
Brukers yrke: Husmnd md Jord Fisker Husdyr: ku3 få15

Johan - kom fra

Han er født på Brensvik - sønn av Jakob Andreas Andersen og Elisabeth Pauline Nilsdtr - bnr 1. Lenke dit.