Gård Oldervik (19) - bnr 02 -08

19.02 Oldervik - Brynhild Einvik

1950

Eier og bruker - Brynhild Einvik

2 Oldervik 0 mark 81 øre Brynhild Einvik

19.02 (80b) Johan Andersen

1910

Eier og bruker - Johan Andersen

001 01 Johan Andersen 1862 Rødøy hf g Gaardbruker (selveier) og fisker f
002 01 Jørgine Andersdatter 1862.?.? Mo Helgeland hm g Gaardbrukerkone b
003 01 Jentoft Johansen 24.01.1890 Rødøy s ug Fiskeri f
004 01 Adolf Johansen 26.01.1892 Rødøy s ug Fiskeri b
005 01 Peter Johansen 08.01.1896 Rødøy s ug Søn b
006 01 Olav Johansen 03.10.1899 Rødøy s ug Søn b
007 01 Alv Johansen 07.02.1901 Rødøy s ug Søn b
008 01 Brynhild Johansen* 28.11.1905 Rødøy d ug Datter b

1900 (1)

Bruker - Johan Andersen

001 01 Johan Andersen 1862 Rødøy herred* Hf g Gaardsdrift, Fiskeri, Hustømmermand. Gbr. S b
002 01 Jørgine Andersen 1862 Mo, Helgeland Nor Hm g Husgjerning, Kreaturstel b
003 01 Jentoft Johansen 1890 Rødøy herred* S ug Vedhugger b
004 01 Adolf Johansen 1893 Rødøy herred* S ug Vedhugger Barn b
005 01 Peter Johansen 1895 Rødøy herred* S ug Barn b
006 01 Olaf Johansen 1898 Rødøy herred* S ug Barn b
007 01 Konstanse Nilsd. 1882 Rødøy herred* Tyende ug Spinding b

Brukeren

Johan Peder Pareli Johansen

Han ble født på gården Våtvik 28-01 Kråkvolden. Foreldre var Anders Nikolai Olsen (f.1840) og Johanna Abegael Lovise Johansdtr (f.1838).

Barn/sønn

Alf Olai Johansen

Han var født 7.2.1901 og døde på Rødøy sykehjem den 16.3.1993. Bodde på bnr 18 her - Vangen.

1886

Matrikkel

2 80b Oldervik Johan Andersen 2-26 1-0-18-18

1910

Husmann - Oluf Andersen

001 01 Oluf Andersen 03.11.1871 Rødøy hf g Husmand (jordbrukende) og fisker b
002 01 Petrine Larsdatter 20.07.1872 Mo Helgeland hm g Husmandskone b
003 01 Alvhild Olufsdatter 01.10.1895 Rødøy d ug Arbeide i huset og kreaturstel b
004 01 Odin Olufsen 02.08.1897 Rødøy s ug Fiskeri b
005 01 Peder Olufsen 28.03.1899 Rødøy s ug Søn b
006 01 Hildur Olufsdatter 24.05.1901 Rødøy d ug Datter b
007 01 Leiv Olufsen 01.05.1903 Rødøy s ug Søn b
008 01 Astrid Olufsdatter 17.07.1905 Rødøy d ug Datter f
009 01 Gunnar Olufsen 13.04.1907 Rødøy s ug Søn b
010 01 Gudmund Olufsen 07.09.1910?? Rødøy s ug Søn b

1900 (2)

Innerste - Oluf Andersen

008 02 Oluf Andersen 1871 Rødøy herred* Hf g Fiskeri, Inderst b
009 02 Petrine Larsen 1872 Mo, Helgeland Nor Hm g Husgjerning b
010 02 Odin Olufsen 1897 Rødøy herred* S ug Husgjerning b
011 02 Peder Olufsen 28.03.1899 Rødøy herred* S ug Husgjerning b

19.02 (80b) Karl Olsen

1875 (1)

Bruker - Karl Olsen

001 01 Karl Olsen 1816 Rødø hf g Gaardbr. Leilænding Fisker b
002 01 Bergitte Johannesdatter 1819 Rødø Hans Kone g b
003 01 Sakarias Karlsen 1854 Rødø Pr s til Karl Olsen ug Hjælper Faderen f
004 01 Karen Karlsdatter 1862 Rødø d b
005 01 Kornelie Karlsdatter 1845 Rødø d ug b
006 01 Mariane Johnsdatter 1861 Rødø Pleiebarn Hos No. 1 b
007 01 Kristian Jakobsen 1873 Rødø Pleiebarn Hos No. 1 b

Utsæd/husdyr:

K. Olsen
Utsæd: by1 po4
Husdyr: he1 ku7 ka1 få21 gj3

1865

Bruker - Karl Olsen

001 01 Karl Olsen 51 Rødø Præstgl Husf. g Leiled, Gaardbr, Fisker
002 01 Bergette Johannesdatter 49 Rødø Præstgl hans Kone g
003 01 Sakarias Karlsen 12 Rødø Præstgl deres Søn ug
004 01 Mine Karlsdatter 9 Rødø Præstgl deres Datter ug
005 01 Karen Karlsdatter 4 Rødø Præstgl deres Datter ug
006 01 Mekkeline Johnsdatter 17 Rødø Præste Pleiebarn ug
007 01 Kristen Pedersen 63 Vefsen e Lægdslem

Utsæd/husdyr:

Bruker: Karl Olsen Utsæd: by1 ha1/2 po8
Brukers yrke: Leiled, Gaardbr, Fisker Husdyr: he1 ku6 få18 gj2

19.02 (80b) Markus Kristensen

1875 (2)

Kaarmann - Markus Kristensen

008 02 Markus Kristensen 1806 Rødø hf g Kaarmand, lever af Kaaret b
009 02 Rachel Johansdatter 1804 Rødø Hans Kone g b

1865 (2)

Føderaadsmann - Markus Kristensen

008 01 Markus Kristensen 60 Rødø Præste g Føderaadsmand
009 01 Rakel Johansdatter 57 Rødø Præste hans Kone g
010 01 Kristine Markusdatter 21 Rødø Præste deres Datter ug
011 01 Markus Markussen 19 Rødø Præste deres Søn ug

Markus sin far - Kristen Olsen

Kristen Olsen er født på gården Oldervik, lenke til hans far igjen - Ole Kristensen.

EKTEFELLE og BARN:

Markus Markussen sin ektefelle: Benjamine (Mina) Eline Jensdtr

Hun var datter av Jens Amundsen og Barbro Jensdtr. Bosatt på gården Gjerøy Nordre, bnr 1.

Sønn: Markus Benjamin Johan Markussen

011 01 Markus Markussen 19 Rødø Præste deres Søn ug
KIRKEBOKA DØPTE 1849:
Moras navn er her Rachel Jensdatter?
FOLKETELLINGA 1865:
Bosatt som 19 år gammel sønn hjemme hos foreldrene på gården Oldervik 19-01.
KIRKEBOKA VIET 1873:
Viet Rødøy kirke 21.9.1873 - ungkar Marcus Benjamin Johan Marcussen, bosatt Oldersvik, født 1849, 24 år. Sønn av Marcus Christensen. Pige Benjamine Eline Jensdtr, f. Gjerøy 1852, 24 år, datter av Jens Amundsen.
KIRKEBOKA UTFLYTTEDE:
1875-21/22/23. Juli 1875. Lurø. Markus Markussen Oldervik (27) og hustru Benjamine Jensdtr (23), samt deres Barn Barbro Markusdtr.
FOLKETELLNGA 1900:
Markus er bosatt som husmand med jord og fisker på Staulen under gård 43-1 i Lurøy kommune. Han er gift med Mina som er født i Rødøy. De 5 barna som er nevnt er født i Lurøy åra 1881-96. Det er Helga, Rode, Sigurd, Emma og Ole.

19.03 Nygård - Andreas O, Nygård

1950

Eier og bruker - Andreas O. Nygård

3 Nygaard 0 mark 14 øre Andreas O. Nygaard

19.03 Nygård (80ab) Andreas olsen

1910

Eier og bruker - Olava Olsdtr

001 01 Olava Olsen 16.09.1842 Rødøy hm e Lærerenke med pension og gaardsbruk b
002 01 August Olsen 25.04.1872 Rødøy s ug Fiskeri og gaardsarbeide b
003 01 Olav Wik 21.01.1898 Hegre Pleiesøn ug Pleiesøn b
004 01 Hilda Johansdatter 09.03.1892 Rødøy tj ug Tjenestepike b

1900

Eier og bruker - Andreas Olsen

001 01 Andreas Olsen 1844 Lurø Nor Hf g Folke- Skolelærer, Gaardsdrift Gaardbruger b
002 01 Olava Olsen 1842 Rødøy herred* Hm g Husgjerning, Kreaturstel b
003 01 August Olsen 1872 Rødøy herred* S ug Fiskeri b
004 01 Klara Olsen 1877 Rødøy herred* D ug Vævning- Kreaturstel b
005 01 Berta Olsen 1880 Rødøy herred* D ug Kokke, Husgjerning b
006 01 Jenny Olsen 1884 Rødøy herred* D ug Husgjerning b
007 01 Wilhelmine Wik 1867 Rødøy herred* D e Meierske- Skrædder b
008 01 Olaf Wik 1898 Hegre MT Dattersøn ug Barn b

1875

Skolelærer med litt jord - Andreas Olsen

001 01 Andreas Olsen 1841 Lurø Pr. hf g Skolelærer med lidt Jord b
002 01 Olava Olsen 1842 Rødø Hans Kone g b
003 01 Ole Olsen 1862 Rødø s b
004 01 Benjamin Olsen 1869 Rødø s b
005 01 August Olsen 1872 Rødø s b
006 01 !! Olsen* 1875 Rødø s b
007 01 Helma Olsen 1867 Rødø d b
008 01 Gjertrud Jensdatter 1800 Mo Pr. hfs Moder e Forsørges af sin Søn No. 1 b

Utsæd/husdyr:

A. Olsen
Utsæd: po1
Husdyr: ku3 få4

1865

Skolelærer - A. Olsen

001 01 A. Olsen 25 Lurø Præste Husf g med Jord, Skolelærer
002 01 Olava Olsen 24 Rødø Præste hans Kone g
003 01 Ole Olsen 4 Rødø Præste deres Søn ug
004 01 Kristian Olsen 2 Rødø Præste deres Søn ug
005 01 Gjertrud Jensdatter 67 Mo Præste hans Moder ug

Utsæd/husdyr:

Bruker: A. Olsen
Utsæd: po2
Brukers yrke: med Jord, Skolelærer
Husdyr: ku2 få4 gj2

19.04 Seljevolden: Sverre J. Seljevoll

1950

Eier og bruker - Sverre J. Seljevoll

4 Seljevolden 0 mark 25 øre Sverre J. Seljevoll

1910

Eier og bruker - John Jensen

001 01 John Jensen 13.02.1874 Rødøy hf g Gaardbruker (selveier) og fisker b
002 01 Sara Johnsdatter 12.10.1873 Rødøy hm g Gaardmandskone b
003 01 Olga Johnsdatter 22.08.1898 Rødøy d ug Datter b
004 01 Alma Johnsdatter 11.04.1901 Rødøy d ug Datter b
005 01 Jenny Johnsdatter 19.04.1904 Rødøy d ug Datter b
006 01 Gudrund Johnsdatter 21.08.1907 Rødøy d ug Datter b

19.05 Fagereng - Haakon Andersen

1950

Eier og bruker - Haakon Andersen

5 Fagereng 0 mark 13 øre Haakon Andersen

1910

Eier og bruker - Peter Andersen

001 01 Peter Andersen 13.08.1869 Rødøy hf g Furer og gaardbruker (selvei.) b
002 01 Marie Andersen 18.07.1872 Rødøy hm g Furerkone b
003 01 Petra Andersen 24.07.1898 Rødøy d ug Hjelper med at passe fjøsen b
004 01 Borghild Andersen 11.09.1900 Rødøy d ug Hjelper med arbeide i kjøkken og stue b
005 01 Haakon Andersen 28.04.1904 Rødøy s ug Søn b
006 01 Bjarne Andersen 05.12.1905 Rødøy s ug Søn b
007 01 Frithjof Andersen 1908??.04.29 Rødøy s ug Søn b
008 01 Sverre Andersen 26.11.1909 Rødøy s ug Søn b
009 01 Bertha Benjamensdatter Hellervik 28.04.1892 Rødøy b d ug Tjenestepike mt

19.06 Birkely

1950

Eier og bruker - Oluf Haugland

6 Birkely 0 mark 32 øre Oluf Haugland

1910

Landhandler - Ole Markussen

001 01 Ole Markussen 08.01.1860 Rødøy hf ug Landhandler b
002 01 Helmine Hansdatter 24.01.1877 Rødøy tj ug Tjenestepike husgj. og kreaturstel b
003 01 Bolette Torkildsdatter Jerstad 24.01.1881 Tysnes fl ug Jordemoder b

19.07 Trudvang

1950

Eier og bruker - Oluf J. Hansen

7 Trudvang 0 mark 07 øre Oluf J. Hansen

19.08 Engvold

1950

Eier og bruker - Martin Engvold

8 Engvold 0 mark 08 øre Martin Engvoll