Gård Bø (49)

Bruk nr 1 (C) - Heen Familien

Bruk nr 1 (B)

1934 Konrad Kilavik selger til Heen
Jens Jakobsen - eier og bruker 1910 tellingen
Hans Nikolai Hansen - eier og bruker ved tellingen 1900
1891 eier og bruker: Ludvik Kristian Danielsen
1879-1882 Bruker og eier (?) Benoni Falk Jensen

Bruk nr 1 (A)

De første brukerne og familiene etter 1801

Bruk nr 2 Moen

1949- Eier og bruker: Godleif Johansen
1928-1949 Eier og bruker: Edvard Jakobsen
1911-1928 Eier og bruker: Albert Antonsen
1901-1911 Eier og bruker: Birger Edvard Olsen
1875-1900 Husmann Ole Pettersen

Bruk nr 3 - 7

Bruk nr 8 og flere

BØKVALVIK B

BØKVALVIK A

1801 og før

1600

Gårdshistorien

DIV

1895

Ungkar Ole Johan Jakobsen

Død i forlis - oppgitt adresse Bø, men kan ikke knyttes til noen familie her?

1886

Bø - matrikkel

Sogn: Rødø Sogn
•Gårdsnummer: 49
•Gammelt matrikkelnr: 108
•Navn på gård: Bø
Antall bruk registrert på matrikkelgården: 1

1 110 Bø Ludvig Danielsen 1-36 0-4-1-1

1769

Innrulleringsmanntall 1769:

Innrulleringsmanntall 1769:
45 Bøe. Christopher Larsen, 44 år.

1647

Skattematrikkel

B ø e 2f pd .
Ander s 2f pd .
R ødøe pr esteboell bygge r .

1610

Navnet

b.16, s.168
49. Bø. Udt. bø. -- Bø 1610. 1614. Bøe 1661. 1723.