Gård Bø (49)

DIV

1895

Ungkar Ole Johan Jakobsen

Død i forlis - oppgitt adresse Bø, men kan ikke knyttes til noen familie her?

1886

Bø - matrikkel

Sogn: Rødø Sogn
•Gårdsnummer: 49
•Gammelt matrikkelnr: 108
•Navn på gård: Bø
Antall bruk registrert på matrikkelgården: 1

1 110 Bø Ludvig Danielsen 1-36 0-4-1-1

1769

Innrulleringsmanntall 1769:

Innrulleringsmanntall 1769:
45 Bøe. Christopher Larsen, 44 år.

1647

Skattematrikkel

B ø e 2f pd .
Ander s 2f pd .
R ødøe pr esteboell bygge r .

1610

Navnet

b.16, s.168
49. Bø. Udt. bø. -- Bø 1610. 1614. Bøe 1661. 1723.