Reppen Nedre 56 - bruk nr 2 og videre

56.02 1941 Normann Sandberg

1950

Eier og bruker: Normann Sandberg

Bruk nr 2 av gården Reppen Nedre.
Skyld: 25 øre.
Hjemmel: Normann Sandberg.

1941

Nye eier: Normann Sandberg

Skjøte fra Ole Sandberg f. 31.5.1879. Til Normann Sandberg f. 24.7.1917.
Eiendommen "Fjeldmo" gnr 56 bnr 2 av 0,25 øre. Kjøpesum er kr 1689.53 som er oppgjort om omforent måte. Tjongsfjord den 25.7.1941. Vitner: Harald Hagevik og Olav Kristiansen. Samtykke fra ektefellen Beret Sandberg, med vitner Hans E. Reppen og Kar J. Breivik.
Det er også tinglyst en kårkontrakt - ganke omfattende dokument.

På slottmarka

Her arbeides det i slåtta.  Det kjøres tørrhøy med hest og vogn.  

Personer her er fra venstre:

Foto fra EINVOLL samlinga.  Laura Sandberg, Normann Sandberg, Hjørdis Kvalvik og Enok Tomassen.

Det kan være her hos Normann eller det kan være hos Enok Tomassen?

56.03 Hermann Olufsen

Hermann - dampskibsekspeditør

Reppasjøen dampskipsekspedisjon

Lagt u av Bitt Hafsmo å Gamle og Nye Rødøy 17.9. 2017.

56.03 Øijord: Harald Olufsen

1925/1926

Utskilt fra bnr 1 (2)

Skjøte fra Joh. Falch til Harald Olufsen herpå for kr 1500, datert 11. oktober 1925, tinglyst den 26. juni 1926. Han lånte hele beløpet fra Småbruk- og Boligbanken.

1923/1924

Utskilt fra bnr 1 (1)

Skylddelingsforretning av 10. oktober 1924, tinglyst den 31.oktober 1925.

Fra plass til bruk

Harald og Mathilde Olufsen

Harald Olufsen, Mathilde Olufsen. Ragnar Olufsen. Oliva Olufsen. Hermann Olufsen.

Lagt u av Bitt Hafsmo å Gamle og Nye Rødøy 17.9. 2017.

Familien Olufsen

RLA 947

Foto fra EINVOLL samlinga.   Fra venstre: Mathilde Olufsen, barna: Oliva, Hermann og Ragnar.  Harald Olufsen.

56.01 (senere bnr 3 Øijord): Ole Sandberg

Husmann: Ole Sandberg Jakobsen (Theodorsen)

1910:001 01 Ole Sandberg 16.05.1879 Rødøy hf g Husmand, jordbr. og fiskeri b
1900: 001 01 Ole Theodorsen 1879 Rødøy herred* Hf g Fisker og husmand b

1910 FT

Husmann - Ole Sandberg

001 01 Ole Sandberg 16.05.1879 Rødøy hf g Husmand, jordbr. og fiskeri b
002 01 Beret Sivertsen 29.06.1877 Melø hm g Husmandskone b
003 01 Matilde Olsdatter 15.09.1897 Rødøy d ug Datter b
004 01 Sigurd Olsen 28.04.1899 Rødøy s ug Søn b
005 01 Ragnvald Olsen 16.03.1901 Rødøy s ug Søn b
006 01 Olaf Olsen 11.11.1905 Rødøy s ug Søn b
007 02 Nikoline Pedersdatter 1855 Melø hm e Husstel, Tjenestepike b
008 02 Hanna Teodorsdatter 09.03.1886 Rødøy b ug Syerske mt
009 02 Teodora Teodorsdatter 15.12.1894 Rødøy tj ug Tjenestepige b

1900 FT

Husmann og fisker - Ole Theodorsen

001 01 Ole Theodorsen 1879 Rødøy herred* Hf g Fisker og husmand b
002 01 Beret Sivertsdatter 1876 Melø Nor Hm g Husmandskone b
003 01 Mathilde Olsdatter 1897 Rødøy herred* D ug Husmandsdatter b
004 01 Sigurd Olsen 30.08.1899 Rødøy herred* S ug Husmandssøn b
005 01 Inga Sivertsdatter 1890 Rødøy herred* Pleiebarn ug Pleiebarn b

EKTEFELLE og BARN:

Ektefelle: Beret Sivertsdtr

1900: 002 01 Beret Sivertsdatter 1876 Melø Nor Hm g Husmandskone b
1910: 002 01 Beret Sivertsen 29.06.1877 Melø hm g Husmandskone b

1905

Sønn: Olaf Sandberg

Født her den 11.11.1905.
1910:
'006 01 Olaf Olsen 11.11.1905 Rødøy s ug Søn b
FOTO nedenfor her.

1897

Datter: Mathilde Sandberg

Født her den 15.9.1897.
1900: 003 01 Mathilde Olsdatter 1897 Rødøy herred* D ug Husmandsdatter b
1910: 003 01 Matilde Olsdatter 15.09.1897 Rødøy d ug Datter b

1899

Sønn: Sigurd Sandberg

1900: 004 01 Sigurd Olsen 30.08.1899 Rødøy herred* S ug Husmandssøn b
1910: 004 01 Sigurd Olsen 28.04.1899 Rødøy s ug Søn b

ANDRE:

1910 FT

Mor til husmannen: Nikoline Pedersdtr

Lenke til gården Kjetvik bnr 2 hvor hun bodde tidligere.
1910: 007 02 Nikoline Pedersdatter 1855 Melø hm e Husstel, Tjenestepike b

1910 FT

Søster av husmannen: Teodora Teodorsdtr

Datter av Nikoline Pedersdtr - som er enke og tjenestejente hos sin sønn her: Teodora omtales mer under gården Kjetvik, lenke dit.
1910: 009 02 Teodora Teodorsdatter 15.12.1894 Rødøy tj ug Tjenestepige b

1910 FT

Søster av husmannen: Hanna Theodorsdtr

Lenke til gården Kjetvik hvor hun er omtalt mer.
Datter av Nikoline Pedersdtr - som er enke og tjenestejente hos sin sønn her.
1910: 008 02 Hanna Teodorsdatter 09.03.1886 Rødøy b ug Syerske mt

1900 FT

Pleiebarn: Inga Sivertsdtr

1900: 005 01 Inga Sivertsdatter 1890 Rødøy herred* Pleiebarn ug Pleiebarn b

Olav Sandberg

Åbodsvik foto nr: 8638-238. Olav Sandberg fra Reppen Nedre.

Født her den 11.11.1905.

Bnr 4 Skog

2016

Eiere - Natalia Sjåvik og Daniel Aagaard Trolie

Gnr 56, bnr 4 er solgt for kr 700.000 fra Alf Harry Johansen, Gunvald Johan Johansen, Torill Ann Johansen og Viola Marlen Johansen til: NATALIA SJÅVIK og DANIEL AADAARD TROLIE. (31-03.2016).

Eiere

Eiere - søsken Johansen

Gnr 56, bnr 4 er solgt for kr 700.000 fra Alf Harry Johansen, Gunvald Johan Johansen, Torill Ann Johansen og Viola Marlen Johansen til: NATALIA SJÅVIK og DANIEL AADAARD TROLIE. (31.03.2016).

56.04 1950

1950

Matrikkelutkastet av 1950

Tomt av 1 øre skyld: Skog
Ikke oppgitt hjemmelsinnehaver.

56.05 Sletten

1950

Matrikkelutkastet

Tomt av 1 øre: Sletten
Hjemmel: Hermann Olufsen.