Gård Breivik (57)

bruk nr 4 Bjerkeli

Til hovedsiden

Berglund (Lorentsen) Bjerkeli
Tomas Bertinus Olsen Bjerkeli
Ole Mathias Tomassen Bjerekeli

57 04 03 Bjerkeli 1950

BERGLUND BJERKELI, eier og bruker

Født den 12.7.1919 på gården Segelfor.
Sønn av Lorents Johan Hagerup Lorentsen.
Berglund ble oppfostret hos sin tante (farens søster) Petra Lorentsen, g. Bjerkeli.

1950

Bjerkeli
Berglund Bjerkeli
Skyld 36 øre
Matrikkelutkastet av 1950.

Ektefelle: Bodil Lund, g. Bjerkeli

Født 25.02.1918 Notodden (?)

57 04 02 Bjerkeli 1950

TOMAS BERTINUS OLSEN BJERKELI, eier og bruker

Født den 12.03.1879 Reppen nedre, sønn av Ole Mathias Tomassen.
Død 11.01.1932. Gravlagt Tjong Nedre 26.januar 1932.

1950

1922/1921 skjøte

Skjøte fra Ole Tomassen til Tomas Olsen herpå for kr 2000, datert 13.desember 1921, tinglyst 23.januar 1922.

1920 folketellingen (57 04)

001 Tomas Bertinus Olsen 4 01 1879-03-12 Rødø - hp g Jordbruk S
002 Petra Lornsdatter 01 1884-04-17 Rødø - hu g Husmor
003 Johannes Martin Nilsen 01 1904-09-16 Rødø - tj ug Gaardsdreng- alt forefalende arbeide paa gaarden
004 Artur Nilsen 01 1907-05-09 Rødø - l, (Skolegut) ug Pf
005 Johannes Davidsen 01 1909-01-25 Rødø - l, (Skolegut) ug Pf
006 David Davidsen 01 1911-03-05 Rødø - l, Skolegut) ug Pf

1910 folketellingen

1905

I 1905 utvandra han til Amerika, fra gården Reppen, til staten Mississippi. Thomas kommer tilbake fra Amerika og blir bruker her etter sin far.

1900 folketellingen

Thomas er 1900 bosatt som 21 år gammel fisker hjemme hos foreldrene.

Ektefelle: Petra Jakobia Lorentsdtr

Tomas ble gift med Petra Jakobia Lorentsdtr f. 19.april 1885 på Bjerga
53-01. Hun var datter av Lorents Kristian Lorentsen og kona Everine. Tomas og Petra hadde ingen barn selv.

Petra dør

ARNT FALCH, samboer

Arnt Falch, enkemann, var samboende med Petra etter at Tomas døde i 1932.
Arnt døde her 25. februar 1953. Gravlagt Tjong Nedre 7.mars 1953.

Fostersønn (nevø): Berglund Lorentsen Bjerkeli

Omtalt som neste bruker av gården hr.

57 04 01 Bjerkeli 1920

OLE MATHIAS TOMASSEN, eier og bruker

Ole ble født 10.07.1851 på gården Kvalvik 51 i Rødøy.
Han døde 4.12.1933.
Gravlagt Tjong Nedre gravsted den 14. desember 1933.

1922 Utskilt herfra

Skylddeling, hvorved er fraskilt en parsell Seljenes og en parsell Indre Bjerkeli, der hver er gitt en skyld av 31 øre, med rett til utmark, skog, torvmyr, havnegang og landslott – likt med hovedbruket, avholdt 8.september 1921, tinglyst 23.januar 1922

1922

Skjøte fra O. S. Jæger & Sønn til Ole Tomassen herpå for kr 800, datert 30.mars tinglyst 24. april 1922?

1920 folketellingen (57 04)

001 Ole Tomasen 01 1851-07-10 Rødø - hp g Føderaad
002 Guri !! 01 1849-12-22 Sell - hu g Husmor
003 Ole Rønneberg Olsen 01 1884-08-20 Rødø - s ug Jordbruk S
004 Enok Davidsen 01 1907-01-06 !! - Skolegut ug Pf

1910 folketellingen

FOLKETELLINGEN 1910:
001 01 Ole Tomasen 10.07.1851 Rødøy hf g Gaardbr. (selveier) fisker b
002 01 Guri Olsdatter 22.12.1849 Sell hm g Gaardmandskone b
003 01 Olga Olsdatter 02.04.1881 Rødøy d ug Datter b
004 01 Ole Olsen 20.08.1884 Rødøy s ug Fisker b
005 01 Ragnhild Olsdatter* 20.02.1894 Rødøy d ug Datter b
006 02 Tomas Olsen 12.03.1879 Rødøy hf g Fisker b
007 02 Anna Johansdatter 1887@22.02.1886 Melø hm g Hustru (husvæsen) b
008 03 Anton Olsen 30.03.1889 Rødøy hf g Fisker b
009 03 Rikardine Rafaelsdatter 30.04.1889 Melø hm g Hustru (husvæsen) b

1900 folketellingen

FOLKETELLINGEN 1900:
001 01 Ole Tomassen 1851 Rødøy herred* Hf g Fisker og gårdmand b
002 01 Guri Olsdatter 1849 Sel, Gudbrandsdal Hm g Gårdmandskone b
003 01 Thomas Olsen 1879 Rødøy herred* S ug Gårdmandssøn Fisker b
004 01 Olga Olsdr. 1881 Rødøy herred* D ug Gårdmandsdatter b
005 01 Ole Olsen 1885 Rødøy herred* S ug Gårdmandssøn b
006 01 Tobias Olsen 1887 Rødøy herred* S ug Gårdmandssøn b
007 01 Anton Olsen 1890 Rødøy herred* S ug Gårdmandssøn b
008 01 Ragnhild Olsen 1894 Rødøy herred* D ug Gårdmandsdatter b

1893

Han eide først halvparten av bruk 3 og blir alene eier av dette bruk. Han er fortsatt nevnt som eier i matrikkelen 1906.

I 1883 blir dette bruket utskilt fra bnr. 3 ”Breivik Ytre”, og gitt navn Bjerkeli.
Begge bruk får lik skyld. Skylddelingsforretning tinglyst 20. september 1893.

1883

Eide halve bnr 3 og var bosatt der 1883 - 1893.

1875 folketellingen

I 1875 er Ole bosatt som gift mann hjemme hos foreldrene på gården Reppen Nedre.

1865 folketellingen

Ole er bosatt hjemme hos foreldrene på plassen Vasdal Øvre under prestegården på Rødøy. Det var han også da han gifta seg i 1875, noe før folketellinga, da han bodde Reppen nedre.

EKTEFELLE:

Ektefelle: Guri Olsdtr Fagerlien

Guri var født den 22. februar 1849 i Sel i Gudbrandsdalen.
Hun døde 27.mars 1928 og ble gravlagt på Tjong Nedre gravplass 5. april 1928.

1875 viet

Ole ble viet i Rødøy kirke 5.september 1875 til Guri Olsdtr Fagerlien
f. 22.februar 1849 i Sel i Gudbrandsdalen., datter av Ole Jakobsen Fagerlien. Hun nevnes som født Vaage prestegjeld.

Søster Ragnhild og Oline

Hun er søster til Ragnhild som er gift med Jens Jensen og til Oline som var gift på Årnes. Begge søstrene arbeidet 1875 som tjenestejenter i Strømdal.

Bror Guttorm

Hun hadde også en bror, Guttorm Olsen Fagerlien f. 1846, som var bosatt som farmer i Amerika. Han var minst 2 ganger tilbake til Norge, siste gangen (?) returnerte han 17. april 1912 sammen med nevøen, og søstera Olines sønn, Anton Johan Peder Johansen Aarnes.

BARN:

1890 døpt sønn: Anton Johan Meier

1890.12G 30.03.1890 08.06.1890 Anton Johan Meier E grdbr Ole Matias Tommesen Breivik 1851
Guri Olsdatter 1849

Anton ble bruker av 57 06 Seljenes og er omtalt der.

.

1894 døpt datter: Ragnhild Olea

1894.5P 20.02.1894 Ragnhild Olea E gaardbr Ole Matias Thomassen Breivik 1851
hustr Gurine Olsdatter 1849
Merknad: Tilhører intet ordnet samfund.

Hun utvandra til Amerika 1916, fra gården Breivik til staten Minnesota.
Broren Tobias som reiste første gang 1906, reiste nå sammen med henne.

.

1887 døpt sønn: Tobias Andreas Dahl

1887.47G 22.08.1887 16.10.1887 Tobia Andreas Dahl E inderst Ole Matias Tomassen Breivik 1851
Guri Olsdatter 1849

År 1906 utvandra han fra Breivik til Amerika – staten Minnesota. Nevnes som farmer der. Var hjemme i 1916 og reiste ut igjen sammen med søsteren Ragnhild

.

1884 Ole Rønneberg

1884.42G 20.08.1884 21.09.1884 Ole Rønneberg E grdbr Ole Matias Tommasen Breivik 1849
Guri Olsdatter 1851

Ole ble neste bruker av 57 04 Bjerkeli.

.

1881 døpt datter: Olga Marie Georgine

1881.30P 02.04.1881 10.07.1881 02.05.1881 Olga Marie Georgine E dreng Ole Matias Tomesen Reppen 1851
Guri Olsdatter 1849

Hun utvandra 1905 til Canada, og oppgir da Reppen som utreisegård. Hun reiste sammen med Agnethe Hansen og Harald Alfred Hansen.
Olga kom tilbake og ble gift i Neverdal i Meløy.

.

1879 døpt sønn: Thomas Bertinus

1879.1G 12.03.1879 04.05.1879 Thomas Bertinus E tjener Ole Mathias Thomassen Reppen 1854
hustru Guri Olsdatter 1849

.

1877 Olai Rønneberg

1877.22 27.04.1877 21.05.1877 Olai Rønneberg E indst Ole Mathias Thomassen Reppen, Nedre 1854 [Gift sep 1875]
Guri Olsdatter 1849

.

.

1876 døpt sønn: Thomas Bertinus

1876.1 10.02.1876 Thomas Bertinus E tjener Ole Mathias Thomassen Reppen 1854 [Gift sep1875, Db, Hjd]
Guri Olds 1849

Døde 16.februar, 6 dager gammel. Gravlagt/jordfestet 14.mai 1875.