Gård Breivik (57) - bruk nr 5 og videre

57.05 - Libakken

1950

Eier og bruker Johan Kristiansen

Skyld av 49 øre.
Matrikkelutkastet av 1950.

57.06 Seljenes

1950

Eier og bruker - Anton Olsen

Skyld 31 øre.
Matrikkelutkastet av 1950.

57.07 - Indre Breivik

2007

Eiendomsoverdragelse:

Gnr 57, bnr 6 er solgt for kr 200.000 fra Hilmar Johan Bjerkeli - til
Thomas Bjerkeli.
Sverre Bjerkeli,
Roar Bjerkeli
07.08.2007.

1950

Eier og bruker - Ole Olsen

Skyld av 31 øre.
Matrikkelutkastet av 1950.

57.08 - Øvre Breivik

1950

Eier og bruker - Ole Rønneberg

Skyld av 40 øre.
Matrikkelutkastet av 1950.

57.09

2017

Brødrene Kilskar

Gnr 57. bnr 9 er overdradd fra Johanna Kjerstin Andrea Jensen til Svein Olai Kilskar og Waldermar Johan Kilskar. (25.7.2017).

57.17

2018 andel av

Andel av Gnr 57, bnr 17 er overdradd for kr 30.000 fra Jim-Rune Pedersen til Anita Pedersen (15.10.2018)