Gård Breivik (57) - bruk nr 5 og videre

57.05 - Libakken

1950

Eier og bruker Johan Kristiansen

Skyld av 49 øre.
Matrikkelutkastet av 1950.

57.06 Seljenes

1950

Eier og bruker - Anton Olsen

Skyld 31 øre.
Matrikkelutkastet av 1950.

57.07 - Indre Breivik

2007

Eiendomsoverdragelse:

Gnr 57, bnr 6 er solgt for kr 200.000 fra Hilmar Johan Bjerkeli - til
Thomas Bjerkeli.
Sverre Bjerkeli,
Roar Bjerkeli
07.08.2007.

1950

Eier og bruker - Ole Olsen

Skyld av 31 øre.
Matrikkelutkastet av 1950.

57.08 - Øvre Breivik

1950

Eier og bruker - Ole Rønneberg

Skyld av 40 øre.
Matrikkelutkastet av 1950.

57.09

2017

Brødrene Kilskar

Gnr 57. bnr 9 er overdradd fra Johanna Kjerstin Andrea Jensen til Svein Olai Kilskar og Waldermar Johan Kilskar. (25.7.2017).