Gård - Gjerøy søndre (77) - bruk nr 2

77.02 1949 Hans Andreas Aakre

1950

Eier og bruker - Hans Andreas Aakre

Skyld av 1 mark og 89 øre
Matrikkelutkastet av 1950.

1949

Eier og bruker - Hans Andreas Aakre

21. juni 1949 skrives det skifteskjøte i boet etter Hans Daniels Aakre. Sønnen Hans Andreas Aakre blir den nye eier av gården Gjerøy Søndre Gnr. 77, bnr 2 i Rødøy for en kjøpesum av kr 7.200. Kjøpesummer er oppgjort ved arv og innbetaling til skifteretten. Kjøperen er arving til 3/32 deler av boet.

77.02 1949 Hans Daniel Aakre

1949

Eier og selger - Hans Daniel Aakre

Ved skifteskjøte av 21. juni 1949 overtar sønnen Hans Andreas Aakre overtatt som ny eier og bruker av 77-02.

Ved skifteskjøte av 21. juni 1949 overtar sønnen Rikard Eivind Aakre (21.4.1927) som ny eier og bruker av 77-03.

1929

Fradelt en tomt

Hans Thorbjørnsen Aakre selger "ca 1 mål av innmarken til hustomt m.v." til lærer Halvor Dahl Hagland. Blir matrikulert 2.7.1929 og gitt bnr 15 Breidablikk.

77.02 1910 Anders Kristensen

1919

Fradelt parsell

Skylddeling av Solbakken - fra bnr 2 - skjedde 16.mai, tinglyst 14. juni 1919. Solbakken. Skyld av 7 øre og gjenværende her er nå 2,10 øre.

1910

Eier og bruker - Anders Kristensen

FOLKETELLING 1910
05.06.1849 Anders Kristensen, gift gårdbruker og fisker
24.05.1853 Elisabet Johansdatter, gift gårdbrukerkone.
Tilsynskvinne ved almueskole.
14.07.1891 Georgine Andersdatter, datter.
16.01.1894 Bernt Andersen, sønn.
10.04.1898 Gudrun Jensen (datter?) Nyder lidt fattigunderstøttelse.
Alle personer her er født i Rødøy.

1909

Parsell går fra her

Skylddeling hvor parsell Sjøvolden (bnr 11) går fra her med 11 øre, restskyld 2,17.

1900

Eier og bruker - Anders Kristensen

FOLKETELLING 1900
Anders Kristensen (1949), selveiende gårdbruker og fisker.
Elisabeth Johansdatter (1853), gaardmandskone.
Kristine Andersdatter (1880), datter, husgjerning og kreaturstell.
Alfred Andersen (1884), sønn, fiskeri og gårdsarbeid.
Agnes Andersdatter (1889), datter.
Georgine Andersdatter (1891), datter.
Bernt Andersen (1894), sønn.
Gudrun Jensdatter (1898) pleiedatter.

77.02 1900 Kristen Jørgensen

1900

Kaarmann - Kristen Jørgensen

Har kår fra sønnen Anders Kristensen og bor på hans bruk:
Kristen Jørgensen (1820), kaarmand (tidligere bruker her).
Else Larsdatter (1823), kaarmandskone.
Ole Kristenen (1861) fisker. (Sønn av Kristen og bror av Anders).
Elen Larsdatter (1881) Pleiedatter. Intet erverv. Forpleies for Fattingvesenets regning.
Pernille Jensdatter (1862) Ugift tjenestepike.

Disse to familiene her tilhører Rødøy frikirke med unntak av: Kristine og Alfred, Gudrun, Elen og Pernille - som alle er innmeldt statskirken

1894

Utskilt bnr

Parsell fra gården utskilt som bnr 10 Nøstvolden (Rødøy frimenighet). 9 øre skyld går fra her.

1886

Matrikkel

2 141b Gjerøen søndre Kristian Pedersen 2-37 0-2-15-15

1875

Bruker - Kristen Jørgensen

FOLKETELLINGEN 1875:
001 01 Kristen Jørgensen 1820 Rødø S. og Pr. hf g Gaardbr. Leilending Fisker b
002 01 Else Larsdatter 1820 Rødø S. og Pr. Hans Kone g b
003 01 Anders Kristensen 1850 Rødø S. og Pr. s ug Hjelper Forældrene b
004 01 Ole Kristensen 1859 Rødø S. og Pr. s ug Hjelper Forældrene b
005 01 Lyder Kristensen 1865 Rødø S. og Pr. s b
006 01 Nils Kristensen 1870 Rødø S. og Pr. s b
007 01 Kristine Kristensdatter 1857 Rødø S. og Pr. d ug Hjelper Moderen b
008 01 Olava Kristensdatter 1863 Rødø S. og Pr. d Hjelper Moderen b
009 01 Kornelia Andersdatter 1853 Rødø S. og Pr. Tjenestepige ug Budeie b

1865

Eier og bruker: Kristen Jørgensen

001 01 Kristen Jørgensen 46 Rødø Præstegj Husfader g Gbr. Selveier
002 01 Else Larsdatter 43 Rødø Præstegj hans Kone g
003 01 Anders Kristensen 17 Rødø Præstegj Deres Søn ug
004 01 Jørgen Kristensen 11 Rødø Præstegj Deres Søn ug
005 01 Ole Kristensen 6 Rødø Præstegj Deres Søn ug
006 01 Regine Kristensdatter 15 Rødø Præstegj Deres Datter ug
007 01 Olava Kristensdatter 3 Rødø Præstegj Deres Datter ug
008 01 Eline Kristensdatter 8 Rødø Præstegj Deres Datter ug
009 01 Oline Poulsdatter 15 Rødø Præstegj Fosterdatter ug

Utsæd/husdyr:

Bruker: Kristen Jørgensen
Utsæd: by1 1/2 ha1/2 po6
Brukers yrke: Gbr. Selveier
Husdyr: he1 ku7 få16 sv1

EKTEFELLE og BARN:

1870

Sønn: Nils Kristian Kristensen

Født den 8.6.1870. Døpt kirken 31.7.1870.
Ved tellingen 1900 og 1910 er han omtalt som handelsbetjent i Losvika på Rødøy.

1866

Sønn: Lyder Saras Kristensen

Født her den 13.10.1866.
Han er mest kjent for å ha vært misjonær i Kina. Han er hjemme i Norge og Rødøy ved tellingen 1900 og er da bosatt i Losvika hvor han har tre søsken.

1863

Datter: Olava Gurine Kristensdtr

Født den 27.5.1863 her.
Hun er ved tellingen 1900 bosatt på Rødøy (Losvik) hos sin søster Regine som er gift med handelsmann Lossius. Hun nevnes som syerske.

1857

Datter: Kristine Kristensdtr

Født her 1857
Hun ble gift med Albert Abelsen på gården Melen. Lenke dit.

1850

Datter: Regine Olina Kristensdtr, g. Lossius

Født den 23.8.1850 her. Døpt kirken 15.9.1850.
Hun ble gift med handelsmann Lossius og er videre bosatt på Rødøy (Losvik).

ANDRE:

1900 FT

Pleiedatter: Elen Johanna Larsdtr

Hun er født 1.8.1881 på Gjerøyhavn. Hun er datter til Lars Hansen og Kristine Marie Samuelsdtr.

1865 FT

Oline Johanna Marie Paulsdtr

Hun er nevnt født 3.2.1851 i Åkervika, som datter av Paul Olsen og Sara Johannesdtr. Nevnt som inderster der 1851. Faren er foreløpig ukjent, men moren er bosatt som tjenestejente hos husmann Lars Johnsen, bnr 1.

1865

Føderaadskone - Rebekka Bye

Bosatt hos sønnen Kristen Jørgensen.
Hun er en tidligere gårdbrukerkone av gården Sundøy.

77.02 PLASS

Omtale

1875 Plass

Husmann - Jens Petersen

FOLKETELLINGEN 1875:
001 01 Jens Pettersen 1829 Rødø S. og Pr. hf g Husmand med Jord, Fisker b
002 01 Kristianna Olsdatter 1845 Lurø S. og Pr. Hans Kone g b
003 01 Pernille Jensdatter 1860 Rødø S. og Pr. d ug Hjelper Moder b
004 01 Edel Jensdatter 1864 Rødø S. og Pr. d Hjelper Moder b
005 01 Regine Jensdatter 1865 Rødø S. og Pr. d b

Utsæd/Husdyr:

Utsæd/husdyr:

Utsæd: by1/4 po1
Husdyr: ku1 ka1 få3

1865 FT

Husmann: Jens Pettersen

001 01 Jens Petersen 42 Rødø Præstegjd Husfader g Husmand med Jord
002 01 Kristiane Olsdatter 31 Lurø Præstegjd hans Kone g
003 01 Jensine Jensdatter 9 Rødø Præstegjd Deres Datter ug
004 01 Pernille Jensdatter 6 Rødø Præstegjd Deres Datter ug
005 01 Ædel Jensdatter 2 Rødø Præstegjd Deres Datter ug
006 01 Elen Zakrisdatter 60 Rødø Præstegjd Logerende g
007 01 Kristine Hansdatter 21 Moe Præstegj ug Tjenestepige

Utsæd/husdyr:

Bruker: Jens Petersen
Utsæd: by1/4 po2
Brukers yrke: Husmand med Jord
Husdyr: ku1 få5

1865 FT

Losjerende: Ellen Sakariasdtr

Født på gården Værang - datter av Sakarias Larsen på gården Værang bnr 1.
1865 : 006 01 Elen Zakrisdatter 60 Rødø Præstegjd Logerende g

Bnr 2