Gård Sundøy (03) bruk nr 1 (B-side)

03.01 1950 Alf Johan Kalås

Døde

Døde 18.8.1976, 60 år gammel (ulykke).

1950: Eier og bruker - Alf Johan Kalås

Skyld av 5 mark og 16 øre
Matrikkelutkastet av 1950.

Eier og bruker - Sofie Kalås

03.01 1910 Lorents L. Kalås

1910 FT: Bruker - Lorents L. Kalsås

FOLKETELLINGEN 1900:
001 01 Lorents L. Kalaas 08.07.1859 Boksnes hf g Gaardbr. og fisker b
002 01 Amalie Emanuelsen 18.06.1858 Hemnes hm g Gaardbr.kone b
003 01 Aksel Lorentsen 11.03.1892 Hemnes s ug Fisker f
004 01 Laura Larsdatter 24.09.1902 Hemnes d ug Fosterdatter b
005 01 Arent Larssen 05.07.1901 Hemnes s ug Fostersøn b
006 01 Petra Haagensen 05.07.1891 Rødøy tj ug Tjenestepike b

Ektefelle: Amalie Emanuelsdtr

1910: 02 01 Amalie Emanuelsen 18.06.1858 Hemnes hm g Gaardbr.kone b

1892 Sønn: Aksel Kalås

1910: 003 01 Aksel Lorentsen 11.03.1892 Hemnes s ug Fisker f

1910 FT: Fosterdatter: Laura Larsen

1910 004 01 Laura Larsdatter 24.09.1902 Hemnes d ug Fosterdatter b

1910 FT: Fostersønn: Arent Larsen

1910: 005 01 Arent Larssen 05.07.1901 Hemnes s ug Fostersøn b

ANDRE:

1910 FT: Tjenestejente: Petra Haagensen

006 01 Petra Haagensen 05.07.1891 Rødøy tj ug Tjenestepike b

03.01 1875 Johan Andersen

1875 FT: bruker - Johan Andersen

FOLKETELLINGEN 1875:
001 01 Johan Andersen 1839 Rødø S. og Pr. hf g Gaarbr. Fisker Leilending b
002 01 Dorthea Olsdatter 1832 Mo S. og Pr. Hans Kone g b
003 01 Johanne Johansdatter 1866 Rødø S. og Pr. d b
004 01 Johan D. Andersen 1851 Mo S. og Pr. Tjenestegut ug Gaardsarbeide og Fiskeri b
005 01 Johannes Olsen 1861 Rødø S. og Pr. Fostegut ug Gjæter Kræaturer b
006 01 Karl E. %Karel% Ringkjøb@Renkjøb 1870 Melø S. Rødø Pr. Fostegut ug Opfostes af No. 1 mod privat Understøttelse b
007 01 Gabrielanna Andreasdatter 1822 Rødø S. og Pr. Tjenestepige ug Kokkepige b
008 01 Bertine Kristofersdatter 1858 Rødø S. og Pr. Tjenestepige ug Underbudeie b
009 01 Kristine Arntzdatter 1863 Rødø S. og Pr. Fostepige Forsørges af No. 1 b
010 01 Arntz Hansen 1795 Lurø S. og Pr. Fattilem e Reiser om paa Legd, f. u. af Fattigvæsenet b
011 02 Johan Ursin Hartvigsen 1820 Buksnæs S. og Pr. Logerende e Fiskeri og binder Garn b

Utsæd/husdyr:

Utsæd: ru1/4 by2 1/2 ha1/2 gr1/2 po9
Husdyr: he1 ku8 ka4 få20 sv1

1865 FT: Bruker - Johan Andersen

001 01 Johan Andersen 28 Rødø Præstegjd Husfader g Gbr Leilænding
002 01 Dorthea Olsdatter 34 Moe Præstegjd hans Kone g
003 01 Johannes Pedersen 14 Rødø Præstegjd Fostersøn ug
004 01 Anders Johansen 20 Rødø Præstegjd ug Tjenestekarl
005 01 Elerine Nielsdatter 21 Rødø Præstegjd ug Tjenestepige
006 01 Dorthea Benjamindatter 21 Rødø Præstegjd ug Tjenestepige
007 01 Mortine Thomasdatter 18 Rødø Præstegjd ug Tjenestepige
008 01 Johan Olausen 6 Lurø Præsteg Fostersøn ug

Utsæd/husdyr:

Bruker: Johan Andersen
Utsæd: ru1/2 by4 1/2 ha1/2 po15
Brukers yrke: Gbr Leilænding
Husdyr: he1 ku14 få18

EKTEFELLE og BARN:

Fattigvæsenet b
011 02 Johan Ursin Hartvigsen 1820 Buksnæs S. og Pr. Logerende e Fiskeri og binder Garn b

Ektefelle: Dorthea Olsdtr

1875: 002 01 Dorthea Olsdatter 1832 Mo S. og Pr. Hans Kone g b
Hun var fra Mo sogn og prestegjeld.
1865: 002 01 Dorthea Olsdatter 34 Moe Præstegjd hans Kone g

Datter: Johanne Johansdtr

1875:003 01 Johanne Johansdatter 1866 Rødø S. og Pr. d b

1866 døpt: datter Johanna Dorthea

Barn: Johanna Dorthea Navn: Johansdtr
1866.24 14.02.1866 05.08.1866 Johanna Dorthea E grdbr Johan Andersen Sundøy
Dorthea Birgitha Olsd

FOSTERBARN:

1875 FT: Fostergutt: Johannes Olsen

1875: 005 01 Johannes Olsen 1861 Rødø S. og Pr. Fostegut ug Gjæter Kræaturer b
(Ikke mer i FA).

1875 FT: Fostergutt: Karel Ringkjøb

1875: 006 01 Karl E. %Karel% Ringkjøb@Renkjøb 1870 Melø S. Rødø Pr. Fostegut ug
(Kan ha tilhøre den familien med samme navn som var en tid i Svinvær).

1875 FT: Fosterpige: Kristine Arntsdtr

Født dem 1.3.1864 på gård Reppen Nedre 56.01. Datter av Arnt Normann Nilsen og Karen Bertelsdtr.
1875: 009 01 Kristine Arntzdatter 1863 Rødø S. og Pr. Fostepige Forsørges af No. 1 b

1865 FT: Fostersønn: Johannes Pedersen

1865: 003 01 Johannes Pedersen 14 Rødø Præstegjd Fostersøn ug

1865 FT: Fostersønn: Johan Olaussen

Født ca 1859 i Lurøy.
1865:008 01 Johan Olausen 6 Lurø Præsteg Fostersøn ug

ANDRE:

1875 FT: Fattiglem: Arnt Hansen

010 01 Arntz Hansen 1795 Lurø S. og Pr. Fattilem e Reiser om paa Legd, f. u. af Fattigvæsenet b

1875 FT: Logerende: Johan Ursin Hartvigsen

011 02 Johan Ursin Hartvigsen 1820 Buksnæs S. og Pr. Logerende e Fiskeri og binder Garn b

1875 FT: Tjener: Johan D. Andersen

1875: 004 01 Johan D. Andersen 1851 Mo S. og Pr. Tjenestegut ug Gaardsarbeide og Fiskeri b

1875 FT: Tjener: Gabrielanna Andreasdtr

1875: 007 01 Gabrielanna Andreasdatter 1822 Rødø S. og Pr. Tjenestepige ug Kokkepige b
Hun er datter av Andreas Hansen og Maren Jakobsdtr, Langnes.

1875 FT: Tjenestepige: Bertine Kristoffersdtr

1875: 008 01 Bertine Kristofersdatter 1858 Rødø S. og Pr. Tjenestepige ug Underbudeie b

1865 FT: Tjener: Anders Johansen

Født ca 1845 i Rødøy.
1865: 004 01 Anders Johansen 20 Rødø Præstegjd ug Tjenestekarl

1865 FT: Tjenestepige: Ellerine Nilsdtr

Født ca 1844 i Rødøy
1865: 005 01 Elerine Nielsdatter 21 Rødø Præstegjd ug Tjenestepige

1865 FT: Tjenestepige: Dorthea Benjaminsdtr

Født ca 1844 i Rødøy.
1865: 006 01 Dorthea Benjamindatter 21 Rødø Præstegjd ug Tjenestepige

1865 FT: Tjenestepige: Mortina Olava Tomasdtr

Født den 22.09.1848 på gården Myken. Datter av Tomas Kristian Pedersen. lenke dit.
1865: 007 01 Mortine Thomasdatter 18 Rødø Præstegjd ug Tjenestepige

03.01 Anders Dass

1865 FT: Føderaadsmann - Anders Dass

001 01 Anders Dass 65 Næsne Præsteg Husfader g Føderaadsmand
002 01 Anne Danielsdatter 56 Rødø Præsteg hans Kone g
003 01 Simonette Johansdatter 36 Rødø Præsteg (Moe Præsteg) ug Tjenestepige

EKTEFELLE og BARN:

Ektefelle; Anne Dorthea Leganger Danielsdtr

Født på gården 'Sundøy ca 1809. Foreldre Daniel Nilsen og Johanna Olsdtr.
1865: 002 01 Anne Danielsdatter 56 Rødø Præsteg hans Kone g

ANDRE:

1865 FT: Tjenestepige: Simonette Johansddtr

1865 : 003 01 Simonette Johansdatter 36 Rødø Præsteg (Moe Præsteg) ug Tjenestepige

PLASSER

03.01 plass "Staulen ytre":

1910 FT: Forpakter - Mathias Kristensen

FOLKETELLINGEN 1910:
001 01 Mathias Kristensen ? Rødøy hf g Gaardbr. (forpagter) og fisker f
002 01 Dorthia Olsdatter 1835 Mo Helgeland hm g Forpagterkone b
003 01 Anna Antonsdatter 13.09.1893 Rødøy tj ug Tjenestepike b
004 01 Anne Markusdatter 1847 Rødøy el ug Uldspinderske b

1900 FT: Forpakter - Mathis Kristensen

FOLKETELLINGEN 1900:
001 01 Matis Kristensen 1855 Rødøy herred* Hf g Fiskeri og Jordbrug Forpagter. f
002 01 Dortea Olsdatter 1835 Mo i Helgeland %%Ranen%% Nor Hm g Forpagter-Kone b
003 01 Aksel Nilsen 1887 Horten Pleie-S ug Barn f

1886 Matrikkel

1 64a Sundøen Mathias Kristensen 6-33 1-3-1-1

1856 Mathias Andreas Dahl Kristensen

Ble født 30.8.1856 på gården Reppen Nedre. Uekte barn av Ingeborg Anna Hansdtr, Reppen Nedre og bruker Kristen Nilsen på gården Forsdal. Lenke til Reppen Nedre.

Og en lenke til hans far på Forsdal

EKTEFELLE og BARN:

1910 FT: Ektefelle: Dorthea Olsdtr

1900: 002 01 Dortea Olsdatter 1835 Mo i Helgeland %%Ranen%% Nor Hm g Forpagter-Kone b
1910:002 01 Dorthia Olsdatter 1835 Mo Helgeland hm g Forpagterkone b

Pleiesønn: Aksel Nilsen

1900: 003 01 Aksel Nilsen 1887 Horten Pleie-S ug Barn f

ANDRE:

1910 FT: Tjenestejente: Anna Edvarda Zahl Antonsen

Født den 13.9.1893 i Rødøy.
1910: 003 01 Anna Antonsdatter 13.09.1893 Rødøy tj ug Tjenestepike b

Mer om Anna:

Hun er datter av Anton Martin Hansen og Edel Olava Jensdtr, som begge døde 1908. Bosatt Rødøy (74-01) Belgen.

Uldspinnerske: Anne Markusdtr

Født 1847 i Rødøy.
1910: 004 01 Anne Markusdatter 1847 Rødøy el ug Uldspinderske b

03.01 plass "Nøstholmen"

Omtale

1910 FT Anne Pedersen er gift på nytt

Ved tellingen 1910 er hun gift med husmann og fisker Daniel Olsen på bruk nr 2 av gården Sundøy. Styrer husholdningen hans.

1896 Johannes Antonius Pedersen - drukner

Død 4.2.1896 - 44 år gammel. Merknad: "Drukna under segletur aaleine mellom Selsøyvik og Sundøy. Ikke attfunden".

Husmann - Johannes Antonius Pedersen

Født 27.1.1852 på gården Flatøy. Sønn av Peder Jonassen pg Elen Elisabet Rasmusdtr. Foreldrene er bosatt på gården Nordnesøy 01-03 Lyngvær. Lenke dit.

EKTEFELLE og BARN:

1900 FT: Husmannsenke - Anna Pedersen

FOLKETELLINGEN 1900:
001 01 Anna Pedersen 1850 Beistaden NT Hm e Jordbrugende Husmandsenke b
002 01 Anders Johannessen 1874 Lurø Nor S ug Fiskeri f
003 01 Albert Johannessen 1876 Lurø S ug Fiskeri b
004 01 Konrad Johannessen 1879 Rødøy herred* S ug Fiskeri b
005 01 Olufine Larsdatter 1872 Hammerfest Fin Tj ug Tjenestepige b
006 01 Aksel Anderssen 1894 Rødøy herred* Pleiesøn Sønne-Søn ug Barn b

Hvorfra

Nevnt i tellingene som født i Beistad

1879: Sønn: Konrad Marselius DahlJohannessen

Født den 6.5.1879 mens familien var bosatt Nordnesøy.
Er som voksen påsatt på Gjesøy, lenke dit.

1874: Sønn: Anders Dass Johannessen

Født 31.8.1874 i Lurøy.

Sønn: Albert Johan Hofstad Johannessen

og flere senere

FESTETOMTER

2007 Bnr 1 - feste nr 6

Gnr 3, bnr 1, feste nr 6 er solgt for kr 420,000 fra Tore Brasøy Midtstraum og Siv Nordbø Midtstraum til Nina Helen Olsen og Morten Bjørnmyr (21.06.2007).

2005 Bnr 1 - feste nr 3

23. september 2005: Gnr 3, bnr 1, festenr 3 er solgt for kr 350.000 fra Geir Åsmund Vidhammer til Rainer Tavernier. Kilde: Statens kartverk.