Gård Sundøy (03) bruk nr 2

03.02 1910 Trygve Jæger

1910 FT

Forpakter: Trygve Jæger

Yrke:
Fiskekjøper, gaardbr. forpagter
Født 1876-09-14 i Rødøy.

Mer

Han er døpt Kristian TRYGVE Jæger. Han er født på Selsøyvik og sønn av Edvard Kristian Jæger og Anna Sophie Villadine Zahl, fra faren første ekteskap. Hans Jæger her - er hans onkel (farbror).

EKTEFELLE og BARN:

1910 FT

Ektefelle: Lotte Lorentsdtr

Født 1882-09-23 i Rødøy. Husfrue.

1909

Datter: Paula T. Jæger

1910: Født 1909-03-10 i Rødøy. Datter.

1906

Datter: Solveig T. Jæger

1910:Født 1906-08-13.

1904

Sønn: Kristian T. Jæger

1910: Født 1904-08-01 i Rødøy.

ANDRE:

1910 FT

Tjenestepige: Hanna Lorentsdtr

1910: Født 1895-10-17 i Rødøy. Tjenestepige.

1910 FT

Syerske: Anna Lorentsdtr

1910: Født 1880-08-09 i Rødøy.

Postkort - forsiden

Postkort sendt fra Sundøy 1916. © RLA.

Postkort - baksiden

Postkort sendt fra Sundøy 1916. © RLA.

03.02 1910 Hans Martinus Jæger

1910 FT

Menighetsforstander: Hans Martinus Jæger

1910: Født 1840-06-10 på Selsøyvik,
Sønn av Ole Sigvardus Jæger og Gurine Jensdtr.
(Nevnt også som født 9.6.).

1900 og før

Hans er eier og bruker av gården Gjerøy Nordre 76 bnr 1 og 2. Han er mer omtalt der.

EKTEFELLE og BARN:

1910 FT

Ektefelle: Dorthea Johansdtr

Født 1850-02-13 i Rødøy. Husfrue.

Sønn: Knut Jæger

Født 1887-10-13. Er fisker.

Datter: Ester Jæger

Født 1898-01-30. Datter.

ANDRE:

Tjenestepike: Jenny Sivertsen

Født 1891-06-16 i Hadsel.

03.02 1910 Tobias Pedersen

1910 FT

Eier og bruker: Tobias Pedersen

Tobias Pedersen f. 1851-08.04 Rødøy. Gift, Gaardbr, og fisker.
Jørgine Karlsdtr, f. 1857-09-23 g. gaardbrukerkone.
Tjenestepige (budeie) Johanna Henriksdtr, f. 1855-03-21 Meløy.
Anton Hagevik, f. 1899-10-20, fostersønn.
Handelsmann Olaf Jøger og ektefelle Inga Gullhav er også bosatt her.

1900 FT

Eier og bruker: Tobias Pedersen

Tellingen 1900 Sundøy 03.02.
Tobias Pedersen, selveiende gårdbruker, født 1851.
Gårdmandskone Jørgine Karlsdtr f. 1857.
Sønn: Olaf Tobiassen f. 1882 Rødøy herred.
Datter: Anna Tobiasdtr, f. 1884 i Rødøy herred.
Datter: Helga Tobisdtr, f. 1887 i Rødøy herred.
Tjenestepige: Kristine Andersdtr, f. 1880 i Rødøy herred.
Pleie-fostersønn: Anton Hagevik f. 1899-10-20 i Rødøy herred.

Hvor fra

Født 4.8.1851 på gården Rangsund. sønn av Peder Pettersen og Dorthea Gabrielsdtr, Rangsund.

EKTEFELLE og BARN:

1910/1900

Ektefelle: Jørgine Karlsdtr

1910: Jørgine Karlsdtr, f. 1857-09-23 g. gaardbrukerkone.
1900: Gårdmandskone Jørgine Karlsdtr f. 1857.

1899

Pleie/fostersønn Anton Hagevik

1910: Anton Hagevik, f. 1899-10-20, fostersønn.
1900: Pleie-fostersønn: Anton Hagevik f. 1899-10-20 i Rødøy herred.

Datter: Helga Tobiassen

1900: Datter: Helga Tobisdtr, f. 1887 i Rødøy herred.

1887 døpt: Helga Sofie

Barn: Helga Sofie Navn: Tobiasdtr
1887.14P 27.12.1886 26.06.1887 Helga Sofie E grdbr Tobias Pedersen Sundøy 1851
Jørgine Karlsdtr 1856

Datter: Anna Tobiassen (?)

Datter: Anna Tobiassen, f. 1884 i Rødøy herred.

1884 døpt: datter Anna Dortea

Barn: Anna Dortea Navn: Tobiasdtr
1884.29P 02.05.1884 06.07.1884 Anna Dortea E grdbr Tobias Pedersen Sundøy 1851
Jørgine Marie Karlsdtr 1857

Sønn: Olaf Tobiassen (?)

1900: Sønn: Olaf Tobiassen f. 1882 Rødøy herred.

1882 døpt: Sønn Olaf Kristian Trygve

Barn: Olaf Kristian Trygve Navn: Tobiassen
1882.14G 27.05.1882 02.07.1882 Olaf Kristian Trygve E grdbr Tobias Pedersen Sundøy 1851
h Jørgine Marie Karlsdtr 1857

1880 døpt: sønn Trygve Johan

Barn: Trygve Johan Navn: Tobiassen
1880.8G 19.03.1880 23.05.1880 Trygve Johan E gaardbruger Tobias Pedersen Sundøy 1851 [Hjd]
hustru Jørgine Karlsdatter 1856

ANDRE:

1910 FT

Tjenestepige (budeie): Johanna Henriksdtr

1910: Tjenestepige (budeie) Johanna Henriksdtr, f. 1855-03-21 Meløy.

1900 FT

Tjenestepige: Kristine Andersdtr

Født 29.5.1880 på gården Gjerøy 77.02 - datter av Anders Jørgen Kristensen og Elisabeth Meyer Johansdtr.
1900: Tjenestepige: Kristine Andersdtr, f. 1880 i Rødøy herred.

03.02 1910 Olaf Jæger

1910 FT

Handelsmann Olaf Jæger

1910: Født 1874-05.21 på Selsøyvik i Rødøy. Lenke dit.

Han er sønn av Edvard Kristian Jæger og Anna Sophie Villadine Zahl, fra faren første ekteskap. Hans Jæger her - er hans onkel (farbror). Trygve Jæger her - er en bror.

03.02 - Nils Weiland

Bruker - Nils Wejland Norum

Han omtales med hele sin familie på gården Våga hvor han var bosatt lengst etter å ha giftet seg og hvor han døde.

1809

Mannskapsrullene

Nevnt som bosatt på gården Sundøy bnr 2 året 1809. "er frisk". 1811 bruker han gården Våga 65-01. Han nevnes her med "morsnavn".

1801

Nils Wejland Norum

Født ca 1773 på gården Æsvik, sønn av Ole Storch Norum og Ingern Katarina Wejland.

PLASSER

03.02 Plass Kvitnæset - Daniel Olai Olsen

1910 FT: Husmann: Daniel Olai Olsen

Alder/født: 1852-06-23
Fødested: Mo Helgeland
Bostatus: b
Familiestilling: hf
Sivilstand: g
Yrke: Husmand og fisker
Folketelling 1910 for 1836 Rødøy herred

1900 FT: Husmann - Daniel Olai Olsen

001 01 Daniel Olsen 1852 Rødøy herred* Hf g Fiskeri og Jordbrug. Husmand b
002 01 Inger Jensdatter 1849 Rødøy herred* Hm g Husmandskone b
003 01 Johan Danielsen 1882 Rødøy herred* S ug Fiskeri b
004 01 Inga Danielsdatter 1884 Rødøy herred* D ug Husgjerning b
005 01 Fredrik Danielsen 1890 Rødøy herred* S ug Barn b
006 01 Olga Danielsdatter 1890 Rødøy herred* D ug Barn b
007 01 Ester Danielsdatter 1895 Rødøy herred* D ug Barn b

Hvor fra

Født den 3.6.1852 mens familien var bosatt på Grinvær vestre.
Sønn av Ole Hansen og Anna Pedersdtr, mer omtalt på gården Sundøy 03-03 Krabvåen.

EKTEFELLE og BARN:

Ektefelle: Anna Pedersen

Alder/født: 1851-02-22
Fødested: Beistad
Bostatus: b
Familiestilling: hm
Sivilstand: g
Yrke: Styrer husholdningen
Folketelling 1910 for 1836 Rødøy herred

Mer om Anna

Hun var år 1900 bosatt som "husmannsenke" på plass "Nøstholmen" under gården her. Under bnr 1. Lenke dit.

1895 datter: Ester Danielsen

Alder/født: 1895-01-13
Fødested: Rødøy
Bostatus: b
Familiestilling: d
Sivilstand: ug
Yrke: Tilhører familjen
Folketelling 1910 for 1836 Rødøy herred

1890 døpt: datter Olga Sevalda Gurine

Barn:
Olga Sevalda Gurine Navn: Danielsdtr
1890.18P 28.04.1890 07.07.1890 13.05.1890 Olga Sevarda Gurine E husmand Daniel Olai Olsen Sundøy 1852 Tvilling med gut nr 19.
Inger Margrete Jensen 1848

Mer om Olga

Ved tellinga 1900 er hun bosatt hjemme hos foreldrene som 10 år gammel datter. Hun tilhører Frikirken, som sine foreldre. Hun har en tvilling bror.

1890 døpt: sønn Fredrik Otto Bødker

Barn :
Fredrik Otto Bødker Navn: Danielsen
1890.19G 28.04.1890 07.07.1890 13.05.1890 Fredrik Otto Bødker E husmand Daniel Olai Olsen Sundøy 1852 Tvilling med pige nr 19.
Inger Margrete Jensen 1848

Mer om Fredrik

Ved tellinga 1900 er han bosatt hjemme hos foreldrene som 10 år gammel sønn. Han er tvilling.

1887 datter: Hansine Katrine Danielsen Takøy

Født her 4.3.1887.
1900:
Hansine er bosatt som pleiedatter hos Hjeronimus Jansen og kona Nilsine på husmandsplassen Esvaagnæs under Gjerøy nordre. Lenke til fosterforeldrene.

1887 døpt: datter Hansine Katrine

Barn : Hansine Katrine Navn: Danielsdtr Side som gift

1887.8P 04.03.1887 30.05.1887 Hansine Katrine E husmand Daniel Olai Olsen Sundøy 1852
Inger Margrete Jensdtr 1849

Mer om Hansine

Hansine ble gift med Edvin Olai Ingvaldsen Takøy og omtales nærmere under side 23441.

1884 døpt: datter Inga Dorthea

Barn: Inga Dortea Navn: Danielsdtr
1884.50P 30.08.1884 05.10.1884 Inga Dortea E husmand Daniel Olai Olsen Sundøy 1852
Inger Margrete Jensdatter 1849

Se også nedenfor

Ved tellinga 1900 er hun bosatt hjemme hos foreldrene som 16 år gammel datter. Hun tilhører frikirken, som sine foreldre.

1882 døpt: sønn Johan Andreas Dal

Barn: Johan Andreas Dal Navn: Danielsen
1882.37G 20.07.1882 01.10.1882 Johan Andreas Dal E husmand Daniel Olai Olsen Sundøy 1852
h Inger Margrete Jensdatter 1849

Mer om Johan

Ved tellinga 1900 er han bosatt hjemme hos foreldrene som 18 år gammel sønn og fisker. Han tilhører ikke frikirken, som resterende familie.

1880 døpt: sønn Ole Jakob

Barn: Ole Jakob Navn: Danielsen
1880.28G 30.05.1880 25.07.1880 Ole Jakob E husmand Daniel Olsen Sundøy 1853
Inger Margrete Jensen 1850

1878 døpt: sønn Jens Andreas Mathias

Barn: Jens Andreas Mathias Navn: Danielsen
1878.15G 30.04.1878 10.06.1878 Jens Andreas Mathias E husmd Daniel Olai Olsen Sundøy 1852
Inger Margrethe Jensdatter 1849

1876 døpt: datter Sara Johanna

Barn 1: Sara Johanna Navn: Danielsdtr
1876.12 20.02.1876 05.06.1876 Sara Johanna E indst Daniel Olai Olsen Sundøy 1852 [Gift aug 1873, hjd]
Inger Margrethe Jensdatter 1849

Inga - i Bergen med familie

May Johansen: Fjesboka 2017 oktober 8-
Inga og Lars Berntsen ho født på Sundøy søster til min bestefar, gift i Bergen. Barna er ? jenta? den minste på fanget er skuespiller Rolf Berntsen fra Bergen.

TERJE PEDERSEN:
Utmeldt av statskirken 7.7.1891 til "intet trossamfunn". Innmeldt igjen ved konfirmasjon 7.7.1891.

FOLKETELLINGA 1900:
Bosatt hjemme hos foreldrene på Sundø, husmandsplass under 3-2. 16 år gammel og har som yrke "husgjerning".

DIGITALARKIVET: VIGDE I BERGEN 1816-1911:
Tjenestepige Inga Dorthea Danielsen, fødested Rødø. Viet 22.12.1909 med Lars Andreas Berntsen, leiet toldoppsynsmand, født Bergen 1886.