Gård Sundøy (03) bruk nr 2

03.02 1910 Trygve Jæger

1910 FT

Forpakter: Trygve Jæger

Yrke:
Fiskekjøper, gaardbr. forpagter
Født 1876-09-14 i Rødøy.

Mer

Han er døpt Kristian TRYGVE Jæger. Han er født på Selsøyvik og sønn av Edvard Kristian Jæger og Anna Sophie Villadine Zahl, fra faren første ekteskap. Hans Jæger her - er hans onkel (farbror).

EKTEFELLE og BARN:

1910 FT

Ektefelle: Lotte Lorentsdtr

Født 1882-09-23 i Rødøy. Husfrue.

1909

Datter: Paula T. Jæger

1910: Født 1909-03-10 i Rødøy. Datter.

1906

Datter: Solveig T. Jæger

1910:Født 1906-08-13.

1904

Sønn: Kristian T. Jæger

1910: Født 1904-08-01 i Rødøy.

ANDRE:

1910 FT

Tjenestepige: Hanna Lorentsdtr

1910: Født 1895-10-17 i Rødøy. Tjenestepige.

1910 FT

Syerske: Anna Lorentsdtr

1910: Født 1880-08-09 i Rødøy.

Postkort - forsiden

Postkort sendt fra Sundøy 1916. © RLA.

Postkort - baksiden

Postkort sendt fra Sundøy 1916. © RLA.

03.02 1910 Hans Martinus Jæger

1910 FT

Menighetsforstander: Hans Martinus Jæger

1910: Født 1840-06-10 på Selsøyvik,
Sønn av Ole Sigvardus Jæger og Gurine Jensdtr.
(Nevnt også som født 9.6.).

1900 og før

Hans er eier og bruker av gården Gjerøy Nordre 76 bnr 1 og 2. Han er mer omtalt der.

EKTEFELLE og BARN:

1910 FT

Ektefelle: Dorthea Johansdtr

Født 1850-02-13 i Rødøy. Husfrue.

Sønn: Knut Jæger

Født 1887-10-13. Er fisker.

Datter: Ester Jæger

Født 1898-01-30. Datter.

ANDRE:

Tjenestepike: Jenny Sivertsen

Født 1891-06-16 i Hadsel.

03.02 1910 Tobias Pedersen

1910 FT

Eier og bruker: Tobias Pedersen

Tobias Pedersen f. 1851-08.04 Rødøy. Gift, Gaardbr, og fisker.
Jørgine Karlsdtr, f. 1857-09-23 g. gaardbrukerkone.
Tjenestepige (budeie) Johanna Henriksdtr, f. 1855-03-21 Meløy.
Anton Hagevik, f. 1899-10-20, fostersønn.
Handelsmann Olaf Jøger og ektefelle Inga Gullhav er også bosatt her.

1900 FT

Eier og bruker: Tobias Pedersen

Tellingen 1900 Sundøy 03.02.
Tobias Pedersen, selveiende gårdbruker, født 1851.
Gårdmandskone Jørgine Karlsdtr f. 1857.
Sønn: Olaf Tobiassen f. 1882 Rødøy herred.
Datter: Anna Tobiasdtr, f. 1884 i Rødøy herred.
Datter: Helga Tobisdtr, f. 1887 i Rødøy herred.
Tjenestepige: Kristine Andersdtr, f. 1880 i Rødøy herred.
Pleie-fostersønn: Anton Hagevik f. 1899-10-20 i Rødøy herred.

Hvor fra

Født 4.8.1851 på gården Rangsund. sønn av Peder Pettersen og Dorthea Gabrielsdtr, Rangsund.

EKTEFELLE og BARN:

1910/1900

Ektefelle: Jørgine Karlsdtr

1910: Jørgine Karlsdtr, f. 1857-09-23 g. gaardbrukerkone.
1900: Gårdmandskone Jørgine Karlsdtr f. 1857.

1882

Sønn: Olaf Tobiassen (?)

1900: Sønn: Olaf Tobiassen f. 1882 Rødøy herred.

1884

Datter: Anna Tobiassen (?)

Datter: Anna Tobiassen, f. 1884 i Rødøy herred.

1887

Datter: Helga Tobiassen

1900: Datter: Helga Tobisdtr, f. 1887 i Rødøy herred.

1899

Pleie/fostersønn Anton Hagevik

1910: Anton Hagevik, f. 1899-10-20, fostersønn.
1900: Pleie-fostersønn: Anton Hagevik f. 1899-10-20 i Rødøy herred.

ANDRE:

1910 FT

Tjenestepige (budeie): Johanna Henriksdtr

1910: Tjenestepige (budeie) Johanna Henriksdtr, f. 1855-03-21 Meløy.

1900 FT

Tjenestepige: Kristine Andersdtr

Født 29.5.1880 på gården Gjerøy 77.02 - datter av Anders Jørgen Kristensen og Elisabeth Meyer Johansdtr.
1900: Tjenestepige: Kristine Andersdtr, f. 1880 i Rødøy herred.

03.02 1910 Olaf Jæger

1910 FT

Handelsmann Olaf Jæger

1910: Født 1874-05.21 på Selsøyvik i Rødøy. Lenke dit.

Han er sønn av Edvard Kristian Jæger og Anna Sophie Villadine Zahl, fra faren første ekteskap. Hans Jæger her - er hans onkel (farbror). Trygve Jæger her - er en bror.

03.02 - Nils Weiland

Bruker - Nils Wejland Norum

Han omtales med hele sin familie på gården Våga hvor han var bosatt lengst etter å ha giftet seg og hvor han døde.

1809

Mannskapsrullene

Nevnt som bosatt på gården Sundøy bnr 2 året 1809. "er frisk". 1811 bruker han gården Våga 65-01. Han nevnes her med "morsnavn".

1801

Nils Wejland Norum

Født ca 1773 på gården Æsvik, sønn av Ole Storch Norum og Ingern Katarina Wejland.

PLASSER

03.02 Plass Kvitnæset - Daniel Olsen

1910 FT

Husmann: Daniel Olsen

Alder/født: 1852-06-23
Fødested: Mo Helgeland
Bostatus: b
Familiestilling: hf
Sivilstand: g
Yrke: Husmand og fisker
Folketelling 1910 for 1836 Rødøy herred

1900 FT

Husmann - Daniel Olsen

001 01 Daniel Olsen 1852 Rødøy herred* Hf g Fiskeri og Jordbrug. Husmand b
002 01 Inger Jensdatter 1849 Rødøy herred* Hm g Husmandskone b
003 01 Johan Danielsen 1882 Rødøy herred* S ug Fiskeri b
004 01 Inga Danielsdatter 1884 Rødøy herred* D ug Husgjerning b
005 01 Fredrik Danielsen 1890 Rødøy herred* S ug Barn b
006 01 Olga Danielsdatter 1890 Rødøy herred* D ug Barn b
007 01 Ester Danielsdatter 1895 Rødøy herred* D ug Barn b

Hvor fra

Født den 3.6.1852 mens familien var bosatt på Grinvær vestre.
Sønn av Ole Hansen og Anna Pedersdtr, mer omtalt på gården Sundøy 03-03 Krabvåen.

EKTEFELLE og BARN:

1910 FT

Ektefelle: Anna Pedersen

Alder/født: 1851-02-22
Fødested: Beistad
Bostatus: b
Familiestilling: hm
Sivilstand: g
Yrke: Styrer husholdningen
Folketelling 1910 for 1836 Rødøy herred

Mer om Anna

Hun var år 1900 bosatt som "husmannsenke" på plass "Nøstholmen" under gården her. Under bnr 1. Lenke dit.

1910 FT

Datter: Ester Danielsen

Alder/født: 1895-01-13
Fødested: Rødøy
Bostatus: b
Familiestilling: d
Sivilstand: ug
Yrke: Tilhører familjen
Folketelling 1910 for 1836 Rødøy herred

1900 FT

Hansine Katrine Danielsen Takøy

Født her 4.3.1887.
1900:
Hansine er bosatt som pleiedatter hos Hjeronimus Jansen og kona Nilsine på husmandsplassen Esvaagnæs under Gjerøy nordre. Lenke til fosterforeldrene.

Inga - i Bergen med familie

May Johansen: Fjesboka 2017 oktober 8-
Inga og Lars Berntsen ho født på Sundøy søster til min bestefar, gift i Bergen. Barna er ? jenta? den minste på fanget er skuespiller Rolf Berntsen fra Bergen.

TERJE PEDERSEN:
Utmeldt av statskirken 7.7.1891 til "intet trossamfunn". Innmeldt igjen ved konfirmasjon 7.7.1891.

FOLKETELLINGA 1900:
Bosatt hjemme hos foreldrene på Sundø, husmandsplass under 3-2. 16 år gammel og har som yrke "husgjerning".

DIGITALARKIVET: VIGDE I BERGEN 1816-1911:
Tjenestepige Inga Dorthea Danielsen, fødested Rødø. Viet 22.12.1909 med Lars Andreas Berntsen, leiet toldoppsynsmand, født Bergen 1886.