04.01 Handelsstedet før 1835

04.01 1834 Henrik Emershof Mibes Jentoft

Jæger-familien overtar

1834

Skifte etter Jentoft

SKIFTER I RØDØY:
Skifte 1834 på gården Selsøyvik etter Henrik Jentoft.
Regine Ellingsdtr, ektefelle.
Hartvig Jentoft (5) sønn.
Jens Ellingsen Jentoft (4).
Mons Jentoft (2).
Johanna Bereth Hardina Jentoft (8) datter.
Anne Olava Jentoft (7) datter.

Henrik - hvor fra

Henrik var sønn av handelsmand Hartvig Mogensen Jentoft, Steine, senere Nord Gjerøy i Rødøy, født på Ramsvik i Buksnes 1777, og Anne Olava Nielsdatter Marstarand f. 1775, d.1853.

EKTEFELLE og BARN:

1825

Ektefelle: Regine Marie Ellingsen

Slekten Blix 292.IX.3: Gift 1825 med Regine Marie Ellingsen f. 23.9.1799 i Saltnes, d. 1836. Skipper og handelsmand i Selsøyvik i Rødøy. Stedet solgte han ved skjøte av 6.6. 1834 til Ole S. Jæger for 2600 spesidaler.

Mer om henne:

ELLINGSENSLEKTA 131: Regine Marie Ellingsen, født 23.9.1799 på Saltnes, døpt 6.10.s.år og konfirmert 16.10.1814. Død 12.5.1836 og begravet 23.5.s.år i Rødøy. Skiftet begynte 19.5.s.år. Gift 28.10.1825 i Salten med Henrik Emershof Mibes Jentoft, født 19.6.1803 på Steine i Buksnes. Skipper og handelsmand på handelstedet Selsøyvik i Rødøy som han overtok i 1825 av faren som hadde fått gjestgiverbevilling på stedet 9.2. 1804 mot å holde et lager av 12 tønner korn årlig. Likesom faren, drev Henrik Jentoft jektebruk og handel der, riktignok bare en ti års tid, for ved skjøte 6.6.1834 solgte han eiendommen til Olaus Sigvardus Jæger for 2600 spd. Jentoft døde 9.6.1834 i Bergen, hvor han ble begravd, 31 år gammel. Skiftet begynte 23.7.s.år. 5 barn.

1832

Sønn: Mons Jentoft

Født 5. september 1832.

1830

Sønn: Jens Ellingsen Jentoft

Født 18. juli 1830.

1829

Sønn: Hartvig Jentoft

Født 18. januar 1829.

1827

Datter: Anna Olava Jentoft

Født 6. oktober 1827.

1826

Datter: Johanna Barnhardine Jentoft

Født 21.juli 1826.

04.00 1816 Hartvik Jentoft

1816

Sølvskatten 1816

Fornavn: Hartvig
Etternavn: Jentoft
Innskudd: 50-0-0 spd-ort-sk
Bosted: Sælsøvigen
Dato:1816-10-03
Sølvskatten 1816, nr. 57: Nordland amt, Helgeland fogderi, 1816-1823

04.00 1808 Ole Hartvig Hvid

1808

Ole Hartvig Hvid dør

Døde 3. september 1808 i Ballstad i Lofoten.

Ole sine foreldre - Svinvær i Rødøy

Han var sønn av Hans Blix Hvid og Karen Sophie Schønning som omtales på gården Svinvær i Rødøy.

1802

Jektskipper (har sluttet)

Fornavn Ole
Etternavn: Hvidt
Gårdsnavn: Selsøevigen
Merknad: ingen Jægt men fører Handel i Selsøeviigen
Borgerer, jekteskippere og kjøpmenn i Helgeland fogderi 1802

1802

Handel på Tjong

Fornavn:Ole
Etternavn: Hvidt
Gårdsnavn: Tiong
Merknader:
Handel, ingen Jægt
Borgerer, jekteskippere og kjøpmenn i Helgeland fogderi 1802

Mer

Trolig Tjong Nedre - lenke dit

1804

Handelstedet selges til ny eier

Handelsstedet gitt så over til Hartvig Mogensen Jentoft fra Steine som fikk gjestgiverbevilling 9. februar 1804.

1801 (1)

Borger - Ole Hartvig Hvid

1801: 001 01 Ole Hartvig Hviid 50 Husbonde Enkemand efter 1te ægteskab Borger skipper og giæstgiver
002 01 Elen Kierstina Fridrichsen 29 Husholderske Ugift
003 01 Karen Mechelsborg 22 Kramboe pige Ugift
004 01 Beret Kristensdatter 43 Tjeneste pige Ugift
005 01 Ingebor Paulsdatter 62 Tjeneste pige Enke efter 3de ægteskab
006 01 Elen Jacobsdatter 23 Tjeneste pige Ugift
007 01 Pernella Joensdatter 27 Tjeneste pige Ugift
008 01 Kristopher Glad 9 Foster søn
009 01 Hendrich Olsen 35 Ugift Styrmand og tiener
010 01 Niels Joensen 23 Foster søn Ugift
011 01 Tore Endresen 26 Smed Ugift
012 01 Niels Pedersen 30 Tjeneste dreng Ugift
013 01 Lars Larsen 26 Tjeneste dreng Ugift
014 01 Frederich Halvarsøn Berg 19 Tjeneste dreng Ugift
015 01 Knud Lodvigsen 16 Tjeneste dreng Ugift

1801

Tjenestedreng - Lars Larsen

013 01 Lars Larsen 26 Tjeneste dreng Ugift Lenke til Rødøy (Engøy) hvor han bodde 1865.

1801

Skipper

1793

Skifte etter mor

SKIFTER I RØDØY:
Skifte gården Svinvær 1793 etter avdøde Karen Sciønning. Sønn: Ole Hvidt Selsøyvik. Michel Hvid, sønn: Arvetomten. Anne Maria Blix Hvidt, datter som er gift med Peter Jørgensen Bergen.

1780

Ektefelle: Karen Christensdtr Michelborg,

SKIFTER I MELØY:
Skifte 1780 på gården Gåsvær etter Karen Ellingsdtr.
Gjenlevende ektefelle Poul Munch.
Barn av Karen: Christen Christensen Michelborg, bosatt Ytre Onøyen.
Eling Christensen Michelborg (28), bosatt hos stedfaderen på Gåsvær.

Karen Christensdtr Michelborg, gift med Ole Hvidt, Selsøen.

Peder Glad Munch, 22 år gammel og sønn (av begge).

1774

Ole Hartvig Hvid kjøper handelsstedet

FELLESHISTORIA 261;
...."Selsøyvik ble solgt i 1774 til Ole Hvid, sønn av Hans Hvid i Svinvær".

FELLESHISTORIA 328:
...."Ole Hvid mente å ha sendt bud til høvedsmennene på båtene som fulgte hans jekt mens han lå i Henningsvær, om å komme å reise masten for å dra til Balstad hvor de skulle sette liner."

1754

Hvor fra

Født ca 1751 i Skjerstad. Sønn av Hans Blix Hvid og Karen Sophie Schønning.
MIKAL JAKOBSEN:
Født 1751 Mjønes i Skjerstad. Ifølge kongelig bevilling av 8.3.1777 drev han handel i Selsøyvik. I 1802 brant huset og alt av verdi gikk tapt. Boet viste et underskudd på 11000 rd. Fra 1802 bosatte han seg på Balstadøya i Lofoten hvor han døde 3.9.1808.

1801

Husholderske - Elen Kierstina Fridrichsen

1801: 002 01 Elen Kierstina Fridrichsen 29 Husholderske Ugift

1793

Fostersønn - Kristoffer Glad

Sønn av Peder Munch Glad og Margaretha Sophie Helgersen.
Født her på Selsøyvik 11.01.1793.
1801: 008 01 Kristopher Glad 9 Foster søn

FAR og FARFAR - nevnt på gården Gjerøy Søndre 77 1700 A.

Mer om han

FOLKETELLINGA 1801: Bosatt som 9 år gammel fostersønn hos borger Ole Hartvid Hvid på Selsøyvik.

ELLINGSENSLEKTA 89: Han var ved folketellingen 1/2 1801 fostersønn hos handelsmann Ole Hartvig Hvid i Selsøyvik, som hadde vært gift med hans fars halvsøster. I 1838 finner vi ham som gårdbruker i Blokken i Vesterålen, og der bodde han også ved folketellingen 31.12.1865. Han døde i Blokken 12.11.1873 og ble begravet på Sortland 18.11.s.år, nesten 81 år gammel.

Gift 9.11.1818 i Sortland med sin tremenning Pauline Christine Ellingsen, født 2.8.1797 på Hustad og døpt 1.10.s.år i Lødingen. Hun kom som ung pike til sin bestemor Karen Dishington på Sortland og ble der konfirmert 13.10.1811, 14 år gammel. Hun døde i Djupfjorden 18.5.1888 og ble begravet og jordfestet 10.6.s.år på Sortland. 10 barn.

1778 ca

Fostersønn - Niels Jøensen

1801: 010 01 Niels Joensen 23 Foster søn Ugift
Vet enda ikke mer om ha

ANDRE:

1778 ca

Kramboe pige - Karen Mechelsborg

1801: 003 01 Karen Mechelsborg 22 Kramboe pige Ugift

1758 ca

Tjenestepige: Beret Kristensdtr

1801: 004 01 Beret Kristensdatter 43 Tjeneste pige Ugift

1739 ca

Tjenestepike og enke - Ingeborg Paulsdtr

1801: 005 01 Ingebor Paulsdatter 62 Tjeneste pige Enke efter 3de ægteskab

1778 ca

Tjenestepige - Elen Jakobsdtr

1801: 006 01 Elen Jacobsdatter 23 Tjeneste pige Ugift

1774 ca

Tjeneste pige - Pernella Joensdtr

1801: 007 01 Pernella Joensdatter 27 Tjeneste pige Ugift

1766 ca

Styrmann og tjener . Hencich Olsen

1801: 009 01 Hendrich Olsen 35 Ugift Styrmand og tiener
Vet enda ikke mer om ha

1775 ca

Smed - Tore Endresen

1801: 011 01 Tore Endresen 26 Smed Ugift
Vet enda ikke mer om ha

1771 ca

Tjenestedreng - Nils Pedersen

1801: 012 01 Niels Pedersen 30 Tjeneste dreng Ugift
Vet enda ikke mer om ha

1775 ca

Tjenestedreng: Lars Larsen

1801: 013 01 Lars Larsen 26 Tjeneste dreng Ugift
Er sannsynlig far til den person som 1865 er bosatt på gården Rødøy (74-11) Engøy vestre - Jens Larsen.

1782 ca

Tjenestedreng - Fredrik Halvarsøn Berg

1801: 014 01 Frederich Halvarsøn Berg 19 Tjeneste dreng Ugift
Vet enda ikke mer om ha

1785 ca

Tjenestedreng - Knut Ludvigsen

1801; 015 01 Knud Lodvigsen 16 Tjeneste dreng Ugift
Vet enda ikke mer om han.

04.00 1801 Marchus Joensen

1801 (2)

Styrmann - Marchus Joensen

016 02 Marchus Joensen 33 Mand 1te ægteskab Styrmand og husmand uden jord
017 02 Dorthea Ljendahl 38 Hans kone 1te ægteskab
018 02 Johanna Marchusdatter 4 Deres datter
019 02 Benthe Marchusdatter 2 Deres datter
020 02 Ane Andersdatter 77 Nyder huslye Enke efter 1te ægteskab Fattig almisse lem

Ektefelle: Dorthea Ljendahl

017 02 Dorthea Ljendahl 38 Hans kone 1te ægteskab
018 02 Johanna Marchusdatter 4 Deres datter

020 02 Ane Andersdatter 77 Nyder huslye Enke efter 1te ægteskab Fattig almisse lem

1805

Elen Kristine Fredrikke Markusdtr

Bosatt Gjerøy Nordre bnr 1:
1875: 011 02 Elen Markusdatter 1805 Rødø S. og Pr. Logerende e Syning Strikning b

1799 ca

Datter: Bente Marchusdtr

1801: 019 02 Benthe Marchusdatter 2 Deres datter

1794

Barn: Dødfødt

Kirkeboka for Rødøy - døde:
1794. Dødfødt barn, Selsøvigen. Marcus Joensøn, Dorthe (Tøsen) Liliendal.

1797 ca

Datter: Johanna Sophie Klæboe Markusdtr

1801: 018 02 Johanna Marchusdatter 4 Deres datter

Johanna er 1865 bosatt her på Seløsyvik - og gift på nytt - se lenke til hennes nye mann, og sønn fra 1.ste ektekap.

Hennes 1.ekteskap - med Anders Jansen, Steinsland

KIRKEBOKA VIET 1826:
04.01.1826 Anders Jansen, Steinsland, 40 år, sønn av Jan Jensen. Hustru: Johanna Sophie Klæboe, Gjerøy, 28 år, datter av Marcus Johnsen.

1724 ca

Enken Ane Andersdtr

1801: 020 02 Ane Andersdatter 77 Nyder huslye Enke efter 1te ægteskab Fattig almisse lem

04.00 1777 Nils Jensen

Nils Jensen

EKTEFELLE OG BARN:

Ektefelle: Ane Danielsdtr

Viet 1777

Viet 1777: Brudgom Nils Jensen, ungkarl, født og bosatt Selsøvigen. Brur Ane Danielsdtr,

04.00 1755 Borger Arent Olsen

1755 MT

Manntall 1755

Stilling/stand: Borger
Fornavn: Aren
Etternavn: Olsen
Gård: Selsøivigen
Alder: 37
Fødested:
i Træn paa Sælvær
Innrulleringsmanntall 1755 for Rødøy fjerding

Hvor fra

Fødested:
i Træn paa Sælvær
Innrulleringsmanntall 1755 for Rødøy fjerding

04.00 1744 Ole Arntsen Storch

1744 JB

Bruker (ene): Ole Artsen Storch

Fornavn: Ole
Etternavn: Arentsen Storch
Gård: Lil Selsøen
Jordebok 1744 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

1734 JB

Bruker (ene): Ole Arntsen Storch

Fornavn: Ole
Etternavn: Arentsen Storch
Gård: Lil Selsøen
Jordebok 1734 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

1726 JB

Bruker (ene): Ole Arntsen Storch

Fornavn: Ole
Etternavn: Arentsen Storch
Gård: Lil Selsøen
Jordebok 1726 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

1721 ESK

Ekstraskatten 1721

Fornavn: Olle
Etternavn: Arentsen
Gård: Lil Selsøen
Rolle: Person
Ekstraskatt 1721 for Helgeland Fogderi

04.00 1711 Per Andersen

1711

Bruker: Peder Andersen

Fornavn: Peder
Etternavn: Anderssen
Jordebok 1711 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

1701 MT

Leilending Per Andersen

1701 Lilselsøen , Per Anders, oppsidder, Lejlending, 52.
Kilde: Manntallet 1701, nr. 16: Helgeland fogderi

EKTEFELLE OG BARN:

1701 MT

Sønn: Jens Persen

1701 Lilselsøen, sønn av Per Andersen, Jens Persen, 17.
Kilde: Manntallet 1701, nr. 16: Helgeland fogderi

1701 MT

Sønn: Peder Persen

1701 Lilselsøen, sønn av Per Andersen, Peder Persen, 10.
Kilde: Manntallet 1701, nr. 16: Helgeland fogderi

04.00 1711 Mikkel Andersen

1711

Bruker: Mikkel Andersen

Fornavn: Mikkel
Etternavn: Anderssen
Jordebok 1711 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

1701 MT

Leiledning: Mikkel Andersen

1701 Lilselsøen, Michel Andersen, Opsidder, Lejlending, 40.
Kilde: Manntallet 1701, nr. 16: Helgeland fogderi

04.00 1701 Innerste: Peder Johansen

1701 MT

Innerste: Peder Johansen

Fornavn:Peder
Etternavn:Johans.
Stilling/stand og vilkår:
Handtwerchskarl, Schredder
Oppholdssted: Lilselsøewigen
Fødested: fød paa Snaasen
Kilde: Manntallet 1701, nr. 16: Helgeland fogderi

Mer om han:

Var født "Snaasen".

04.00 1701 Ole Nilsen - Borger Leyer

1701 MT

Borger - handelsstedet Selsøyvik

1701 MT

Ole Nilsen

Fornavn: Olle
Etternavn: Niels.
Stilling/stand og vilkår: Borger Leyer
Alder 72
Gård: Lilselsøewigen
Manntallet 1701, nr. 16: Helgeland fogderi

ANDRE:

1701 FT

Dreng: Søren Andersen

Fornavn: Søren
Etternavn: Anders.
Stilling/stand og vilkår: Tieneste karle, Drenge
Alder: 28
Gård: Lilselsøewigen
Manntallet 1701, nr. 16: Helgeland fogderi

1701 FT

Dreng: Erik N.

Fornavn: Erich
Etternavn: N.
Stilling/stand og vilkår: Tieneste karle, Drenge
Fødested: fød i Trundh:
Alder: 16
Gård: Lilselsøewigen
Manntallet 1701, nr. 16: Helgeland fogderi

04.00 1701 Innerste: Nils Olsen

1701 MT

Innerste familie hos "Borgeren" Ole Nilsen

Sønn?

1701 MT

Innerste; Nils Olsen

Fornavn: Niels
Etternavn: Olsen
Stilling/stand og vilkår: Inderst
Alder: 38
Gård: Lilselsøewigen
Manntallet 1701, nr. 16: Helgeland fogderi

EKTEFELLE og BARN:

1701 MT

Sønn: Tomas Nilsen

Fornavn: Thomas
Etternavn: Nielsen*
Stilling/stand og vilkår: Sønn
Alder: 7
Gård: LilselsøewigenManntallet 1701, nr. 16: Helgeland fogderi

1701 MT

Sønn: Ole Nilsen

Fornavn: Olle
Etternavn: Nielsen*
Stilling/stand og vilkår: Sønn
Alder: 3
Gård: Lilselsøewigen
Manntallet 1701, nr. 16: Helgeland fogderi

04.00 Peder Munch Glad

Avis 21 472. Boka "Slekten Benkestok", side 160.

04.00 Peder Munch Glad

Far og farfar

Far og farfar omtalt på gården Gjerøy Søndre 1700 A.