Gård Melfjorden (25) - 1801

Til hovedsiden

1814 Nils Olsen (1801)
1804 Jakob Olsen (1801)
1801 Kristen Gregersen
1801 Johan Amundsen
1801 Gregus Hansen

1700

Familien før denne side

1600

25.00 1814 Nils Olsen

1814

Forlater Melfjorden - overtar gården Bjerga

Som manntallsrullene viser er han blitt bruker av Bjerga 1814. Lenke dit.

1809 - 1930

Nils Olsen - mannskapsrullene

MANNSKAPSRULLENE 1809-1835:
Nils er ifølge mannskapsrullene bruker av gården Bjerga fra 1814. Han nevnes som 30 år gammel og er da født ca 1784. Fødested Kisten nevnes 2 ganger. Merknad 1814: Svakelig. I 1817 er han nevnt født Wielfjorden og "er frisk". (Det er kanskje en feiltolkning for Melfjorden?) hvor hans sønn nevnes født. I 1818 er han nevnt født Evigen, noe han nevnes videre. Fra 1825 er han "svagelig" og nevnes siste gang på Bjerga 1830.

1813

Dorthea dør her og skifte holdes

SKIFTER I RØDØY:
Skifte gården Melfjorden 1813 etter Dorthea Haagensdtr.
Nils Olsen, ektefelle.
Ole Jakobsen (15) sønn.
Haagen Jakobsen (12) sønn.
Jakobia Jacobsdtr (8) datter.
Rebecca Nielsdtr (4) datter.
Christen Nilsen (1) sønn.

Ektefelle: Dorthe Haagensdtr

Jakob Olsen dør og skifte er 1804. Dorthea gifter seg med Nils Olsen og får to barn til med han før hun dør.

25.00 1804 Jakob Olsen

1804

Jakob Olsen dør - skifte holdes

Kirkeboka for Rødøy - døde:
1804. Jakob Olsøn. Melfiord. 41 ar.

Skifter i Rødøy:
Skifte Melfjorden 1804 etter Jakob Olsen.
Gjenlevende ektefelle Doreth Haagensdtr.
Barn: Ole Christian Jacobsen (4),
Haagen Jacobsen (2).
Ane Jacobsdtr (8 dager).

1801 (1)

Bruker - Jakob Olsen

001 01 Jacob Olsen 47 Husbonde 1te ægteskab Bonde bruger jord og driver fiskeri
002 01 Dorthea Hogsdatter 31 Hans kone 1te ægteskab
003 01 Ole Kristian Jacobsen 1 Deres søn
004 01 Haacha Hogsen 18 Tjeneste dreng Ugift
005 01 Hans Hogsen 16 Tjeneste dreng Ugift
006 01 Beret Hogsdatter 21 Tjeneste pige Ugift
007 01 Kiersten Sørensdatter 14 Tjeneste pige Ugift
008 01 Kristiana Kristensdatter 8 Foster datter
009 01 Michellina Kristensdatter 65 Nyder hus lye Enke efter 1te ægteskab Nærer sig med spinden
010 01 Beret Kristensdatter 20 Hendes datter

1801

Ektefelle: Dorthea Hogsdtr

Født ca 1770
1801: 002 01 Dorthea Hogsdatter 31 Hans kone 1te ægteskab
Hun er datter til Håka Olsen og Rebekka Gabruelsdtr.
Han er født 1740 og død 2.4.1793 i Mo prestegjeld.

Gårdhistorien forteller....

MO PRESTEGJELDS GÅRSHISTORIE, SIDE 368:
Omtale av gården Bjørnåga 109. Bnr.2 (løpenr 419b) NEGARDEN. Bruker nr 1 var Nils Anderssa fra Ytteren. f. 1735. d.18.6.1767. Bygselsbrev 30.1.1759, tinglyst 16.5.1864. Gift 1759 med Rebekka Gabrielsdtr fra Ytteren f. 1739, d.1812. Barn: Gabriel f. 1760, Anders f.1861 (Bjørnforsmoen) og Marit f. 13.5.1766 (Rødøy).

2. bruker av gården var Håka Olsa fra Plurheia, f. 1740. d. 2.4.1763. Bygselsbrev 3.5., tinglyst 4.6.1768. Gift 1768 med enken Rebekka. Barn: Dorthea f. 12.3.1769 (Melfjorden), Ola f. 23.8.1771, Nils f.15.2.1874, Beret f. 4.1.1877, Håka f.213.9.1779, Hans f. 8.3.1783 og Jonella f. 16.10.1785 (d.lita). Beret, Håka og Hans tjente i Melfjorden 1801.

3.bruker av gården var Johannes Johannessa Bjørnå f. 16.1.1771. d. 15.4.1853. Bygselsbrev 1.7.1794. Ennå kjent under navnet "Poffen", eller "Gammel-Poffen", en strid og vanskelig kar, særlig for de to konene sine og for grannen, som han gjorde mye ugagn for. Det var 2 Johannessa ved Bjørnåga, sa de, "Johannes Voll" og "Johannes Troll". Johannes ble gift 1.gang 1794 med enka Rebekka, som da var ca. 54 år, mens han var 23 år, så det var ikke rart at han ville skilles. Boet deres ble delt 19.8.1801. Gift 2.gang med Karen Johannesdtr fra Svartisheia, f. 4.2.1770, d.22.3.1836. Hun tjente hos Johannes fra 1804 eller litt før og fekk visst heile 6 barn med han før de vart gift omkring 1810; og 4 etterpå: Johannes f. ca. 1800 (senere gårdbruker her), Per f. 1804 (Fisktjønna), Anders f. 1806 ( d. 10.4.1838), Kirsten f. 1807, Aron f. 1808, Anne f. 1809, anne f. 1810 (Bustnes?), Karen f. 1813 (Breivik, Rødøy), Benjamin f. 2.8.1815 (Hemnes) og Siri f. 1818 (Tverrvatnet). Johannes ble gift 3.gang 1839 med Kirsti Henrikka Olsdtr fra Ørtfjellet f. 1705. Ingen barn med henne".

1804

Datter: Ane Jakobsdtr

Født her 1804.
Skifte etter faren 1804: Ane Jacobsdtr (8 dager).
Hun er ikke nevnt i skiftet etter sin mor 1813 og må være død før den tid.

1802 - 1814

Sønn: Hågen (Haaka) Jakobsen

Født Melfjorden ca 1802.
Skifte far: Haagen Jacobsen (2).
Ble med stefaren da denne flytta til Bjerga og dør på denne gård 1814.
1814 avdød Haaka Jacobsen Bjerga.
{Alder ved skrifte:} 13 AAR
Kilde: Ministerialbok for Rødøy prestegjeld, Rødøy sokn 1777-1819 (1836P)

1800

Sønn: Ole Kristian Jakobsen

Født ca 1800
1801: 003 01 Ole Kristian Jacobsen 1 Deres søn
Ole ble bruker av gården Bjerga - hvor han dør den 4. desember 1837.

1783 ca

Tjenestedreng: Haacha Hogsen

Født va 1783.
1801: 004 01 Haacha Hogsen 18 Tjeneste dreng Ugift
Han er bror til huskona her Dorthea.
Sønn av Håka Olsen og Rebekka Gabrielsdtr.

1785 ca

Tjenestedreng: Hans Hogsen

Født Mo prestegjeld ca 1785
1801: 005 01 Hans Hogsen 16 Tjeneste dreng Ugift
Han er bror til huskona her Dorthea.
Sønn av Håka Olsen og Rebekka Gabrielsdtr.

1793 ca

Fosterdatter: Kristiana Kristensdtr

Født ca 1793
1801: 008 01 Kristiana Kristensdatter 8 Foster datter

1780 ca

Tjenestepige - Beret Hogsdtr

Født Mo prestegjeld ca 1780.
1801: 006 01 Beret Hogsdatter 21 Tjeneste pige Ugift
Hun er søster til huskona her Dorthea.
Datter av Håka Olsen og Rebekka Gabrielsdtr.

1801

Tjenestepige: Kirsten Sørensdtr

Født ca 1787
1801: 007 01 Kiersten Sørensdatter 14 Tjeneste pige Ugift
Flyttet til Rana etter 1832.

SKIFTER I RØDØY:
Skifte på gården Sperstad 1824 etter Ole Sørensen, ugift person. Ane Sørensdtr, søster, gift med Ole Nielsen, Melfjorden. Kiersten Sørensdtr (36) gift med Anders Abelsen Sperstad.

1736 ca

Logerende enke: Michellina Kristensdtr

1801: 009 01 Michellina Kristensdatter 65 Nyder hus lye Enke efter 1te ægteskab Nærer sig med spinden
Omtalt under forrige bruker her Kristen Gregersen, som hun er enke etter,

1781 ca

Datter av Michellina: Beret Kristensdtr

Født da 1781.
1801: 010 01 Beret Kristensdatter 20 Hendes datter
Se også nedenfor under hennes far Kristen Gregersen.

25.00 1801 Kristen Gregersen

1801

Logerende her - enken Michellina Kristensdtr

1801: 009 01 Michellina Kristensdatter 65 Nyder hus lye Enke efter 1te ægteskab Nærer sig med spinden

1799

Kristen Gregersen - et skifte

Skifter i Rødøy:
Skifte Melfjorden 1799 etter avdøde Christen Gregusen.
Gjenlevende ektefelle Michelina Christensdtr.
Datter - Beret Christensdtr (16).

1799

Kristen dør her 1799

Kirkeboka for Rødøy - døde:
1799. Christen Gregussøn, Melfiord, 81 aar.

EKTEFELLE og BARN:

1801

Ektefelle (3) Michellina Kristensdatte

Skifte etter Kristen Gregersen 1799:
Gjenlevende ektefelle Michelina Christensdtr.

1781 ca

Datter av Michellina: Beret Kristensdtr

Født da 1781.
1801: 010 01 Beret Kristensdatter 20 Hendes datter

1776

Ektefelle(2) Kirsten Pedersdtr

Skifter i Rødøy:
Skifte Melfjorden 1776 etter avdøde Kirsten Pedersdtr.
Gjenlevende ektefelle Christen Gregersen.
Søster av avdøde: Elisabeth Pedersdtr, Saltnesstrømmen, død, efterlater sig en søn i Salten.
Søster - Martha Pedersdtr, gift med Hans Michelsen Ranen.

1748

Ektefelle: (1) Kirsten Pedersdtr

Skifter i Rødøy:
Skifte etter Kirsten Pedersdtr Melfjorden 1748:
Gjenlevende ektefelle Christen Gregersen.
Hans Pedersen (bror av henne - bosatt Husby).
Christen Pedersen (bror av henne bosatt Vesteraalen),
Anders Pedersen (bosatt Neverdal) og
søster Maren Pedersdtr, som er gift med Peder Næsøen.

25.00 1801 Johan Amundsen

Enken Daaret Larsdtr - nytt ekteskap

I skiftet etter henne Melfjorden 1833 er nevnt at gjenlevende ektefelle er Joen Nielsen. Det ser ut til å være tjenestedrengen fra tellingen her 1801. Hun fortsette å bo på bruket her og gifter seg med drengen.

1801 (2)

Bruker, enke - Daaret Larsdtr

011 02 Daaret Larsdatter 46 Husbonde Enke efter 1te ægteskab Bonde bruger jord og driver fiskeri
012 02 Lars Johansen 14 Hendes søn Ugift
013 02 Niels Andreas Johansen 7 Hendes søn
014 02 Elen Johansdatter 16 Hendes datter Ugift
015 02 Ane Carolina Johansdatter 5 Hendes datter
016 02 Joen Nielsen 35 Tjeneste dreng Ugift
017 02 Andrina Kristensdatter 65 Tjeneste pige Ugift

1800

Johan Amundsen dør - skifte

SKIFTER I RØDØY:
Skifte Melfjorden 1800 etter Johan Amundsen.
Gjenlevende ektefelle Dorthea Larsdtr.
Lars Johansen (12) sønn.
Nils Anders Johansen (sønn).
Elen Helena Johansdtr (datter),
Ane Johansdtr (datter), formynder er morbroder Fordel Larsen Schiervigen.

EKTEFELLE og BARN:

Ektefelle: Daaret Larsdtr

Hun er nevnt som 46 år ved tellingen 1801 og er da født ca 1755. Sønn av en Lars, som foreløpig er ukjent. I skiftet etter ektefellen Johan - er nevnt at Fordel Larsen i Schiervigen er hennes bror. Lenke dit.

1792

Skifte etter hennes far i Rana

** Berg; Moe/1792
1816 Lars Fordelsen M Hovedperson; Enken lever, men navn
ikke nevnt.
1817 Fordel Larsen M Gift Sønn; Schrevigen i Rødøy.
1818 Berret Maria K Gift Datter; Melbotn i Meløy.
Larsdatter
1819 Dorothea Larsdatter K Gift Datter; Johannes Amundsen, Berg
1820 Andrina Larsdatter K Ugift Datter; Hjemme.

1796 ca

Datter: Ane Caroline Johansdtr

Født ca 1796
1801: 015 02 Ane Carolina Johansdatter 5 Hendes datter
Nevnt i skiftet etter sin mor som 36 årig datter.
Ikke nevnt i skiftet etter søsteren Elen, der bare brorsønnen Johannes Larsen er nevnt.

1794 ca

Sønn: Nils Johansen

Født ca 1894.
1801: 013 02 Niels Andreas Johansen 7 Hendes søn
Nevnt i skiftet etter sin mor som fortsatt bosatt i Melfjorden 36 år gammel.

1787 ca

Sønn: Lars Johansen

Født ca 1787.
1801: 012 02 Lars Johansen 14 Hendes søn Ugift
Lars døde 1815 på gården Melfjorden.
Nevn i skiftet etter sin mor 1833 som død, men har sønnen Johan Larsen (17).
Lenke til gården Kilhavn (24) hvor hans sønn ble født.

1785 ca - 1859

Datter: Elen Johansdtr

Født ca 1785
1801: 014 02 Elen Johansdatter 16 Hendes datter Ugift
Nevnt i skiftet etter sin mor 1833 som 49 årig datter.
Skifter i Rødøy:
Skifte på gården Melfjorden 1859 etter Elen Johansdatter, ugift person. Johannes Larsen, brorsønn.

ANDRE:

1801 FT

Tjenestedreng - Joen Nielsen

Født ca 1766
1801: 016 02 Joen Nielsen 35 Tjeneste dreng Ugift
Ble gift med huskona her etter at hun ble enke og fortsetter å bo her som bruker. Nevnes som gjenlevende ektefelle da Daaret dør 1833. Se omtale nye side.

1801 FT

Tjenestepige - Andrina Kristensdtr

Født ca 1736
1801: 017 02 Andrina Kristensdatter 65 Tjeneste pige Ugift

25.00 1801 Grægus Hansen

1801 (3)

Bruker - Grægus Hansen

018 03 Grægus Hansen 51 Husbonde 2dt ægteskab Bonde bruger jord og driver fiskeri
019 03 Ingebor Pedersdatter 36 Hans kone 1te ægteskab
020 03 Karen Margrethe Grægusdatter 17 Deres datter Ugift
021 03 Anne Maria Olsdatter 25 Hendes datter Ugift
022 03 Ane Larsdatter Høyer 11 Foster datter
023 03 Hans Andersen 25 Tjeneste dreng Ugift
024 03 Mangnel Andersdatter 71 Tjeneste pige Ugift

Hvor fra

Grægus er sønn av Hans Grægussen og Karen (Maren) Andersdtr. Bosatt på gården Bjega. Lenke dit.

1801 FT

Ektefelle (2): Ingeborg Pedersdtr

Født ca 1765

1782 EKT

Ingeborg Pedersdtr

1 brudgom Gregus Hansen ENKEMAND MELFIORDEN Melfiorden
2 brur Ingeborg Pedersdtr PIGE
Kilde:
Ministerialbok for Rødøy prestegjeld, Rødøy sokn 1777-1819 (1836P)

1801 FT

Datter: Karen Margrethe Grægusdtr

Født ca 1784
KIRKEBOKA KONFIRMERTE.
Karen Maria Gregusdtr, Melfiord, 1800, 17 aar.
1801: 020 03 Karen Margrethe Grægusdatter 17 Deres datter Ugift
Hun ble gift med Nils Pedersen, Melfjorden.

Mer om Karen

Ministerialbok for Rødøy prestegjeld, Rødøy sokn 1777-1819 (1836P)
Ektekskap, Rødøy 1804:
Brudgom Nils Pedersen, ungkar, født og bosatt Melfiorden.
Brur: pige Karen Maria Gregiesdtr, født og bosatt Melfjorden.

1801 FT

Datter av Ingeborg: Anne Maria Olsdtr

Født 1776 ca i mors 1ste ekteskap.
1801: 021 03 Anne Maria Olsdatter 25 Hendes datter Ugift

1774

Ektefelle (1); Bereth Masdtr

1774: 1 brudgom Gregus Hansen UNGEKARL MELFIORDEN Melfiorden
2 brur Berethe Masdtr ENKE
Kilde:
Ministerialbok for Rødøy prestegjeld, Rødøy sokn 1758-1776 (1836P)

1801 FT

Fosterdtr: Ane Larsdtr Høyer

Født ca 1790
1801: 022 03 Ane Larsdatter Høyer 11 Foster datter

1801 FT -1803

Tjenestedreng: Hans Andersen

Født 1726 ca (Kan være født i Lurøy, hvor hans mor bor når han dør).
1801: 023 03 Hans Andersen 25 Tjeneste dreng Ugift
Kirkeboka for Rødøy - døde:
1803. Hans Andersen, Melfiorden, 28 aar.

Skifter i Rødøy:
Skifte Melfjorden 1803 etter Hans Christian Andersen. Mor: Dorthea Pedersdtr, bosatt Alleren i Lurø.

Hans Andersen sin mor

Skifter i Rødøy:
Skifte Melfjorden 1803 etter Hans Christian Andersen.
Mor: Dorthea Pedersdtr, bosatt Alleren i Lurø.

1801 FT -1810

Tjenestepige - Magnel Andersdtr

Født ca 1730.
1801: 024 03 Mangnel Andersdatter 71 Tjeneste pige Ugift
Kirkeboka for Rødøy - døde:
1810. Magnille Andersdtr, Melfiord, 85 aar.

25.00 1771 Peder Pedersen

1771 SKM

Skattemanntall 1771

Fornavn:Peder
Etternavn:Pedersen
Stilling/stand: laugrettesmand
Personmerknader:[signet]
Gård: Melfiorden
År: 1771
Skattemanntall 1726, 1742, 1756, 1758 og 1761-1773 for Helgeland fogderi over jordeiere, odels- og selveiende bønder

Datter: Ingeborg Helena Pedersdtr

Døpt 1760 Ingeborr Helena Pedersdtr, ekte
Far: Peder Pedersen, Melfiorden.
Kilde: Ministerialbok for Rødøy prestegjeld, Rødøy sokn 1758-1776 (1836P)

25.00 Familen Jon Nilsen

Jon Nilsen

1756-1760

Avdød pigebarn

Avdød pigebarn Jonsen Melfjorden, pårørende Jon Nilsen, Melfjorden. 4 aar.
Kilde: Ministerialbok for Rødøy prestegjeld, Rødøy sokn 1758-1776 (1836P)

Uplassere persondata:

1764

Maren Kristensdtr

Avdød Melfjord 1764 Maren Christensdtr
90 aar
Kilde: Ministerialbok for Rødøy prestegjeld, Rødøy sokn 1758-1776 (1836P)

1763

Marit Gundersdtr

Avdød Melfjorden 1763 Marit Gundersdtr
Alder 52 aar
Kilde: Ministerialbok for Rødøy prestegjeld, Rødøy sokn 1758-1776 (1836P)

Tidligere brukere