Gård Sjåvik (33) bruk fra nr 4 og videre

 

Tilbake...

Bnr 4 Tømmberbakk

1950

Eier og bruker - Jorun Urskog

Bnr 5 Nedre Kolvikneset

1950

Værangfjord Ishuslag

Skyld av 2 øre
Matrikkelutkastet av 1950

Bnr 6 Indre Sjåvik

1950

Eier og brukere - Åshild og Arne Strømhaug

Skyld av 61 øre
Matrikkelutkastet av 1950.