Gård Gjerøy søndre (77) - brukene 4 til 7

Tilbake til hovedsiden

Under her:
Bruk nr 6 Haugen
Bruk nr 7 Øien

77.06 HAUGEN

2012

Eier - Sverre Johan Karlsen

6. desember 2012: Andel av Gnr 77, bnr 6 er solgt for kr 90.000 fra Bjørnar Karlsen til Sverre Johan Karlsen. Kilde: Kartverket.

77.06

2012

Bjørnar Karlsen

6. desember 2012: Andel av Gnr 77, bnr 6 er solgt for kr 90.000 fra Bjørnar Karlsen til Sverre Johan Karlsen. Kilde: Kartverket.

77.06 Sverre Karlsen

1950

Eier og bruker - Sverre Karlsen

Skyld av 33 øre
Matrikkelutkastet av 1950.

1946

Eier og bruker - Sverre Karlsen

Skifteskjøte: I samsvar med beslutning i skiftesamling den 20/6 1946 i boet etter Petter Pareli Karlsen, Rødøy, overdras herved den faste eiendom "Haugen" gnr. 77, bnr 6 i Rødøy til Sverre Karlsen.

1946

77.06 Petter Parli Karlsen

1946

Eier og bruker - Petter Pareli Karlsen

Skifteskjøte: I samsvar med beslutning i skiftesamling den 20/6 1946 i boet etter Petter Pareli Karlsen, Rødøy, overdras herved den faste eiendom "Haugen" gnr. 77, bnr 6 i Rødøy til Sverre Karlsen.

77.06 Markus Andersen

1886

Matrikkel

6 141f Haugen Markus Andersen 0-33 0-0-9-9

77.07 Øyen

1950

Eier og bruker - Gustav Hoff

Skyld av 24 øre
Matrikkelutkastet av 1950.

1940

Eier og bruker - Gustav Hoff

Gustav kjøper eidommen i 1940 fra Jørgen Kristensen. "I salget medfølger alle de på gården værende huse og dampskipskaien - med alle de de til eiedommen påhvilende herligheter og rettigheter".

1914

(Lars) Gustav Hoff

Født 12.5.1914 på gården Forsdal. Sønn av Lars Gustav Hoff (1871-1961) og Konstanse Parelia Antonsdtr (1882-1961).

Øyen

Arne Hoff‎Gjerøy< Før og Nå 31. oktober 2017
Øyen, ukjent årstall.

77.07 Jørgen Kristensen

1940

Eier og bruker - Jørgen Kristensen

Gustav kjøper eidommen i 1940 fra Jørgen Kristensen. "I salget medfølger alle de på gården værende huse og dampskipskaien - med alle de de til eiedommen påhvilende herligheter og rettigheter".

1886

Matrikkel

7 141g Øien Jørgen Kristensen 0-15 0-0-4-4

1854

Jørgen Olai Kristensen

Født Gjerøy søndre bnr 2 den 7.9.1854. Sønn av Kristen Jørgensen og Else (Elen?) Kristine Zahl Larsdtr.

Tekst

Rødøykalenderen

RØDØYKALENDEREN 1999/12:
Familien Kristensen på Gjerøy: 22 personer: Fra venstre bak: Kristine Kristensen (1857), Albert Abelsen (1853), Rikard Andersen (1882), Alfred Andersen (1884), Ole Kristensen (1861), Nils Kristensen (1870) og Jørgen Kristensen (1856). I midten fra venstre: Anders Kristensen (1849), Jens Marselius Lossius (1847), Elisabeth g. Kristensen (1853), Regine Kristensen Lossius (1850), Anna f. Kristensen (1866), Elias Kristensen (1898), Kristen Jørgensen (1820), Elsa Larsdatter g. Jørgensen (1823), Lyder Kristensen (1866), Eline Kristensen (1857) og Olava Kristensen (1863). Foran fra venstre: Bernt Andersen (1894), Gina Andersen (1891), Lydia Kristensen (1891) og Agnes Andersen (1889).

1900

Tjenestejente: Henriette Sofie Larsdtr

Henriette er (1900) tjenestepike hos Jørgen Kristensen f.1856 på Gjerøy Søndre (77-7) Øyen. Hun er datter av Lars Hansen og Kristine Marie Samuelsdtr på gården Gjerøyhavn 78-01.

Kristensen

Foto fra album som er lånt fra Solfird i anledning arbeide med årbok nr 8.

Dette er: Familien Jørgen Kristensen fra Gjerøy. 2. rekke: Henriette Larsen, Harriet, Helma, Oleanna. Foran: Jørgen og Eline. Fotograf: B. Baardsen.

77.06

Omtale