Gård Gjerøy søndre (77) - bruk nr 3

77.03 Gjerøy Søndre

Omtale

2015

Eier - Stein Harald Aakre

Gnr 77 bnr 3 er overdradd fra Gunn Aakre Strøm, Elly Jøringe Lauritzen, Arne Hans Aakre, Viktor Hugo Aakre, Eva Seljevoll, Karen Anne Fosseng, Agnes E. Aakre Kolvik og Stein Harald Aakre til Stein Harald Aakre (09.11.2000).

77.03 2000 Hans og Alfhild Aakre

2000

Eiere - Hans og Alfhild Aakre sine barn

Gnr 77, bnr 3 er overdradd fra Alfhild Johanna Aakre til Gunn Aakre Strøm, Elly Jørgine Lauritzen, Arne Hans Aakre, Viktor Hugo Aakre, Eva Seljevoll, Karen Anne Fosseng, Agnes E. Aakre Kolvik og Stein Harald Aakre (09.11.2000).

2000

Eier - enken Alfhild Johanna Aakre

Gnr 77, bnr 3 er overdradd fra Alfhild Johanna Aakre til Gunn Aakre Strøm, Elly Jørgine Lauritzen, Arne Hans Aakre, Viktor Hugo Aakre, Eva Seljevoll, Karen Anne Fosseng, Agnes E. Aakre Kolvik og Stein Harald Aakre (09.11.2000).

1950

Eier: H. A. Aakre

Skyld av 2 mark og 23 øre
Matrikkelutkastet av 1950.

77.03 1945 Rikard Eivind Aakre

1945

Eier: Rikard Eivind Aakre (f.1927)

Ved skifteskjøte av 21. juni 1949 overtar Rikard Eivind Aakre (21.4.1927) som ny eier og bruker av 77-03.

77.03 1945 Hans Daniel Aakre

1945

Tidligere eier og selger Hans Daniel Aakre

Ved skifteskjøte av 21. juni 1949 overtar Rikard Eivind Aakre (21.4.1927) som ny eier og bruker av 77-03 etter sin avdøde far Hans Daniel Aakre.

Kom fra

77.03 feste: Jens Antonsen

1934

Fester av tomt: Jens Antonsen

Grunneier er Ole Aakre. Se mer i Festekontrakten av 10.7.1934.

FESTETOMT 77-03 - Jens Antonsen 1934

77.03 1910 Mathias M. Jensen

1910

Gårdbruker og fisker - (Jens) Mathias M. Jensen

FOLKETELLINGEN 1910:
001 01 Mathias M. Jenssen 14.01.1863 Rødøy hf g Gaardbr. og fisker b
002 01 Johanna Pedersdatter 1871??.01.08 Rødøy hm g Gaardbr.kone b
003 01 Jette M. Jenssen 17.09.1892 Rødøy d ug Deltager i husgjerningen b
004 01 Edvard M. Jenssen 27.01.1894 Rødøy s ug Søn (dreng) mt
005 01 Hans M. Jenssen 10.08.1896 Rødøy s ug Søn f
006 01 Julia M. Jenssen 26.05.1899 Rødøy d ug Datter b
007 01 Aasta M. Jenssen 21.01.1903 Rødøy d ug Datter b
008 01 Alf M. Jenssen 10.12.1904 Rødøy s ug Søn b
009 01 Ingeborg M. Jenssen 28.03.1906 Rødøy d ug Datter b
010 01 Jensine M. Jenssen 28.06.1910 Rødøy d ug Datter b

1900 FT

Eier og bruker - Mathias Jensen

FOLKETELLINGEN 1900:
001 01 Matias Jenssen 1863 Rødøy herred* Hf g Jordbrug og Fiskeri Gaardbruger S b
002 01 Johanne Pedersdatter 1871 Rødøy herred* Hm g Gaardmandskone b
003 01 Sigvald Matiassen 1890 Rødøy herred* S ug Barn b
004 01 Jette Matiasdatter 1893 Rødøy herred* D ug Barn b
005 01 Edvard Matiassen 1894 Rødøy herred* S ug Barn b
006 01 Hans Matiassen 1897 Rødøy herred* S ug Barn b
007 01 Julie Matiasdatter 26.05.1899 Rødøy herred* D ug Barn b

EKTEFELLE og BARN:

Ektefelle: Johanna Pedersdtr

1910: 002 01 Johanna Pedersdatter 1871??.01.08 Rødøy hm g Gaardbr.kone b
1900: 002 01 Johanne Pedersdatter 1871 Rødøy herred* Hm g Gaardmandskone b

1910

Datter: Jensine M. Jensen

Født her den 28.6.1910.
1910: 010 01 Jensine M. Jenssen 28.06.1910 Rødøy d ug Datter b

1906

Datter: Ingeborg M. Jensen

Født her 28.3.1906.
1910: 009 01 Ingeborg M. Jenssen 28.03.1906 Rødøy d ug Datter b

1904

Sønn: Alf M. Jensen

Født her den 10.12.1904.
1910: 008 01 Alf M. Jenssen 10.12.1904 Rødøy s ug Søn b

1903

Datter: Aasta M. Jensen

Født den 21.1.1903.
1910: 007 01 Aasta M. Jenssen 21.01.1903 Rødøy d ug Datter b

1901

Datter: Ragna Marie Kristine Jensen

Født her 14.4.1901. 1910 er hun "pleiedatter" på Flatøya.
004 01 Ragna Mathiasdatter 14.04.1901 Rødøy d ug Pleiedatter b
Hos husmann Jakob Andreas Pedersen og hans ektefelle.

1899

Datter: Julia Lovise Jensen

Født her den 26.5.1899.
1910: 006 01 Julia M. Jenssen 26.05.1899 Rødøy d ug Datter b

1896

Sønn: Hans Pareli Jensen

Født 10.8.1896
1910: 005 01 Hans M. Jenssen 10.08.1896 Rødøy s ug Søn f
Midlertidig bosatt også her:
1910 :010 01 Hans M. Jenssen 10.08.1896 Rødøy tj ug Stedfortræder for sin broder, som er fraværende mt
1900: 006 01 Hans Matiassen 1897 Rødøy herred* S ug Barn b

1894

Sønn: Edvard Kristian Jensen

Født her 27.1.1894.
1910: 004 01 Edvard M. Jenssen 27.01.1894 Rødøy s ug Søn (dreng) mt

1892

Datter: Jette Jensen

Født her den 17.9.1892 på gården Flatøy.
1910: 003 01 Jette M. Jenssen 17.09.1892 Rødøy d ug Deltager i husgjerningen b

1890

Sønn: Sigvald Kornelius Myre Jensen

Født 3.7.1890 på gården Vasvik i Rødøy.
1900: 003 01 Sigvald Matiassen 1890 Rødøy herred* S ug Barn b

Mer om Sigvald:

Sigvald ble bruker av gården Våga 65, bnr 2. Dette etter at eier av bruket - Arnulf Hansen gikk konkurs. Arnulfs ektefelle fikk kjøpe bnr 1 tilbake, men bnr 2 ble av kreditorene solgt til Sigvart Jensen fra Gjerøy søndre. Mer omtale av han under gården Våga.

77.03 1886 Peder Ribe

Peder Ribe dør

1818

Skifte etter PEDER RIBE sin far

Foreldre til Peder Ribe: Kristen Pedersen 1774 c - 1817 og Karen Einarsdtr. Gjersvik.
SKIFTER I RØDØY:
Skifte 1818 Gjersvik vedrørende Christen Pedersen.
Ektefelle Karen Ejnersdtr,
formynder for barna er Michel Pedersen Hjart.
Michel Christensen (9) sønn.
Peder Ribe Christensen (1 1/2),
Elen Christensdtr (5 1/2). Hjemme.

1886

Matrikkel

3 141c Gjerøen søndre Peder Ribe Kristensen 2-26 0-1-14-14

1875 FT

Bruker - Peder Ribe

FOLKETELLINGEN 1875 (141c):
001 01 Peder Ribe 1815 Rødø S. og Pr. hf g Gaardbr. Leilending Fisker b
002 01 Elen D. Iversdatter 1822 Stods S. og Pr. Hans Kone g b
003 01 Kristian Pedersen 1846 Rødø S. og Pr. s ug Hjelper Forældrene, med Fiskeri b
004 01 Andreas Pedersen 1852 Rødø S. og Pr. s ug Hjelper Forældrene, med Fiskeri b
005 01 Martines Pedersen 1854 Rødø S. og Pr. s ug Hjelper Forældrene, med Fiskeri b
006 01 Anne Pedersdatter 1856 Rødø S. og Pr. d ug Hjelper Moderen b
007 01 Antonethe Pedersdatter 1859 Rødø S. og Pr. d ug Hjelper Moderen b
008 01 Edvard Pedersen 1863 Rødø S. og Pr. Fostesøn b
009 01 Ottine Jonsdatter 1866 Rødø S. og Pr. Fostedatter b

Utsæd/husdyr:

Utsæd: by1 1/2 ha1/2 po4
Husdyr: fø1 ku3 ka1 få12

1865

Bruker - Peder Ribe

001 01 Peder Ribe 51 Rødø Præsteg. Husfader g Gbr. Leilænding
002 01 Elen Iversdatter 43 Inderøen Præsteg. hans Kone g
003 01 Kristian Pedersen 19 Rødø Præsteg Deres Søn ug hjælper Faderen med Gaardsbruget
004 01 Bent Pedersen 17 Rødø Præsteg Deres Søn ug hjælper Faderen med Gaardsbruget
005 01 Andreas Pedersen 14 Rødø Præstegjeld Deres Søn ug
006 01 Edvin Pedersen 8 Rødø Præstegjeld Deres Søn ug
007 01 Anne Pedersdatter 11 Rødø Præstegjeld Deres Datter ug
008 01 Thea Pedersdatter 7 Rødø Præstegjeld Deres Datter ug

Utsæd/husdyr:

Bruker: Peder Ribe
Utsæd: by1 1/2 ha1/2 po5
Brukers yrke: Gbr. Leilænding
Husdyr: he1 ku4 få11

1847

Kjøper bruket

Skjøte fra Anders Nilsens arvinger til Peder Ribe Kristensen, datert 1., tinglyst 3. september 1847.

EKTEFELLER og BARN:

Ektefelle (2): Elen D- Iversdtr

1875: 002 01 Elen D. Iversdatter 1822 Stods S. og Pr. Hans Kone g b
1865: 002 01 Elen Iversdatter 43 Inderøen Præsteg. hans Kone g

1853

Viet 1853

KIRKEBOKA VIET 1853:
Viet Rødøy kirke 09.10.1853 (1853/14) Peder Ribe Christensen, bosatt Gjerøy, født Gjersvik, 38, sønn av Christen Pedersen. Elen Iversdtr, født Inderøen, (30), datter av Iver Hansen.

1862-1862

Sønn: Kornelius Pedersen

Født 6.3.1862. Døpt 21.4.1862.
KIRKEBOKA BEGRAVEDE 1862:
Døde 18 uker gammel av kikhoste.

1860-1862

Datter: Iverine Johann Pedersdtr

Født 4.6.1860 og død 2.7.1862.

1859

Datter: Antonethe Mathea (Thea) Pedersdtr

Født 8.3.1859. Døpt 25.4.1859.
1865:008 01 Thea Pedersdatter 7 Rødø Præstegjeld Deres Datter ug
1875: 007 01 Antonethe Pedersdatter 1859 Rødø S. og Pr. d ug Hjelper Moderen b

1857-1874

Sønn: Edvin Pedersen

Født 12.05.1857.
1865: 006 01 Edvin Pedersen 8 Rødø Præstegjeld Deres Søn ug
Kirkeboka døde: ungkar Edevin Pedersen - død 9.8.1874.
Merknad: "Omkom ved Herø hvor de paa en listerbåt fiskede og sank i dypet".
Det samme skjedde med "ungkar og snedker" Hans Hermann Christoffersen og Sven Rafaelsen Susog (av Sparbo). Alle bosatt på Gjerøy.

1854

Datter: Anne Birgitta Pedersdtr

Født 1854.
1865: 007 01 Anne Pedersdatter 11 Rødø Præstegjeld Deres Datter ug
1875: 006 01 Anne Pedersdatter 1856 Rødø S. og Pr. d ug Hjelper Moderen b

1854

Sønn: Martines Olai Pedersen

Født den 3.2.1854
1875: 005 01 Martines Pedersen 1854 Rødø S. og Pr. s ug Hjelper Forældrene, med Fiskeri b

1853

Ektefelle 1. ekt - Alethe (Nelle) Johanne Andersdtr

Skifter i Rødøy:
Skifte på gården Gjerøy Sør 1853 etter Nelle Johanne Andersdatter, døde 19.november 1853. Peder Ribe Christensen, ektefelle. Christen Pedersen (8) sønn. Bentz Edvard Pedersen (4) sønn. Benoni Andreas Pedersen (1). Formynder for de umyndige Jens Amundsen Gjerø.

Lenke til hennes mor Giertrue Johanna Bentsdtr, bosatt Nordnesøy.

1851

Sønn: Andreas Pedersen

Født 1851.
1865: 005 01 Andreas Pedersen 14 Rødø Præstegjeld Deres Søn ug
1875: 004 01 Andreas Pedersen 1852 Rødø S. og Pr. s ug Hjelper Forældrene, med Fiskeri b

1852

Sønn: Benoni Andreas Johan Pedersen

Født 26.10.1852.
Familien er omtalt nedenfor her - ektefelle og barn.

1851-1852

Datter: Karoline Kristine Pedersdtr

Født 9.6.1851. Kirkeboka-døde: Pigebarn Caroline Christine Pedersdtr 3/4 år. Døde 20.3.1852. Begravet 22.4.1852.

1849

Sønn: Bent Edvard Gaarde Pedersen

Født 13.2.1849. Døpt 29.4.1849.
FOLKETELLINGA 1865:
Bosatt som 17 år gammel sønn hjemme hos foreldrene på gården Gjerøy Søndre 77-03. Hjelper faderen med gården.
FOLKETELLINGA 1875:
Bosatt som strandsitter uten jord og er fisker på plass Selsøgård under handelstedet Selsøyvik 04-01. Bor der med kone og 3 barn

1846

Sønn: Kristian Antoni Pedersen

Født den 9.9.1846 her.
1865: 003 01 Kristian Pedersen 19 Rødø Præsteg Deres Søn ug hjælper Faderen med Gaardsbruget
1875: 003 01 Kristian Pedersen 1846 Rødø S. og Pr. s ug Hjelper Forældrene, med Fiskeri b
Videre opplysninger om ham finnes på gården Kisten, se lenke dit.

ANDRE:

FOSTERBARN:

1875 FT

Fostersønn: Evard Pedersen

1875: 008 01 Edvard Pedersen 1863 Rødø S. og Pr. Fostesøn b

1875 FT

Fosterdatter: Ottine Jonsdtr

1875: 009 01 Ottine Jonsdatter 1866 Rødø S. og Pr. Fostedatter b

77.03 Familien Benoni Andreas Johan Pedersen

Benoni Andreas Johan Pedersen

Sønn av brukeren her Peder Riibe.
Finner ikke noen tilknytning til noen bruk/plasser for han, omtales her foreløpig.

EKTEFELLE og BARN:

Viet

Kirkeboka viet Rødøy:
Benoni Andreas Pedersen, bosatt Gjerøy Nordre, 25 år, sønn av Peder Ribe,Gjerøy. Sara Anna Larsdatter, bosatt Melfjord, 23 år, sønn av Lars Andersen Storvannet?

1882

Datter: Elise Martine Jensine Benonissen

Kirkeboka døpte Rødøy:
f.13.02.1882, dpt 18.05.1882 - Elise Martine Jensine, ektefødt barn av forendre - inderste Benoni Andreas Johan Pedersen, Gjerøy, f. 1852, og hustru Sara Andrea Larsdtr, f.1854.

1877

Sønn: Jens Andreas Gaarde Benonissen

Tellingen 1900:

FOLKETELLINGA 1900:
Jens er bosatt som "familie losjerende" og ugift fisker hos husmand Peder Eriksen på plassen Kjetnesset under gården Kjetnes 54-1+2. Han bor der bl.a. sammen med Jenny og Kanutta Benonissen, sansynlig hans søstre.

77.03 1830 Anders Nilsen

1847

Arvinger selger bruket

Skjøte fra Anders Nilsens arvinger til Peder Ribe Kristensen, datert 1ste, tinglyst 3. septermber 1847.

1845

Anders dør

LINES:
1845.23
10.10.1845
19.10.1845
gaardmand Anders Nielsen Gjerø 65
Omkom paa søen.

1830(1832

Eier og bruker: Anders Nilsen

Kongelig skjøte til Anders Nilsen for 70 spd, datert 22.10.1830, tinglyst den 26. juni 1832.