Gård Melfjorden (25) gnr 08 Ravnskaret

RAVNSKARET

25.08 2015 Anton Johan Liseth

2015

Andel til - Anton Johan Liseth

ANDEL av Gnr 25, bnr 8 er overdratt fra Aila Johanna Liseth til Anton Johan Liseth. (27.10.2015)

2015

ANDEL fra - Aila Johanna Liseth

ANDEL av Gnr 25, bnr 8 er overdratt fra Aila Johanna Liseth til Anton Johan Liseth.

1950

Eier?

Skyld av 17 øre
Matrikkelutkastet av 1950.

25.08 Trygve Kaspersen Ravnskar

Trygve Kaspersen Ravnskar

Født den 1.7.1893 - sønn av Kasper Kristensen og Amalie Danielsdtr.

1900: 006 01 Trygve Kaspersen 1893 Rødøy herred* S ug Søn (mindreårig) b

Foreldrene omtalt nedenfor her.

1892-1977

Ektefelle: Hilda Sofie By Johansdtr, g. Ravnskar

Født den 9.3.1892 på gården Nordfjordnes 26-01.
Datter av Johan Peder Kristian Martens Johansen og Amalie Birgitha Hagen Hågensdtr.
Hun er 1957 bosatt i Melfjorden .
Hun dør den 11.5.1977.

25.08 1900 Kasper Johan Eide Kristensen

1900 FT

Husmann - Kasper Johan Eide Kristensen

001 01 Kasper Kristensen 1860 Rødøy herred* Hf g Jordbrugende, og Fisker (Delvis fattigunderstøttet) b
002 01 Amalie Danielsdatter 1865 Rødøy herred* Hm g Fiskerkone b
003 01 Jørgine Kaspersdatter 1884 Rødøy herred* D ug Kok- og Stuepige b
004 01 Daniel Kaspersen 1886 Rødøy herred* S ug Husligt arbeide b
005 01 Jenny Kaspersdatter 1891 Rødøy herred* D ug Datter (mindreårig) b
006 01 Trygve Kaspersen 1893 Rødøy herred* S ug Søn (mindreårig) b
007 01 Anna Kaspersdatter 1895 Rødøy herred* D ug Datter (mindreårig) b
008 01 Inga Kaspersdatter 1897 Rødøy herred* D ug Datter (mindreårig) b
009 01 Jakobie Kristensdatter 1820 Rødøy herred* Hf's moder e Husligt arbeide b
010 01 Andrea Andersdtr. 1873 Rødøy herred* B ug Sypige mt

HVOR FRA

Kasper Johan Eide Kristensen er født den 25.5.1860 på gården Nordfjordnes (26.01) plass 1865. Foreldre Kristen Pedersen og Jakobine Birgitha Kristensdtr.

EKTEFELLE og BARN:

1900 FT

Ektefelle: Amalie Danielsdtr

Født den 12.9.1865 på gården Melfjorden. Foreldre er Daniel Larsen pg Marit Bergli Pedersdtr.
1900: 002 01 Amalie Danielsdatter 1865 Rødøy herred* Hm g Fiskerkone b

1897

Datter: Inga Kaspersdtr

1900: 008 01 Inga Kaspersdatter 1897 Rødøy herred* D ug Datter (mindreårig) b

1895

Datter: Anna Kaspersdtr

1900: 007 01 Anna Kaspersdatter 1895 Rødøy herred* D ug Datter (mindreårig) b

1893

Sønn: Trygve Kaspersen Ravnskar

Født her den ?
1900: 006 01 Trygve Kaspersen 1893 Rødøy herred* S ug Søn (mindreårig) b
Nevnt med familie nedenfor her.

1891

Datter: Jenny G. A. Kaspersdtr, g. Abelsen

1900: 005 01 Jenny Kaspersdatter 1891 Rødøy herred* D ug Datter (mindreårig) b

Jenny ble gift med Abel Andreas Olai Abelsen, de bodde på bruket Hamnvakken på gården Tjong Øvre. Lenke dit.

1886

Sønn: Daniel Kaspersen

1900: 004 01 Daniel Kaspersen 1886 Rødøy herred* S ug Husligt arbeide b

1884

Datter: Jørgine Kaspersdtr

1900: 003 01 Jørgine Kaspersdatter 1884 Rødøy herred* D ug Kok- og Stuepige b

ANDRE:

1820

Husmannens mor: Jakobine Kristensdtr

Jakobine var tidligere gift med Kristen Pedersen som var husmann på gården Nordfjordnes under 26-01 og som druknet i havet i 1868. Lenke dit.
1900: 009 01 Jakobie Kristensdatter 1820 Rødøy herred* Hf's moder e Husligt arbeide b

Bosatt som enke og tjener hos holdsmannen - omalt nedenfor her:
1875 005 02 Jakobie Kristensdatter 1825 Rødø Pr. tj e Tjæner b

1900 FT

Midlertidig bosatt: Andrea Andersdtr

1900: 010 01 Andrea Andersdtr. 1873 Rødøy herred* B ug Sypige mt

25.08 1900 Benjamin Kristensen

Benjamin Kristensen

1865

Hvor fra

1865: 004 01 Benjamin Kristensen 21 Rødø Præstegl deres Søn ug
SØNN AV KRISTEN BENJAMINSEN - NEVNT NEDENFOR HER.

6. jan, 2018

EKTEFELLE og BARN:

1900

Lovise er gift på nytt

FOLKETELLINGA 1900: Loviser er år 1900 bosatt som husmandskone på plassen Almli under 19-2 Oldervik (matrik 16).. Hun bor sammen med ektefellen Anton og sine 2 barn. Har også boende hos seg dattersønnen Benjamin Haagensen på 3 år. Lovise væver og spinder, men arbeider ellers med "alminnelig husgjerning".

1875

Enken: Lovise Johanne Kristine Eliasdtr

Hun er enke og tjenestejente hos gårdbruker Mens Jensen på gården Strand.
Yngste sønnen er bosatt sammen med henne, men barna Elias og Kristine er satt bort på gården Skivik.
1875: 005 01 Lovise Eliasdatter 1845 Rødø Pr. tj e Tyende b
1875: 006 01 Benjamin Benjaminsen 1872 Rødø Pr. Hendes s ug b

1866

Ektefelle: Lovise Johanne Kristine Eliasdtr

KIRKEBOKA EKTESKAP 1866-12: 14.oktober. Ungkar Benjamin Mathias Kristensen (20), Ravnskar, sønn av Christen Benjaminsen. Pige Lovise Johanna Kristine Eliasdatter (20), Nordfjordnes, datter av Elias Augustinussen.

1865

Arbeider her som tjenestepike

Lovise er født den 17.6.1845 på gården Nordfjordnes 26.02.
Datter av Elias Augustiniussen og Hanna Maria Haagensdtr.
1865: 007 01 Lovise Eliasdatter 24 Rødø Præstegl ug Tjenestepige
Hos bruker Kristen Benjamninsen her.

1875

Sønn: Elias Anton Bang Benjaminsen

Bosatt 1875 på gården Skivik:
1875: 004 01 Elias Benjaminsdatter!! 1868 Rødø Pr. Pleiebarn b
Derfra utvandret han til Amerika 1887.
Se mer under gården Skivik.

1872

Sønn: Benjamin Mathias Angell Benjaminsen

Født 3.5.1872 på gården Melfjorden. Døpt kirken 7.7.1872.
Nevnt slik i farmors skifte 1878: Benjamin Kristensen, sønnesønn (4) Strand.
005 01 Lovise Eliasdatter 1845 Rødø Pr. tj e Tyende b
006 01 Benjamin Benjaminsen 1872 Rødø Pr. Hendes s ug b
(han er bosatt her sammen med sin mor som er enke og tjenstejente her).
Hun er i tjeneste hos gårdbruker Men Jensen

1868 ca

Datter: Kristine Kristensdtr

Hun er sammen med broren Elias, pleiebarn på gården Skivik 1875. Lenke dit.
Nevn i farmor skifte 1878 som bosatt der. Mer om henne også der.

Kristine sin sønn:

Født 1.11.1897 på gården Melen. Uekte. Barnefar er Haagen Hansen, Kongsvik i Lurøy.
Bosatt 1900 og 1910 hos sin mormor på gården Oldervik.
1900: 005 01 Benjamin Haagensen 1897 Rødøy herred* Husmoderens Dattersøn ug Barn b

25.08 1875 Anders Kristensen

1875 FT

Fra "plass" til "Bruk"

Selveier for nylig kjøbt, ikke skyldsat. Fisker b
Kjøbt fra 85a, 85b, 85c

1875 FT

Eier - Anders Kristensen

001 01 Anders Kristensen 1836 Mo Pr. hf ug Gaardbr.,
Selveier for nylig kjøbt, ikke skyldsat. Fisker b
Kjøbt fra 85a, 85b, 85c
002 01 Albert Andersen 1868 Rødø Pr. Hans s b
003 01 Petronelle Pedersdatter 1832 Lurø Pr. tj ug Tjenestepige b

1865 FT

Anders Kristensen - hos foreldrene

1865: 003 01 Anders Kristensen 28 Rødø Præstegl deres Søn ug
Se under her.

25.08 1875 Kristen Benjaminsen

Kristen Benjaminsen

1875 004 02 Kristen Benjaminsen 1812 Mo Pr. hf e Kaarmand b
1874 - Gjenlevende ektefelle da ektefellen døde.
1865 001 01 Kristen Benjaminsen 58 Mo Præstegl Husf. g Husmand md Jord

Kom fra

Innflytterfamilie fra Rana.
Han var sønn av Benjamin Pedersen, Grønnfjelle og Ane Ulrikke Nilsdtr, Raurapet.
Kilde: Nye Gård og slekt i Rana, bok 1 side 85/86.

1875 FT

Kaarmann - Kristen Benjaminsen

004 02 Kristen Benjaminsen 1812 Mo Pr. hf e Kaarmand b
005 02 Jakobie Kristensdatter 1825 Rødø Pr. tj e Tjæner b

1865

Husmann - Kristen Benjaminsen

001 01 Kristen Benjaminsen 58 Mo Præstegl Husf. g Husmand md Jord
002 01 Ane Andersdatter 62 Mo Præstegl hans Kone g
003 01 Anders Kristensen 28 Rødø Præstegl deres Søn ug
004 01 Benjamin Kristensen 21 Rødø Præstegl deres Søn ug
005 01 Ole Nilsen 14 Rødø Præstegl Pleiebarn ug
006 01 Neline Nielsdatter 10 Rødø Præstegl Pleiebarn ug
007 01 Lovise Eliasdatter 24 Rødø Præstegl ug Tjenestepige

Utsæd/husdyr:

Bruker: Kristen Benjaminsen
Utsæd: by1/2 po3
Brukers yrke: Husmand md Jord
Husdyr: ku7 få10

EKTEFELLE og BARN:

1878

Skifte etter Anne Dorthea

Skifter i Rødøy:
Skifte på gården Ravnskar 1878 etter Anne Dorthea Andersdatter. Død 19.august 1874.
Christen Benjaminsen, ektefelle.
Anders Christensen, sønn: Ravnskar.
Dorthea Randina Christensdatter, datter (42) gift med Ole Johansen Sandvig. Øven Johan Kristensen (37) sønn; Sandvig.
Anna Oldrikka Christensdtr (35) datter, gift: Morten Eliassen, Sandvig. Adrianna Larina Christensdatter (30); Jansvig.

Benjamin Christensen, sønn, død.
Barn av Benjamin: Elias Benjaminsen (7): Skivik.
Christine Benjaminsdatter (9): Skivik.
Benjamin Kristensen, sønnesønn (4) Strand.

Ektefelle: Dorthea Andersdtr

Født i Rana den 3.3.1801. Hun ble kalt for Ane og Ane Dorthea. Hun var datter av Anders Evensen, døpt 28.3.1758. Jordsatt 21.3.1813. Bnr 9 Yttrheia (lnr 447). Gård 131 Ytteren. Han ble gift 16.7.1786 med Dorthea Johnsdtr. Mer om foreldrene og søsken kilden.
Kilde: Nye Gård og slekt i Rana, bok nr 1, side 85/86.

1848-1852

Sønn: Kristian Anders Kristensen

Født den 12.7.1848.
Kristian døde den 5.11.1852 her. Gravlagt 28.11.1852 på Telnes.

1845

Sønn: Benjamin Mathias (TV)

Født den 5.5.1845.
1865 hos foreldrene: 004 01 Benjamin Kristensen 21 Rødø Præstegl deres Søn ug

Skifte etter mor 1878:Benjamin Christensen, sønn, død.
Barn av Benjamin: Elias Benjaminsen (7): Skivik.
Christine Benjaminsdatter (9): Skivik.
Benjamin Kristensen, sønnesønn (4) Strand.

1845-1852

Sønn: NIls Karl (TV)

Født den 5.5.1845. Døde 6.11.1852. Gravlagt 28.11.1852 Telnes.

1840

Datter: Anne Ulrikka Kristensdtr

Født Melfjorden 28.9.1840. Døpt kirken 11.10.1840.
KIRKEBOKA VIET 1861:
25.08.1861. Morten Benjamin Mathias Eliassen, bosatt Nordfjordnes, 22 år gammel og sønn av Elias Augustiniussen. Ane Ulrikka Christensdtr, Melfjord, 21 år og datter av Christen Benjaminsen.

Nevnt 1878 i skifte etter mor:
Anna Oldrikka Christensdtr (35) datter, gift: Morten Eliassen, Sandvig.

1838

Sønn: Even Johan Kristensen

Født 24.3.1838 Mo Prestegjeld.
Han ble senere husmann på gården Sandvik (23) og omtales der med sin familie. Lenke.
Nevnt 1878 i skifte etter mor: Øven Johan Kristensen (37) sønn; Sandvig.

1843

Datter: Adrianna Larine Kristensdtr

Født 30.5.1843.
Får en uekte sønn den
1865 er hun bosatt som tjenestejente hos Thomas Jensen på gården Gjerøy Nordre 76-01. Lenke dit.
Nevnt i skifte etter mor 1878:
Adrianna Larina Christensdatter (30); Jansvig.

Adrianna Larine: Uekte sønn Kristen Benjamin Lorentsen

Født den 21.9.1873 på gården Melfjorden (25-08) Ravnskaret. Far til barnet er Lorents Kristian Lorentsen (1847-1912) gårdbruker på gården Bjerga 53-01.

Adrianna Larine: 1878 bosatt Jansvik (Stensland 09-03)

Skifte etter hennes mor 1878: Larina Christensdatter (30); Jansvig

1836

Sønn: Anders Kristensen

Født Rana 10.04.1836. Om han står det skrevet: Til gård nr 123 bruker 4 Glomdalen.
Kilde: Nye Gård og slekt i Rana, bok 1, side 85.

Mer om ANDERS:

1865 er han bosatt her sammen med foreldrene:
003 01 Anders Kristensen 28 Rødø Præstegl deres Søn ug
1875 er han eier og bruker her - og er omtalt foran.
1878 - skifte mor: Anders Christensen, sønn: Ravnskar.

1833

Datter: Dorthea Randine Kristensdtr

Født 20.7.1833 i Rana.
Nevnt i skiftet etter mor 1878:
Dorthea Randina Christensdatter, datter (42) gift med Ole Johansen Sandvig.

Mer om Dorthea:

Hun var født 20.7.1833 mens familien enda bodde i Rana.
Kilde: Nye Gård og Slekt i Rana, bok 1, side 85 (131 Ytteren).

ANDRE:

1875 FT

Tjener: Jakobine Kristensdtr

1875: 005 02 Jakobie Kristensdatter 1825 Rødø Pr. tj e Tjæner b
Hun er mor til forannevnte Kasper Johan Eide Kristensen, og ved tellingen 1900 er hun bosatt hos ham. Se foran her-

1865 FT

Pleiebarn: Ole Caspar Nilsen

Den andre familien som kom dit opp var Ole Caspar Nilsen. Jeg vet også her lite om hvordan han kom seg oppover til Finnmark og Russland, men jeg vet han var pleiebarn på gården Ravnskar under folketellingen 1865 og at han ble konfirmert i 1869, og han bodde da i Melfjord. Altså fortsatt på Rødøy. Han gifter seg med Elen Kristine i 1884 i Tsipnovolok og får sin første av i alt ni barn. De flytter i 1891 til Vardø, trolig etter at eldste barnet Emilie Joakine Nikoline døde av difteri. Ole Caspar Nilsen og Ellen Kristine Johannesdatter døde i Vardø etter 1907. KILDE: Petters slektsblogg på nettet.
1865: 005 01 Ole Nilsen 14 Rødø Præstegl Pleiebarn ug

1865 FT

Pleiebarn: Neline Nilsdtr

1865: 006 01 Neline Nielsdatter 10 Rødø Præstegl Pleiebarn ug

1865 FT

Tjenestepige: Lovise Johanne Kristine Eliasdtr

Lovise er født den 17.6.1845 på gården Nordfjordnes 26.02.
Datter av Elias Augustiniussen og Hanna Maria Haagensdtr.
1865: 007 01 Lovise Eliasdatter 24 Rødø Præstegl ug Tjenestepige

Mer om Lovise

Hun ble senere gift med bruker her Benjamin Mathias Kristensen, nevnt foran her.