Gården Sleipnes (66) - 1801

Tilbake...

til hovedsiden

Familiene:
1845 Ole Hagelstrøm Jakobsen (1801)
1827 Elling Larsen (1801)
1801 Hans Jansen
1801 Hans Larsen

1700

1600

66.00 1801: Elling Larsen

1827

Skifte etter Elling Larsen

Elling Larsen dør her på gården 22.12.1827.

Skifter i Rødøy:
Skifte 1827 på gården Sleipnes etter Elling Larsen. Lars Ellingsen (26) Verang. Peder Ellingsen (16) Wasvig. Formynder Petter Hansen Sleipnes. Else Ellingsdtr (20), datter, Wasvigen. Formynder Petter Hansen. Karen Ellingsdtr, datter, gift med Ole Jakobsen Sleipnes. Nicoline Ellingsdtr, datter, gift med Hans Jakobsen, Tjong.

Skifte

etter ektefellen 1813 - Anne Christophersdtr

Skifter i Rødøy:
Skifte på gården Sleipnes 1813 etter Anna Christophersdtr. Elling Larsen, ektefelle. Anders Ellingsen (14) sønn. Peder Ellingsen (2) sønn. Bereth Ellingsdtr (15), datter, Else Ellingsdtr (7) datter. Anne Monsdtr, datter, gift med Jens Larsen Strand i Rødøy. Uekte datter.

Skifter i Rødøy:
Skifte 1827 på gården Sleipnes etter Elling Larsen. Lars Ellingsen (26) Verang. Peder Ellingsen (16) Wasvig. Formynder Petter Hansen Sleipnes. Else Ellingsdtr (20), datter, Wasvigen. Formynder Petter Hansen. Karen Ellingsdtr, datter, gift med Ole Jakobsen Sleipnes. Nicoline Ellingsdtr, datter, gift med Hans Jakobsen, Tjong.

1801

Bruker - Elling Larsen

FOLKETELLINGEN 1801:
001 01 Eling Larsen 41 Husbonde 2dt ægteskab Bonde bruger jord og fisker tillige post bonde
002 01 Ane Kristophersdatter 29 Hans kone 1te ægteskab
003 01 Lars Ellingsen 6 Hans søn
004 01 Karen Randina Ellingsdatter 10 Hans datter
005 01 Necolina Ellingsdatter 8 Hans datter
006 01 Anders Ellingsen 2 Deres søn
007 01 Ole Nielsen 26 Tjeneste dreng Ugift

Mer

Brukeren Elling Larsen

FELLESHISTORIA 248; .." KÅRKONTRAKT.
Undertegnede tilstår herved at Lars Pedersen Sleipnes, ved avståelsen av sin gård Sleipnes, som han har hatt til bygsel, er bevilget hold av de 2 pund fiskeleie, han for sin sønn Elling Larsen har avsået, skal nyde hold for seg og sin kone, årlig deres livets tid, føder for en ku, 3 småfe, 1/2 tønnes åkerland, hvorved imellom brødrene Elling Larsen og Hans Larsen er avtalt, at Elling Larsen føder creaturene alene de 2 første år, men siden enhver av dem det halve, likesom de begge straks av åkerlandet skaffe det halve, hvilket jeg som jordrott bevilger: Lurø d. 23.10.1788. N.G.Brodkorb. Forestående vedtaget at holde min foreldre så vidt meg angår. HLS Hans Larsen Sleipnes, med påholden penn. (Helgeland Pantebok 3:296b,SAT)."

Skifte

etter svigerfaren 1791 på gården Aarnes

Skifter i Rødøy:
Skifte 1791 på gården Årnes etter Niels Jensen. Gjenlevende ektefelle Randi Nielsdtr. Barn: Hans Nielsen (gift), Reppen. Jens Nielsen, gift, Waage i Rødøy. Karen Nielsdtr, gift med Daniel Larsen Tjong. Else Nielsdtr, gift med Elling Larsen Sleipnes.

Karen Randine Ellingsdtr

Folketellinga for Rødøy 1801:
Karen er bosatt hjemme hos faren og stemora, og er fra farens første ekteskap. Bosatt Sleipnes.

1797

Datter: Beret Lucia Ellingsdtr

Hun ble født her 1797, men 1801 er hun bosatt som fosterbarn. Se nedenfor her.
Hun ble gift med Nils Kristensen - bruker på gården Vasvik. Lenke dit.

Mer om Beret

FOLKETELLINGA 1801:
Bosatt som 4 år gammel fosterdatter hos ekteparet Peder Pedersen og kona Ingebor Kristoffersdtr på gården Strand. Merknad fra innskriver: Ingeborg kan være en søster av mora som også heter "Kristoffersdtr".

Sønn: Peder Ellingsen

Var dreng hos sin søster Beret Lucia og mannen - i Vassvika - før han flytta til Lurøy og døde der.

66.00 1801: Hans Jansen

1801 FT

Bruker Hans Jansen

FOLKETELLINGEN 1801:
008 02 Hans Jansen 44 Huusbonde 1te ægteskab Bonde bruger jord nærer sig af fisker og tillige post bonde
009 02 Ane Catharina Rasmusdatter 32 Hans kone 1te ægteskab
010 02 Rasmus Berg Hansen 1 Deres søn
011 02 Ingebor Hansdatter 8 Deres datter
012 02 Beret Lisabeth Hansdatter 5 Deres datter
013 02 Johanna Catharina Hansdatter 3 Deres datter
014 02 Søren Kristian Pedersen 25 Tjeneste dreng Ugift
015 02 Aasel Andrea Pedersdatter 21 Tjeneste pige Ugift
016 02 Beret Hansdatter 71 Sviger moder 2dt ægteskab Har ophold i huset

66.00 1801: Hans Larsen

1801 FT

Bruker: Hans Larsen

FOLKETELLINGEN 1801:
021 04 Hans Larsen 53 Husbonde 1te ægteskab Bonde og bruger jord og fiskeri
022 04 Ane Rasmusdatter 52 Hans kone 1te ægteskab
023 04 Lars Hansen 22 Deres søn Ugift
024 04 Karen Hansdatter 16 Deres datter Ugift
025 04 Lars Larsen 2 Foster søn
026 04 Daaret Jacobsdatter 24 Tjeneste pige Ugift

EKTEFELLE og BARN:

1801 FT

Ektefelle:

1801:022 04 Ane Rasmusdatter 52 Hans kone 1te ægteskab

Viet 1779

Brudgom Hans Larsen, Sleipnes, ungk, født og bosatt der. Brur Ane Rasmusdtr, pige.
Merknader:
LYST 3 GANGER, TROLOVET SAMME DAG.
Ministerialbok for Rødøy prestegjeld, Rødøy sokn 1777-1819 (1836P)

1801 FT

Sønn: Augustinius Hansen

Født her ca 1889.
FOLKETELLINGA 1801:
Bosatt som fostersønn hos Ingebrikt Larsen og kona Aarsille på gården Segelfor.

Ole Hagelstrøm Jakobsen...

1845

Skifte for Ole Jakobsen - ikke død, men sengeliggende

Skifter i Rødøy:
Skifte for Ole Jakobsen Sleipnes 1845. Ikke DØD. Merknad: Var sengeliggende og maatte forlate gaarden til sin søn. Tilstede ved skiftet var ogsaa svigersønnen Peder Olsen Tjong. Jakob Olsen, sønn, Sleipnes.

1837

Skifte etter Karen Randina Ellingsdtr

Skifter i Rødøy:
Skifte 1837 på gården Sleipnes etter Karen Randina Ellingsdtr. Ole Jakobsen, ektefelle. Jakob Olsen (16) sønn. Elling Olsen (8) sønn. Ole Olsen (4) sønn. Karen Olsdtr (22) datter, Else Olsdtr (20) datter, Ingeborg Olsdtr (18) datter, Ellen Olsdtr (14) datter. Rachel Olsdtr (11) datter.

1801

Ole Hagelstrøm Jakobsen

Folketellinga for Rødøy 1801:
Bosatt som 14 år gammel sønn hjemme hos sin mor og stefar på gården Tjong Nedre 59-2. Han er fra moras 1.ekt.

1792

Skifte etter faren - Jakob Hansen

Skifter i Rødøy:
Skifte Tjong Nedre 1792 etter avdæde Jakob Hansen. Gjenlevende ektefelle Ingeborg Anna Olsdtr. Sønner: Ole Hagelstrøm Jakobsen (5). Formynder er Hans Jakobsen. Hans Jakobsen (1) Formynder er moderen med tilsyn av Ole Hansen Reppen. Datter: Ole Maria Jakobsdtr (4), formynder er moderen med tilsyn av Ole Hansen Reppen.

1792

Skifter i Rødøy:
Skifte Tjong Nedre 1792 etter avdøde enke Else Larsdtr. Ole Hansen, gift sønn, Reppen. Lars Hansen, sønn, Foundalen. Jakob Hansen, død sønn. Barn av død sønn Jakob: Ole Hagelstrøm Jakobsen (5), Hans Jakobsen (1) og Else Maria Jakobsdtr (4). Karen Hansdtr (44) datter, hjemme. Randie Hansdtr, datter, gift med Tollev Christensen, Herstad. Anne Hansdtr, 27 år gammel datter, tjener hos prost Drejer, Hassel i Westeraalen. Brynild Hansdtr, datter (35) hjemme. Sara Hansdtr (29) datter hjemme.

Barna til Ole Hagelstrøm Jakobsen og Karen Randine Ellingsdtr

1833

Ole Olsen

Født 24.1.1833
Kirkeboka for Rødøy - døpte 1833:
Ekte barn av Ole Hagelstrøm og Karen Randine Ellingsdatter, Sleipnes.

1829

Elling Olsen

Født 15.7.1829
Nevnt i skiftet etter sin mor 1837 som sønn, 8 år.
KIRKEBOKA DØDE 1857:
05.02.1957: Ungkar Jens Hansen (29) Esvig. Ungkar Anders Johansen (30) Tjong. Styrmann Elias Peder Eliassen (35) Vernes. Gårdbruker Thomas Jensen Strømsvig (32). Ungkar Elling Olsen (26) Tjong. Husmann Ole Eriksen (40) Bjerga. Tjenestedreng Anders Jensen (28) Bjerga. Tjenestedreng Christian Jensen (53?) Tjong. Inderste Joseas Arntsen Segelfore (30). Inderste Ingebrekt Ottesen (73) Brevik.

1826

Rakel Andrea Olsdtr

Født 27.12.1826
Nevnt i skiftet etter sin mor som 11 år gammel datter.

FOLKETELLINGA MELØY 1875:
Bosatt som gift kone på løpenr 211 Stien i Meløy kommune. Gift med fisker og kaarmand Peder Andersen f. 1817 i Melø i Rødø. Fostersønn Andreas Karlsen f. 1858 i Gildeskål. Ingen barn nevnt her.

1824 - 1875

Datter: Elen Sophia Olsdtr

Født 1.1.1824.
KIRKEBOKA EKTESKAP 1865-10:
29.0ktober. Ungkar Andreas Johan Mathias Andreassen (28), Eivik, Kila. Sønn av Andreas Jonsen Mælen. Pige Elen Sophia Olsdatter (40), Sleipnes. Datter av Ole Hagelstrøm

1821

Jakob Andreas Olsen

Født 5.3.1821
Nevnt i skiftet etter sin mor 1837 som 16 år gammel sønn.

1817

Ingeborg Anna Olsdtr

Nevnt i skiftet etter sin mor 1837 som 14 år gammel datter.

KIRKEBOKA VIET 1844:
Viet 20.10.1844. Jacob Østensen, bosatt Tjong, men født Trondheim, 31 år gammel, sønn av Østen Jakobsen. Ingeborg Anna Olsdatter, bosatt Tjong, men født Sleipnes, 26 år og datter av Ole Hagelstrøm.

1816

Else Katrina Olsdtr

Nevnt i skiftet etter sin mor 1837 som 20 år gammel datter.

FOLKETELLINGA MELØY 1875:
Bosatt som fisker og kårmannskone på gården Gjerset 209 i Meløy kommune. Gift med fisker og kaarmand Henrik Johnsen f. 1817 i Lurøy prestegjeld. Barna Hans, Hanna, Ole, Anton og Karolius er bosatt hjemme. Eldste sønnen Ole er gift med Olava f. 1856.

1814

Karen Maria Olsdtr

Nevnt i skiftet etter sin mor 1837 som 22 år gammel datter.

FOLKETELLINGA 1865, side 59:
Bosatt som selveiende gårdbrukerkone på gården Tjong Øvre 60-3 (121c). Bor der sammen med mannen Peder og datteren Antonette. Videre tjeneren Teodor Jakobsen (21) og tjenerinnen Karen Ellingsdatter (18). Karen er nevnt som 51 år gammel.

Avdød - div

1766

Karen Johnsdtr, bosatt Gjedden

Avdød 1766 Giedden (Sleipnes) Karen Johansdtr
{Alder ved skrifte:} 1/2 AAR
Kilde: Ministerialbok for Rødøy prestegjeld, Rødøy sokn 1758-1776 (1836P)

1766

Abelone Andersdtr, bosatt Gjedden

Avdød Abelone Andersdtr bosatt Giedden (Sleipnes) 1766.
GIEDDEN UNDER SLEIPNES {Alder ved skrifte:} 1 1/4AAR
Ministerialbok for Rødøy prestegjeld, Rødøy sokn 1758-1776 (1836P)

1761

Pigebarn

Avdød 1761 pigebarn, Sleipnes, alder 1 1/2 aar.
Kilde: Ministerialbok for Rødøy prestegjeld, Rødøy sokn 1758-1776 (1836P)

1760

Biirith Jansdtr

Avød 1760 Birrith Jansdtr, Sleipnes. 71 aar.Kilde: Ministerialbok for Rødøy prestegjeld, Rødøy sokn 1758-1776 (1836P)