Gården Kisten (40)

bnr 2 og flere

Hovedsiden

40 02 Hagen

2018 nye eiere

Gnr 40, bnr 2 er overdradd fra Peder Haugstad til Bjarne Haugstad, Bjørg Haugstad, Jann Haugstad, Ida Johanne Haugstad Møller og Synnøve Petra Haugstad Sira (24.10.2018)

Eier Solveig Haugstad og Gunvor Larsen

Begge står med hjemler.

40.02 Jens Larsen

1950

Eier - Jens Larsen

Skyld av 20 øre.
Matrikkelutkastet av 1950

1949

Eier - Jens Larsen f. 30.07.1879

Skriver ut skjøte 16.11.1949. Selger sin gård Kisten gnr 40, bnr 2 "Hagen" til sin far Jens Larsen f. 30.7.1879. Kjøpesum er 1000 kroner

194916

Erklæring om sletting av tinglyst kår

Erklæring
Undertegnede Jens larsen, født 30/7 1879 som har kårrett i eiendommene Kisten, Gnr 40, bnr 1 og "Hagen" Gnr 40, bnr 2, av skyld henholdsvis 75 og 20 øre i Rødøy herred. erklærer herved at jeg frafaller kåret på nevnte eiendommer og begjærer denne heftelse slettet. Mo i Rana 16.11.1949.

40.02 Levin Larsen

1949

Levin Larsen f. 19.03.1916

Skriver ut skjøte 16.11.1949. Selger sin gård Kisten gnr 40, bnr 2 "Hagen" til sin far Jens Larsen f. 30.7.1879. Kjøpesum er 1000 kroner.

40 02 Kristian Antoni Pedersen

Om

Ved tellingen 1920 var de bosatt på plass under bnr nr 1. Plassen var omtalt som "HAGEN".

1920 folketellingen (40 01 0026 Hagen)

001 Antonette Bergitte Severinsen 01 1854-02-03 I Rødøy - hp e Indtægt av husmandspladsen
002 Edvin Ribe Kristiansen 01 1877-07-12 I Rødøy - s ug Fiskeri med motor (Vinterfiske og Hjemmefiske)
003 Alfred Kristian Norum Kristiansen 01 1897-02-16 I Rødøy - s ug Fiskeri med motor sammen med brødrene (Vinter og Sommerfiske)
004 Karl Othelius Gustavsen 01 1903-04-27 I Rødøy - Pleiesøn ug Pleiesøn hjelper pleiemor med drift av pladsen uten kontant løn, - men faar kost og klær.
005 Lotte Jørgine Leonhardsen 01 1880-12-03 Rødøy - tj ug Budeie (skal strax bli kone i huset)
006 Jenny Evilde Leonora Jørgensen 01 1903-11-26 Mo i Nordl. - tj ug Kokkepike

1910

Husmann og fisker - Kristian Antoni Pedersen

FOLKETELLINGEN 1910:

001 01 Kristian Pedersen 09.09.1846 Rødøy hf g Fisker og Husmand b
002 01 Antonette Severinsen 03.02.1855 Rødøy hm g Hustru b
003 01 Edvin Kristiansen 17.07.1877 Rødøy s ug Søn, fisker b
004 01 Kaja Kristiansdatter 21.08.1892 Rødøy d ug Datter b
005 01 Alfred Kristiansen 16.02.1897 Rødøy s ug Søn b
006 01 Karl Gustavsen 28.04.1903 Rødøy Pleiesøn ug b
007 01 Bernt Kristiansen 09.07.1879 Rødøy b ug Farmerarbeide mt

1876

Ektefelle - Antonette Severinsen

Født 9.9.1846.
KIRKEBOKA VIET 1876:
24.09.1876. Christian Antoni Pedersen, bosatt Gjerøy Søndre, 30 år, sønn av Peder Ribe. Antonetta Bergitha Severinsdtr, bosatt Kista, 22 år, datter av Severin Nilsen.

1900 (1)

Husmann og fisker - Kristian Antoni Pedersen

FOLKETELLINGEN 1900:

001 01 Kristian Pedersen 1848 Rødøy herred* Hf g Jordbrugende husmand og fisker b
002 01 Antonette Severinsdatter 1854 Rødøy herred* Hm g Husmandskone b
003 01 Edvin Kristiansen 1877 Rødøy herred* S ug Fisker b
004 01 Bernt Kristiansen 1879 Rødøy herred* S ug Fisker b
005 01 Alfred Kristiansen 1897 Rødøy herred* S ug Barn b
006 01 Andrea Kristiansdatter 1886 Rødøy herred* D ug Datter b
007 01 Kaja Kristiansdatter 1882 Rødøy herred* D ug Datter b
008 01 Elen Iversdatter 1821 Inderøen NT Hm e Gårdbrugerenke b

Tekst og lenke

Kristian Antoni Pedersen

Kom fra gården Gjerøy Søndre 77-03. Se lenke dit. Sønn av Peder Kristensen Ribe og hans første ektefelle.
FOLKETELLINGA 1865:
Bosatt som 19 år gammel sønn hjemme hos foreldrene på gården Gjerøy Søndre 77-03. Han hjelper faderen med gårdsbruket.

40.02 Thomas Hamand Hansen

1906

Enkemann/husmann: Thomas Hamand Hansen

Dør på gården Kisten 23.09.1906. Gravlagt 02.10.1906. Døde av "alderdom".

1900 (2)

Føderaadsmann - Thomas Hamand Hansen

009 02 Thomas Hanssen 1827 Rødøy herred* Hf e Føderaadsmand b
010 02 Hans Thomassen 1862 Mo i Helgeland Nor FL g Inderst og fisker b
011 02 Julianna Thomasdatter 1853 Rødøy herred* FL g Fiskerkone b
012 02 Thomas Hanssen 1890 Rødøy herred* S ug Barn b

1854

Datter: Julianna Jakobine Oline Tomasdtr

Født den 8.7.1854. Bosatt 1900 som familie losjerende.

1852

Datter: Henriette Augustina Tomassen

Født 1.4.1852.

1850/1866

Sønn: Anton Michael Tomassen

Født 12.4.1850.
Anton døde 31.03.1868. Ungkar. Omkom under stormen i Lofoten 31. mars, da de ble drevet ut i Vestfjorden.

1875 FT

Husmann - Thomas Hamand Hansen

Plass HESTHAGEN (u/101);
001 01 Thomas Hansen 1828 Rødø Sogn og Pr. hf g Husmand og Fisker Matros b
002 01 Engeborg Andreasdatter 1815 Rødø Sogn og Pr. Hans Kone g b
003 01 Hendreete Thomasdatter 1851 Rødø Sogn og Pr. d ug Forsørges af Faderen, spedalsk b
004 01 Karn Andersdatter 1815 Rødø Sogn og Pr. tj ug Tjenestepige b
005 01 Lindor Davidsen 1867 Rødø Sogn og Pr. tj Tildels af Fattigvæsenet, dels af No. 1 b

Utsæd/husdyr:

Thomas Hansen
Utsæd: by1/8 po1
Husdyr: ku1 ka1 få4 gj2

1865 FT

Husmann - Thomas Hamand Hansen

001 01 Tomass Hansen 38 Rødø Præstegj g Huusmand uden Jord Fisker
002 01 Ingebor Andreasdatter 50 Rødø Præstegj hans Kone g
003 01 Nelle Johansdatter 60 Rødø Præstegj ug Fattigpige
004 01 Anton Tomassen 17 Rødø Præstegj ug Faderens hjælp
005 01 Henriette Tomasdatter 14 Rødø Præstegj Huusmandens Datter ug
006 01 Julianna Tomasdatter 11 Rødø Præstegj Huusmandens Datter ug

40.02

1845

Skifte etter en slekning i Meløy

Skifter i Meløy:
Skifte gården Meløysund i Meløy 1845 etter avdøde Margrethe Eriksdtr. Ektefelle Brynel Olsen. Moster av avdøde: Ingeborg Hansdtr (død). Datter av moster Ingeborg: Ellen Svendsdtr (60), bosatt Mykøen. Sophia Hansdtr, død, moster. Hans Abrahamsen (død) barn av Sophia. Thomas Hansen (17) barn av Hans. Ole Hansen (13) barn av Hans. Henrich Hansen (10) barn av Hans. Daniel Hansen (8) barn av Hans. Ane Hansdtr (15) barn av Hans. Ane Abrahamsdtr, barn av Sophia, gift med Israel Elisassen, Svenningen. Martha Abrahamsdtr (død) barn av Sophia. Rasmus Jensen (24) barn av Martha.

1836

Sønn: David Christian Hansen

Født 13.10.1836 på Kisten. Døde på Lofothavet 4.4.1870. Var da bosatt Strømsvik.

1835

Sønn: Hendrik Matias Hansen

Født 21.1.1835 i Kisten.

1832

Sønn: Ole Sandberg Hansen

Født Kisten 2.6.1832. Døde på gården Sundøy den 16.12.1863.

1830

Datter: Anne Lovise Hansdtr

Født Kisten 8.6.1830.
Hun ble gift med David Christian Jensen f. 30.6.1828 i Evik. Sønn av Jens Andreas Mikkkelsen og Berit Davidsdtr. Bosatt Kvitnesvik 1865.

1828

Sønn: Tomas Hamand Hansen

Født Kisten 3.4.1828. Bruker nevnt foran her.

1827

Datter: Maren Johanne Hansdtr

Født Kisten 23.3.1827

1826

Ektefelle - Marit Davidsdtr, Ranen

Kirkeboka for Rødøy - viet:
16.07.1826. Hans Hendrich Abrahamsen, Rødøy, 26 år, sønn av Abraham Hendrichsen. Marith Davidsdatter, Ranen, 23 år, datter av David Christian Olsen.

1820

Konfirmant - Hans Henrik Abrahamsen

Kirkeboka for Rødøy - konfirmerte:
16.07.1820. Hans Abrahamsen, Naustvågen, 20, sønn av: Abrham Hendrichsen, Naustvågen.

1801

Hans Henrik Abrahamsen

Folketellinga for Rødøy 1801:
Bosatt som 2 år gammel sønn hjemme hos foreldrene på plassen Nostvogen under gården Rødøy 74-1.

Hjemler videre

Bnr 3 Haugtussa

Hjemmelinnehaver - Thor Hoff

Bnr 4

DNK - Rødøy menighet

Bnr 5

Margot Hoff