Tjong Nedre (59) - 1801

Tilbake...

til hovedsiden

1826 Christian Jakobsen, 1801
1826 Jakob Olsen (1801)
1813 Lars Larsen (1801)
1792 Hans Olsen
1792 Jakob Hansen
1782 Jon Kristoffersen
1766 Nils Andersen
1760 Paul Nilsen

Til 1700 siden

1746 Ole Andersen
1744 Ole Hansen
1736 Nils Paulsen
1721 Joseph tomassen
1717 Ole Jensen

Til 1600 siden

59.00 1801 Lensmann Christian Jakobsen

1826

Anne Larsdtr dør her

1826 avdød Anne Larsdtr Holdskone
Begravelsesdato:
1607182624021826
{Alder ved skrifte:} 67 AAR
Kilde:
Ministerialbok for Rødøy prestegjeld, Rødøy sokn 1825-1844 (1836P)

1816

Sølvskatten 1816

Fornavn: Christian
Etternavn: Jacobsen
Innskudd: 32-0-0 spd-ort-sk
Bosted: Tiong
Dato:1816-10-03
Sølvskatten 1816, nr. 57: Nordland amt, Helgeland fogderi, 1816-1823

1801 FT

Bruker - Lensmann Christian Jakobsen

001 01 Christian Jacobssen 45 Husbonde 1ste ægtesk. Lensmand, bruger jord og fiskeri
002 01 Anna Larsdatter 43 Hans kone 1ste ægtesk.
003 01 Jacob Christianssen 15 Deres søn Ugift
004 01 Karen Bang Christiansdatter 5 Deres datter
005 01 Berith Sophia Christensdatter 3 Deres datter
006 01 Ole Augustinussen 28 Tjeneste dreng Ugift
007 01 Jonas Hanssen Bugge 17 Foster søn Ugift
008 01 Anna Pettersdatter 18 Tjeneste pige Ugift
009 01 Martha Olsdatter 18 Tjeneste pige Ugift

EKTEFELLE OG BARN:

1801 FT

Ektefelle: Anna Larsdtr

Hun er født Sleipnes ca 1758. Datter av Lars Pedersen og Karen Hansdtr, Sleipnes.
1801: 002 01 Anna Larsdatter 43 Hans kone 1ste ægtesk.

1785 Ekt

Viet 1785

Fornavn: Christian
Etternavn:Jacobson
Rolle: brudgom
Stilling/stand: UNGEKARL
Født og bosatt Kiong
Rolle: brur
Navn: Anne Larsdtr
Stilling/stand: PIGE
Ministerialbok for Rødøy prestegjeld, Rødøy sokn 1777-1819 (1836P)

1797 Ca

Datter: Berith Sophia Kristiansdtr

1801: 005 01 Berith Sophia Christensdatter 3 Deres datter

Mer om Berith

SKIFTER I LURØY:
Skifte på gården Selnes 1829 etter Paul Knutsen. Beret Christiansdtr, ektefelle. Ved skifte var hendes broder Jakob Christiansen, Tiong tilsted. Barn: Christen Paulsen (8), Carl Poulsen (6), Lars Poulsen (3), Poulina Bergita Paulsdtr (3 u).

1796 ca

Datter: Karen Bang Kristiansdtr

1801: 004 01 Karen Bang Christiansdatter 5 Deres datter
Ble gift på Sperstad i Rødøy, lenke dit.

1789

Datter: Karen Kristiandtr

Født 1796. Død ung.

1786 - 1866

Sønn: Jakob Kristiansen

Født ca 1786. Bosatt hjemme ved tellingen 1801 som 15 år gammel sønn. Han ble bruker her og omtales på annen side her. Lenke dit.
1801: 003 01 Jacob Christianssen 15 Deres søn Ugift

ANDRE

1801 FT

Fostersønn her: Jonas Bugge Hansen

Jonas og tjenestejenta Martha Magdalene Olsdtr her - ble gift og senere bosatt som brukere av gården Breivik 57-01. Lenke dit.

1801 FT

Tjenestejente - Martha Magdalene Olsdtr

Ble født på gården Evik 1783, datter av Ole Christensen der. Satt lenke dit.
Hun ble gift med fostersønn til den hun arbeidet hos her - Jonas Bugge Hansen. Senere som enke gift med Nils Kristian Fordelsen, som etterfulgte mannen Jonas som bruker.

1801 FT

Tjenestepige: Anna Pettersdtr

1801: 008 01 Anna Pettersdatter 18 Tjeneste pige Ugift

1801 FT

Dreng: Ole Augustiniussen

1801: 006 01 Ole Augustinussen 28 Tjeneste dreng Ugift

59.00 1801 Lars Larsen

1813

Begge bosatt Bjerga

SKIFTER I RØDØY:
Skifte 1813 på gården Pladsen, Benjamin Nielsen. Michelina Larsdtr, gift med Lars Larsen, Bjergae (halvsøster).

1801 FT

Innerste - Lars Larsen

010 01 Lars Larssen 49 Mand 2dt ægtesk. Inderste og nærer sig af fiskeri
011 01 Michelina Larsdatter 32 Hans kone 1ste ægtesk.

1801 FT

Ektefelle: Michelina Larsdtr

1801: 011 01 Michelina Larsdatter 32 Hans kone 1ste ægtesk.

1794

Mer om Michelina

SKIFTER I RØDØY:
Skifte Melen 1794 etter Elisabeth Gillesdtr. Gjenlevende ektefelle Ole Jensen. Søster sønn. Ole Larsen Rønviken. Søstersønn: Nils Larsen Nordgjerøen. Søsterdatter: Michelina Larsdtr, formynder Christians Jakobsen Tjong.

59.00 1801 Jakob Olsen

1826

Ingeborg Anna Olsdtr Hagelstrøm - dør

1826 avdød Ingeborg Anna Hagelstrøm Tjong. Gaardmannskone.
Begravelsesdato: 6. mai 1826.
Merknader:
{Alder ved skrifte:} 65 AAR
Kilde: Ministerialbok for Rødøy prestegjeld, Rødøy sokn 1825-1844 (1836P)

1816

Sølvskatten 1816

Fornavn:Jacob
Etternavn: Olsen
Innskudd: 6-0-0 spd-ort-sk
Bosted: Tiong
Dato:1816-10-03
Sølvskatten 1816, nr. 57: Nordland amt, Helgeland fogderi, 1816-1823

1801

Bruker og fisker - Jakob Olsen

012 02 Jacob Olssen 39 Husbond 1ste ægtesk. Bruger jord og driver fiskeri
013 02 Ingeborg Anna Hagelstrøm 38 Hans kone 2dt ægtesk.
014 02 Ole Jacobsen 14 Hændes søn Ugift
015 02 Hans Jacobssen 10 Hændes søn
016 02 Jacob Jacobssen 8 Hændes søn
017 02 Else Jacobsdatter 12 Hændes datter
018 02 Andreas Jacobssen 6 Deres søn
019 02 Karen Jacobsdatter 2 Deres datter
020 02 Margarethe Olsdatter 32 Tjeneste pige Ugift
021 02 Martha Aronsdatter 3 Hændes datter
022 02 Karen Hansdatter 52 Logerer Ugift Nærer sig med spinderi

1762

Var fra

Foreldre var Ole Andersen og Karen Paulsdtr, Braset i Meløy.

SKIFTER I MELØY:
Skifte på gården Braset i Meløy 1796 etter Karen Paulsdtr. Gjenlevende ektefelle Ole Andersen. Barn: Anders Olsen, gift (30) Tjong. Jacob Olsen, gift, (29) Tjong. Ane Olsdtr, (40), gift med Lars Hansen Fondalen. Beret Olsdtr (28).

Ektefelle: Ingeborg Anna Hagelstrøm

Hun er gift her i 2dre ekteskap. Hun var tidligere gift med Jakob Hansen som - skifte 1792. Tidligere bruker her. Se nedenfor.

1799 (1801)

Deres datter: Karen Jakobsdtr

Bosatt hjemme på Tjong 1801. Nevnt som 2 år og født ca 1799.

1795 (1801)

Deres sønn: Andreas Jakobsen

Bosatt hjemme 1801. Nevnt som 6 år og født ca 1795.

1801

Ektefellens sønn: Ole Jakobsen

Omtales under sin far nedenfor - Jakob Hansen. 14 år nå.

1801

Hennes sønn: Hans Jakobsen

Omtales nedenfor under faren Jakob Hansen. 10 år nå.

1801

Ektefellens sønn: Jakob Jakobsen

Omtales nedenfor under faren Jakob Hansen. 8 år nå,

1801

Ektefellens datter: Else Jakobsdtr

Omtales nedenfor under faren Jakob Hansen. 12 år nå.

1801

Tjenestejente - Margrethe Olsdtr

Hun er i tjeneste her og har en treårig datter - Martha Aronsdtr.
Hun er datter av Ole Kristensen på gården Evik. Lenke dit.

Mer om Margrethe

1840 avdød Margrethe Olsdtr Tjong tjenestepike
Gravlagt 3- mai 1840.
{Alder ved skrifte:} 63 AAR
Kilde: Ministerialbok for Rødøy prestegjeld, Rødøy sokn 1825-1844 (1836P)

1801

Datter av tjenestejenta Margrethe - Martha Aronsdtr

Datter av Margrete Olsdter fra Kisten som er i tjeneste her.

1749 (1801)

Logerende: Karen Hansdtr

Hun er omtalt under "Familien Hans Olsen" nedenfor. Datter av Hans Olsen og Else Larsdtr, Tjong.

59.00 1792 Hans Olsen

1792

Else Larsdtr - skifte

Skifter i Rødøy:
Skifte Tjong Nedre 1792 etter avdøde enke Else Larsdtr.
Ole Hansen, gift sønn, Reppen.
Lars Hansen, sønn, Foundalen.
Jakob Hansen, død sønn.
Barn av død sønn Jakob: Ole Hagelstrøm Jakobsen (5),
Hans Jakobsen (1) og Else Maria Jakobsdtr (4).
Karen Hansdtr (44) datter, hjemme.
Randie Hansdtr, datter, gift med Tollev Christensen, Herstad.
Anne Hansdtr, 27 år gammel datter, tjener hos prost Drejer, Hassel i Westeraalen.
Brynild Hansdtr, datter (35) hjemme.
Sara Hansdtr (29) datter hjemme.

Else Larsdtr dør

Kirkeboka for Rødøy - døde:
1792. Else Larsdtr, Tiong, 67 aar.

1788

Hans Olsen - skifte

Skifter i Rødøy:
Skifte Tjong Nedre 1788 etter avdøde Hans Olsen.
Gjenlevende ektefelle Else Larsdtr.
Barn av avdøde: Ole Hansen, gift sønn, Reppen.
Lars Hansen, gift og bosatt Fondalen.
Jakob Hansen, gift og bosatt Tjong.
Karen Hansdtr (39) og bosatt hjemme.
Randina Hansdtr, gift med Tollev Christensen, Herstad.
Anna Hansdtr (33), hos prost Drejer, Hassel i Westeraalen.
Brynelle Hansdtr (31) datter, tjener hos broren Jacob Hansen.
Sara Hansdtr (25) datter, hjemme.

1769

Mannskapsruller 1769

59 Neder Tiong, Hans Olsen,56.

1766 SKM

Skattemanntall 1766

Fornavn: Hans
Etternavn: Olsen
Stilling/stand: laugrettesmand
Personmerknader:[signet]
Gård: Tiong
År 1766
Skattemanntall 1726, 1742, 1756, 1758 og 1761-1773 for Helgeland fogderi over jordeiere, odels- og selveiende bønder

1755 MT

Manntall 1755

Stilling/stand:Bonde brug
Fornavn:Hans
Etternavn:Olsen
Gård: Ner Kiong
Sivilstand og barn: Gift
Alder: 28
Fødested: Føed her
Innrulleringsmanntall 1755 for Rødøy fjerding

EKTEFELLE og BARN:

1788

Ektefelle: Else Larsdtr

1788

Sønn: Ole Hansen

Nevnt i skiftet etter faren 1788 som bosatt i Reppen.

Mer om Ole:

Mannskapruller fra 1769, Neder Tiong: Ole Hansen (22) født Neder Tiong, høy og spe, seilet til Bergen.

1788

Sønn: Lars Hansen

Nevnt i skiftet etter faren 1788 som bosatt i Fondalen (I Meløy). Skifte etter mor 1792 - bosatt Foundalen.

1788

Sønn; Jakob Hansen

Sønn som er bosatt på Tjong - skiftet etter faren 1788.
1792 er det skifte etter hans mor:
Nevnes som død, men har barna: Ole Hagelstrøm, Hans og Else.

1760

Datter: Sophia Hansdtr

Døpt 1760 Sophia Hansdtr, ekte.
Far: Hans Olsen, Tiong.
Kilde: Ministerialbok for Rødøy prestegjeld, Rødøy sokn 1758-1776 (1836P)

1749

Datter: Karen Hansdtr

Nevnt i skiftet etter faren 1788 som hjemmeværende datter 39 år.
Nevnt i skiftet etter sin mor 1792 som 44 år gammel datter bosatt hjemme.
Bosatt som logerene hos brukeren Jakob Olsen foran her. Ugift. Nevnes at hun "nærer sig av spinderi".

Kirkeboka for Rødøy - døde:
1810. Karen Hansdtr, Nordnessøen, 59 aar.

1788

Datter: Randina Hansdtr

Nevnt i skiftet etter faren 1788 som gift med Tollev Chrisensen, Herstad.
Også nevnt i skiftet etter sin mor 1792 som gift med Tollev Kristensen Herstad.

1757 født

Datter: Anna Hansddtr

Nevnt i skiftet etter faren 1788 som datter. Merknad: Hos prost Dreier, Hassel i Westerålen. I skifte etter mor 1792 er hun i tjeneste samme sted.

1757 født

Datter: Brynelle Hansdtr

Nevnt i skiftet etter faren som 31 år gammel datter. Merknad; Tjener hos broren Jakob Hansen. Bosatt hjemme i 1792 - skiftet etter moren (35).

1732 født

Datter: Sara Hansdtr

Nevnt i skiftet etter faren 1788 som 25 år gammel datter - bosatt hjemme. Bosatt fremdeles hjemme i skiftet etter mor 1792 (29).

ANDRE:

1755 MT

Aarsdreng: Gregus Olsen

Stilling/stand:Dreng Aarsdreng
Fornavn: Gregus
Etternavn: Olsen
Gård: Ner Kiong
Sivilstand og barn: Ugift
Alder:30
Fødested:i Mellø Fiering paa Aag

22. okt, 2017

Mer om Gregus:

Fødested:
i Mellø Fiering paa Aag

59.00 1792 Jakob Hansen

1792

Jakob Hansen, skifte

Skifter i Rødøy:
Skifte Tjong Nedre 1792 etter avdøde Jakob Hansen. Gjenlevende ektefelle Ingeborg Anna Olsdtr. Sønner: Ole Hagelstrøm Jakobsen (5). Formynder er Hans Jakobsen. Hans Jakobsen (1) Formynder er moderen med tilsyn av Ole Hansen Reppen. Datter: Ole Maria Jakobsdtr (4), formynder er moderen med tilsyn av Ole Hansen Reppen.

Skifter i Rødøy:
Skifte Tjong Nedre 1792 etter avdøde enke Else Larsdtr. Ole Hansen, gift sønn, Reppen. Lars Hansen, sønn, Foundalen. Jakob Hansen, død sønn. Barn av død sønn Jakob: Ole Hagelstrøm Jakobsen (5), Hans Jakobsen (1) og Else Maria Jakobsdtr (4). Karen Hansdtr (44) datter, hjemme. Randie Hansdtr, datter, gift med Tollev Christensen, Herstad. Anne Hansdtr, 27 år gammel datter, tjener hos prost Drejer, Hassel i Westeraalen. Brynild Hansdtr, datter (35) hjemme. Sara Hansdtr (29) datter hjemme.

Sønn av

Foreldrene var Hans Olsen og Else Larsdtr.

Felleshistoria

Felleshistoria 329:
:......"Bare Lars Hansen, Fonndalen, hadde en unnskyldning fordi det egentlig var Jakob Hansen, Tjong, som skulle vært stevnet. Han hadde tidligere bodd i Fonndalen."

Ektefelle: Ingeborg Anna Olsdtr

Etterlatt ektefelle - nevnt i skifte etter mannen 1792. Hun ble gift med etterfølgende bruker Jakob Olsen og fikk også barn med ham. Se foran.

1786 Ekt

Viet 1786

Fornavn: Jacob
Etternavn:Hansen
Rolle:brudgom
Født og bosatt Tiong.
Rolle: brur
Navn: Ingebor Hugelstrøm
Stilling/stand: PIGEN
Forlovelse 8.10: Ingebor Ana, født og bosatt Tiong.
Ministerialbok for Rødøy prestegjeld, Rødøy sokn 1777-1819 (1836P)

1793 født

Sønn: Jakob Jakobsen

FOLKETELLINGA 1801:
Bosatt som 8 år gammel sønn hjemme hos sin mor og stefar på gården Tjong Nedre 59-2.

1791 født

Sønn: Hans Jakobsen

Nevnt i skiftet etter faren som 1 år. Formynder er: Moderen med tilsyn av Ole Hansen Reppen.
FOLKETELLINGA 1801:
Bosatt som 10 år gammel sønn hjemme hos mora og stefaren på gården Tjong Nedre 59-2.

1789 født

Datter: Else Jakobdtr

FOLKETELLINGA 1801:
Bosatt som 12 år gammel datter hjemme hos sin mor og stefar på gården Tjong Nedre 59-2.

1787 født

Sønn: Ole Hagelstrøm Jakobsen

Nevnt i skiftet etter faren 1792 som 5 år. Formynder er Hans Jakobsen.

59.00 1782 Jon Kristoffersen

Jon Kristoffersen

Ektefelle (2): Elsebge Eriksdtr

Viet 1782/1783

Rolle: brudgom
Navn: Joen (ENKEMAND) Christophersen
Stilling/stand: ENKEMAND
Fødested: KIONG
Bosted: Kiong
Rolle: brur
Navn: Elsebe Erichsdtr
Stilling/stand: PIGE
Ministerialbok for Rødøy prestegjeld, Rødøy sokn 1777-1819 (1836P)
Nevnt to ganger - både 1782 og 1783 om det samme.

1781

Skifte etter ektefelle Maren

SKIFTER I RØDØY:
Skifte gården Tjong Nedre 1781 etter avdøde Maren Olsdtr. Gjenlevende ektefelle Joen Christophersen. Barn: Niels Erichsen, Nedre Tjong, Erich Erichsen, Rendalen. Giertrue Erichsdtr (40). Mallena Erichsdtr (35). Elen Erichsdtr (30).

59.00 1766 Nils Andersen

1752

Nils Andersen

Hovedperson i skiftet 1752.
Nevnt i skifte at han har en bror som heter Ole Andersen, Bjerga.

1744 JB

Bruker (1 av 2): Nils Andersen

Fornavn: Niels
Etternavn: Anders.
Gård: Nedr. Tiong.
Jordebok 1744 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

1734 JB

Bruker (1 av 2): Nils Andersen

Fornavn: Niels
Etternavn: Anders.
Gård: Nedre Tiong
Jordebok 1734 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

EKTEFELLE og BARN:

1766

Anne Joseptsdtr

Avdød Tjong 1766 Ane Joseptsdtr
Merknader:
{Alder ved skrifte:} 70 AAR
Kilde: Ministerialbok for Rødøy prestegjeld, Rødøy sokn 1758-1776 (1836P)

1752

Ektefelle: Anne Josephsdtr

Gjenlevende ektefelle da mannen Nila Andersen dør - skifte 1752.
Hun var tidligere gift med Nils Povelsen - se familie foran her.

1738

Sønn: Niels Nielsen

Nevnt som 14 år i skifte etter faren 1752. Formynder for han er farbror Ole Andersen, Bjerga. HAN ER FRA DETTE EKTESKAPET. Lenke til onkel - Bjerga.

59.00 1760 Paul Nilsen

1769 MT

Paul Nilsens enke

Mannskapsrullene 1769: Paul Nilsens enke.

Paul Nilsen - død før 1769

Paul Nilsen

Må være den Paul Nilsen som er nevnt som sønn av familien foran her. født ca 1726. FAR Nils Paulsen.

1755 MT

Manntall 1755

Stilling/stand:Bonde brug
Fornavn: Pol
Etternavn: Nilsen
Gård: Ner Kiong
Sivilstand og barn: Gift
Alder: 24
Fødested: Føed her
Innrulleringsmanntall 1755 for Rødøy fjerding

Hvor fra

Sønn av Nils Paulsen - bruker her - 1700 siden.

EKTEFELLE og BARN:

1763

Sønn: Johan Paulsen

Mannskaprullene 1769: Johan Paulsen (6), liden og frisk.

1760

Datter: Malene Paulsdtr (2)

Døpt 1760 Malene Povlsdtr, ekte.
Far: Povl Nielsen, Nedretiong.
Kilde: Ministerialbok for Rødøy prestegjeld, Rødøy sokn 1758-1776 (1836P)

1756-1759

Datter: Malene Paulsdtr (1)

Avdød 1759 Malene Povelsdtr 2 1/2 aar. Pårørende Povel Nilsen. Nedretjong
Kilde: Ministerialbok for Rødøy prestegjeld, Rødøy sokn 1758-1776 (1836P)

ANDRE:

1769 MT

Peder Gregersen

Mannskaprullene, bor hos Nils Paulsens enke 1769: Peder Gregersen, født Wasdal, maadelig og spe.

1755 MT

Aarsdreng: Nils Nilsen

Stilling/stand: Dreng Aarsdreng
Fornavn: Nils
Etternavn: Nilsen
Gård: Ner Kiong
Sivilstand og barn: Ugift
Alder: 14
Fødested: Føed her
Innrulleringsmanntall 1755 for Rødøy fjerding

Avdød - div