Gård Vasvik (14) - 1801 og før

Hovedsiden

Familier:
1818 Hans Andreassen (1801)
1801 Nils Hansen
1801 Mikkel Mikalsen
1797 Kristen Nilsen
1744 Ole Andersen
1744 Nils Pedersen
1726 Jens Jensen
1726 Nils Olsen
1701 Ole Olsen
1701 Ole Johansen
1696 Ole Olsen
1696 Tosten

14.00 Hans Andreassen

1818

Skifte etter Hans Andreassen

Skifter i Rødøy:
Skifte 1818 på gården Våtvik? (Vasvik) etter Hans Andreassen.
Martih Amundsdatter, ektefelle.
Johan Hansen (12) sønn,
Maren Hansdtr (19) datter,
Micheline Hansdtr (4) datter.
Formynder for sistnevnte Jens Larsen Strand.

1809-1818

Hans Andreassen var bruker av bnr 1 av gården

Mannskapsrullene 1809-1835:
Han er nevnt som bruker fra start 1809, 28 år gammel og "noenlunde frisk". Han nevnes siste gang 1818 og da som "svak". Neste år med reg. er ny bruker kommet.
Hans fødested er nevnt slik:
1809 Lilliefiord
1811 Forslandsdalen
1812 Lilliefjorden
1813 Aagnes
1814 Forsdal
osv

1801

Bruker - Hans Andreassen

FOLKETELLINGEN 1801:
001 01 Hans Andreasen 30 Husbonde 1te ægteskab Bonde bruger jord, og driver fiskeri
002 01 Marith Amundsdatter 26 Hans kone 1te ægteskab
003 01 Maren Hansdatter 2 Deres datter
004 01 Ole Nielsen 22 Tjeneste dreng Ugift
005 01 Karen Kristensdatter 80 Nyder huslye Enke efter 1te ægtesk. Nærer sig med spinderi

1801

Ektefellen: Marith Amundsdtr

FOLKETELLINGA 1801:
Bosatt som tjenestejente hos gårdbruker Jon Jansen og kona Anna Nielsdatter på gården Brensvik (10-1)
Skifte mor1817: Marith Amundsdtr, datter, gift med Hans Andersen Vasvigen.
Hun var datter av Malena (Mali) Amundsdtr som døde 1817 i Skivik. Og hennes første mann Amund.

1799

Datter: Maren Hansdtr

Født her 1799 ca.
003 01 Maren Hansdatter 2 Deres datter

1801

Tjenestedreng: Ole Nilsen

Født ca 1779
1801: 004 01 Ole Nielsen 22 Tjeneste dreng Ugift

1801

Enken - Karen Kristensdtr

Se omtale av henne nedenfor her.

14.00 1801 Nils Hansen

1801

Enken - Karen Kristensdtr

FOLKETELLINGA 1801:
Nyter huslye i huset til Hans Andreassen og kona Marit Amundsdatter på gården Vasvik 14-1. Enke etter 1.ekt. Nærer sig med spinderi.

1797

Skifte etter Nils Hansen

Skifter i Rødøy:
Skifte år 1797 på gården Vasvik etter avdøde Nils Hansen.
Gjenlevende ektefelle Karen Kristensdtr.
Barn: Hans Nilsen,
Christen Nilsen.
Elen Nilsdtr (gift) og
Marit Nilsdtr (gift).

1797

Bruker: Nils Hansen - dør på gården Vasvik

Kirkeboka for Rødøy - døde:
1797. Nils Hansen, Vasvik, 82 år.

SKIFTER I RØDØY:
Skifte år 1797 på gården Vasvik etter avdøde Nils Hansen. Gjenlevende ektefelle Karen Kristensdtr. Barn: Hans Nilsen, Christen Nilsen. Elen Nilsdtr (gift) og Marit Nilsdtr (gift).

1764

Sønn: Kristen Nilsen

Omtale med familie nedenfor her.
Nevnt i farens skifte 1797.
Kirkeboka for Rødøy - døde:
1797. Christen Nielssøn, Wasviig, 37 aar.

Datter: Marit Nilsdtr

Nevnt 1797 i skiftet etter faren som gift, men ikke med hvem.

Datter: Elen Nilsdtr

Nevnt 1797 i skiftet etter faren som gift, men ikke med hvem.

Hans Nilsen

Nevnt 1797 i skiftet etter faren.

14.00 1801 Mikel Mikalsen

Bruker av bnr 2 av gården Vasvik

1809-1835

Mikkels enke

Bruker av gården noen år fra mannen døde og til ny bruker har overtatt. I 1825 heter han Nils Kristensen.

1809-1835

Mannskapsrullene - Mikkel Mikkelsen

Nevnt ved start av disse 1809 som bruker av gården Vasvik bnr 2. 40 år gammel og nevnt født Sørnesøen. "Noenlunde frisk". 1813 er nevnt Michels enke som bruker. Enken er bruker til og med året 1818.

1801

Bruker - Michel Michelsen

FOLKETELLINGEN 1801:
006 02 Michel Michelsen 37 Husbonde 1te ægteskab Bonde bruger jord og fisker
007 02 Daareth Olsdatter 35 Hans kone 2dt ægteskab
008 02 Niels Kristensen 9 Hendes søn
009 02 Ole Kristensen 8 Hendes søn
010 02 Karen Kristensdatter 11 Hendes datter Ugift
011 02 Synnøv Nielsdatter 18 Tjeneste pige Ugift

1801

Ektefelle: Daaret Olsdtr

Hun er født ca 1766 på gården Oldervik som datter av Ole Kristensen der. Se lenke dit.

1793 ca

Hennes sønn: Ole Kristensen

Født ca 1793
1801: 009 02 Ole Kristensen 8 Hendes søn

1792 ca

Hennes sønn: Niels Kristensen

Født ca 1792.
1801: 008 02 Niels Kristensen 9 Hendes søn
Sønn av forrige bruker her - Kristen Nilsen.

1790 ca

Hennes datter: Karen Kristensdtr

Født ca 1790.
1801: 010 02 Karen Kristensdatter 11 Hendes datter Ugift
Datter av forrige bruker her - Kristen Nilsen.

1801

Tjenestepige: Synnøv Nielsdtr

Født ca 1783.
011 02 Synnøv Nielsdatter 18 Tjeneste pige Ugift
Sønn av forrige bruker her - Kristen Nilsen.

14.00 1797 Kristen Nilsen

Kristen er trolig bruker av bnr 2 av Vasvik

Sønnen Nils overtar senere..., og omtales, men ikke før lenge etter da han bare var barn da faren døde, og mora ble gift med den nye bruker...

1797

Kristen Nilsen - dør

Nevnt i farens skifte 1797.
Kirkeboka for Rødøy - døde:
1797. Christen Nielssøn, Wasviig, 37 aar.

Ektefelle: Daaret Olsdtr

Hun ble som enke gift med Michal Michalsen, neste bruker av gården her.
Hennes tre barn fra forrige ekteskap er omtalt der.

1764

Var fra...

Sønn av Nils Hansen og Karen Kristensdtr, omskrevet foran her.

1792 ca

Sønn: Nils Kristensen

Født her ca 1792.
FOLKETELLINGA 1801:
Bosatt som 9 år gammel sønn hjemme hos mora og stefar på gården Vasvik 14-2.

1793 ca

Sønn: Ole Kristenen

Født her ca 1793.
Nevnt i mannskapsrullene helt fra de starta 1809 og fremover. Lenge som dreng - sammen med broren Nils som ble bruker rundt 1825.

14.00 1744 Ole Andersen

1744 JB

Bruker (1 av 2): Ole Andersen

Fornavn: Ole
Etternavn: Andersen
Gård: Vasvig
Jordebok 1744 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

1734 JB

Bruker (1 av 2): Ole Andersen

Fornavn: Ole
Etternavn: Andersen
Gård: Vasvig
Jordebok 1734 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

14.00 1744 Nils Pedersen

1755 MT

Manntall 1755

Fornavn: Nils
Etternavn: Persen
Gård: Vasvigen
Alder:50
Innrulleringsmanntall 1755 for Rødøy fjerding

1744 JB

Bruker (1 av 2): Nils Pedersen

Fornavn: Niels
Etternavn: Pedersen
Gård: Vasvig
Jordebok 1744 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

1734 JB

Bruker (1 av 2): Nils Pedersen

Fornavn: Niels
Etternavn: Pedersen
Gård: Vasvig
Jordebok 1734 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

14.02 1726 Jens Jensen

1726 JB

Bruker (1 av 2): Jens Jensen

Fornavn: Jens
Etternavn: Jensen
Gård: Vadsvig
Jordebok 1726 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

1721 ESK

Ekstraskatten 1761

Fornavn: Jens
Etternavn: Jensen
Gård: Vasvig
Ekstraskatt 1721 for Helgeland Fogderi

14.01.1726 Nils Olsen

1726 JB

Bruker (1 av 2): Nils Olsen

Fornavn: Niels
Etternavn: Olsen
Gård: Vadsvig
Jordebok 1726 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

NILS - hvor fra

Trolig den Nils Olsen som er sønn av brukeren nedenfor - han har en sønn 1701 med samme nevn.

1720 ESK

Ekstraskatten 1721

Fornavn: Niels
Etternavn: Olsen
Gård: Vasvig
Ekstraskatt 1721 for Helgeland Fogderi

14.00 1701 Ole Olsen

1711

Bruker: Ole Olsen

Fornavn: Olle
Etternavn: Olssen
Jordebok 1711 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

1701 MT

Bruker(en av to): Ole Olsen

Fornavn: Olle
Etternavn: Olsen
Stilling/stand og vilkår: Opsidder, Lejlending
Alder: 48
Gård: Waswigen
Kilde: Manntallet 1701, nr. 16: Helgeland fogderi

EKTEFELLE og BARN:

1701 MT

Iver Olsen

Fornavn: Ifver
Etternavn: Ollesen*
Stilling/stand og vilkår: Sønn
Alder: 19
Gård; Waswigen
Kilde: Manntallet 1701, nr. 16: Helgeland fogderi

1701 MT

Nils Olsen

Fornavn: Niels
Etternavn: Ollesen*
Stilling/stand og vilkår: Sønn
Alder: 11
Gård: Waswigen
Kilde: Manntallet 1701, nr. 16: Helgeland fogderi

14.00 1696 Ole (en av de to som er bruker 1701-1711?)

1696 JB

Bruker (1 av 2): Ole

Fornavn: Olle
Gård: Wasviig i Rødøe Fjerding.
Løpenr 159
Kilde: Jordebok 1696 for Helgeland fogderi

14.00 1701 Ole Johansen

1711

Bruker: Ole Johansen

Fornavn: Olle
Etternavn: Johanssen
Jordebok 1711 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

En av to brukere her 1701

Kilde: Manntallet 1701, nr. 16: Helgeland fogderi

1701 MT

Bruker: Ole Johansen

Fornavn: Olle
Etternavn: Johans.
Stilling/stand og vilkår: Opsidder, Lejlending
Alder: 46
Gård: Wasvigen
Kilde: Manntallet 1701, nr. 16: Helgeland fogderi

EKTEFELLE og BARN:

1701 MT

Sønn: Jens Olsen

Fornavn: Jens
Etternavn: Ollesen*
Stilling/stand og vilkår: Sønn
Alder: 1
Gård: Waswigen
Kilde: Manntallet 1701, nr. 16: Helgeland fogderi

60.02 1696 Thosten

1696 JB

Bruker (en av to): Thosten

Fornavn: Thosten
Gård: Wasviig i Rødøe Fjerding
Løpenr 160.
Kilde: Jordebok 1696 for Helgeland fogderi

Uplasserte

1766

Gurra Olsdtr

Avdød Wasvig Gurra Olsdtr 1766
Merknader:
{Alder ved skrifte:} 78 AAR
Ministerialbok for Rødøy prestegjeld, Rødøy sokn 1758-1776 (1836P)

Guri Olsdtr

Måvær i Lurøy - en idyllisk utpost med grønne, frodige øyer? Av Rune Bang:
Bruk A
11-A) 1799 - 1830
I 1799 kom Amund Andersen (f. 1767) og ble nå bruker i Måvær. Han var fra Lunderøy, sønn av Anders Gabrielsen Lunderøy og Marit Pedersdatter. Amund giftet seg i 1791 med Guri Olsdatter fra Vassvika i Rødøy. Han bygselet første en halv våg i Grønningan i 1790 mot kår til Per Christophersen. Familien kunne imidlertid ikke ha funnet seg til rette her, for knappe ni år senere flyttet de til Måvær da her nå var blitt bygselledig.
Først 2. august 1802 utstedes bygselsbrev til Amund Andersen på ¼ vog i Måvær, men som vi har sett var han her før den tid. Den del av gården han nå får kontrakt på, er den som ”forhen har været brugt og beboet af Niels Jensen”.

13-A/B 1830 - ca. 1870
Amund Andersen og Guri Olsdatter hadde ut fra hva vi kjenner til, ikke barn i sitt ekteskap. Følgelig var det ingen av deres etterkommere som kunne overta gården Måvær. En tjeneste- kar var hos Amund i noen år fra og med 1824. Det var en velvoksen ungdom ved navn Peder Pedersen. Denne Peder må ha funnet seg vel til rette her. Senest kort tid etter Amunds død i 1830, flyttet han til Måvær med sin familie og overtok gårdsbruket. Denne personen Peder Pedersen (f.ca. 1806) var fra Rønvik i Rødøy, gift 25. oktober 1829 i Rødøy med Kristianne Jakobsdatter (f.1798), datter av Jacob Olsen og Karen Jakobsdatter Bratland i Lurøy.