Flatøy (75) - 1801 og før den tid

til hovedsiden

1801 Capellan Hans Nikolai Rønne
1773 Ole Jensen
1751 Jens Jonsen
1711 Capellan Reinholt Tostrup
1696 Kristen
1668 Kristoffer Mikkelsen
1647 Elling

75.00 1801 Capellan - Hans Nicolai Rønne

1801

Capellan - Hans Nicolaj Rønne

001 01 Hans Nicolaj Rønne 32 Husbonde 1te ægteskab Residerende capellan i rødøe kald
002 01 Margrethe Cathrina Preus 25 Hans kone 1te ægteskab
003 01 Albertina Joachima Catherina Lumholts Rønne 5 Deres børn
004 01 Andrea Sophia Caspara Preus Rønne 3 Deres børn
005 01 Bøne Falk Rønne 2 Deres børn
006 01 Carl Falk Dass Rønne 1 Deres børn
007 01 Lovisa Caspara Preus 22 Konens søster Ugift
008 01 Petter Andersen 44 Tjeneste dræng Ugift
009 01 Guri Johanna Droph 34 Stue pige Ugift
010 01 Bereth Christophersdatter 70 Børnenes opvarterske Enke efter 2dr ægtesk.
011 01 Marith Hansdatter 51 Tjeneste pige Enke efter 1te ægteskab
012 01 Anna Christensdatter 41 Tjeneste pige Ugift
013 01 Elisabeth Pedersdatter 32 Tjeneste pige Ugift

Capellan

EKTEFELLE og BARN:

1801

Ektefelle: Margrethe Cathrina Preus

002 01 Margrethe Cathrina Preus 25 Hans kone 1te ægteskab

1801

Søster av kona - Lovisa Caspara Preus

007 01 Lovisa Caspara Preus 22 Konens søster Ugift

1801

Sønn: Karl Falk Dass Rønne

Født Flatøy 1801. Bosatt 1 år gammel ved telleingen 1801.

1799

Sønn: Bøne Falk Rønne

Bosatt sammen med foreldrene 1801 - 2 år gammel.
Vi finner han ved tellingen 1865 bosatt Ørland Præstegjeld - som snekker hos en handelsmann. Nevnt 66 år gammel og ugift. Født Rødø prgj. Nevnt som Bond Falk Rønne.

1798

Datter: Andrea Sophia Kaspara Preus Rønne

Bosatt sammen med foreldre 1801 - 3 år gammel.
Ved tellingen 1865 er hun bosatt i Bergen. Hun kaller seg Sophie Lossius, f. Rønne - Rødøe Præstegjeld Helgeland. Husmor - 68 or.
Hun er gift med Caspar Kahrs Lossius, 67 årog fra Hevne Præstegjeld.
En datter er nevnt sammen med dem i 1865: Sophia C. Lossius, 28 år og født Aure Præstegjeld, Nordmøre. Mannen er undertollbetjent.

1796

Datter: Albertine Joamina Katrina Lumbolt Rønne

Bosatt sammen med foreldre 1801 - 5 år gammel.

ANDRE

1801

Tjenestedreng - Petter Andersen

Nevnt her som tjenestedreng 1801. Nevnt som 44 år, ugift. (f.1767).

1801

Oppvarterske - Beret Kristofferdtr

Mulig det er den Beret Kristoffersdtr som man finner som brukerkone på gården Våga 1789??

1801

Tjenestepike - Marit Hansdr

Født 1750. Vanskelig å plassere, men hun er enke etter første ekteskap.

1801

Tjenestejente - Anna Kristensdtr

Vanskelig på plassere - flere med dette navn...Ugift. f. 1760.

1801

Tjenestejente - Elisabeth Pedersdtr

Født ca 1769 ut fra alder i tellingen 1801.
KIRKEBOKA BEGRAVEDE 1822:
Antas å være denne person som dør på ukjent sted i Rødøy 5.5.1822, 52 år gammel.

Stuepike - Guri Johanna Droph

009 01 Guri Johanna Droph 34 Stue pige Ugift Søk på etternavn i tellinga 1865 gir ikke resultat.

75.00 1773 Ole Jensen

1773 MT

Bruker: Ole Jensen

Fornavn:Ole
Etternavn:Jenssen
Stilling/stand:laugrettesmand
Personmerknader:[signet]
Gård: Flatøen
År: 1773
Prestegjeld: Rødøe
Skattemanntall 1726, 1742, 1756, 1758 og 1761-1773 for Helgeland fogderi over jordeiere, odels- og selveiende bønder

1769

Manntall

Ole Jensen, 50 år. 32 Flatøen.
5 andre personer er nevnt i til knyting til han.

1755 MT

Ole Jensen

Fornavn: Ole
Etternavn: Jensen
Gård: Flatøien
Alder; 40
Fødested: Fød her
Innrulleringsmanntall 1755 for Rødøy fjerding

EKTEFELLE og BARN:

1758

Datter: Maren Christina Olsdtr

Døpt Maren Christina Olsdtr, ekte.
Far: Ole Jensen.
Kilde: Ministerialbok for Rødøy prestegjeld, Rødøy sokn 1758-1776 (1836P)

ANDRE

1769 MT

Johan Jakobsen

12 år gammel og født Flatøen. Frisk. Er da født ca 1757.

1769 MT

Nils Henriksen

Nevnt 20 år gammel i 1769 og da født ca 1749. Nevnt født Strømsvigen.
Merknader: Broch, har begaaet leiermaal første gang da han var uconfirmert med en tøs ligesaa ukonfirmert pige.

Mer om Nils

Nevnt født Strømsvigen

1769 MT

Svend Olsen

Nevnt født Øver Repen, liden, 7 år. Kan da være født ca 1762.

Mer om Svend

Nevnt født Øver Repen - lenke dit.

1769 MT

Joen Jensen

Nevnt her som 60 år og da født ca 1709. Født Flatøen. Gammelaktig.

1769 MT

Anders Haagensen

Nevnt født Sundøen, 88 år gammel i 1769. Han er da født ca 1689. Nevnt som gammel og svak og får almisse.

Mer om Anders

Født Sundøen, lenke dit.

1755 MT

Dreng Jon Jensen

Stilling/stand: Dreng
Fornavn: Jon
Etternavn: Jensen
Gård: Flatøien
Alder: 45
Fødested: her i gieldet i Sørnesøien
Innrulleringsmanntall 1755 for Rødøy fjerding

Var fra Lurøy

1755 MT

Dreng Anders Hochsen

Stilling/stand: Dreng
Fornavn:Anders
Etternavn: Hochsen
Gård: Flatøien
Alder: 50
Innrulleringsmanntall 1755 for Rødøy fjerding

75.01 1751 Jens Jonsen

1751

Jens Jonsens etter BEGGE

SKIFTE FLATØY 1751:
Skifte etter ekteparet Jens Joensen og Synnøvre Hansdtr.
Skifte på begge.
Barn av ekteparet:
Ole Jensen Flatøyen.
Jon Jensen.
Hans Jensen, Aag i Meløy.
Niels Jensen, Tjener Bergen.
Anne Jensdtr, gift Ole Jensen Reppen.
Karen Jensdtr, gift Anders Povelsen Stensland.
Marit Jensdtr, gift Daniel Pedersen Sør-Gjerøyen.
Margrete Jensdtr.
Barbro Jensdtr (enke).
Beret Jensdtr.

1744 JB

Bruker (ene): Jens Jonsen

Fornavn: Jens
Etternavn: Joensen
Gård: Flatøy
Jordebok 1744 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

1734 JB

Bruker (ene): Jens Jonsen

Fornavn: Jens
Etternavn: Joensen
Gård: Fladøen
Jordebok 1734 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

1726 JB

Bruker(ene): Jens Jonsen

Fornavn: Jens
Etternavn: Joensen
Gård: Flatøen
Jordebok 1726 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

1721 ESK

Ekstraskatt 1721

Fornavn: Jens
Etternavn: Joensen
Gård: Fladtøen
Rolle: person
Ekstraskatt 1721 for Helgeland Fogderi

EKTEFELLE og BARN:

Ektefelle: Synnøve Hansdr

Skifte etter henne og ektefellen 1751. Se omtalt foran.

1721 cA

Datter: Barbroe Jensdtr

Barbroe er gift og bosatt på gården Kvitnesvik, lenke dit.

Datter: Karen Jensdtr

Skifter i Rødøy:
Skifte etter Karen Jensdtr, Gjerøen 1795. Etterlater seg bare søsken og deres barn.

Mer om Karen:

Skiftet etter foreldrene:
Karen Jensdtr, gift Anders Povelsen Stensland.

Ukjent

Datter: Anne Jensdtr

Nevnt i skiftet etter foreldre 1751 - som gift med Ole Jensen, Reppen. Lenke.

Ukjent

Datter: Marith Jensdtr

Nevnt i skifte etter foreldre som gift med Daniel Pedersen Sør-Gjerøen.

Ukjent

Datter: Beret Jensdtr

Nevnt i skifte etter foreldrene 1751. Ugift 1751.

Ukjent

Datter: Margrethe Jensdtr

Nevnt i skifte etter foreldrene 1751. Ugift 1751.

Ukjent

Sønn; Ole Jensen

Nevnt som sønn av ekteskapet i skifte 1751. Alder ukjent.

Ukjent

Sønn: Jon Jensen

Nevnt som sønn ved skifte etter begge foreldre 1751.

Ukjent

Sønn: Hans Jensen

Han er i skifte etter foreldrene 1751 oppgitt som bosatt Aag i Meløy.

Ukjent

Sønn: Nils Jensen

Oppgitt i skifte etter foreldrene 1751 at han er "Tjener i Bergen".

75.00 1711 Kapellan Reinholdt Tostrup

Ble senere sogneprest i Rødøy

Omtalt som sogneprest på Rødøy

1711

Bruker (1 av 1): Hr Reinholt Tostrup

Fornavn: Reinholt
Etternavn: Tostrup
Stilling/stand: Hr.
Gård: Flatøen
Jordebok 1711 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

1701 MT

Bruker (1 av 1):Kapellan Reinholdt Tostrup

Fornavn: Reinholt
Etternavn: Tosterup
Stilling/stand og vilkår: Opsidder, Lejlending
Alder 32
Gård: Flatøen
Kilde: Manntallet 1701, nr. 16: Helgeland fogderi

Yrke: Capellan

ANDRE:

1701 MT

Nils Hogs (Haagensen?)

Fornavn: Niels
Etternavn: Hogns.
Stilling/stand og vilkår: Tieneste karle, Drenge
Alder: 24
Gård: Flatøen
Kilde: Manntallet 1701, nr. 16: Helgeland fogderi

75.01 1696 Kristen

1696

Bruker (Ene): Kristen

Fornavn: Christen
Gård: Flatøen
Løpenr:184
Kilde: Jordebok 1696 for Helgeland fogderi

75.01 1668 Kristoffer Mikkelsen

1668 SK

Skatteliste 1668

Fornavn: Christoffer
Etternavn: Michelsen
Stilling/stand: Leilending
Gård: Flatøen
Skatteliste 1668 for Helgeland fogderi over leilendinger, husmenn og drenger

ANDRE:

1668 SK

Dreng: Jon Jakobsen

Fornavn: Joen
Etternavn: Jacobsen
Stilling/stand: Tienniste drenge
Gård: Flatøen
Skatteliste 1668 for Helgeland fogderi over leilendinger, husmenn og drenger

75.01 1647 Elling

1647

Skattemanntall

F l a t ø e n 2 w .
Ellingh 2 \V .
R ød øe pr esteboell bygge r .

Uplasserte personer - DØDE

Kilde

1758

Elen Johannesdtr

avdød Elen Johannesdtr, Flatøen, 1758. Alder 50 år.
Ministerialbok for Rødøy prestegjeld, Rødøy sokn 1758-1776 (1836P)