Gjersvik (7) - 1801 og før

Til hovedsiden

1808 Jakob Pedersen (1801)
1811 Jakob Hansen (1801)
1768 Rasmus Paulsen
1734 Peder Larsen
1721 Peder Amundsen
1721 Johannes Larsen
1711 Lars Larsen

1600

1668 Magli Hermannsdtr

07.00 1801 Jakob Pedersen

1808

Marith Pedersdtr dør her

Kirkeboka for Rødøy - døde:
1808. Marith Pedersdtr, Gjersviig, 55 aar.

1806

Jakob Pedersen dør her

1801

Familien - Jacob Pedersen

001 01 Jacob Pedersen 80 Husbonde 1te ægteskab Bonde bruger jord og driver fiskeri
002 01 Marith Pedersdatter 50 Hans kone 1te ægteskab
003 01 Peder Johan Jacobsen 21 Deres søn Ugift
004 01 Paul Jacobsen 17 Deres søn Ugift
005 01 Eva Pedersdatter 40 Tjeneste pige Ugift

1801

Ektefelle: Marith Pedersdtr

002 01 Marith Pedersdatter 50 Hans kone 1te ægteskab

1780 ca

Sønn: Peder Johan Jakobsen

1801: 003 01 Peder Johan Jacobsen 21 Deres søn Ugift

1784

Sønn: Paul Jacobsen

004 01 Paul Jacobsen 17 Deres søn Ugift

1761

Tjenestepige - Eva Pedersdtr

1801: 005 01 Eva Pedersdatter 40 Tjeneste pige Ugift

07.00 1801 Jakob Hansen

1811 Jakob Hansen - skifte

Skifter i Rødøy:
Skifte Gjersvik 1811 etter Jacob Hansen. Ektefelle Anna Olsdtr. Barn: Paul Jakobsen (7), Beret Jakobsdtr (11), Marit Jakobsdtr (10). Formynder for alle 3 barna er Christen Pedersen Gjersvigen.

1811 Jakob Hansen dør her

Kirkeboka for Rødøy - døde:
1811. Jacob Hansen, Jærsviig. 44 aar.

1801 FT: Familien - Jakob Hansen

006 02 Jacob Hansen 41 Husbonde 1te ægteskab Bruger jord og driver fiskeri
007 02 Ane Jacobsdatter 24 Hans kone 1te ægteskab
008 02 Beret Sophia Jacobsdatter 2 Deres datter
009 02 Marit Andrina Jacobsdatter 1 Deres datter
010 02 Walbor Jensdatter 7 Hændes datter
011 02 Hans Paulsen 15 Foster søn Ugift

Jakob Hansen var fra

Skifter i Rødøy:
Skifte på gården Sørfjorden 1813 etter Hans Paulsen.
Elen Nilsdtr, ektefelle. Formynder for de umyndige,
Ole Hansen Sørfjorden.
Ole Hansen (40) sønn.
Niels Hansen (30) sønn.
Bereth Hansdtr (18) datter.
Karen Hansdtr (16) datter.
Jakob Hansen (død) sønn.
Povel Jakobsen (10) barn av Jakob.
Marith Jakobsdtr (12) barn av Jakob.
Bereth Jakobsdtr (barn av Jakob).
Carsten Hansen (død) sønn.
Andreas Carstensen (8) barn av Carsten.
Ole Carstensen (6) barn av Carsten.
Hans Carstensen 84) barn av Carsten.
Paul Hansen (død) sønn.
Ole Paulsen (18) barn av Paul.

EKTEFELLE og BARN:

Ektefelle: Ane Jakobsdtr

1801; 07 02 Ane Jacobsdatter 24 Hans kone 1te ægteskab

1804: Sønn: Paul Jakobsen

Barn av ham nevnt i skiftet etter hans søster Beret Sophia Jakobsdtr 1863. Bergitte Paulsdtr, bosatt Håkaringen og Elen Paulsdtr, bosatt Aakvik i Dønna.

1800 ca: atter: Marit Andrina Jacobsdtr

1801: 009 02 Marit Andrina Jacobsdatter 1 Deres datter
Marit ble gift med Johan Daniel Markussen og døde på Svenningen 11. mars 1867.

1799: Datter: Beret Sophia Jacobsdtr

1801: 008 02 Beret Sophia Jacobsdatter 2 Deres datter
Skifter i Lurøy:
Skifte på gården Tonnes i Lurøy 1863 etter Beret Jakobsdatter.
Ole Larsen, ektefelle.
Marit Jakobsdatter, søster, gift med Johan Markussen, Svenningen i Rødøe. Bergitte Paulsdatter, brordatter, Håkaringen.
Elen Paulsdatter, brordatter, Aakvik i Dønna.

1794: Hennes datter: Walbor Jensdtr

1801: 010 02 Walbor Jensdatter 7 Hændes datter

1786: Fostersønn: Hans Paulsen

1801: 011 02 Hans Paulsen 15 Foster søn Ugift

07.01 1768 Rasmus Paulsen

1779

Walborg Nilsdtr er død - skifte

SKIFTE RØDØY etter Walborg Nielsdtr Gjersvik 1779.
Sønn Lars Pedersen (vanvittig).
Jakob Pedersen, Gjersvik.

1768

Rasmus Paulsen er død - skifte

SKIFTE RØDØY etter Rasmus Paulsen, Gjersvik, 1768:
Gjenlevende ektefelle Walborg Nielsdtr Gjersvik 1779.
Nils Poulsen (avdød bror av Rasmus).
Paul Nilsen (barn av avdøde Nils).
Poul Nilsen (barn av avdøde Nils).
Anders Nilsen (avdød bror av avdøde Nils).
Nils Andersen (barn på 8 år av avdøde Anders Nilsen).
Verge - stedfader Steen Danielsen. Anna Nilsdtr (barn av avdøde Nils). Ingeborg Paulsdtr (Gift søster av avdøde Rasmus).
Synnøve Paulsdtr (død søster av avgøde Rasmus).
Niels Olsen, barn av avdøde Synnøve.
Poul Nilsen (barn av avdøde Synnøve).

1755 MT

Manntall 1755

Fornavn: Rasmus
Etternavn: Polsen
Gård: Jersvigen
Alder: 61
Innrulleringsmanntall 1755 for Rødøy fjerding

1744 JB

Bruker (ene): Rasmus Paulsen

Fornavn: Rasmus
Etternavn: Povelsen
Gård: Giesvig
Jordebok 1744 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

Mer

Registrert en gang til:
Fornavn: Rasmus
Etternavn: Povelsen
Stilling/stand: Vitne
Merknader:[Segl]
Jordebok 1744 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

1734 JB

Bruker (ene): Rasmus Paulsen

Fornavn: Rasmus
Etternavn: Povelsen
Gård: Giersvig
Jordebok 1734 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

EKTEFELLE og BARN:

Ektefelle: Walborg Nilsdtr

Enke etter forrige bruker her, gift på nytt med denne brukeren. Om barna - se nedenfor her. Sønnen Lars Pedersen er nevnt i skiftet etter henne som "vannvittig" i 1779. Han er nevnt her som "sønn" i MT 1755.

1755 MT

Hjemme hos sin far 1755 (Stefar):

Stilling/stand: Sønn Hos faderen
Fornavn: Lars
Etternavn: Persen
Gård: Jersvigen
Sivilstand og barn: Ugift
Alder; 28
Fødested:
Her på gaarden
Innrulleringsmanntall 1755 for Rødøy fjerding

17.01 1734 Peder Larsen

1734 Peder er død - skifte

SKIFTE RØDØY etter PEDER LARSEN. GJERSVIK, 1734:
Gjenlevende ektefelle Valborg Nilsdtr.
Barn bar 1.ekteskap. Johan Pedersen (18) (Johannes? fra farens 1.ekt?). Adelus Pedersdtr (14) Datter fra 1.ekt.
Formynder for disse 2 barna er Mogens (Mons) Johansen Nordnesøy.
Barn i Peders 2.ekt:
Nils Pedersen (8),
Lars Pedersen (6) og
Jakob Pedersen (3).

1734

Gjersvik 7 Peder Larsen Peder Larsen 12 1727 11 9 Viborgskat utlignet 1927: Rødøfjæring.
Gjersvik 7 Peder Larsen Peder Larsen 6 1732 15 11 Manntall og beregning - fra Helgeland til Tronhjems tukthus, datert 28.12.1732 . (M1)
Gjersviken 7 Peder Larsen Peder Larsen 1734 16 31 Skifte etter Peder Larsen Gjersviken - 29.11.1734.
Gjersvik 7 Peder Larsen Peder Larsen 1729 32 45 Mandtall 1728-29 - Rødøy fjering.

1726 JB

Bruker (ene): Peder Larsen

Fornavn: Peder
Etternavn: Larsen
Gård: Giersvig
Jordebok 1726 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

1723 Matrikkel

Nevn der som eneste bruker her.

1721 ESK

Ekstraskatten 1721

Fornavn: Peder
Etternavn: Larsen
Gård; Giersvig
Rolle: Person
Ekstraskatt 1721 for Helgeland Fogderi

Overtar etter

Han er sønn av forrige bruker her - Lars Larsen - se omtale under.

EKTEFELLE og BARN:

Ektefelle (2): Valborg Nilsdtr

Etter at ektefellen døde 1734 - ble hun gift med Rasmus Paulsen som er etterfølgende bruker her. Se mer omtale foran.

1731 ca

Sønn: Jakob Pedersen

Peder er ved manntall 1755 dreng på gården Telnes i Rødøy er omtalt der mer.
Han er 25 år gammel og ugift. Nevnt født her.

Gjersviken 7 Jakob Pedersen Jakob Pedersen 1734 16 31 Sønn av Peder Larsen Gjersviken, skifte 29.11.1734, og hans gjenlevende kvinde.

1728 ca

Sønn: Lars Pedersen

Gjerviken 7 Lars Pedersen Lars Pedersen 1734 16 31 Sønn av Peder Larsen Gjersviken, skifte 29.11.1734, og hans gjenlevende kvinde.

Manntall 1755

Stilling/stand: Sønn Hos faderen
Fornavn: Lars
Etternavn: Persen
Gård: Jersvigen
Sivilstand og barn: Ugift
Alder; 28
Fødested:
Her på gaarden
Innrulleringsmanntall 1755 for Rødøy fjerding

1716

Skifte etter Appelone Johannesdtr

SKIFTE RØDØY etter APPELONE JOHANNESDTR, GJERSVIK, 1716:
Gjenlevende ektefelle Peder Larsen.
Barn: Johannes Pedersen og Adelus Pedersdtr.

Ektefelle (1): Appelone Johannesdtr

Hun var datter av Johan Monsen, og sønnedatter av Mons Johansen og Berit Olsdtr, fra gården Fuglstad i Sør-Sjona i Nesna, Alstahaug prestegjeld på denne tid.

Barn: Johannes Pedersen

Mulig det er han man finner som aarsdreng hos Mons Johansen på Nordnesøy 1755. Han nevnes da som 30 år og født i Gersvig. Er nok riktig - de er i nær slekt. Hans mor Appelone er søster til Mons Johansen.

Mer om Johannes (Johan?)

Gjersviken 7 Johan Pedersen Johan Pedersen 1734 16 31 Sønn av Peder Larsen Gjersviken, skifte 29.11.1734, og hans forrige kvinde.

Datter: Adelus Pedersdtr

Gjerviken B 7 Adelus Pedersdtr Adelus Pedersdtr 1734 16 31 Datter av Peder Larsen Gjersviken, skifte 29.11.1734 og hans forrige kvinde.

Sønn: Nils Pedersen

Gjersviken 7 Nils Pedersen Nils Pedersen 1734 16 31 Sønn av Peder Larsen Gjersviken, skifte 29.11.1734, og hans gjenlevende kvinde.

07.00 1729 Jens Olsen

1729

Gjersvold 7 Jens Olsen Jens Olsen 1729 32 46 Mandtall 1728-29 - Rødøy fjering.

07.00 1721 Peder Amundsen

1721 ESK

Ekstraskatten 1721

Fornavn: Peder
Etternavn: Amundsen
Gård: Giersvig
Rolle: Person
Ekstraskatt 1721 for Helgeland Fogderi

07,00 1721 Johannes Larsen

1721 ESK

Ekstraskatten 1721

Fornavn: Johannes
Etternavn: Larsen
Gård: Giersvig
Ekstraskatt 1721 for Helgeland Fogderi

07.00 1711 Lars Larsen

1711

Bruker: Lars Larsen

Fornavn: Lars
Etternavn: Larssen
Jordebok 1711 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

1701 MT

Bruker: Lars Larsen

Fornavn: Lars
Etternavn: Larsen
Stilling/stand og vilkår: Opsidder, Lejlending
Alder: 58.
Gård: Gierswigen.
Kilde: Manntallet 1701, nr. 16: Helgeland fogderi

1696 JB

Bruker (ene): Lars

Fornavn: Lars
Gård: Gierviig i Rødøe Fjerding.
Løpenr 151.
Kilde: Jordebok 1696 for Helgeland fogderi

EKTEFELLE og BARN:

1701 MT

Sønn: Peder Larsen

Fornavn: Peder
Etternavn: Larsen*
Stilling/stand og vilkår: Sønn
Alder: 20
Gård: Gierswigen
Kilde: Manntallet 1701, nr. 16: Helgeland fogderi

Mer om Peder:

Overtar som bruker her - se 1726 jordbok.

Datter: Adelus Pedersdtr

Gjerviken 7 Adelus Pedersdtr Adelus Pedersdtr 1734 16 31 Datter av Peder Larsen Gjersviken, skifte 29.11.1734 og hans forrige kvinde.

1701 MT

Johannes Larsen

Fornavn: Johannis
Etternavn: Larsen*
Stilling/stand og vilkår: Sønn
Alder: 10
Gård: Gierswigen.
Kilde: Manntallet 1701, nr. 16: Helgeland fogderi

Avdød - div

1759

Anne Pedersdtr

Avdød 1759 Anne Pedersdtr, Giersvigen. 18 aar.
Kilde: Ministerialbok for Rødøy prestegjeld, Rødøy sokn 1758-1776 (1836P)