Gjesøy (72) - 1801

Til hovedsiden

Familier:
1801 Jon Pedersen
1801 Arnt Pedersen
1801 Kristen Olsen
1781 Anders Jensen
1776 Amund Engelsson
1769 Johan Pedersen, husmann
1711 Nils Monsen
1701 Anders Rasmussen (innerste)

Til 1700

Til 1600

72.00 1801 Joen Pedersen

1801

Familien - Joen Pedersen

001 01 Joen Pedersen 54 Husbonde 1ste ægtesk. Jorde bruger driver fiskeri og er medhielper
002 01 Hilken Christensdatter 74 Hans kone 1ste ægtesk.
003 01 Johan Janssen 19 Tieneste dræng Ugift
004 01 Jens Rasmussen 8 Foster søn
005 01 Martha Larsdatter 17 Tjeneste pige Ugift

Helken dør og det er skifte etter henne

SKIFTER I RØDØY:
Skifte Gjesøy 1812 etter Helchen Christophersdtr.
Ektefelle Joen Pedersen.

Gabriel Christophersen, bror, død.
Margret Gabrielsdtr, barn av Gabriel, gift med Anders Hansen.
Martha Gabrielsdtr (40) barn av Gabriel.

Erich Christophersen, bror, død.
Maregrehe Erichsdtr, gift med Gnynel Olsen.
Maren Christophersdtr, søster, død.
Anders Nielsen (30) barn av Maren.
Ane Christophersdtr, søster, død.
Dorthea Johnsdtr (20) barn av Ane.
Christiana Johnsdtr, barn av Ane, død.
John Erichsen (6) barn av Christiana.
Ane Erichsdtr, barn av Christiana.
Guru Christophersdtr, søster.

Helken sin søster: Anne

72.00 1801 Arnt Pedersen

1813

Arnt Pedersen - Skifte på gården Sleipnes

SKIFTER I RØDØY:
Skifte på gården Sleipnes 1813 etter Arent Pedersen.
Karen Olsdtr, ektefelle.
Peder Arntsen (25), sønn; Bolgen.

1801 FT

Arnt Pedersen

Innerste hos brukeren Joen Pedersen i 1801:
006 01 Arnt Pedersen 48 Mand 1ste ægteskab Inderste og nærer sig af fiskeri
007 01 Karen Olsdatter 49 Hans kone 1ste ægteskab
008 01 Peder Arntsen 16 Deres søn Ugift

1801 FT

Ektefelle: Karen Olsdtr

Hun er født ca 1752.
Detter av Ole Olsen og Marit Hansdtr på gården Kvitnesvik. Lenke dit.
1801: 007 01 Karen Olsdatter 49 Hans kone 1ste ægteskab

1785 ca

Sønn: Peder Arntsen

Født ca 1785.
1801: 008 01 Peder Arntsen 16 Deres søn Ugift

72.00 1801 Kristen Olsen

1801

Bruker: Kristen Olsen

009 02 Christen Olssen 40 Husbonde Enkemand efter 1ste ægtesk. Jorde bruger og lever af fiskeri
010 02 Anders Nielssen 16 Sted-søn Ugift
011 02 Maren Nielsdatter 13 Sted-datter
012 02 Ole Nielssen 22 Tjeneste dreng Ugift
013 02 Martha Catrina Olsdatter 23 Tjeneste pige Ugift
014 02 Olava Kirstina Arntsdatter 19 Tjeneste pige Ugift

EKTEFELLE og BARN:

1801

Anne Katrine Andersdtr dør - skifte

SKIFTER I RØDØY:
Skifte etter Anne Cathrine Andersdtr, Gjesøy 1801.
Gjenlevende ektefelle Christen Olsen.
Barn av Anne:
Anders Nilsen (15) og
Maren Nilsdtr.

Ektefelle: Anne Katrine Andersdtr

Kristen er ved tellingen 1801 enkemann etter 1.ekteskap. Avdøde har vært gift tidligere med en som hette Nils og har to barn etter han.

Hennes sønn: Anders Nilsen

1801: 010 02 Anders Nielssen 16 Sted-søn Ugift
Nevnt i skifte etter moren 1801 som 15 årig sønn av henne (tidligere ekteskap).

Hennes datter; Maren Nilsdtr

1801: 011 02 Maren Nielsdatter 13 Sted-datter
Nevnt i skiftet etter moren 1801 som datter fra tidligere ekteskap.

ANDRE:

1801

Tjenestepike: Marta Catrina Olsdtr

Datter av Ole Kristensen, Oldervik, Lenke dit.

1801 FT

Tjenestepige: Olava Kirstina Arntsdtr

Født 1762.
1801:014 02 Olava Kirstina Arntsdatter 19 Tjeneste pige Ugift
Kirkeboka for Rødøy - døde:
Lava Arntsdtr, Gisøen, 1803, 22 år gammel.

1801 FT

Dreng: Ole Nilsen

1801: 012 02 Ole Nielssen 22 Tjeneste dreng Ugift

72.00 Anders Jensen

1781

Skifte etter Anders Jensen

SKIFTER I RØDØY:
Skifte etter Anders Jensen Gjesøy 1781:
Gjenlevende ektfelle Marithe Carstensdtr.
Døtre: Anna Catharina Andersdtr, hjemme.
Berithe Maria Andersdtr, gift Ole Christensen Olderviken.

Kom fra

Anders er sønn av Jens Andersen og Anne Pedersdtr, Han er 1755 nevnt født i Rønvigen, hvor foreldrene bodde og er omtalt.

1769

Manntall

33 Giedsøen Anders Jensen, 48 år: Seilet til Bergen.
3 i husholdningen nevnt sammen med han, se under her.

1755 MT

Skattemanntall 1755

Stilling/stand: Bonde brug
Fornavn:Anders
Etternavn: Jensen
Gård: Jesøien
Sivilstand og barn: Gift
Alder: 36
Fødested:
her i gieldet i Rønvigen

EKTEFELLE og BARN:

Ektefelle: Maren Karstensdtr

Datter av Karsten Olsen og Beret Pedersdtr, bosatt på gården Gjesøy og sene Høyvåg (73). Lenke dit.

Nevnt skifte etter mor 1759: Maren Carstensdtr, gift med Anders Jensen Gisøen.

ANDRE:

1769 MT

Anders Olsen

Er fra Ørtfjeldet (?). Liden og skorved. 20 år i 1769 og da født ca 1749.

1769 MT

Jocum Jocumsen

Er fra Hernes, liten og frisk og 15 år. Født ca 1754.

1769 MT

Jens Nilsen

Er fra Rønvigen, frisk. 5 år.

72.00 Amund Engelsson (Engelsen).

1776

Amund Engelsen - skifte

SKIFTER I RØDØY:
Skifte Gjesøy 1776 for avdøde Amund Engelsen. Gjenlevende ektefelle: Bereth Martha Pedersdtr. Formynder for barna er Capelanen Bucher Rødøen. Barn: Ole Amundsen, Jakob Amundsen, Amund Amundsen (14), Gundel Margrethe Amundsdtr (20), Elen Amundsdtr (15), Sara Amundsdtr (10) og Gidchsen Amundsdtr (6).

1775

Skifte Gjesøy 1775 - Elen Olsdtr

SKIFTER I RØDØY
Skifte Gjesøy 1773 etter Elen Olsdtr. Gjenlevende ektefelle Amund Engelsen. Barn: Amund Amundsen (13), Ole Amundsen (24), Jakob Amundsen (22), Gundel Margrethe Amundsdtr (19), Elen Amundsdtr (15), Sara Amundsdtr (7) og Gidsken Amundsdtr (4).

1769

Manntall

Amund Engelsen, 47. 4 barn og en lapp nevnt sammen med han og omtales nedenfor.

1722

Amund Engelsson - hvorfra og mer

BODIN BYGDEBOK II-4 (Innstranda) 360 og 367:
Sønn av Eggels Amundsson (br. 1720-37) av Skarmoen i Bodin. Amund ble dpt. 11.2.1722 og var samskoleholder i Bodø og seinere klokker i Rødøy. Amund døde i Gjesøy i Rødøy, gravlagt 21.9.1775. Gift 19.12.1744 med Elen Olsdatter på Alstad i Kirkegrenda, opprinnelig fra Ner-Rønvika i Kirkegrenda, f. ca. 1726, død i Gjesøy av "tærende sjuke", gravlagt 9. mai 1773. Flere barn, men disse er nevnt med tilknytning til Rødøy: Ola, f. på Skålhaugen i Straume, dpt. 25.mars 1749. Ola var i Gjesøy 1770, men tok tjeneste hos Jo Olsson på Kolhus 1772, kanskje til Gildeskål. Gunnel Magreta, f. på Sandjorda, dpt. 15.9.1753 (i Gjesøy 1772). Gjesken Kjerstina f. i Gjesøy, dpt. 8.1.1769 (Tjente i Rangsund i Rødøy 1801). Amund var 2.gang gift i Rødøy kirke 2. januar 1774 med Beret Maria Persdatter, d. etter 1775.

Åmund er en hovedskikkelse i Skarmo-slektens historie. Han later til å ha vært av dem som lett la seg ut med folk, men samtidig en som viste å slå seg fram i et samfunn der samisk bakgrunn stengte for de fleste. Utgangspunktet var at Amund 1748 trådte i farens fotspor som sameskoleholder i bygda. Her må han ha gjort en innsats det stod respekt av, for på tinget 13. juli 1761 heter det at Åmund .......osv. .........I 1761 skulle da også Åmund Eggelsson blir hentet av den tidligere Bodø kappelanen, Sogneprest Cornelius Kiempe som skoleholder til Steigen. Der rauk han uklar med kappelan David Middelthon og flyttet til Falkstad for å ende sine dager som klokker i Rødøy. (mere stoff i boka om han).

SKIFTER I RØDØY
Skifte Gjesøy 1773 etter Elen Olsdtr. Gjenlevende ektefelle Amund Engelsen. Barn: Amund Amundsen (13), Ole Amundsen (24), Jakob Amundsen (22), Gundel Margrethe Amundsdtr (19), Elen Amundsdtr (15), Sara Amundsdtr (7) og Gidsken Amundsdtr (4).

Kilder

BODIN BYGDEBOK II-4 (INNSTRANDA), S.368:
Faren med familie kom til Rødøy som klokker.

EKTEFELLE og BARN:

1767

Datter: Gisken Kjerstine Amundsdtr

Født her 1767.
FOLKETELLINGA 1801:
Tjenestejente hos gårdbruker Jens Hansen og kona Ingeborg Gregusdatter på Rangsund 5-2. 34 år gammel. Ugift.

1760 ca

Sønn: Amund Amundsen

Manntall 1769:
Nevnt som 9 år gammel sønn, og da født ca 1760. Født Scharmarchen. Blek.

1751

Sønn: Jacob Amundsen

Manntall 1769:
Nevnt som 18 år gammel sønn, og da født ca 1761. Født Scharmarchen. Liten og svakelig.

1749 ca

Sønn: Ole Amundsen

Manntall 1769:
Nevnt som 20 år gammel sønn, og da født ca 1759. Født Scharmarchen. Liden og frisk.

ANDRE:

Amund Larsen lap

Han er nevnt som 21 år i 1769 og er da født ca 1748.
Nevnt født Spilderdalen (som vel da kan vurderes å være i Meløy).
Nevnt som frisk og før, mødte iche, var syg, gaar i skole.

Mer om Amund Larsen lap

Født i Meløy (Spilderdalen).

Kilde: Same (lap)

72.00 Husmann Johan Pedersen

1769 MT

Husmann: Johan Pedersen

Han nevnes som 48 år gammel i 1769 og er da født ca 1721.
Også nevnt sønn

EKTEFELLE og BARN:

1769 MT

Sønn: Mogens Johansen

Nevnt som 7 år og bosatt Giesøen i 1769. Født ca 1762.

72.00 1701 Nils Monsen

1711 JB

Bruker(1 av 2 brukere): Nils Monsen

Fornavn: Niels
Etternavn: Moenssen
Gård: Giedsøen
Jordebok 1711 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

1701 MT

Bruker(1 av 2 brukere: Nils Monsen

Fornavn: Niels
Etternavn: Moens.
Stilling/stand og vilkår: Opsidder, Lejlending
Alder: 52
Gård: Giedsøen
Kilde: Manntallet 1701, nr. 16: Helgeland fogderi

EKTEFELLE og BARN:

Sønn: Mons Nilsen

Fornavn: Moens
Etternavn: Nielsen*
Stilling/stand og vilkår: Sønn
Sønn: 4
Gård: Giedsøen
Kilde: Manntallet 1701, nr. 16: Helgeland fogderi

ANDRE:

Dreng: Anders Olsen

Fornavn: Anders
Etternavn: Ols.
Stilling/stand og vilkår: Tieneste karle, Drenge
Alder: 52
Kilde: Manntallet 1701, nr. 16: Helgeland fogderi

72.00 Innerste Anders Rasmussen

1701 MT

Innerste

Bosatt i et av de to husene på gården 1701.

1701 MT

Innerste - Anders Rasmussen

Fornavn: Anders
Etternavn: Rasmus.
Stilling/stand og vilkår: Inderst
Alder 40
Gård: Giedsøen
Manntallet 1701, nr. 16: Helgeland fogderi

EKTEFELLE og BARN:

1701 MT

Sønn: Rasmus Andersen

Fornavn: Rasmus
Etternavn: Andersen*
Stilling/stand og vilkår: Sønn
Alder: 6
Gård: Giedsøen
Manntallet 1701, nr. 16: Helgeland fogderi

Avdød

Kilde

1766

Maria Olsdtr

Avdød Maria Olsdtr Giedsøe 1766
Merknader:
{Alder ved skrifte:} 60 AAR
Ministerialbok for Rødøy prestegjeld, Rødøy sokn 1758-1776 (1836P)

1763

Ane Paulsdtr (fra Bergen)

Avdød tjenestejente Ane Povlsdtr, født Bergen, tj, Gjesø. 28 aar.
Kilde: Ministerialbok for Rødøy prestegjeld, Rødøy sokn 1758-1776 (1836P)

1758

Sara

1758 avdød Sara 4 aar Giedsøen.Ministerialbok for Rødøy prestegjeld, Rødøy sokn 1758-1776 (1836P)
Ministerialbok for Rødøy prestegjeld, Rødøy sokn 1758-1776 (1836P)

Tidligere bruker her