Gård Nordnesøy (01) 1801 Mons Johansen og sønn ISAK

Hovdside

FAMILIENE:
1818 Isak Mogensen (1801)
Alle hans tjenere
1801 Mons Johansen, far til Isak

1700

01.00 1801 Isac Mogensen

1818 Malene Christensdtr - dør

Kirkeboka for Rødøy - døde:
1818. Malene Kristensdtr, Nord-Næsøen, 63 aar.

1817 Skifte etter Isach Mogensen

Skifter i Rødøy:
Skifte Nordnesøy 1817 etter Isach Monsen.
Malena Christensdtr, ektefelle.
Mons Peder Isaken, sønn Lille Ringen.
Christian Gaarding Isakchsen, sønn Arvetomten.
Anna Isachsdtr (34) ugift. Datter hjemme.
Formynderen moderen med tilsyn av lensmanden.

1817 Isach Mogensen - dør her

Kirkeboka døde: 1818?. Isach Monsen, Næssøen, 61 aar.

1809-1817 Mannskapsrullene og Isach

Mannskapsruller for Rødøy 1809-1835:
Nevnt åra 1809-17, 53-61 år gammel. Svakelig. Året 1817: "Nu død". 1809-14 1xxx 3.0.00, 1817 1xxx 2.0.00. Bosatt Nordesøy, født der også.

1801 FT Familien - Isach Mogensen

001 01 Isach Mogenssen 46 Husbonde 2dt ægtesk. Jordbruger og fiskerie
002 01 Malena Christensdatter 31 Hans kone 1te ægteskab
003 01 Mogens Peder Isachsen 14 Hans søn Ugift
004 01 Jørgen Isachsen 12 Hans søn
005 01 Christian Isachsen 10 Hans søn
006 01 Anna Isachsdatter 8 Deres børn
007 01 Massi Isachsdatter 6 Deres børn
008 01 Christen Isachsen 5 Deres børn
009 01 Kirsten Isachsdatter 1 Deres børn

Kilder:

BENKESTOKBOKA, side 262:
Nevnt der som bosatt på Nordnesøya.

EKTEFELLER og BARN:

Ektefelle (2): Malena Christensdtr

Født ca 1767 på gården Sundø (3). Datter av Kristen Nilsen og Valborg Mogensdtr, bosatt der.
Tellingen 1801: 002 01 Malena Christensdatter 31 Hans kone 1te ægteskab

Ektefelle (1): Kristianna Jørgensdtr

Døde ca 1790 på Nordnesøy...
Skifter i Rødøy:
Skifte Nordnesøy 1790 etter Christianna Jørgensdtr.
Gjenlevende ektefelle Isach Mogensen.
Barn: Mons Peder Isachsen (5),
Jørgen Gording Isachsen (2) og
Christian Gording Isachsen (1

1783 Viet

Viet 1783 brudgom Isak Mensen??? (Monsen), ungkarl. Født og bosatt Nessøen. Brur Christiana Giørgensdtr, pige.
Forlovelsesdato: 30.5.1783.
Ministerialbok for Rødøy prestegjeld, Rødøy sokn 1777-1819 (1836P)

1800-1813 Deres datter: Kirsten Isaksdtr

Tellingen 1801: 009 01 Kirsten Isachsdatter 1 Deres børn
Kirkeboka for Rødøy - døde:
1813. Kirstina Isachsdtr, Neesøen, 14 aar.

1796-1816 Deres sønn: Christian Isaksen

Tellingen 1801: 008 01 Christen Isachsen 5 Deres børn
Skifte etter faren 1817:
Christian Gaarding Isakchsen, sønn Arvetomten.

MANNSKAPSRULLENE 1809-35: Nevnt regelmessig hele perioden, 18-49 år gammel. 1809-11=13SØ og 1812-14=12SØ. Åra 1817-35 som gårdbruker på Nordnesøy, 1,2 og 3XXX. Nevnt som "Liten og frisk" og "måtelig høy og frisk".

1795 Deres datter: Massi Isaksdtr

Tellingen 1801: 007 01 Massi Isachsdatter 6 Deres børn
Ikke nevnt i skifte etter faren 1817 og må være død før den tid.

1793 Deres datter: Anna Isaksdtr

Tellingen 1801:
006 01 Anna Isachsdatter 8 Deres børn
Nevnt skifte etter faren 1817: Anna Isachsdtr (34) ugift. Datter hjemme.

1791 Hans sønn: Christian Gording Isaksen

Tellingen 1801: 005 01 Christian Isachsen 10 Hans søn
Obs: Sønn for forrige ekteskap.
Nevnt skifte etter sin far 1817: Christian Gaarding Isakchsen, sønn Arvetomten.

1789 Hans sønn: Jørgen Gording Isaksen

Tellingen 1801; 004 01 Jørgen Isachsen 12 Hans søn
Obs: Sønn for forrige ekteskap.
Nevnt i skifte etter sin mor 1790. Ikke sin far 1817.
MANNSKAPSRULLENE 1809-35:
Nevnt åra 1809-14, men ikke etter den tid. Utflytta eller død? 1809-11 nevnes han som "høy og frisk" og "tieneste duelig". 12SØ og 11SØ. Åra 1812-14 som "svakelig". Født og bosatt på Nordnesøy.

1787 Hans sønn: Mons Peder Kleppe Isaksen

Tellingen 1801: 003 01 Mogens Peder Isachsen 14 Hans søn Ugift
Obs: Sønn for forrige ekteskap.
Nevnt i farens skifte 1817: Mons Peder Isaken, sønn Lille Ringen.

01.00 Mogensen - alle tjenere...

1801 FT Isach Mogensen tjenere

010 01 Thomas Hemmingsen 46 Tjeneste dræng Gift
011 01 Abelone Olsdatter 71 Tjeneste pige Enke efter 1ste ægtesk.
012 01 Karen Hansdatter 58 Tjeneste pige Ugift
013 01 Martha Larsdatter 24 Tjeneste pige Ugift
014 01 Maren Bentsdatter Høyer 19 Tjeneste pige Ugift
015 01 Giertrue Johanna Bentsdatter 14 Tjeneste pige Ugift

1801 FTTjenestedreng: Thomas Hemmingsen

Kirkeboka for Rødøy - døde:
1805. Thomas Hemingssønn, Segelfor, 45 aar.
1801 FT 010 01 Thomas Hemmingsen 46 Tjeneste dræng Gift

Tjenestepige og enke: Abelone Olsdtr

Kirkeboka for Rødøy - døde:
1807. Abelone Olsdtr, Stensviigen,80 aar.

1801 FT ;011 01 Abelone Olsdatter 71 Tjeneste pige Enke efter 1ste ægtesk.

1801 FT Tjenestepige: Karen Hansdtr

Karen var datter av Hans Olsen og Else Larsdtr på gården Tjong Nedre.
012 01 Karen Hansdatter 58 Tjeneste pige Ugift
Kirkeboka for Rødøy - døde:
1810. Karen Hansdtr, Nordnessøen, 59 aar.

Mer om Karen Hansdtr...

Karen har en datter født ca 1777 på gården Svinvær 69. Vet enda ikke hvem barnefar er. Hun het Beonette Mikkelsdtr Lundemann, og er gift med brukeren av gården 'Våga bnr 1 - Nils Wejland Norum. Lenke dit.

1801 FT Tjenestepige: Martha Larsdtr

1801: 013 01 Martha Larsdatter 24 Tjeneste pige Ugift
Kan foreløpig ikke knytte henne til noe...mer

1801 FT Tjenestepige: Maren Høyer Bentsdtr

Født ca 1783, datter av Adelus Monsdtr, som igjen er datter til Mons Johansen, her. Se nedenfor på denne side.
1801: 014 01 Maren Bentsdatter Høyer 19 Tjeneste pige Ugift
Arbeidsgiver her - er hennes morbror Isach Mogensen.

1801 FT Tjenestepige: Giertrue Bentsdtr

Hun er født ca 1787 og nevnt tellingen 1801 som tjenestepige her.
1801: 015 01 Giertrue Johanna Bentsdatter 14 Tjeneste pige Ugift
Skifter i Rødøy:
Skifte på gården Gjerøy 1861 etter Gjertrud Johanna Bentsdatter.
Kristian Antoni Pedersen (14) dattersønn.
Bent Pedersen (12) dattersønn.
Benoni Andreas Pedersen (8) dattersønn.
Verge for de umyndige Kristen Jørgensen Gjerø.

Datter av Giertrue: Alethe Johanne Andreasdtr

Hun er født ca 1820.
Hun ble gift med Peder Kristensen Ribe, født ca 1814. Bruker av Gjerøy Søndre 77-03. lenke dit.

01.01 1801: Mons Johansen

1812 Skifte etter Giertrue Johanna And

Skifter i Rødøy:
Skifte Nordnesøy 1812 etter Giertru Johanna Andersdtr.
Johan Jakob Monsen (60) sønn, Telnes.
Isak Monsen (34) Sønn, Nordnesøen.
Adelus Monsdtr (død) datter.
Maren Høier Bendsdtr, barn av Adelus, gift med Ole Christensen.
Randi Norum Bendsdtr (24) barn av Adelus.
Christiana Gaarding Bendsdtr, barn av Adelus.

1801 FT Bruker - Isach Mogensen sin mor

Isach Mogensen sin mor.
016 01 Giertrue Johanna And 82 Mandens moder Enke efter 2dt ægtesk. Nyder ophold i sønnens hus

1700-åra: Mons Johansen

FELLESHISTORIA, side 222: Bosatt Nordnesøy. Grensetvist. "Mons var en velstående mann som hadde bygslet 3 av de 4 vog på gården siden han flytta dit femten år tidligere. I tillegg drev han nå også jektbruk.

FELLESHISTORIA, side 237;...."Da Mons Johansen fikk øye på Jørgen Kristensen fra Sundet som en dag på våren i 1761 dro ut fra Nord Nesøy mot Otterholm med skytevåpen, fulgte han etter for å bebreide ham for å skyte på en annen manns øyer. Mons ropte til ham, men Jørgen gikk på land på en holme, løftet koften, slo seg på rumpen og ropte tilbake; "Kiss meg her". Deretter gikk han opp på en haug og rettet børsen mot Mons. I rettsaken som fulgte, viste Jørgen fram en tillatelse fra Peder Jonsen, Mons nabo på Nordnesøy, og retten sluttet seg til at Otterholmen måtte betraktes som fellesbruk, ettersom den ikke var blitt nevnt i Mons fredlysning i 1724. Med Peder hadde ingenting med å gi fremmede slik tillatelse uten grannens og jorddrottens velsignelse. Jørgen fikk en forholdvis streng bot på 7 1/2 rd, samt 2 rd til reparasjon av Mo kirke for uskikkelig oppførsel, da dom endelig falt i saken i desember 1863."

FELLESHISTORIA, side 259; ..."SogneprestTtostrup bruke Indre Onøy som avlsgård. Hans sønn Peter drev jektbruk derfra med faren jekt fra ca. 1733. Jektbruket ble avviklet etter Peters død i 1776. Etter 1730 var det ikke jekt på Rødøy før Jacob Munch anskaffet en i kompaniskap med MONS JOHANSEN i 1745."

FELLESHISTORIA, side 261: .. "Jektebruket på Risvær synes å ha vært innstilt og borgerleiet avviklet under krigen, men en viss handel ble opprettholdt av strandsittere, blant andre Mons Johansen som bygslet Nord Nesøy fra 1723 og hadde begynt med jektebruk der i hvert fall fra midt på 1730-årene. ..........."I 1725 fikk Peder Olsen Grimlund bygsel på Risvær og startet med jektebruk før midten på 1730-årene. Han ble gift med Mons Johansens søster Berit og fikk kjøpt Selvær på auksjon i 1736. Ved hans død i 1739 giftet Berit seg med Jørgen Bentsen Gording og opprettholdt jektebruket fra Selvær. Peder etterlot seg en formue på 1480 rd. (1176 rd. netto).

FELLESHISTORIA, side 268;..."Amtmann Scheldrup foretok i 1739 en inndeling av prestegjeldet mellom bygdefarskippere, en inndeling som senere ble publisert på tingene. Dette skjedde den 29. juni på prestegården og 1.juni i Onøy. Jekteskippere med bygdefar var: Svend Hermansen i Kila, Anders Larsen i Ytre Onøy, Peder Tostrup Indre Onøy, Peder Olsens enke Berit i Selvær og MOGENS JOHANSEN i Nordnesøy. Ettersom Nordnesøy lå utenfor allfarvei, måtte Mogens holde sin jekt i Rangsund. Jektebruket på Svinvær var lagt ned etter Jochum Juuls død, selv om broren Peder rustet ut en jekt fra tid til annen. Svend Hermansen hadde nok overtatt befrakterne."........"Offentliggjøringen av amtmannens inndeling utløste et lite ras av stevninger. Den offentlige inndelingen synes mer å ha rørt i et vepsebol enn å ha uskadeliggjort det. Tidligere hadde forholdet mellom bøndene og skipperen vært bygd på sedvane, og forpliktelsene på begge sider var mer diffuse. Når den enkelte bondens tilknytning til bygdefar nå ble lovfestet, var det viktigere å skape en best mulig avtale med en gang. I den siste store saken, fra 1747 stevnet Svend Hermansen Norum fra Kilen Mogens Johansen, sogneprest Munch , Peder Juul fra Svinvær og 9 menn fra gårder fra Reppen til Sundøy til høsttinget på Grønnøy for å bevise sin bygdefarsrett. Diskusjonen ble amper og skriveren måtte anmode partene om å oppføre seg hvis retten skulle fortsette. Til slutt hadde tingmøtet vart så lenge at høsttinget i Lurøy måtte droppes. Allikevel ble det ingen løsning og saken ble reist på tinget igjen våren 1748 samt et år senere, da det endelig ble konstatert at saksøkeren ikke hadde frembrakt et fnugg av bevis. Prokurator Zegal kommenterte i 1747 at almuen i Rødøy gjeld var særdeles skyldig i å forulempe sine bygdefar, men etter 1749 er saker angående mislighold av bygdefar og rett relativt skjelden. Det er nærliggende å se dette som en følge av fisket tok en oppsving i 1750-årene. Når det var lett å fylle jektene, var det ikke så viktig å tviholde på befrakterne, kanskje tvert imot."

1755 manntall

Stilling/stand: Skipp. Holder jegtebrug
Fornavn: Mons
Etternavn: Johansen
Gård: Nor Nesøia
Alder: 60
Innrulleringsmanntall 1755 for Rødøy fjerding

1753 SKIFTE etter halvsøster

SKIFTER I RØDØY:
Skifte Nordnesøy 1753 etter avdøde Berit Gabrielsdtr, ugift kvinne.

Mogens Johansen, halvbror, Nesøen.

Abelona Johansdtr, død halvsøster.
Johan Pedersen, barn av avdøde Abelona Johansdtr, arbeider som tjener hos morbror Mogens Johansen.

Adelus Pedersdtr, datter av avdøde Abelona, Gift med Ole Sørensen, Alsøen i Nesna.

Berit Johansdtr, død halvsøster av avdøde.
Peder Pedersen, sønn av avdøde Berit Johansdtr, selv død og har sønn på 3 år - Peder Pedersen.
Adelus Pedersdtr, datter av Berit Johansdtr, gift med Povel Olsen Huglen. Karen Pedersdtr, barn av Berit, gift med Thomas Olsen, Sandviken i Salten.
Marithe Pedersdtr, barn av Berit.

Adelus Johannesdtr, død, halvsøster av avdøde Berit Gabrielsdtr.
Barn av Adelius:
Christopher Christensen,
Gabriel Kristensen,
Johan Kristensen, tjener hos Mogens Johansen Nesøen.
Peder Christensen, tjener hos Elling Johansen, Indre Kvarøen.
Adelus Christensdtr, tjener hos Petter Jakobsen Dass, Lurøy.
Karen Christensdtr, tjener hos Elling Johansen, Indre Kvarøen.

Mer om søsteren BERIT nevnt foran

..........."I 1725 fikk Peder Olsen Grimlund bygsel på Risvær og startet med jektebruk før midten på 1730-årene. Han ble gift med Mons Johansens søster Berit og fikk kjøpt Selvær på auksjon i 1736. Ved hans død i 1739 giftet Berit seg med Jørgen Bentsen Gording og opprettholdt jektebruket fra Selvær. Peder etterlot seg en formue på 1480 rd. (1176 rd. netto).

1744 JB: Bruker (1 av 2): Mogens Johannessen

Fornavn: Mogens
Etternavn: Johannes.
Gård: Nord Nesøen
Jordebok 1744 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

1734 JB: Bruker (en av 2 eller 3): Mogens Johannessen

Fornavn: Mogens
Etternavn: Johannes.
Gård: Nord Nesøen
Jordebok 1734 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

1726 JB: Bruker (1 av 2): Mogens Johansen

Fornavn: Mogens
Etternavn: Johansen
Gård: Nord Næsøen
Jordebok 1726 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

EKTEFELLE og BARN:

1755 Sønn: Isach Mogensen

Født her ca 1755. Nevnt som bruker med familie øverst på denne side.

1751 datter: Anna Cathrina Monsdtr

Nevnt i skiftet etter sin far 1779 som 28 år gammel hjemmeboende datter.

1779 Datter: Maren Høyer Monsdtr

SKIFTER I RØDØY:
Skifte 1779 på Næsøen - etter Maren Høyer Monsdtr. Mor: Gjertrue Johanna Jakobsdtr, gift med Peder Kleppe, Nesøen.
Bror: Johan Jacob Monsen, hjemme.
Israel Monsen (25 bror (Isak?).
Anna Cathrina Monsdtr (28), Adelus Monsdtr, gift Bent Jørgensen Selvær.

0000 Sønn: Johan Jakob Monsen

Nevnt i skifte etter søster Maren Høyer Monsdtr 1779 som "Johan Jakob Monsen, hjemme".

0000 Datter: Adelus Monsdtr

1779: Adelus Monsdtr, gift Bent Jørgensen Selvær.
Nevnt i skiftet etter søster Maren Høyer Monsdtr.

Datter: Maren Høyer Bentsdtr

Født ca 1793. Antagelig i Lurøy hvor moren er gift.

DRENGER 1755

1755 MT: Aarsdreng: Johan Persen

Stilling/stand: Dreng Aarsdreng
Fornavn: Johan
Etternavn: Persen
Gård: Nor Nesøia
Sivilstand og barn: Ugift
Alder: 30
Fødested: her i gieldet i Gersvig
Helse: Frisk
Innrulleringsmanntall 1755 for Rødøy fjerding

Var fra Gjersvik

her i gieldet i Gersvig

1755 MT: Aarsdreng: Hans Jonsen

Stilling/stand: Dreng Aarsdreng
Fornavn: Hans
Etternavn: Jonsen
Gård: Nor Nesøia
Sivilstand og barn: Ugift
Alder: 28
Fødested:
her i gieldet i Strømvigen
Innrulleringsmanntall 1755 for Rødøy fjerding

Var fra Stræmsvigen

Fødested:her i gieldet i Strømvigen

1755 MT: Aarsdreng: Johan Kristensen

Stilling/stand: Dreng Aarsdreng
Fornavn:Johan
Etternavn: Christensen
Gård: Nor Nesøia
Sivilstand og barn: Ugift
Alder: 20
Helse: Frisk
Fødested:
i Lurøe Fiering i Qvarøia
Innrulleringsmanntall 1755 for Rødøy fjerding

Var fra Lurøy

Fødested:
i Lurøe Fiering i Qvarøia
Innrulleringsmanntall 1755 for Rødøy fjerding

1755 MT: Aarsdreng: Ole Adriansen

Stilling/stand: Dreng Aarsdreng
Fornavn: Ole
Etternavn: Adriansen
Gård: Nor Nesøia
Sivilstand og barn: Ugift
Alder: 18
Helse: Frisk
Fødested:
i Lurøe Fiering paa Aspnesse
Innrulleringsmanntall 1755 for Rødøy fjerding

Var fra Lurøy

Fødested:
i Lurøe Fiering paa Aspnesse
Dreng hos Mons Andersen på gården Nordnesøy i Rødøy.