Gård Ringen Ytre (79) - 1801

Til hovedsiden

Familiene:
1801 Iver Kristensen
1755 Kristen Olsen
1726 Ole Nilsen
1721 Kristen Andersen
1711 Nils Pedersen
1711 Paul Andersen

79.00 1801 Iver Kristensen

1801

Familie - Iver Kristensen

001 01 Iver Kristensen 58 Husbonde 1te ægteskab Bonde bruger jord og driver fiskeri
002 01 Giesken Larsdatter 70 Hans kone 2dt ægteskab
003 01 Jens Andersen 10 Foster søn
004 01 Karen Nielsdatter 26 Tjeneste pige Ugift
005 01 Ane Kristensdatter 3 Hændes datter

Ektefelle: Giesken Larsdtr

Det er hennes andre ekteskap. Vet lite om henne foreløpig.

1805

Skifte etter en broren NILS

SKIFTER I RØDØY:
Skifte Kolvik 1805 etter avdøde Niels Christensen. Gjenlevende ektefelle Barbroe Einersdtr. Iver Christensen, bror. Anders Christensen, bror.

Broren Anders

Han er ved tellingen 1801 bosatt som husmann på gården Kila under bnr 1 der.

1801

Fostersønn - Jens Christian Andersen

FOLKETELLINGA 1801:
Bosatt som 10 år gammel fostersønn hos ekteparet Iver Kristensen og kona Gisken Larsdatter på gården Ringen Ytre (79-1

MANNSKAPSRULLENE 1809-1835 RØDØY:
Bosatt Haacharengen 1809, 17 år gammel. Nevnt også der 1813 og 1818. "er frisk". "er noenlunde frisk". Nevnt født både Haacharengen og Indre Ringen.

KIRKEBOKA VIET 1826:
22.10.1826: Jens Christian Andersen, Grinvær, 33 år, sønn av Anders Jensen. Elen Kirstina Jensdatter , 44 år, datter av Jens Chrestophersen.

1801

Tjenestejente - Karen Nilsdtr

Nevnt bosatt her hos familien som tjenestejente. Hun har en datter - Ane Kristensdtr f. 1789. Hun bor sammen med henne her.

79.00 1762 Dordi Jensdtr

1762

Innbetalinger til Justiskassen

Dordi Nilsdtr, Ytter Ringen
Dato:1762-01-04
Merknader:Skifttebrev, for 4 3/4 ark, 28 1/2 s
Innbetalinger til Justiskassen for utstedte skiftebrev og domsaker, Helgeland fogderi 1757-1768

79 00 1744 Kristen Olsen

1755 MT

Manntall 1755

Fornavn: Christen
Etternavn:Olsen
Gård:Ytter Engen
Alder: 59
Fødested:
her i gieldet i Hestmon

1744 JB

Bruker (ene): Kristen Olsen

Fornavn: Christen
Etternavn: Olsen
Gård: Yttr. Ringen
Jordebok 1744 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

1734 JB

Bruker (ene): Kristen Olsen

Fornavn: Christen
Etternavn: Olsen
Gård: Yttr. Ringen
Jordebok 1734 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

1726 JB

Brukere (1 av 2): Kristen Olsen

Fornavn: Christen
Etternavn: Olsen
Gård: Yttr. Ringen
Jordebok 1726 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

Kristen var født: Hestmon i Lurøy

Fødested:
her i gieldet i Hestmon

EKTEFELLE og BARN:

1755 MT

Sønn: Nils Kristensen

Stilling/stand: Sønn Hieme hos faderen
Fornavn: Nils
Etternavn: Christensen
Gård: Ytter Engen
Sivilstand og barn: Ugift
Alder: 26
Helse: Frisk
Fødested: Føed her
Innrulleringsmanntall 1755 for Rødøy fjerding

1755 MT

Sønn: Ole Kristensen

Stilling/stand: Sønn Hieme hos faderen
Fornavn: Ole
Etternavn: Christensen
Gård: Ytter Engen
Sivilstand og barn: Ugift
Alder: 18
Fødested: Føed her
Innrulleringsmanntall 1755 for Rødøy fjerding

Mer om OLE

Han er født 1732 ca i Ytter Rengen og var bosatt her da han giftet seg i 1763 med en enke på Oldervik - Marit Nielsdtr.
I et skifte er det nevnt at han hadde søsken med navn: Nils, Karen og Beret.

ANDRE:

Aarsdreng:

Stilling/stand: Dreng Aarsdreng
Fornavn:Nils
Etternavn: Arensen
Gård: Ytter Engen
Sivilstand og barn: Ugift
Alder: 24
Fødested:
Føed i Ran paa Hestnesøia

Født i Rana

Fødested:
Føed i Ran paa Hestnesøia

79.00 1726 Ole Nilsen

1726 JB

Bruker (1 av 2): Ole Nilsen

Fornavn: Ole
Etternavn: Nielsen
Gård: Yttr. Ringen
Jordebok 1726 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

1721 ESK

Ekstraskatten 1721

Fornavn: Olle
Etternavn: Nielsen
Gård: Yttr. Ringen
Rolle: person
Ekstraskatt 1721 for Helgeland Fogderi

79.00 1721 Kristen Andersen

1721 ESK

Ekstraaskatten 1721

Fornavn: Christen
Etternavn: Andersen
Gård: Yttr. Ringen
Ekstraskatt 1721 for Helgeland Fogderi

1721 ESK

Merknader: Nu øede

79.00 1701 Nils Persen

1711 JB

Bruker (1 av 2) Enchen

Stilling/stand: Encken
Gård: Yttr. Ringen
Jordebok 1711 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

1701 MT

Bruker(1 av 2) Nils Persen

Fornavn: Niels
Etternavn: Pers.
Stilling/stand og vilkår: Opsidder, Lejlending
Alder: 57
Gård: Ytter Ringen
Kilde: Manntallet 1701, nr. 16: Helgeland fogderi

1696 JB

Bruker (1 av 2): Nils

Fornavn: Niels
Gård:Ytter Ringen
Løpenr: 180
Kilde: Jordebok 1696 for Helgeland fogderi

EKTEFELLE og BARN:

1701 MT

Sønn: Ole Nilsen

Fornavn: Olle
Etternavn: Nielsen*
Stilling/stand og vilkår: Sønn
Alder: 12
Gård: Ytter Ringen
Kilde: Manntallet 1701, nr. 16: Helgeland fogderi

1701 MT

Sønn: Paul Nilsen

Fornavn: Poul
Etternavn: Nielsen*
Stilling/stand og vilkår: Sønn
Alder: 16
Gård: Ytre Ringen
Kilde: Manntallet 1701, nr. 16: Helgeland fogderi

1701 MT

Sønn: Jon Nilsen

Fornavn: Joen
Etternavn: Nielsen*
Stilling/stand og vilkår: Sønn
Alder: 19
Gård: Ytter Ringen
Kilde: Manntallet 1701, nr. 16: Helgeland fogderi

79.00 1711 Paul Andersen

1711 JB

Bruker (1 av 2): Paul Andersen

Fornavn: Paul
Etternavn: Anderssen
Gård: Yttr Ringen
Jordebok 1711 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

1701 MT

Bruker (1 av 2): Paul Andersen

Fornavn: Poul
Etternavn: Anders.
Stilling/stand og vilkår: Opsidder, Lejlending
Alder: 48
Gård: Ytter Ringen
Kilde: Manntallet 1701, nr. 16: Helgeland fogderi

1696 JB

Bruker (1 av 2): Paul

Fornavn: Poul
Gård: Ytter Ringen
Løpenr:181
Kilde: Jordebok 1696 for Helgeland fogderi

EKTEFELLE og BARN:

1701 MT

Sønn: Lars Paulsen

Fornavn: Lars
Etternavn: Poulsen*
Stilling/stand og vilkår: Sønn
Alder: 1
Gård: Ytter Ringen
Kilde: Manntallet 1701, nr. 16: Helgeland fogderi

Mer om LARS:

Nevnt i skiftet etter søster 1746: Lars Povelsen (bror).

1701 MT

Sønn: Nils Paulsen

Fornavn: Niels
Etternavn: Poulsen*
Stilling/stand og vilkår: Sønn
Alder: 6
Gård: Ytter Ringen
Kilde: Manntallet 1701, nr. 16: Helgeland fogderi

Mer om Nils

Nevnt i skiftet etter søster SYNNØVE 1746, dom død bror med etterkommere:
Nils Povelsen (bror som er død),
Josept Nilsen, sønn av broren Nils, formynder stedfaderen Michel Andersen, Tjong Nedre.
Povel Nilsen, sønn av broren Nils, formynder stedfaderen Michel Andersent Tjong Nedre.
Lenke til gården Tjong Nedre 1801 og før.

1701 MT

Sønn: Anders Paulsen

Fornavn: Anders
Etternavn: Poulsen*
Stilling/stand og vilkår: Sønn
Alder: 8
Gård: Ytter Ringen
Kilde: Manntallet 1701, nr. 16: Helgeland fogderi

Mer om ANDERS:

Anders ikke nevnt i skiftet etter søster 1746.
Felleshistoria 209: Anders Paulsen, Ytre Rengen, tidligere forarmet, var død 30 år gammel i 1719.

1701 MT

Sønn: Mikkel Paulsen

Fornavn: Michell
Etternavn: Poulsen*
Stilling/stand og vilkår: Sønn
Alder: 12
Gård: Ytter Ringen
Kilde: Manntallet 1701, nr. 16: Helgeland fogderi

Mer om MIKKEL:

Mikkel er nevnt i skiftet etter søster 1846: Michel Povelsen (bror),

1701 MT

Sønn: Kristen Paulsen

Fornavn: Christen
Etternavn: Poulsen*
Stilling/stand og vilkår: Sønn
Alder: 20
Gård: Ytter Ringen
Kilde: Manntallet 1701, nr. 16: Helgeland fogderi

Mer om KRISTEN:

Kristen er ikke nevnt i skiftet etter sin søster 1746.

Datter: Synnøve Paulsdtr

Mer om Synnøve:

SKIFTER I RØDØY 1686-1780:
Skifte 1746 etter Synneve Povelsdtr, Tjong Nedre.
Ole Andersen, gjenlevende ektefelle.
Michel Povelsen (bror),
Lars Povelsen (bror),

Nils Povelsen (bror som er død),
Josept Nilsen, sønn av broren Nils, formynder stedfaderen Michel Andersen, Tjong Nedre.
Povel Nilsen, sønn av broren Nils, formynder stedfaderen Michel Andersent Tjong Nedre.

Gunille Povelsdtr, gift søster med mann Ole Mikelsen Vaage.

UPLASSERTE

1769

Sjøkrigstjeneste ved Håkonsvern.

"Året 1769 ble det en ny innkallelse til Sjøkrigstjeneste ved Håkonsvern.
Med skipper Hans Hvids jekt ble følgende sendt til Bergen:

• Anders Pedersen, Ringen, 20 år i 1769. Er tjenestedyktig.
• Peder Pedersen, Sundøen, 22 år i 1769.
• Jon Petersen, Steensland, 19 år. Han benevnes som liten, men frisk

Kilde:
Årbokartikkel Årbok for Helgeland 1971/72.