Gård Ørevik (11) - 1801 og før den tid

Til hovedsiden

FAMILIENE:
1802 Paul Hansen
1801 Israel Pedersen
1755 Ole Jensen (Dreng)
1795 Ole Israelsen
1744 Anders Jørgensen
1711 Ole

1700

11.00 1801 Poul Hansen

1802

Bruker - Poul Hansen - dør her

SKIFTER I RØDØY:
Skifte etter avdød Paul Hansen Øresvik 1802. Gjenlevende ektefelle Ingeborg Joensdtr. 2 barn: Ole Hansen (5) og Joen Paulsen (2). Formynder moderen med tilsyn av farfaderen Hans Paulsen Sørfjorden.

1801

Bruker - Poul Hansen

001 01 Poul Hanssen 35 Husbonde 1te ægtesk. Bonde bruger jord og driver fiskeri
002 01 Ingeborg Joensdatter 40 Hans kone 2dt ægteskab
003 01 Ole Poulsen 3 Deres søn
004 01 Joen Poulsen 2 Deres søn
005 01 Carl Pedersen 2 Foster søn
006 01 Anna Iversdatter 20 Tjeneste pige Ugift

1766

Poul Hansen

Poul er sønn av Hans Paulsen og Beret Jakobsddtr, Øresvik.

Ektefelle - Ingeborg Jonsdtr

Hun er født 1761. Nevnt her ved tellingen 1801 og ved ektefellens skifte i 1802.

1800

Sønn: Ole Paulsen

Bosatt hjemme tellingen 1801. Også nevnt i skifte etter sin far som 2 år gammel sønn.SKIFTER I RØDØY:
Skifte på gården Sørfjorden 1813 etter Hans Paulsen. Elen Nilsdtr, ektefelle. Formynder for de umyndige, Ole Hansen Sørfjorden. Ole Hansen (40) sønn. Niels Hansen (30) sønn.

1799

Sønn: Jon Paulsen

Bosatt hjemme ved tellingen 1801. Også nevnt skifte etter faren som 5 år gammel sønn.
SKIFTER I RØDØY:
Skifte på gården Sørfjorden 1813 etter Hans Paulsen. Ikke nevnt i dette skifte etter farfar, som han bror Ole. Antas død før den tid

1766

Poul Hansen - foreldrene

Født som sønn av Hans Paulsen og Beret Jakobsdtr, Lenke til Sørfjorden bnr 1 hvor de bodde.

11.00 1801 Israel Pedersen

1806

Israel Pedersen - dør/skifte

SKIFTER I RØDØY:
Skifte etter Israel Pedersen Øresvik 1806: Barn: Kiil Israelsen (60), Christen Israelsen (40), Peder Israelsen (50), Kjersten Israelsdtr, gift med Jakob Johnsen, Gamen i Lurø. Anna Israelsdtr, ugift datter.

1801 (2)

Tidligere bruker, nå holdsmann: Israel Pedersen

007 01 Israel Pedersen 87 Mand Enkemand efter 2dt ægtesk. Holdsmand og opholdes i huset
008 01 Anna Israelsdatter 47 Hans datter Ugift

1769 SKM

Skattemanntall 1769

Fornavn: Israel
Etternavn:Pedersen
Stilling/stand:laugrettesmand
Personmerknader: [signet]
Gård: Øreswig
År: 1769
Skattemanntall 1726, 1742, 1756, 1758 og 1761-1773 for Helgeland fogderi over jordeiere, odels- og selveiende bønder

1755 Mt

Manntall 1755

Stilling/stand: Bonde brug
Fornavn: Istrael
Etternavn: Greisen
Gård: Ørgesvigen
Sivilstand og barn:Gift
Alder:33
Helse: Frisk
Fødested: I Rana
Innrulleringsmanntall 1755 for Rødøy fjerding

NB: Navn er her tolket feil.

1714/1719?

Israel Pedersen

MO PRESTEGJELDS GÅRDSHISTORIA, GÅRDEN STIEN (13), SIDE 36:
"....Enka Kirsten Kristensdatter, Øverdal, d. 65 år gammel i 1734, gift igjen 1715 med den 5. bruker Per Israelsa, d.1756 79 år gammel. Barn: Greis f. 1716 (d.1735), Israel f. 1719 (Vassvika, Rødøy), Sofia f. 1723 (d.før 1756). Gift 2.gang 1735 med Elen Jensdatter, f.79 år gammel i 1768. Barn: Kirsten dpt. 5.1.1738".
Merknad: Det antas å være samme person som er nevnt som bosatt i Øresvik året 1801. Det avviker bare 5 år på alder.

EKTEFELLE og BARN:

1797

Ektefelle 1: Malie Kjellsdtr

SKIFTER I RØDØY:
Skifte Øresvik 1797 etter avdøde Malie Kielsdtr. Gjenlevende ektefelle Israel Pedersen. Barn: Peder Israelsen (50), Kiel Israelsen (40), Kristen Israelsen, bosatt Kongsvik. Kirsten Israelsdtr, gift datter og Ane Israelsdtr.

Datter: Anna Israelsdtr

1856

Sønn: Peder Israelsen

Nevnt i mors skifte 1797 og faren skifte i 1806.
Han ble bruker av gården Stensland, lenke dit.

1766

Sønn: Kristen Israelsen

Ved mors skifte 1797 er han bosatt i Kongsvik i Lurøy. I faren skifte 1806 er han nevnt uten bosted, 40 år gammel.

1754

Datter: Anna Israelsdtr

Kirkeboka for Rødøy - døde:1811. Anna Israelsdtr, Steensland, 54 aar.

Bosatt hjemme i Øresvik ved tellinga 1801, 47 år gammel ugift datter av holdsmannen.

1743

Sønn: Kjell Israelsen

Folketellinga for Rødøy 1801:
Bosatt som husbonde, 58 år gammel på gården Kvalvik 16-1. Gift i sitt 2. ekteskap. Bonde, bruger jord og driver fiskeri. Lenke dit.

17??

Datter: Kirsten Israelsdtr

Nevnt mors skifte 1797 som Kirsten Israelsdtr, gift datter.
I farens skifte 1806 er hun nevnt som Kjersten Israelsdtr, gift med Jakob Johnsen, Gamen i Lurøy.

17??

Ole Israelsen

Sønnen er omtalt med familie under her.

ANDRE:

1755 MT

Aarsdreng: Ole Jensen

Han er nevnt som aardreng, men er gift og det er laget egen"familie" for han nedenfor.

11.00 1755 Aarsdreng Ole Jensen

1755 MT

Manntall 1755

Stilling/stand: Dreng Aarsdreng
Fornavn: Ole
Etternavn: Jensen
Gård: Ørgesvigen
Sivilstand og barn: Gift
Alder: 20
Helse: Frisk
Fødested:
her i Søefioren paa Brennesse
Innrulleringsmanntall 1755 for Rødøy fjerding

Var fra - nabogården Brennes

11.00 1795 Ole Israelsen

1795

Ole Israelsen - skifte 1795

SKIFTER I RØDØY:
Skifte etter avdød Ole Israelsen Øresvik 1795. Gjenlevende ektefelle Ingeborg Jonsdtr.

Ektefelle: Ingeborg Jonsdtr (hennes 1ste, hans 2dre)

Ingeborg ble enke 1795 etter at Ole Israelsen døde. Hun er senere gift med brukeren her - Poul Hansen, Øresvik.

1792

Ektefelle: Karen Arntsdtr

SKIFTER I RØDØY:
Skifte etter avdød Karen Arntsdtr Øresvik 1792. Gjenlevende ektefelle Ole Israelsen. Karen har 2 søsken: Lars Arntsen, som er bosatt Øvre Kongsvig i Lurøy. Videre gift søster Beret Arntsdtr som er gift med Oles bror Christen Israelsen, Øvre Kongsvik.

Ole Israelsen

Sønn av brukeren her Israel Pedersen og Mali Kjellsdtr.

11.01 1744 Anders Jørgensen

1744 JB

Bruker (ene): Anders Jørgensen

Fornavn: Anders
Etternavn: Jørgensen
Gård: Øresvig
Jordebok 1744 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

1734 JB

Bruker (ene): Anders Jørgensen

Fornavn: Anders
Etternavn: Jørgensen
Gård: Øresvig
Jordebok 1734 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

EKTEFELLE og BARN:

En sønn:

Rolle: avdød
Fornavn: Anders (SØN)
Etternavn: Jurgensen
Gård: Øresvigen
År 1740
Ministerialbok for Rødøy prestegjeld 1739-1750 (1836P)

11.00 1711 Ole

1711

Bruker: Ole

Fornavn: Olle
Jordebok 1711 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

Ny bruker her siden 1701

Brukere her 1701 var Lars Mikkelsen og Nils Larsen. Han er da ny bruker her etter den tid, Han må ha overtatt etter Lars Mikkelsen, da Nils Larsen fremdels er her 1711.

Avdøde

Kilde

1758

Avdød datter

1758 Øresvigen avdød datter pårørende Ole Johansen. Øresvigen.
Ministerialbok for Rødøy prestegjeld, Rødøy sokn 1758-1776 (1836P)