Gård Oldervik (19) - 1801 og før den tid

Til hovedsiden

Familiene:
1822 Jens Olsen (1801)
1820 Ole Nilsen (1801)
1803 Ole Kristensen (1801)
1769 Nils Jensen
1762 Peder Paulsen
1734 Paul Olsen
1711 Anders Nilsen

1701 Anders Baardsen
1701 Hans Monsen (innerste)

1600

19.00 1801 Jens Olsen

1822

Døde Oldervik 1822

KIRKEBOKA DØDE 1822:
Martha Elisabet Tideman, Oldervik, 55 år gammel. Den 6.5.1822.

1816

Sølvskatt 1816

Fornavn Jens
Etternavn: Olsen
Innskudd: 25-0-0 spd-ort-sk
Bosted: Oldervigen
Dato: 1816-10-03
Personmerknader:
Actbr.No. 19513 p. 30 Sp. til Nils Lange med 22 Sp. Kiøbt 13.12.1825 - 3 %Nils Lange anf. i gen. qv. 3 Sp.%. [T:]30.12.1825
Sølvskatten 1816, nr. 57: Nordland amt, Helgeland fogderi, 1816-1823

1771

Ektefelle: Martha Elisabeth Tidenann (LIsa).

Ut fra alder i tellingen 1801 - født ca 1771.

1801

Jens Olsen

FOLKETELLINGA 1801:
001 01 Jens Olsen 38 Husbonde 1te ægteskab Bonde, bruger jord og driver fiskeri
002 01 Lisa Tidemand 30 Hans kone 1te ægteskab
003 01 Jacob Jensen 5 Deres søn
004 01 Anders Jensen 2 Deres søn
005 01 Karen Jensdatter 7 Deres datter
006 01 Berith Melchersdatter 7 Foster datter
007 01 Søren Olsen 54 Tjeneste dreng Ugift
008 01 Lars Nielsen 14 Foster søn Ugift
009 01 Ole Mortensen 30 Tjeneste dreng Ugift Finne fammelie
010 01 Sesel Larsdatter 30 Tjeneste pige Ugift
011 01 Christenze Christensdatter 17 Tjeneste pige Ugift

1799 ca

Sønn: Andreas Jensen

Født 1799 her.
FOLKETELLINGA 1801: Bosatt som 2 år gammel sønn hjemme hos foreldrene på gården Oldervik 19-1.

1796 ca

Sønn: Jakob Jensen

FOLKETELLINGA 1801: Jakob er bosaatt som 5 år gammel sønn hjemme hos foreldrene på gården Oldervik 19-1.

1794 ca

Datter: Karen Petronelle Jensdtr

Født her ca 1794 ut fra tellingen 1801.
Gift med bruker her Ole Olsen. Lenke til bruk nr 1.

1801

Fosterdatter: Berith Melchersdtr

006 01 Berith Melchersdatter 7 Foster datter

Hun er vel Berit Elisabet Melkersdtr, født 1794 i Meløy.
Døde på gården Vernesosen 1838. Omtales der - se lenken dit,

1801

Fostergutt: Lars Nilsen

008 01 Lars Nielsen 14 Foster søn
Ut fra tellingen født ca 1787.
Han ble gift med Karen Pedersdtr og bosatt i Øresvik.

1801

Tjenenestedreng - Ole Mortensen

FELLESHISTORIA 318:....."Samen Ole Mortensen Strand var 25 år i 1792. Han stammet slik at det knapt var mulig for presten å forstå hva han sa, men han kunne flere av Davids salmer utenat."

FOLKETELLINGA 1801: Arbeider som ugift tjenestedreng, 30 år gammel, på gården Oldervik, hos gårdbruker Jens Olsen.

1801

Tjenestedreng: Søren Olsen

007 01 Søren Olsen 54 Tjeneste dreng Ugift Finner ikke foreløpig mer om hans opprinnelse og skjebne.

1801

Tjenestepige: Sesel Larsdtr

010 01 Sesel Larsdatter 30 Tjeneste pige Ugift
Siselle Larsdtr var bosatt på Nordfjordnes 1825 - der det er skifte etter henne. Lenke dit.

1801

Tjenestepige: Christense Christensdtr

011 01 Christenze Christensdatter 17 Tjeneste pige Ugift
Hun er født ca 1874 - foreldrene er Kristen Kristensen og Olava Størkersdtr, Tømmerdal (12). Lenke dit.

1763 ca

Jens Olsen - var fra:

Sønn av Ole Nilsen - nevnt under her.

19.00 1801 Ole Nilsen

1820

Død her - Ole Nilsen

Kirkebøker for Rødøy - døde:
1820.3G. 07.06.1820. Begravet 15.06.1820. Ola Nilsen. Oldervik. 92.

BENKSTOKBOKA, side 74:
Bosatt på Oldervik i Rødøy. Død 1820, skifte 3/10-1821.

1816

Sølvskatt 1816

Fornavn: Ole
Etternavn: Nielsen
Innskudd:48-0-0 spd-ort-sk
Bosted: Oldervigen
Dato:1816-10-03
Sølvskatten 1816, nr. 57: Nordland amt, Helgeland fogderi, 1816-1823

1770 SKM

Skattemanntallet 1770

Fornavn:Ole
Etternavn:Nielsøn
Stilling/stand: laugrettesmand
Personmerknader: [signet]
Gård: Oldervig
År:1770
Skattemanntall 1726, 1742, 1756, 1758 og 1761-1773 for Helgeland fogderi over jordeiere, odels- og selveiende bønder

1762/1769

Ole Nilsen

Nevnt i skiftet etter etter sin far Niels Jensen 1762 som "Olle Nielsen, gift og bosatt Oldervik. Også nevnt i senere skifte etter sin mor 1769 som Ole Nilsen 33 år.

1736 ca

Sønn av

Ole Nilsen er sønn av Niels Jensen Oldervik og Kirsten Jakobsdtr, familie nevnt nedenfor her.

1801

Ektefelle: Karen Jakobsdtr

FOLKETELLINGA 1801: Bosatt som holdskone sammen med ektefellen Ole Nilsen. 72 år gammel. Hennes 1.ekteskap. Bosatt på gården Oldervik. Ekteparet har fostersønnen Abel Olsen på 13 år.

1796

Sønn: Jakob Olsen

Født her 15.8.1766. Død i Meløy 14.4.1825.

Kilder

Benkestokk

Side 74: Gift og bosatt på Oldervik.

1763 ca

Sønn: Jens Olsen

Nevnt som bruker foran her.

1762

Datter: Kirsten Olsdtr

Døpt 1762 Oldervig Kirsten Olsdtr, ekte
Far: Ole Nielsøn Oldervig.
Kilde: Ministerialbok for Rødøy prestegjeld, Rødøy sokn 1758-1776 (1836P)

Viet 1785

Fornavn: Kirsti
Etternavn:Olsdtr
Rolle:brur
Stilling/stand:PIGE
Født og bosatt Oldervik.
Rolle: brudgom
Navn: Ole Nilsen
Stilling/stand: ENKEMAND
Født og boatt: Qvinen
Forlovelsesdato: 15.9.
Ministerialbok for Rødøy prestegjeld, Rødøy sokn 1777-1819 (1836P)

Flytta til Lurøy

Gift i Lurøy.

Kilder

Jakob Olsen (1766-1825)

BENKESTOK, side 74:
Jakob Olsen ble gift ca. 1794 med Helene Norum f. 1765, død barnløs i 1805. Ca. 1806 ble han gift med Sophia Holberg Jonsdatter (WB, side 68) f. ca. 1779 på Øren, død på Meløen i begynnelsen av mars 1863. Hun var av sin fars 2.ekteskap med Alette Gording, oppkalt etter hans første hustru, Sophia Holberg Torstrup. Jakob døde på Meløya 14/4 1825, skifte 28/6 s.å. Han bodde første på Nedre Valle i Gildeskål, hvor han var i 1801, men flyttet kort tid etter til Meløy gård, hvor hans første hustru døde i 1805. Han var en anset og velhavende mand og eide atskillig jordegods, som dels hadde tilhørt hustruens slekt, dels hans egen far. Enkelte ting tyder på, at hans far eller mor var Descendent av familien Benkestok, dog kan dette ikke fult ut bevises. Jakob eide bl.a. ved sin død: 2 Pd og 6 mark i gården Øsund, som avdøde "arvelig tilfalden 13101821 etter hans far Ole Nilsen Oldervigen.

Kilder

Jakob Olsen (1766-1825)

ELLINGSENSLEKTA 439:
Nevnt der.

Kilder

Jakob Olsen (1766-1825)

BOKA: SLEKTEN NORUM, SIDE 4:
9.IV.1. Helene Norum f. 1765 i Ersviken i Rødøy, d. 1805. Gift ca. 1794 med Jacob Olsen f. 15.august 1766 i Oldervik i Rødøy, d. på Meløy 4.april 1825. Skifte 28.juni s.å. Han bodde først på Valle i Gildeskål der han var i 1801, flyttet kort tid etter til Meløy gård, hvor hans 1.hustru Helene Norum døde. Han var en ansett og velhaven mann, eide adskillig jordegods, som dels hadde tilhørt hustruens slekt, dels hans far Ole Nilsen, Oldervik. Ved sin død eide Jakob Olsen følgende jordegods: 1 vog på Valle i Meløy. 1/2 vog på gården Bjerangen i Meløy. 6 vog og 18 mark på gården Storvik i Gildeskål. 2pund, 6 mark i Øysund i Meløy. Jakob Olsen giftet seg 2.gang ca. 1806 med Sophia Holberg Jonsdatter f. ca. 1779 på Øra i Meløy, d. på Meløy i mars 1863. Hun er var datter av Jon Pedersen f. 1744 på Meløy, d. 1831 på Øra, og hans 2.hustru (g.ca.1777) Alete Johanna Cording, f. ca. 1750 på Solvær i Lurøy, d. på Øra i Meløy, datter av skipper Jørgen Bentzen Cording og hustru Ranie Olsdatter Norum fra Ersviken. Helene Norum og Jacob Olsen hadde ingen barn.

19.00 1801 Ole Kristensen

1803

Skifte 1803 - Ole Kristensen

Skifter i Rødøy:
Ole Kristensen - skifter Oldervik 1803.
Gjenlevende ektefelle Bereth Maria Andersdtr.
Barn: Kristian Olsen,
Karl Olsen (11),
Niels Olsen (8)
Pernilla Olsdtr, gift med Lars Arntsen, Konsvigen.
Doret Olsdtr, gift med Michel Michelsen Vasvig.
Karen Olsdtr (23),
Kirsten Olsdtr (35),
Martha Olsdtr (27),
Maren Olsdtr (22),
Elen Olsdtr (15) og
Christiana Olsdtr (14).
Formynder for sistnevnte er Christen Olsen, Gisøen.

1803

Dør her

Kirkeboka for Rødøy - døde:
1803. Ole Christensøn, Oldervigen, 70 aar.

1801

Ole Kristensen

016 02 Ole Kristensen 69 Husbonde 2dt ægteskab
017 02 Berit Maria Andersdatter 49 Hans kone 1te ægteskab
018 02 Kristen Olsen 29 Hans søn Ugift
019 02 Karen Olsdatter 28 Hans datter Ugift
020 02 Kiersten Olsdatter 31 Hans datter Ugift
021 02 Carl Olsen 9 Deres søn
022 02 Niels Olsen 6 Deres søn
023 02 Christen Olsen 3 Deres søn
024 02 Peder Olsen 31 Tjeneste dreng Ugift
025 02 Maren Olsdatter 20 Deres datter Ugift
026 02 Kristiana Olsdatter 13 Deres datter Ugift
027 02 Karen Jensdatter 2 Foster datter

1770 SKM

Skattemanntall 1770

Fornavn:Ole
Etternavn: Christensøn
Stilling/stand: laugrettesmand
Personmerknader: [signet]
År: 1770
Skattemanntall 1726, 1742, 1756, 1758 og 1761-1773 for Helgeland fogderi over jordeiere, odels- og selveiende bønder

Broren Nils Kristensen

Han er omtalt som bruker av Tjong Øvre 60 1801.

Søster Karen Kristensdtr

Søster av avdøde Nils Kristensen: Karen Christensdtr, gift med Gabriel Christophersen, Meelen. Søster av avdøde

EKTEFELLE og BARN :

1801

Ektefelle (2): Berit Maria Andersdtr

Nevnt i tellingen 1801 og skiftet 1803 etter ektefellen.

1801

Fosterdatter - Karen Jensdtr

027 02 Karen Jensdatter 2 Foster datter Nevnt som fosterdatter her 1801.

1798

Sønn: Kristian Olsen

Nevnt i skiftet etter sin far 1803 og som 3 år i tellingen 1801. Nevnt som deres sønn, dvs at han er sønn av Beret Maria Andersdtr.

1795

Sønn: Nils Olsen

Nevnt som 6 årig sønn ved tellingen 1801 og er da født ca 1795. Nevnt som deres sønn, dvs at han er sønn av Beret Maria Andersdtr.

KIRKEBOKA VIET 1825:
28.8.1825 Nils Olsen, Ørnes, 30 år, Karen Bergithe Larsdtr, 46 år, enkefrue.

1792

Sønn: Karl Olsen

Nevnt som 9 årig sønn 1801. Han er da født ca 1792. Nevnt som deres sønn, dvs at han er sønn av Beret Maria Andersdtr.

1788-1811

Datter: Kristiana Olsdtr

Hjemme 1801, 13 årig datter. Nevnt som deres datter, dvs at han der sønn av Beret Maria Andersdtr. Født ca 1788.

1787

Datter: Elen Olsdtr

Ikke nevnt hjemme 1801.

1781

Datter: Maren Olsdtr

Nevnt tellingen 1801 som bosatt hjemme. 20 år og født ca 1781. Ugift da.

1778

Datter: Marta Olsdtr

Ikke nevnt hjemme 1801. Hun er 1801 bosatt på Gjesøy 72. Hun er tjenestejente hos Kristen Olsen, Gjesøy. Lenke dit.

1773 ca

Datter: Karen Olsdtr

Nevnt som 28 år ved tellingen 1801. Hun er da født ca 1773. Nevnt som hans datter - må da være fra første ekteskap.

1772

Sønn: Kristen Olsen

Nevnt som 29 år i 1801 og ugift. Han er født ca 1772. Nevnt også i faren skifte 1803 som ugift. Nevnt som hans sønn og er da fra første ekteskap.

Han ble gift med Johanne Andersdtr, buker av gården Oldervik 19-02. Lenke dit.

1770 ca

Datter: Kirsten Olsdtr

Nevnt som 31 år gammel datter ved tellingen 1801. Hun er da født ca 1770. Nevnt som hans datter og er da fra første ekteskap.

1766 ca

Datter: Daaret (Dorthea) Olsdtr

Ikke nevnt hjemme 1801. Hun er i skiftet etter faren 1803 nevnt som gift med Mikel Mikelsen, Vasvig.
FOLKETELLINGA 1801:
Bosatt som gårdbrukerkone på Vasvik 14-2. Gift i sitt 2.ekteskap og har 3 barn fra det første. Har tjenestepike.

17??

Datter: Pernilla Olsdtr

Ikke nevnt hjemme 1801. Hun er i skifte etter faren 1803 nevnt som gift med Lars Arntsen, Kongsvigen.

1763

Ektefelle (1) - enken Marit Nielsdtr

Brudgom Ole Christensen ung karl fødested: Ytter-Rengen. Bosted: Ytter-rengen.
Brud Marith Nielsdtr, født og bosatt Oldervik.
Kilde: Ministerialbok for Rødøy prestegjeld 1758-1776.

Marit er datter av Niels Jensen og Kirsten Jakobsdtr, nevnt foran her.

1732

Ole Kristensen - opphav

Da han ble viet til sin første ektefelle - er det oppgitt at han var født/og bosatt Ytter Rengen. lager en lenke til denne gården.

Kjenner ikke hans far, men i flere skifter omtales søsken av han.
I skifte etter Nils Kristensen på Tjong 1774 - er nevnt bror Ole Kristensen, Oldervik. Karen Kristensdtr omtales også som en søster - gift med Kristoffer Gabrielsen i Melen. Også en Beret Kristensdtr som er gift med Jon Sandersen, Sandviken.

19.00 1762 Nils Jensen

1769

Skifte - Kirsten Jakobsdtr

Skifter i Rødøy:
Skifte 1769 Oldervik etter enken Kirsten Jakobsdtr. Barn: Ole Nilsen (33), Marith Nilsdtr (gift) og Randi Nilsdtr. (Datteren Ingeborg fra 1762 er ikke nevnt her).

1762

Skifte - Nils Jensen

Skifter i Rødøy:
Skifte 1762 Oldervik etter Niels Jensen. Gjenlevende ektefelle Christen Jacobsdtr. Barn: Jens Nilsen, gift og bosatt Langnes. Olle Nilsen, gift og bosatt Oldervik. Marit Nilsdtr, enke og bosatt Olderviken. Randi Nilsdtr og Ingeborg Nilsdtr.

1762

Var fra

Vet ikke enda hvem foreldrene var. Det jeg har opplysninger om er noen søsken: Gregus Jensen, Hans Jensen, Anders Jensen og Ole Jensen.

Kilde er skiftet etter Hans Jensen.
SKIFTER I MELØY 1686-1780:
Skifter Æsøen i Meløy 1751 etter avdøde Hans Jensen. Ingeborg Hansdtr (gjenlevende ektefelle). Nils Jensen (bror) Olderviken. Gregus Jensen, (død bror) Blok. Ole Gregussen, barn av Gregus, Strømsviken. Hans Gregussen, barn av Gregus, Bloch. Ingeborg Gregusdtr, barn av Gregus. Ane Gregusdatter, barn av Gregus (som er av sin stedfager besvangret og befinner seg i arrest på Nord Herø. Ole Jensen, død, bor Tjong. Ole Olsen, barn av Ole (Æsøen). Anne Olsdtr, barn av Ole, gift med Povel Nilsen Etzholmen, Ingeborg Jensdtr, død, søster av avdøde. Povel Nilsen, barn av Ingeborg, Rangsund. Sara Nilsdtr, barn av Ingeborg, Tjong Nedre.

1755 MT

Manntall 1755

Stilling/stand:-
Fornavn:Nils
Etternavn:Jensen
Gård: Oldervigen
Alder: 60
Innrulleringsmanntall 1755 for Rødøy fjerding

1744 JB

Bruker (1 av 2): Nils Jensen

Fornavn: Niels
Etternavn: Jensen
Gård: Oldervigen
Jordebok 1744 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

Mer fra 1744

SKIFTER I RØDØY 1686-1780:
Skifte etter Anders Jensen Melfjorden 1744. Gjenlevende ektefelle Sara Pedersdtr. Nils Jensen, bror Aalderviigen.

1734 JB

Bruker (1 av 2): Nils Jensen

Fornavn: Niels
Etternavn: Jensen
Gård: Oldervig
Jordebok 1734 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

1726 JB

Brukeer (ene): Nils Jensen

Fornavn: Niels
Etternavn: Jensen
Gård: Oldervig
Jordebok 1726 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

1721 ESK

Ekstraskatten 1721

Fornavn: Niels
Etternavn: Jensen
Gård: Strand
Rolle: person
Ekstraskatt 1721 for Helgeland Fogderi

EKTEFELLE OG BARN:

Ektefelle: Kirsten Jakobsdtr

Skifte etter henne 1769.

1731 ca

Sønn: Ole Nilsen

Stilling/stand: Sønn Hos faderen
Fornavn:Ole
Etternavn: Nilsen
Gård:Oldervigen
Sivilstand og barn: Ugift
Alder: 24
Fødested: Føed her
Innrulleringsmanntall 1755 for Rødøy fjerding

1715 ca

Sønn: Jens Nilsen

Mer om Jens:

Jens er 1755 bruker av "bonde brug" på gården Langnes. Han er der nevnt født her.

ANDRE:

Dreng: Ole Jonsen

Stilling/stand: Dreng Aarsdreng
Fornavn:Ole
Etternavn:Jonsen
Gård:Oldervigen
Sivilstand og barn: Ugift
Alder: 18
Innrulleringsmanntall 1755 for Rødøy fjerding

19.00 1762 Peder Paulsen

1762

Peder dør her - skifte

SKIFTER I RØDØY:
Skifte Oldervik 1762 etter Peder Povelsen.
Gjenlevende ektefelle Karen Nilsdtr.
Barn: Nils Pedersen. Formynder er moderen med tilsyn av broderen Ole Nielsen Olderviken. (Kan Karen være en datter av Niels Jensen, omtales som bror av Ole Nilsen Oldervigen)

1762

Innbetalinger til Justiskassen

Peder Paulsen, Oldervigen
Dato:1762-01-04
Merknader: Skifttebrev, 1 1/4 ark, 7 1/2 s
Innbetalinger til Justiskassen for utstedte skiftebrev og domsaker, Helgeland fogderi 1757-1768

1755 MT

Manntall 1755

Stilling/stand: Sønn Hos faderen
Fornavn:Per
Etternavn:Polsen
Gård:Oldervigen
Sivilstand og barn:Ugift
Alder: 20
Fødested: I Ran

Hvor fra

Overtar som bruker etter faren Paul Olsen - bruker her før han.
I manntallet 1755 er nevnt at han er født i Ran. Lenke.

EKTEFELLE og BARN:

Ektefelle: Karen Nilsdtr

Nevnt som gjenlevende ektefelle da Peder Paulsen dør her 1762.

1762 ca

Sønn: Nils Pedersen

Skifte etter faren Peder
Barn: Nils Pedersen. Formynder er moderen med tilsyn av broderen Ole Nielsen Olderviken. (Kan Karen være en datter av Niels Jensen, omtales som bror av Ole Nilsen Oldervigen)

19.00 1734 Paul Olsen

1757

"Disse tider - Disse skikker" - side 248

FELLESHISTORIA, 248;...
"Det har også vært andre nisjer til å bygge og trygge velstand på. Boet til Paul Olsen og Gulla Hansdatter i Oldervik var verdsatt til nesten 270 rd. da han døde i 1757, og de var gjeldfrie. Den eldste sønnen var klar til å overta bygselen på 2 pund 5 mark, som var halparten av gården. Gulla og Paul hadde opparbeidet en besetning på 21 kyr samt 18 voksne sauer og 9 geiter. De sådde 4 tønner korn og satt på alle måter trygt. Selve gårdsproduksjonen må ha gitt et overskudd som kunne brukes i bytte hos lokale handelsmenn og andre. Det var 2 vog ost og en god del smør samt 7 tønner hjemmeprodusert rug. Blant de som skyldte boet var Peder Tomassen Hellervik for 1/4 tønne korn og Jørgen Pettersen Nordfjordnes for kuleie. For øvrig var det fire kyr på utleie i Hellervik, Nordfjordnes og Vassvik. På sjøen fikk de tilstrekkelig avkastning til å kjøpe kjøpsvarer og betale avgiftene, med både åtring, seksring og færing, sildegarn, håndsnøre, gangvad og en liten kastenot. Men i tillegg satset de på tekstil-produksjon. I boet var et par gamle vevstoler, adskillig vevgarn og over 100 alen ferdivevd vadmel og "lysegrått". Lysegrått er antagelig en etterligning av lybsk grått, et klede opprinnelig fra Lubech. Andre som skyldte i boet var Henrik Olsen Hytten og Hans Andersen Sør-Gjerøy for tilsammen 15 alen vadmel.

1761

Innbetalinger til Justiskassen

Gaala Hansdtr
Dato:1761-10-24
Merknader: Skbr, for 1 ark, 6 s
Innbetalinger til Justiskassen for utstedte skiftebrev og domsaker, Helgeland fogderi 1757-1768

1758

Enken dør - skifte

SKIFTER I RØDØY:
Skifte Oldervik 1758 etter Gulla Hansdtr.
Enke. Barn: Peder, Hans (18) og Karen Paulsdtr.

1757

Paul Olsen dør - skifte

SKIFTER I RØDØY:
Skifte Oldervik 1757 etter Povel Olsen.
Gjenlevende ektefelle Gulle Hansdtr.
Barn: Peder Povelsen, Hans Povelsen (16) og
Karen Povelsdtr (20)

1755 MT

Manntall 1757

Fornavn:Pol
Etternavn:Olsen
Gård:Oldervigen
Alder: 55
Innrulleringsmanntall 1755 for Rødøy fjerding

1744 JB

Bruker (1 av 2): Paul Olsen

Fornavn: Povel
Etternavn: Olsen
Gård: Oldervigen
Jordebok 1744 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

1734 JB

Bruker (1 av 2) Paul Olsen

Fornavn: Povel
Etternavn: Olsen
Gård: Oldervigen
Jordebok 1734 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

EKTEFELLE og BARN:

Ektefelle: Gulla Hansdtr

Gjenlevende ektefelle 1757 i skiftet etter ektefellen Paul Olsen.

1741 ca

Sønn: Hans Paulsen

Nevnt i faren skiftet 1757 som 16 år. Også nevnt mors skifte året etter.

1737 ca

Datter: Karen Paulsdtr

Nevnt i fars skifte 1757 slik: Karen Povelsdtr (20). Også, men uten alder, i morens skifte 1858.

Sønn: Peder Paulsen

Nevnt i skifte etter far 1757 og mor 1758. uten at alder er oppgitt.
OVERTAR SOM BRUKER ETTER FAREN - ER ELDSTE SØNN HER. OMTALT FORAN.

Mer om Peder - manntall 1755

Stilling/stand: Sønn Hos faderen
Fornavn:Per
Etternavn:Polsen
Gård:Oldervigen
Sivilstand og barn:Ugift
Alder: 20
Fødested: I Ran

19.00 1711 Anders Nilsen

1711

Enken etter Anders Nilsen

Stilling/stand: Encken
Merknader:Anders Nielssens encke
Jordebok 1711 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

Nye bruker - død

I 1701 er det Anders Baardsen som var bruker her. Anders Nilsen må så ha overtatt og er død-

19.00 1701 Anders Baardsen

1701 MT

Anders Baardsen

Fornavn: Anders
Etternavn: Baards.
Stilling/stand og vilkår: Opsidder, Lejlending
Alder: 55
Gård: Oldervigen
Kilde: Manntallet 1701, nr. 16: Helgeland fogderi

1696 J'B

Bruker (ene): Anders

Fornavn: Anders
Gård: Oldervig i Rødøe Fjerding.
Løpenr: 167
Kilde: Jordebok 1696 for Helgeland fogderi

EKTEFELLE og BARN:

1701 MT

Sønn: Hans Jensen

Fornavn: Hans
Etternavn: Jens.
Stilling/stand og vilkår: Sønn
Alder: 30
Gård: Oldervigen
Kilde: Manntallet 1701, nr. 16: Helgeland fogderi

1701 MT

Sønn: Nils Jensen

Fornavn: Niels
Etternavn: Jens.
Stilling/stand og vilkår: Sønn
Alder: 26
Gård: Oldervigen
Kilde: Manntallet 1701, nr. 16: Helgeland fogderi

ANDRE:

1701 MT

Dreng: Andor Larsen

Fornavn: Andor
Etternavn: Lars.
Stilling/stand og vilkår: Tieneste karle, Drenge
Alder; 50
Gård: Oldervigen
Kilde: Manntallet 1701, nr. 16: Helgeland fogderi

1701 MT

Dreng: Paul Nilsen

Fornavn: Poul
Etternavn: Niels.
Stilling/stand og vilkår: Tieneste karle, Drenge
Alder: 5
Gård: Oldervigen
Kilde: Manntallet 1701, nr. 16: Helgeland fogderi

1701 MT

Dreng: Jens Andersen

Fornavn: Jens
Etternavn: Anders.
Stilling/stand og vilkår: Tieneste karle, Drenge
Alder: 13
Gård: Oldervigen
Kilde: Manntallet 1701, nr. 16: Helgeland fogderi

19.00 Innerste Hans Monsen

1701 MT

Innerste

Innerste hos brukeren her 1701

1701 MT

Innerste: Hans Monsen

Fornavn: Hans
Etternavn: Moens.
Stilling/stand og vilkår: Inderst
Alder: 40
Gård: Oldervigen
Manntallet 1701, nr. 16: Helgeland fogderi

EKTEFELLE og BARN:

1701 MT

Sønn: Nils Hansen

Fornavn: Niels
Etternavn:
Hansen* Stilling/stand og vilkår: Sønn
Alder: 1
Gård: Oldervigen
Manntallet 1701, nr. 16: Helgeland fogderi

Avdød - div