Gård Brendsvik (10 ) bruk nr 3 Kilbognes

Hovedsiden:

FAMILIENE:
1950 Sigurd Brennes
1910 Saras Jakobsen, husmann
1900 Deodor Antonsen, husmann
1900 Einar Einarsen, husmann
0000 Ole Bertelsen ?

10.03 1950 Sigurd Brennes

1950

Eier og bruker: Sigurd Brennes

Matrikkelutkaset fra 1950.
Bruk nr. 3 av gården Brensvik - Kilbognes.
Skyld: 23 øre
Hjemmelsinnehaver: Sigurd Brensnes (Brennes).

1896

Sigurd Martin Jordhøy Brennes

Født 13.07.1898 på gården Brensvik 10-01. Døde 8.12.1979 på Rødøya, sykehjemmet. Lenke til foreldrene Lar Kristian Gaarde Larsen og Marie Olsdtr.

10.03 1910 Saras Jakobsen, husmann

1910 Plass

Husmann og fisker Saras Jakobsen, Kilbognes

FOLKETELLINGEN 1910:
001 01 Saras Jakobsen 24.04.1870 Lurøy hf g Husmand og fisker b
002 01 Jette Johansdatter 19.06.1874 Rødøy hm g Husmandskone b
003 01 Vilhelm Sarassen 18.01.1896 Rødøy s ug Søn b
004 01 Leander Sarassen 16.04.1897 Rødøy s ug Søn b
005 01 Sign Sarasdatter 08.06.1900 Rødøy d ug Datter b
006 01 John Sarassen 24.02.1903 Rødøy s ug Søn b
007 01 Ovedie Sarasdatter 10.11.1909 Rødøy d ug Datter b

1900 Plass

Husmann og fisker Saras Jakobsen, Kilbognes

FOLKETELLINGEN 1900:
001 01 Saras Jakobsen 1870 Lurø Nor Hf g Fiskeri, Husmand m J driver Pladsen b
002 01 Jætte Johansen 1874 Rødøy herred* Hm g Husgjerning. Kreaturstel b
003 01 Vilhelm Sarasen 1896 Rødøy herred* S ug Barn b
004 01 Leander Sarasen 1897 Rødøy herred* S ug Barn b
005 01 Udøpt Pige 08.06.1900 Rødøy herred* D ug Barn b

10.03 1900 Deodor Antonsen, husmann

1900 Plass

Husmann og fisker Deodor Antonsen, Kilbognes

FOLKETELLINGEN 1900:
001 01 Deodor Antonsen 1862 Nesne Nor Hf g Fiskeri Husmand b
002 01 Benjamine Kristensen 1866 Lurø Nor Hm g Husgjerning, Kreaturstel b
003 01 Alberta Deodorsen 1887 Lurø D ug Strikning- Husgjerning b
004 01 Julianna Deodorsen 1889 Rødøy herred* D ug Strikning- Husgjerning b
005 01 Dorthea Deodorsen 1894 Rødøy herred* D ug Barn b
006 01 Alf Deodorsen 1896 Rødøy herred* S ug Barn b

EKTEFELLE og BARN:

1894

Datter: Dorthea Bernharda Gaarde Antonsen

Født 7.7.1894 (I tellinga 1910 står det 1893?). Hun er 1910 i tjeneste på Gjerøyhavn bnr 1.

1887

Datter: Dorthea Bernharda Gaarde Antonsen

Bosatt her ved tellingen 1900. Hun ble senere gift med og bosatt på gården Gjerøyhavn (78-01). Saras Pedersen, bruker der. Se lenken.

10.03 1900 Einar Einarsen, husmann

1900 Plass

Husmann - Einar Einarsen

1875

Utsæd/husdyr:

E. Einarsen
Utsæd: by1/5 po2
Husdyr: ku1 ka1 få3

1875 (3) Plass

Husmann - Einar Einarsen

010 03 Einar Einarsen 1826 Mo Pr. hf g Husmand m. Jord, Fisker b
011 03 Elisabeth Thomasdatter 1830 Rødø Pr. Hans Kone g b
012 03 Johan Larsen 1865 Lurø Pr. Hendes s b

1874

Ektefelle: Elisabeth (Lisabeth) Thomasdtr

KIRKEBOKA VIET 1874:
05.07.1874. Einar Olai Einarsen, bosatt Brennes, 47 år gammel, sønn av Einar Johnsen. Lisabeth Marie Thomasdatter, bosatt Skivik, 45 år gammel, datter av Tomas Fordelsen.

1865

Sønn til Elisabeth - Johan Larsen

Skal i følge tellingen 1875 være født 1865 i Lurøy. Finner ikke foreløpig mer om han.

1865

Husmann - Einar Einarsen

001 01 Einar Einarsen 40 Mo Præstgjeld Husf. g Husmd uden Jord, Fisk
002 01 Ane Hansdatter 34 Lurø Præstgjeld hans Kone g
003 01 Benjamin Einarsen 11 Rødø Præstgjeld deres Søn ug

1865

Stedfader til Anne Nikoline Johanna Hansdtr - Ole Bertelsen

004 01 Ole Bertelsen 75 Rødø Præstgjeld hendes Sted-Fader g Fisker
005 01 Alethe Nilsdatter 69 Rødø Præstgjeld hans Kone g
006 01 Olianna Hansdatter 2 Rødø Præstgjeld deres Sønnedatter ug

1865

Utsæd/husdyr:

Husmann uten jord.

1865

Ektefelle - Anne Nikoline Johanne Hansdtr

Født 1831 i Lurø præstegjeld. Datter av Hans Pedersen og Alette Marie Nilsdr.

1855

Benjamin Eide Einarsen

Født Brendsvik (10-03) Kilbognes. Bosatt hjemme 1865. Nevnt i skiftet etter sin mor 1872.

1801

Stedfader til huskona - Ole Bertelsen

Bosatt 1801 i Jektvik.

Datter: Andrine Einarsdtr

Født ca 1819

Sønn(UE): Anton Johan Monsen

Uekte sønn født den 2.7.1847 på gården Brendsvik. Barnefar: Mons Andersen, på gården Oldervik (plass Mosnes).

10.03 Ole Bertelsen

Ole Bertelsen