Gård Brendsvik (10 ) bruk nr 3 Kilbognes

Hovedsiden:

FAMILIENE:
1950 Sigurd Brennes
1910 Saras Jakobsen, husmann
1900 Deodor Antonsen, husmann
1900 Einar Einarsen, husmann
0000 Ole Bertelsen ?

10.03 1950 Sigurd Brennes

1950 Eier og bruker: Sigurd Brennes

Matrikkelutkaset fra 1950.
Bruk nr. 3 av gården Brensvik - Kilbognes.
Skyld: 23 øre
Hjemmelsinnehaver: Sigurd Brensnes (Brennes).

Sigurd Martin Jordhøy Brennes

Født 13.07.1898 på gården Brensvik 10-01. Døde 8.12.1979 på Rødøya, sykehjemmet. Lenke til foreldrene Lar Kristian Gaarde Larsen og Marie Olsdtr.

10.03 1910 Kilbognes: Saras Jakobsen, husmann

1910 folketellingen

FOLKETELLINGEN 1910:
001 01 Saras Jakobsen 24.04.1870 Lurøy hf g Husmand og fisker b
002 01 Jette Johansdatter 19.06.1874 Rødøy hm g Husmandskone b
003 01 Vilhelm Sarassen 18.01.1896 Rødøy s ug Søn b
004 01 Leander Sarassen 16.04.1897 Rødøy s ug Søn b
005 01 Sign Sarasdatter 08.06.1900 Rødøy d ug Datter b
006 01 John Sarassen 24.02.1903 Rødøy s ug Søn b
007 01 Ovedie Sarasdatter 10.11.1909 Rødøy d ug Datter b

1900 folketellingen

FOLKETELLINGEN 1900:
001 01 Saras Jakobsen 1870 Lurø Nor Hf g Fiskeri, Husmand m J driver Pladsen b
002 01 Jætte Johansen 1874 Rødøy herred* Hm g Husgjerning. Kreaturstel b
003 01 Vilhelm Sarasen 1896 Rødøy herred* S ug Barn b
004 01 Leander Sarasen 1897 Rødøy herred* S ug Barn b
005 01 Udøpt Pige 08.06.1900 Rødøy herred* D ug Barn b

EKTEFELLE og BARN:

Ektefelle: Jette Bang Johansdtr

1912 døpt: Anka Dorthea

Barn 6: Anka Dorthea Navn: Jakobsen
1912.18P 17.12.1911 14.07.1912 Anka Dorthea E hus Saras Jakobsen Kilbognes 1870
hustr Jette Johansen 1874

1911 døpt: Ovidia Carlotte

Barn 5: Ovidia Carlotte Navn: Jakobsen
1911.34P 09.10.1909 27.08.1911 16.01.1910 Ovidia Carlotte E fisk Saras Jakobsen Kilbognes 1870
h Jette Johansdatter 1874

1904 døpt: John Andreas

Barn 4: John Andreas Navn: Jakobsen
1904.7G 23.02.1903 10.07.1904 John Andreas E hus Saras Bernhoft Eide Jakobsen Kilbognes 1870
Jette Katinka Bang Johansdat 1874

1902 døpt: Signe Gurine

Barn 3: Signe Gurine Navn: Jakobsen
1902.15P 08.06.1900 27.07.1902 10.01.1901 Signe Gurine E hus Saras Jakobsen Kilbognes 1870
Jette Johansen 1874

1899 døpt: Vilhelm Johan Kyrre

Barn 2: Vilhelm Johan Kyrre Navn: Jakobsen
1899.15G 18.01.1896 23.07.1899 31.01.1896 Vilhelm Johan Kyrre E husmand Saras Bernhof Eide Jakobsen Kilbognes 1870
Jette Bang Johansdtr 1874

1899 døpt: Leander Emilius

Barn 1: Leander Emilius Navn: Jakobsen
1899.16G 16.04.1897 23.07.1899 11.06.1897 Leander Emilius E husmand Saras Bernhof Eide Jakobsen Kilbognes 1870
Jette Bang Johansdtr 1874

10.03 1900 Deodor Antonsen, husmann

1900 folketellingen

FOLKETELLINGEN 1900:
001 01 Deodor Antonsen 1862 Nesne Nor Hf g Fiskeri Husmand b
002 01 Benjamine Kristensen 1866 Lurø Nor Hm g Husgjerning, Kreaturstel b
003 01 Alberta Deodorsen 1887 Lurø D ug Strikning- Husgjerning b
004 01 Julianna Deodorsen 1889 Rødøy herred* D ug Strikning- Husgjerning b
005 01 Dorthea Deodorsen 1894 Rødøy herred* D ug Barn b
006 01 Alf Deodorsen 1896 Rødøy herred* S ug Barn b

EKTEFELLE og BARN:

1894 datter: Dorthea Bernharda Gaarde Antonsen

Bosatt her ved tellingen 1900. Hun ble senere gift med og bosatt på gården Gjerøyhavn (78-01). Saras Pedersen, bruker der. Se lenken.

1897 døpt: Alf Gerhard Lund

Barn 3: Alf Gerhard Lund Navn: Antonsen
1897.14G 07.09.1896 18.07.1897 17.01.1897 Alf Gehard Lund E husmand Deodor Johan Antonsen Kilbognes 1862
Benjamine Johanna Kristensen 1866

1894 døpt: Dorthea Bernharda Gaarde

Barn 2: Dorthea Bernharda Gaarde Navn: Antonsen
1894.24P 07.07.1894 02.09.1894 18.07.1894 Dorthea Bernharda Gaarde E husmd Deodor Johan Antonsen Brennes 1861
hustr Benjamine Johanne Kristensen 1865

1890 døpt: Julianna Antonette

Barn 1: Julianna Antonette Navn: Antonsen
1890.2P 07.09.1889 26.05.1890 16.09.1889 Julianna Antonette E husmand Deodor Johan Antonsen Brennes 1862
Benjamine Johanne Kristensdtr 1866

10.03 1900 Einar Einarsen, husmann

1875 folketelingen

010 03 Einar Einarsen 1826 Mo Pr. hf g Husmand m. Jord, Fisker b
011 03 Elisabeth Thomasdatter 1830 Rødø Pr. Hans Kone g b
012 03 Johan Larsen 1865 Lurø Pr. Hendes s b

1875 Utsæd/husdyr:

E. Einarsen
Utsæd: by1/5 po2
Husdyr: ku1 ka1 få3

1865 folketellingen

001 01 Einar Einarsen 40 Mo Præstgjeld Husf. g Husmd uden Jord, Fisk
002 01 Ane Hansdatter 34 Lurø Præstgjeld hans Kone g
003 01 Benjamin Einarsen 11 Rødø Præstgjeld deres Søn ug

1865 Stedfader til Anne Nikoline Johanna Hansdtr - Ole Bertelsen

004 01 Ole Bertelsen 75 Rødø Præstgjeld hendes Sted-Fader g Fisker
005 01 Alethe Nilsdatter 69 Rødø Præstgjeld hans Kone g
006 01 Olianna Hansdatter 2 Rødø Præstgjeld deres Sønnedatter ug

Ektefelle: Elisabeth (Lisabeth) Thomasdtr

KIRKEBOKA VIET 1874:
05.07.1874. Einar Olai Einarsen, bosatt Brennes, 47 år gammel, sønn av Einar Johnsen. Lisabeth Marie Thomasdatter, bosatt Skivik, 45 år gammel, datter av Tomas Fordelsen.

1865 ft: Sønn til Elisabeth - Johan Larsen

Skal i følge tellingen 1875 være født 1865 i Lurøy. Finner ikke foreløpig mer om han.

1865 Utsæd/husdyr:

Husmann uten jord.

Benjamin Eide Einarsen

Født Brendsvik (10-03) Kilbognes. Bosatt hjemme 1865. Nevnt i skiftet etter sin mor 1872.

EKTEFELLE og BARN:

1872 Anne - omkom sjøen

Skift på gården Kilbognes 1873 etter Anne Nikoline Johanna Hansdtr.. Omkom på sjøen 30.september 1872. Einar Einarsen, ektefelle. Benjamin Eide Einarsen (17) sønn

Ektefelle - Anne Nikoline Johanne Hansdtr

Født 1831 i Lurø præstegjeld. Datter av Hans Pedersen og Alette Marie Nilsdr.

1855 døpt sønn: Benjamin Eide

1855.37 13.08.1855 16.09.1855 Benjamin Eide E ind Einar Einarsen Brennes
kone Ane Hansd

Datter: Andrine Einarsdtr

Født ca 1819

Sønn(UE): Anton Johan Monsen

Uekte sønn født den 2.7.1847 på gården Brendsvik. Barnefar: Mons Andersen, på gården Oldervik (plass Mosnes).

ANDRE personer:

Stedfader til huskona - Ole Bertelsen

Bosatt 1801 i Jektvik.

10.03 Ole Bertelsen

Ole Bertelsen

1865 bosatt

FOLKETELLINGA 1865:
Bosatt hos Ane Hansdatter, Kilbognes, gården Brendvik 10. Nevnt her som hennes sted-fader.

1801

FOLKETELLINGA 1801:
Bosatt som 13 år gammel sønn hjemme hos foreldrene på gården Jektvik (Gangvik).

1839 viet

Ektefelle: Aleth Nilsdtr

KIRKEBOKA VIET 1839:
Viet 08.09.1839. Ole Bertelsen, bosatt Kvalvik. 50 år. Sønn av Bertel Olsen. Alethe Maria Nilsdatter, født Ringen Indre, 48 år gammel, datter av Nils Gillesen.

1840/1839 døpt sønn: Hans Benjamin Olsen

1840.12 01.10.1839 15.05.1840 08.05.1840 Hans Benjamin E inderst Ole Bertelsen Oldervik
h Alethe Nielsd