Gård Strand (18) - 1700 A

Til hovedsiden

Familiene:
1755 Peder Hansen
1744 Iver Olsen
1726 Anders Jørgensen
1723 Anders Johansen
1723 Jens Olsen
1711 Jon Olsen
1701 Jon Andersen
1701 Jon Steffensen (innerste)
1696 Tomas Johansen
1696 Gregus
1669 Johannes Larsen

Til 1801 siden

18.00 1755 Peder Hansen

1755 MT

Manntall 1755 (ene bruker)

Fornavn: Per
Etternavn:Hansen
Gård: Stranden
Alder: 48
Innrulleringsmanntall 1755 for Rødøy fjerding

1744 JB

Bruker (1 av 2): Peder Hansen

Fornavn: Peder
Etternavn: Hansen
Gård: Strand
Jordebok 1744 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

1734 JB

Bruker (1 av 2): Peder Hansen

Fornavn: Peder
Etternavn: Hansen
Gård: Strand
Jordebok 1734 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

ANDRE:

1755 MT

Aarsdreng: Ole Olsen

Stilling/stand: Dreng Aarsdreng
Fornavn: Ole
Etternavn: Olsen
Gård: Stranden
Sivilstand og barn: Ugift
Alder: 22
Helse: Frisk
Fødested:
i Ran
Innrulleringsmanntall 1755 for Rødøy fjerding

Kommer fra

Fødested:
i Ran

18 00 1744 Iver Olsen

1744 JB

Bruker (1 av 2): Iver Olsen

Fornavn: Iver
Etternavn: Olsen
Gård: Strand
Jordebok 1744 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

1734 JB

Bruker (1 av 2): Iver Olsen

Fornavn: Iver
Etternavn: Olsen
Gård: Strand
Jordebok 1734 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

1726 JB

Bruker (1 av 2): Iver Olsen

Fornavn: Iver
Etternavn: Olsen
Gård: Strand
Jordebok 1726 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

1721 ESK

Ekstraskatten 1721

Fornavn: Iver
Etternavn: Olsen
Gård: Strand
Ekstraskatt 1721 for Helgeland Fogderi

Rolle: person

1711 JB

Bruker (ene): Iver

Fornavn: Iwer.
Etternavn mangler.
(Trolig sammen person som 1726 og 1734?)

EKTEFELLE og BARN:

Trolig en sønn: Steffen Iversen

Han er 1755 manntall nevn som aarsdreng på gården Telnes, 37 år gammel. Nevnt født her på Strand ca 1718.

18 00 1726 Anders Jørgensen

1726 JB

Bruker (1 av 2) Anders Jørgensen

Fornavn: Anders
Etternavn: Jørgensen
Gård: Strand
Jordebok 1726 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

1720 ESK

Ekstraskatten 1721

Fornavn: Anders
Etternavn: Jørgensen
Gård: Strand
Rolle: Person
Ekstraskatt 1721 for Helgeland Fogderi

18.00 1723 Anders Johansen

1723

Anders Johansen

Matrikkel fra 1723 - en av to brukere av gården Strand. Den andre er Jens Olsen.

18.00 1723 Jens Olsen

1723

Jens Olsen

Matrikkel fra 1723 - en av to brukere av gården Strand. Den andre er Anders Johansen.

18.00 1711 Joen Olsen

1711

Bruker: Jon Olsen

Fornavn: Joen
Etternavn: Olssen
Jordebok 1711 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

Ny bruker

Må være ny bruker her fra 1701 - da to andre er nevnt på det tidspunkt. Han er nå en av to - den andre nye er en som bare heter IWER.

18.00 1701 Jon Andersen

1701 MT

Bruker (1 av 2): Jon Andersen

Fornavn: Joen
Etternavn: Andrs.
Stilling/stand og vilkår: Opsidder, Lejlending
Alder: 30
Gård: Strand
Kilde: Manntallet 1701, nr. 16: Helgeland fogderi

18.00 1701 Innerste Jon Steffensen

1701 MT

Innerste

Han bor som innerste hos en av brukerne her 1701

1701 MT

Innerste: Jon Steffensen

Fornavn:Joen
Etternavn:Stephens.
Stilling/stand og vilkår:Inderst
Alder: 36
Gård: Strand
Manntallet 1701, nr. 16: Helgeland fogderi

18.02 1696 Tomas Johansen

1701 MT

Bruker( 1 av 2): Tomas Johansen

Fornavn: Thomas
Etternavn: Johans.
Stilling/stand og vilkår: Opsidder, Lejlending
Alder: 60
Gård: Strand
Kilde: Manntallet 1701, nr. 16: Helgeland fogderi

1696 JB

Bruker (1 av 2): Tomas

Fornavn: Thomas
Gård: Strand i Rødøe Fjerding
Løpenr: 166
Kilde: Jordebok 1696 for Helgeland fogderi

EKTEFELLE og BARN:

1701 MT

Lars Tomassen

Fornavn: Lars
Etternavn: Thomasen*
Stilling/stand og vilkår: Sønn
Alder: 16
Gård: Strand
Kilde: Manntallet 1701, nr. 16: Helgeland fogderi

1701 MT

Barn: Nils Tomassen

Fornavn: Niels
Etternavn: Thomasen*
Stilling/stand og vilkår: Sønn
Alder: 20
Gård: Strand
Kilde: Manntallet 1701, nr. 16: Helgeland fogderi

18.01 1696 Gregus

1696 JB

Bruker (1 av 2): Gregus

Fornavn: Gregus
Gård: Strand i Rødøe Fjerding.
Løpenr: 165.
Kilde: Jordebok 1696 for Helgeland fogderi

1668 SK

Skatteliste 1668

Fornavn: Gregus
Etternavn: Jacobsen
Stilling/stand: Leilending
Gård: Strand
Skatteliste 1668 for Helgeland fogderi over leilendinger, husmenn og drenger

18.00 1668 Johannes Larsen

1668 SK

Skatteliste 1668

Fornavn: Johans
Etternavn: Larsen
Stilling/stand: Leilending
Gård: Strand
Skatteliste 1668 for Helgeland fogderi over leilendinger, husmenn og drenger