Gård Stensland (9) - 1801

Til hovedsiden

Familier:
1801 Amund Jensen
1801 Nils Olsen
1801 Peder Israelsen
1801 Johan Pettersen
1801 Nils Johansen (Innerste)
1777 Peder Pedersen
1711 Jens Iversen

Til 1700

09.00 1801 Amund Jensen

1819

Amund Jansen dør her

Kirkeboka for Rødøy - døde:
1819. Amund Jensen, Steensland, 38 aar.

1809-1819

Mannskapsrullene

Mannskapsruller for Rødøy 1809-1835:
Nevnt "Jansen" i folketellinga 1801, men bare Jensen i mannskapsrullene. Bruker sistnevnte.
Nevnt åra 1809-1818, ikke senere. Gårdbruker 0-1-12. Steinsland.

1801

Amund Jansen

821729 Amund Janssen Hændes søn 25 Gift 1te gang Inderste og nærer sig ved fiskeri M
821730 Elen Nielsdtr Hans kone 23 1te ægtesk. K
821731 Karen Amundsdtr Deres datter 2 K

Hvor fra

Amund er sønn av Johan (Jan) Jensen, som er død før 1801, og Karen Abelsdtr, som enke ble gift med Peder Israelsen.

1794/1795

Konfirmasjon og nevnt i skifte etter tante

Kirkeboka for Rødøy - konfirmerte:
Amund Jenssøn, Steensland, 1794, 17 aar.

Skifter i Rødøy:
Nevnt i skifte etter søster til mora - Karen Jensdtr, Gjerøy, 1795.

1801

Ektefelle: Elen Nilsdtr

1801: 821730 Elen Nielsdtr Hans kone 23 1te ægtesk. K

1811

Sønn: Jens Amundsen

Født Stensland ca 1811.
Ved sin død 1860 var han bosatt på gården Gjerøy Nordre. Med familie, lenke dit.

1807

Datter: Malena Maria Amundsdtr

821733 Malena Pedersdtr Deres datter 9 Ugift K
KIRKEBOKA VIET 1833:
13.10.1833. Benjamin Einarsen. Bosatt Gjerøyhavn, men født Selsøy store. 33 år gammel. Faren er Einer Johansen Selsøy Store. Malena Maria Amundsdatter, født Steinsland, 30 år gammel og datter av Amund Jensen, Steinsland.

1802

Datter: Barbro Amundsdtr

Født ca 1802. Hun ble 1827 viet til Jacob Eilert Johannessen. Han var fra Sperstad og omtales der videre som gift pga flytting til mange andre gårder.

1801 ca

Datter: Maren Amundsdtr

Nevnt født 1801. Hun ble konfirmert i Rødøy kirke 16. juli 1820.

1799

Datter: Karen Amundsdtr

821731 Karen Amundsdtr Deres datter 2 K
Må ha vært utflyttet en tid, nevnt som innflyttet til Rødøy 1846, Gjerøy nordre.

09.00 1801 Peder Israelsen

1814

Karen Abelsdtr - dør her

Kirkeboka for Rødøy - døde:
1814. Karen Abelsdtr, Steensland, 72 aar.

1801

Hovedperson: Peder Israelsen

FOLKETELLINGEN 1801:
821725 * Peder Israelsen Husbonde 57 1te ægtesk. Bonde bruger jord og driver fiskeri M
821726 Karen Abelsdtr Hans kone 58 3de ægtesk. K
821727 Johanna Jansdtr Hændes datter 17 Ugift K
821732 Israel Pedersen Deres søn 11 Ugift M
821733 Malena Pedersdtr Deres datter 9 Ugift K
Anders Janssen Hændes søn 18 Ugift M

821734 Karen Olsdtr Nyder huuslye 63 Ugift Har ophold i huset K

PEDER - hvor fra

Sønn av Israel Pedersen, innflytter fra Rana til Øresvik, og Malie Kjelsdtr.

EKTEFELLE og BARN:

1801

Ektefelle: Karen Abelsdtr

1801; 821726 Karen Abelsdtr Hans kone 58 3de ægtesk. K

NB: Hun er nå gift i sitt 3dje ekteskap.

1786 Ekt

Viet 1786

Fornavn: Peder
Etternavn:Israelsøn
Rolle: brudgom
Stilling/stand: UNGE KAREL
Født og bosatt Steensland.
Rolle: brur
Navn: Karen (ENKEN) Abelsdtr
Fødested: STEENSLAND
Bosted: Steensland
Forlovet 26.6.

Hvor fra...

Skifter i Rødøy:
Skifte Einvik 1808 etter Johanna Johansdtr. Gjenlevende ektefelle Nils Nilsen. Bror av avdøde: Anders Johansen. Mor av avøde: Karen Abelsdtr.

1801

Sønn: Israel Pedersen

1801: 821732 Israel Pedersen Deres søn 11 Ugift M'
Vet foreløpig ikke mer om han.

1801

Datter av Karen Abelsdtr: Johanna Jansdtr

1801: 821727 Johanna Jansdtr Hændes datter 17 Ugift K

SKIFTER I RØDØY:
Skifte Einvik 1808 etter Johanna Johansdtr. Gjenlevende ektefelle Nils Nilsen. Bror av avdøde: Anders Johansen. Mor av avøde: Karen Abelsdtr.

1801

Datter: Malena Pedersdtr

1801: 821733 Malena Pedersdtr Deres datter 9 Ugift K
Foreløpig ikke flere kilder.

1801

Sønn av Karen Abelsdtr: Anders Janssen

1801: Anders Janssen Hændes søn 18 Ugift M
Nevnes som Anders Johansen f. 1787.

1801

Opphold i huset - Karen Olsdtr

1801: 821734 Karen Olsdtr Nyder huuslye 63 Ugift Har ophold i huset K

09.00 1801 Nils Olsen

1813

Nils Olsen - dør her

Kirkeboka for Rødøy - døde:
1813. Nils Olsen, ? sted, 90 aar. Legdslem. Differanse på 10 år?

1811

Marit Nilsdtr - dør her

Kirkeboka for Rødøy - døde:
1811. Marith Nilsdtr, Steensland, 65 aar.

1801 Plass

Nils Olsen

FOLKETELLINGEN 1801:
821722 * Niels Olsen Mand 66 1te ægtesk. Husmand uden jord og nærer sig med fiskeri M
821723 Marith Nielsdtr Hans kone 56 1te ægtesk. K
821724 Niels Nielsen Deres søn 25 Ugift M

Tekst

"Felleshistorien" - plass "Skogviken".

FELLESHISTORIA 325:......
" I 1790 fikk Nils Olsen tillatelse til å innsette seg som husmann på plassen Skogviken under Stensland og til å rydde tilskrekkelig til å kunne så 1/2 tønne korn og fø 1 ku og 3 småfe. Det var ikke noe særlig utkomme folk kunne få fra disse rydningene".

1774 ca

Datter: Elisabeth Pauline Nilsdtr

Født ca 1774, Døde 2.7.1841.
FOLKETELLINGA 1801: Gift kone, bor på gården Brensvik, sammen med ektefelle Jakob Andersen. 3 små barn og fosterdatter Althe Nilsdatter. Bor ellers sammen med svigerforeldre og 2 tjenestejenter.

1776 ca

Sønn: Nils Nilsen

FOLKETELLINGA 1801: Bosatt som ugift 25 år gammel sønn hjemme hos foreldrene på plass (Skogviken) under gården Steinsland.

09.00 1801 Losjerende familie

1801

Losjerende - Niels Johansen

Bosatt hos hans foreldre - se nedenfor:
821715 Niels Johansen Deres søn 31 Gift 1te gang Inderste og nærer sig af fiskeri M
821716 Berith Olsdtr Hans kone 23 1te ægtesk. K

Ble bruker av gården Tjong Øvre 60-01

09.00 1801 Johan Pettersen

1816

Sølvskatt 1816

Fornavn:Jan
Etternavn: Pettersen
Innskudd: 65-0-0 spd-ort-sk
Bosted: Steensland
Dato: 1816-10-03
Sølvskatten 1816, nr. 57: Nordland amt, Helgeland fogderi, 1816-1823

1801

Johan Pettersen

FOLKETELLINGEN 1801:
821712 * Johan Pettersen Husbonde 58 1te ægtesk. Bonde bruger jord og driver fiskeri M
821713 Ranni Nielsdtr Hans kone 59 1te ægtesk. K
821714 Jens Johanssen Deres søn 28 Ugift M

821717 Malena Johansdtr Deres datter 23 Ugift K
821718 Peder Janssen Foster søn 10 M
821719 Ole Sørensen Foster søn 9 M
821720 Andrina Steensdtr Tjeneste pige 34 Ugift K
821721 Ingeborg Nielsdtr Tjeneste pige 15 Ugift K

1801

Ektefelle: Ranni Nilsdtr

Født ca 1742.
1801: 821713 Ranni Nielsdtr Hans kone 59 1te ægtesk. K

1801

Sønn: Jens Johansen

1801: 821714 Jens Johanssen Deres søn 28 Ugift M
Gift med Johanna Danielsdtr.
Skifter i Rødøy:
Skifte på gården Sperstad 1811 etter Daniel Nilsen.
Elisabeth Pedersdtr, ektefelle.
Niels Danielsen (48) sønn.
Isach Danielsen (30) sønn.
Gabriel Danielsen (26) sønn.
Benjamin Danielsen (23) sønn.
Maren Danielsdtr, datter, gift med Hans Pedersen Nesøen.

Helene Danielsdtr, datter, gift med Jens Johannessen Stensland.
Elen Danielsdtr, datter, gift med Niels Johansen Tjong.
Elen Danielsdtr (22) datter.

1801

Sønn: Niels Johansen

Se familien beskrevet foran her.

1801

Svigerdatterr: Berith Olsdtr

Se familien beskrevet foran her.

1801

Datter: Malena Johansdtr

Født ca 1778.
1801; 821717 Malena Johansdtr Deres datter 23 Ugift K

1801

Fostersønn: Peder Janssen.

Født ca 1791.
1801: 821718 Peder Janssen Foster søn 10 M
Foreløpig ikke mer informasjon om han.

1801 - 1824

Fostersønn: Ole Sørensen

Født ca 1782.
1801: 821719 Ole Sørensen Foster søn 9 M
SKIFTER I RØDØY:
Skifte på gården Sperstad 1824 etter Ole Sørensen, ugift person. Ane Sørensdtr, søster, gift med Ole Nielsen, Melfjorden. Kiersten Sørensdtr (36) gift med Anders Abelsen Sperstad.

1801

Tjenestepige: Andrina Steensdtr

Født ca 1767.
1801: 821720 Andrina Steensdtr Tjeneste pige 34 Ugift K
Hun er datter av Steen Danielsen og Kirsten Pedersdtr. Lenke til gården Pladsen.

1801

Tjenestepige: Ingeborg Nilsdtr

Født ca 1786.
1801: 821721 Ingeborg Nielsdtr Tjeneste pige 15 Ugift K
Foreløpig ikke mer informasjon om henne.

1700 årene

Omtale av Johan Pedersen, Stensland.

FELLESHISTORIA 270:...."Det er imidlertid sjelden at bøndene ble stevnet for ulovlig kjøpmannskap. Først når privilegiene var forankret hos den lokale handelsstand med gjestgiverbevilgningene fra omkring 1770 ble slike overstredelser forfulgt i noen monn. En av de mer omfattende saker gjaldt JOHAN PEDERSEN Stenslands handel. I 1780-årene med bønder i Melfjorden og sidefjordene. Johan solgte små partier av både brennvin og andre varer. Brennvinet synes mest å ha vært etterspurt i forbindelse med julehøytiden, og korn når folk var i knipe. En kan lur på om han ikke fikk direkte forsyning fra utlandet, da Ole Olsen Gjervalen kjøpte 1/2 tønne skottekorn fra ham i 1788. I retur for det han solgte fikk Johan både fisk, sild, bukkeskinn, talg og andre var i tillegg til penger. Omsider slo han seg opp med en mer omfattende virksomhet. Til vinterfisket i Lofoten i 1788 hadde han garn og line til utleie. Hos 30-årige Svend Olsen Indre Rengen som lånte garn fikk Johan 1/3 av det som ble tatt på garnet, "som brugelig er". Den noe eldre Nils Paulsen Moldvik ga Johan halvparten av de han fikk på linebruket han hadde lånt. Siden Sven var nybegynner og ikke hadde rukket å stifte forbindelse med en kjøpmann i Bergen, lot han sin lott på 16 våger 2 pund med tilhørende tran og rogn fraktes med Johans varer til Bergen, under samme føringsmann. Det gjorde også Nils."

FELLESHISTORIA 321: ...."Da Johan Pedersen Stensland ble stevnet for å ha solgt varer mot gjestgiverens privilegier i 1778 forklarte han å ha solgt fordi folk som bodde så langt unna gjestegiveristedet ba om det. En bot på 20 rd. skremte ham ikke, og han var tilbake i retten i 1785, da beskylt for salg av tobakk og korn i tillegg til brennevin. Dessuten hadde Johan tilegnet seg en del tekstilvarer fra en omreisende svenske eller vestgøte for videresalg."

FOLKETELLINGA 1801: I folketellinga nevnes han som "Pettersen", men det er ganske sansynlig at dette er samme personsom driver "småhandel" fra Steinsland og som er nevnt foran i Felleshistoria. Han er husbonde, 58 år gammel og er gift i sitt 1.ekteskap. Han er bonde, bruger jord og driver fiskeri. Bor sammen med kona Ranni, sønnene Jens, Nils og datteren Malena.
Ekteparet har også fosterbarna Peder Jansen på 10 år og Ole Sørensen på 9 år. 2 tjenestepiker er også i husholdningen.

09.00 1777 Peder Pedersen

Peder Pedersen

Ektefelle: Ingebor Kristensdtr

Viet 1777

Viet 1777 Brudgom Peder Pedersen, ungkar Født og bosatt Stensland. Brur Ingebor Christensddtr.

09.00 1711 Jens Iversen

1711

Bruker (ene): Jens Iversen

Fornavn: Jens
Etternavn: Iwerssen
Jordebok 1711 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

09.00 1701 Anders Tomassen

1701 MT

Bruker ( 1 av 3): Anders Tomassen

Fornavn: Anders
Etternavn: Thomes.
Stilling/stand og vilkår: Opsidder, Lejlending
Alder: 40
Gård: Steensland.
Kilde: Manntallet 1701, nr. 16: Helgeland fogderi

09.00 1701 IVAR Stensland ?

1701 MT

Bruker (1 av 3): Iver ?

Fornavn:
Etternavn:
Stilling/stand og vilkår: Opsidder, Lejlending
(Ingen flere opplysninger er notert her)
Ut fra sønnens navn: Jens Ifvers, har han vel hett IVAR (Stensland).
Kilde: Manntallet 1701, nr. 16: Helgeland fogderi

EKTEFELLE OG BARN:

1701 MT

Sønn: Jens Iversen

Fornavn: Jens
Etternavn: Ifvers.
Stilling/stand og vilkår: Sønn
Alder: 28
Gård: Steensland
Kilde: Manntallet 1701, nr. 16: Helgeland fogderi

ANDRE:

1701 MT

Dreng: Jon Hals?

Fornavn: Joen
Etternavn: Halds.
Stilling/stand og vilkår: Tieneste karle, Drenge
Alder 20:
Gård: Steensland.
Kilde: Manntallet 1701, nr. 16: Helgeland fogderi

1701 MT

Dreng: Nils Persen

Fornavn: Niels
Etternavn: Pers.
Stilling/stand og vilkår: Tieneste karle, Drenge
Alder: 15
Gård: Steensland.
Kilde: Manntallet 1701, nr. 16: Helgeland fogderi

09.00 1701 Hermann Andersen

1701 MT

Bruker (1 av 3): Hermann Andersen

Fornavn: Hermand
Etternavn: Andrs.
Stilling/stand og vilkår: Opsidder, Lejlending
Alder: 66
Gård: Steensland
Kilde: Manntallet 1701, nr. 16: Helgeland fogderi

09.00 1701 Innerste Amund Andersen

1701 MT

Innerste

Bor hos en av de tre brukere på gården 1701.

1701 MT

Innerste Amund Andersen

Fornavn: Amund
Etternavn: Anders.
Stilling/stand og vilkår: Inderst
Alder: 32
Gård: Steensland
Manntallet 1701, nr. 16: Helgeland fogderi

09.01 1696 Jon

1696 JB

Bruker (1 av 2): Jon

Fornavn: Joen
Gård: Steensland i Rødøe Fjerding.
Løpenr 155.
Kilde: Jordebok 1696 for Helgeland fogderi

09.02 1696 Henrik

1696 JB

Bruker (1 av 2): Henrik

Fornavn: Hendrich
Gård: Steensland i Rødøe Fjerding.
Kilde: Jordebok 1696 for Helgeland fogderi

Brukere og familier før her

Til A-siden

Amund Iversen (1726)
Povel Andersen (1726).