Gård Myken (71)

Bruk nr 7 Utheim

Kom fra Tjong Nedre og var bosatt her fra 1901.

Hovedsiden

Hjemler

1922 skjøte

Skjøte fra Hans D. Nilsen til Johan Mathisen av 1.2.1922, tinglyst 6.2.1922.

1916 kjøpekontrankt

Kjøpekontrakt mellom Hans D. Nilsen og Johan Mathisen av 10.07.1916. Tinglyst 12.8.1916

1910 "strandsitter"

001 01 Joh. Mathiesen 12.09.1878 Rødøy hf g Landhandel forretning, Strandsitter og handelsm. f

1901 festekontrakt

Festekontrakt mellom gårdeier (av det bruk denne eiendom tidligere tilhørte – Anna Nilsen og handelsmann Johan Kristian Mathisen, datert
18.01.1901.