JÆGER på Selsøyvik - 1834-1935

Til hovedsiden

Jæger- familien kom til Selsøyvik - ved kjøp av handelsstedet 1834.
Handelsstedet kom på tvangsauksjon 27. september 1930 - og ved auksjonskjøte tinglyst 25.5.1935 var det over på ny eier.

Mye skjedde i disse 100 åra med to generasjoner av "Jæger" - fra omfattende virksomhet - i Rødøys "storhetstid" - frem til tvangsauksjonen i 1930.

Mer

Det er en stor familie som omtales nedenfor - ved folketellinger og andre kilder.
Christian Jæger hadde mange barn i sine to ekteskap-
Det er også stor aktivitet og mange ansatte.

04.00 Olaf Jæger

1947-1948

Olaf Jæger

Jæger, Olaf
Jæger, Olaf. Poståpner og Dampskibseks., motorbåtskyss og laksefiske. Inntekt: 2000. Formue: 5500.
Kilde: Norges Handelskalender 1947-48

1913

Poststedet Selsøyvik

Olaf Jæger 1.2.1913 (f. 1874).
Telefonbest. Sølvi Gerd Jeger 1.6.1944 (f. 1925).
Olaf Jæger midlertidig under tjenestefrihet fra 1.11.1946 til 1.3.1948
Telefonbest. Sølvi Gerd Jeger 1.3.1948 (f. 1925).

1910

Var bosatt på Sundøy 03.02

Christian Jæger (1)

Edvard CHRISTIAN Jæger

Han ble døpt EDVARD Kristian Jæger, men brukte bar KRISTIAN JÆGER som sitt navn.

1910

Handelsmann: Christian Jæger

FOLKETELLINGEN 1910:
001 01 Chr. Jæger 26.08.1844 Rødøy hf g Handelsmand b
002 01 Anna Sperati 20.02.1856 Kristiania hm g Handelsmandsfrue b
003 01 Theodora Jæger 16.10.1888 Rødøy d ug Lærerinde b
004 01 Judith Jæger 27.04.1890 Rødøy d ug Husjomfru b
005 01 Jakob Jæger 31.01.1899 Rødøy s ug Søn b

1900

Handelsmann: Christian Jæger

FOLKETELLINGEN 1900:
001 01 Edvard Christian Jæger 1844 Rødøy herred* Hf g Landhandel og Jordbrug b
002 01 Anna Jæger 1856 Kristiania Hm g Handelsmands-Hustru b
003 01 Torolf Jæger 1875 Rødøy herred* S ug Handelsbetjent b
004 01 Trygve Jæger 1876 Rødøy herred* S ug Handelsbetjent b
005 01 Olaf Jæger 1874 Rødøy herred* S ug Styrmand f
006 01 Gurine Jæger 1883 Rødøy herred* D ug Husgjerning b
007 01 Jens Jæger 1887 Rødøy herred* S ug Barn b
008 01 Theodora Jæger 1888 Rødøy herred* D ug Barn b
009 01 Judit Jæger 1890 Rødøy herred* D ug Barn b
010 01 Samuel Jæger 1894 Rødøy herred* S ug Barn b
011 01 Isak Jæger 1896 Rødøy herred* S ug Barn b
012 01 Jakob Jæger 30.01.1899 Rødøy herred* S ug Barn b

1886

Matrikkel

1 65 Selsøvik Edvard Kristian Jæger 5-20 1-0-18-18

1875 FT

Handelsmann - Christian Jæger

001 01 Ch. Jæger 1844 Rødø S. og Pr. hf g Handelsmand Gaardb. b
002 01 Anna Jæger 1849 Herø S. og Pr. Hans Kone g b
003 01 Olga Jæger 1871@1873 Herø S. og Pr. d b
004 01 Anna Jæger 1873 Herø S. og Pr. d b
005 01 Olaf Jæger 1874 Herø S. og Pr. s b
006 01 Thoralf Jæger 1875 Herø S. og Pr. s b
007 01 Ole Jæger 1809 Mo S. og Pr. Fader til No. 1 e Handelsmand med Søn b
008 01 Kristine Jæger 1848 Rødø S. og Pr. Søster til hf ug For sin Formuelse f
009 01 Albert Zahl %Sal% 1853 Herø S. og Pr. Broder til No. 2 %Tjenestegut% ug Handelsbetjent b

Utsæd/husdyr: Ole og Chr. Jæger

Utsæd: ha1 1/2 fr72 po12
Husdyr: he1 ty1 ku9 få17

Christian Jægers ektefeller og alle barna

Ektefelle (2): Anna Sperati

1910: 002 01 Anna Sperati 20.02.1856 Kristiania hm g Handelsmandsfrue b
1900: 002 01 Anna Jæger 1856 Kristiania Hm g Handelsmands-Hustru b

1899

Sønn (2): Jakob Jæger

Født her den 30.1.1899.
1910: 005 01 Jakob Jæger 31.01.1899 Rødøy s ug Søn b
1900: 012 01 Jakob Jæger 30.01.1899 Rødøy herred* S ug Barn b

1896

Sønn (2): Isak Jæger

1900: 011 01 Isak Jæger 1896 Rødøy herred* S ug Barn b

1894

Sønn (2): Samuel Jæger

Født 1894.
1900: 010 01 Samuel Jæger 1894 Rødøy herred* S ug Barn b

1890

Datter (2): Judith Jæger

Født her den 27.4.1890
1910: 004 01 Judith Jæger 27.04.1890 Rødøy d ug Husjomfru b
1900: 009 01 Judit Jæger 1890 Rødøy herred* D ug Barn b

1888

Datter (2): Theodora Jæger

Født 1888.
1910: 003 01 Theodora Jæger 16.10.1888 Rødøy d ug Lærerinde b
1900: 008 01 Theodora Jæger 1888 Rødøy herred* D ug Barn b

1887

Sønn (2): Jens Andreas Jæger

Født her den 15.4.1887.
1900: 007 01 Jens Jæger 1887 Rødøy herred* S ug Barn b

1886

Datter (2): Theodora Kristine Jæger

Født her den 17.12.1886. Død helt ung?

1884

Datter (2): Hanna Dorthea Jæger

Født den 29.6.1884 på Selsøyvik.

EMIGRANTER FRA OSLO 1871-1921
Sted: Oslo. 29.10.1907. Utreisedato: 01.11.1907. Hanna Dorthea Jæger, kvinne, ugift. Tjener. Født 29.6.1884, Rødø, Nordland. Til: New York. Penger: 100. Agent: Lie. Skip: United States. Frakt 210. Formål: Tj. pe. (Tjene penger).

1883

Datter (2): Gurine Jæger

Født Selsøyvik 9.8.1883.
1900: 006 01 Gurine Jæger 1883 Rødøy herred* D ug Husgjerning b

1882

Sønn (2): Anton Kristian Paulo Jæger

Rødøy kirkebok - døpte:
06.04.1882. Dpt. 08.08.1882. Hjemmedøpt 20.04.1882. Anton Kristian Paulo. Ektefødt barn av handelsmand Edvard Kristian Jæger, Selsøyvik (1844) og hustru Anna Gyasinte, f. Sperati (1856).

1881

Datter (2): Jenny Konstanse Jæger

Født Selsøyvik 25.2.1881.
Til USA ?
LORENTSEN 1900: En pike ved navn "Jenny A.M. Jæger utvandra fra Selsøyvik til Amerika, staten New York, året 1900. Alt stemmer unntatt "A.M." som ikke er hennes døpenavn. Nevnes ikke i folketellinga 1900.

1. ekteskap

1878

Ektefelle Anna - døde her 8.12.1878 - skifte

Skifter i Rødøy:
Skifte på gården Selsøyvik 1880 etter Anna Sophie Villadine Jæger, hovedperson. Født Zahl. Døde 8. desember 1878.
Edvard Christian Jæger, ektefelle.
Olga Albertine Jæger 8 3/4 år.
Anna Sophie Marie Jæger 7 år.
Olaf Sigvart Jæger 6 år.
Thorolf Jæger 5 år.
Christian Trygve Jæger 3 3/4 år.
Helga Alphild Jæger 2 3/4 år.
Anna Sophie Villadine Jæger 1 1/2 år.

1875 FT

Ektefelle (1) Anna Sophie Villadine Zahl g.Jæger

1875: 002 01 Anna Jæger 1849 Herø S. og Pr. Hans Kone g b

Barna:

1876

Datter (1):Helga Alphild Jæger

Mors skifte 1878: Helga Alphild Jæger 2 3/4 år.

1876

Datter (1): Anna Sophie Villadine Jæger

Mors skiftet 1878: Anna Sophie Villadine Jæger 1 1/2 år.

1876

Christian TRYGVE Jæger

Mors skiftet 1878: Christian Trygve Jæger 3 3/4 år
1900: 004 01 Trygve Jæger 1876 Rødøy herred* S ug Handelsbetjent b

MER

1875

Barn (1): Thorolf Jæger

1875: 006 01 Thoralf Jæger 1875 Herø S. og Pr. s b
Mors skifte 1878:Thorolf Jæger 5 år.

Mer:

1900: 003 01 Torolf Jæger 1875 Rødøy herred* S ug Handelsbetjent b
VIGDE I BERGEN 1816-1911:
Torolf Jæger, megler, født Rødø 1875, viet 3.mai 1910 til Maria Nilsen f. Bergen 1886.

1874

Sønn (1): Olaf Jæger

Født den 21.5.1874.
1900: 005 01 Olaf Jæger 1874 Rødøy herred* S ug Styrmand f
1875: 005 01 Olaf Jæger 1874 Herø S. og Pr. s b

Mer:

Ved tellingen 1910 er han og ektefellen bosatt på gården Sundøy.

1873

Datter (1): Anna Sophia Marie Jæger

Født den 24.1.1873.
Mors skifte 1878: Anna Sophie Marie Jæger 7 år.
1875: 004 01 Anna Jæger 1873 Herø S. og Pr. d b

1871

Barn (1): Olga Albertine Jæger

Mors skifte 1878: Olga Albertine Jæger 8 3/4 år.
1875: 003 01 Olga Jæger 1871@1873 Herø S. og Pr. d b

Christian Jæger (2)

1910

Christian Jægers ansatte

006 01 John@Johan Aune 09.05.1861 Brønøy tj ug Handelsbetjent b
007 01 Sigvald Jenssen 03.07.1890 Rødøy tj ug Brygedreng b
008 01 Aksel Johansen 03.11.1877 Gimsøy tj g Bager b
009 01 Anne Arntsen 26.01.1856 Rødøy tj ug Barnepike b
010 01 Petrine Petersdatter 27.02.1868 Næsne tj ug Tjenestepike b
011 01 Johanna Jenssen 17.03.1890 Trænen tj ug Tjenestepike b
012 01 Emma Benjamensen 27.01.1893 Rødøy tj ug Tjenestepike b
013 01 Anna Samuelsdatter 22.09.1882 Rødøy tj ug Tjenestepike mt

1900

Christian Jægers ansatte

013 01 John Aune 1862 Brønø Nor Tj ug Handelsbetjent b
014 01 Lavina Jonassen 1871 Melø Tj ug Husjomfru b
015 01 Anna Arntsen 1856 Rødøy herred* Tj ug Barnepige b
016 01 Lina Aabakken 1881 Mosjøen Nor Tj ug Hus-Lærerinde b

1900

og flere i en annen husholdning

FOLKETELLINGEN 1900:
017 02 Karl Fredriksen 1871 Danmark Tj ug Bager b
018 02 Ole Pedersen 1856 Rødøy herred* Tj ug Vedhugger b
019 02 Hansine Karlsen 1880 Melø Tj ug Stuepige b
020 02 Lotte Lorentssen 1882 Rødøy herred* Tj ug Mellempige b
021 02 Ane Olsdatter 1873 Rødøy herred* Tj ug Udgangspige b
022 02 Jørgine Klæbo 1882 Herø Helgeland Nor Tj ug Kokkepige b

1875

Christian Jægers ansatte

010 01 Albert Pettersen 1850 Melø S. og Pr. Tjenestegut ug Handelsbetjent b
011 01 Tobias Pedersen 1851 Rødø S. og Pr. Tjenestegut ug Brygegut b
012 01 Vektor Paulsen 1857 Rødø S. og Pr. Tjenestegut ug Postaabnerbejent b
013 01 Mekias Jensen 1849 Rødø S. og Pr. Tjenestegut ug Kjentmand b
014 01 Jan Didreksen 1849 Melø S. Rødø Pr. Tjenestegut ug Gaardsgut b
015 01 Abraham Larsen 1841 Røros S. og Pr. Tjenestegut ug Bager b
016 01 Elise Jæger 1846?? Mo S. og Pr. Tjenestepige ug Husjomfru b
017 01 Gunhild Erlandsen 1858 Vaage S. og Pr. Tjenestepige ug Barnepige b
018 01 Marie Barstad 1854 Utterø S. og Pr. Tjenestepige ug Barnepige b
019 01 Isakine Paulsdatter 1855 Rødø S. og Pr. Tjenestepige ug Tjenestepige, ikke noget Særskilt b
020 01 Karen Knudsen 1853 Grytens S. Pr. Tjenestepige ug Stuepige b
021 01 Hanna Knudsen 1849 Grytens S. Pr. Tjenestepige ug Kokkepige b
022 01 Marie?? Jonsen@Jansen 1851 Grytens S. Pr. Tjenestepige ug Tjenestepige, hjelper i Gaard. b
023 01 Hansine Hansen 1856 Rødø S. og Pr. Tjenestepige ug Tjenestepige, hjelper i Gaard. b
024 01 Helene Johansdatter 1825 Hemnæs S. Pr. Tjenestepige e %ug% Budeie b
025 01 Dorius A. Lied 1849 Rød ell. Næssets Pr. %Rø. S. Nækkets Pr.% Logerende g Tellegrafist b

Tjenestegutt: Tobias Pedersen

Født 4-8- 1851 i Rangsund. (Døpt Gabriel TOBIAS).
Han er sønn av Peder Pettersen og Dorthea Gabrielsdtr på gården Rangsund 05.01.

Ole Jæger

1865

Handelsmann: Ole Jæger

001 01 Ole Jæger 57 Moe Præstegjel g Handelsmand og Gbr. Selv.
002 01 Gurine Jæger 60 Moe Præstegjel hans Kone g
003 01 Knud Jæger 29 Rødø Præsteg Deres Søn ug hjælper Faderen med Handelen
004 01 Jens Jæger 25 Rødø Præsteg Deres Søn ug hjælper Faderen med Handelen
005 01 Kristian Jæger 23 Rødø Præstegjeld Deres Søn ug hjælper Faderen med Handelen
006 01 Hans Jæger 26 Rødø Præstegjeld Deres Søn ug Agronom hjælper Faderen med Gaardsbruget
007 01 Kristine Jæger 18 Rødø Præstegjeld Deres Datter ug
008 01 Anna Jæger 15 Moe Præstegjeld Fosterdatter ug

Utsæd/husdyr:

Bruker: Ole Jæger
Utsæd: by1 ha2 po12
Brukers yrke: Handelsmand og Gbr. Selv.
Husdyr: he1 ku9 få12 sv1

Sønn: Hans Jæger

006 01 Hans Jæger 26 Rødø Præstegjeld Deres Søn ug Agronom hjælper Faderen med Gaardsbruget
Lenke til Gjerøy Nordre 76-01 hvor han var eier og bruker.

Datter: Kristine Emilie Jæger

Født på gården her den 18. desember 1848.
År 1900 er hun bosatt på 1849 Hamarøy. Gården Tranø 26-01.

Ole Jægers ansatte

1865

Ansatte 1865

009 01 Hans Olsen 30 Rødø Præstegjeld ug Tjener som Styrmand
010 01 Fordel Arentsen 30 Moe Præstegjeld ug Tjener som Styrmand
011 01 Peder Olai Jensen 30 Rødø Præstegjeld ug Tjenestekarl
012 01 Peter Pedersen 20 Rødø Præstegjeld ug Tjenestekarl
013 01 Hans Kristophersen 19 Rødø Præstegjeld ug Tjenestekarl
014 01 Anton Davidsen 23 Moe Præstegj ug Tjenestekarl
015 01 Christopher Christopersen 71 Moe Præstegj ug Tjenestekarl
016 01 Katrine Olsdatter 25 Rødø Præstegj ug Tjenestepige
017 01 Ingeborg Nielsdatter 25 Rødø Præstegj ug Tjenestepige
018 01 Marit Olsdatter 25 Rødø Præstegj ug Tjenestepige
019 01 Anne Pedersdatter 23 Rødø Præstegj ug Tjenestepige
020 01 Elen Olsdatter 33 Rødø Præstegj ug Tjenestepige
021 01 Sara Pedersdatter 23 Rødø Præstegj ug Tjenestepige

1865 FT

Tjenestejente: Sara Kristine Klæboe Pedersdtr

1865: 021 01 Sara Pedersdatter 23 Rødø Præstegj ug Tjenestepige
Hun er datter av Peder Benjamin Olsen og Johanna Klæboe Larsdtr på gården Skivik bnr 1.

Mer om Sara

1872 ble hun gift med Mikal Kristian Didrik Kristensen på Ringen Ytre bnr 1.

Diverse lenker til tellingene:

Kristine Emilie Jæger

 

P.nr.H.nr.NavnAlder/fødtFødestedFamiliestillingSivilstandYrkeBostatus
001 01 Jens Predoro?? Krog 1859 Lødingen Nor hf g Landhandler, d.ekspeditør, postobner, bankkasserer f
002 01 Kristine Emilie Jæger 1849 Rødø Nor hm g Husgjerning b
003 01 Eilert Hagerup Krog 1882 Lødingen Nor s ug Matros, udenrigs fart f
004 01 Gurine Krog 1883 Lødingen Nor d ug Kontorbetjent v. Landhandel Telegrafelev b
005 01 Olaf Sigvert Krog 1884 Lødingen Nor s ug   b
006 01 Aage Krog 1885 Lødingen s ug   b
007 01 Hanna Elisabet Krog 1887 Hamarøy d ug   b
008 01 Asmund Eliot Krog 1890 Lødingen Adoptivbarn ug   b
009 01 Astrid Lind 1886 Tysfjorden Skoleelev ug Fors. af Handelsmand b
010 01 Olaf Alfred Markeset 1882 Skodje Rom Huslærer ug Huslærer b
011 01 Henriette Kristine Jensen 1872 Hamarøy Stuepige ug Husgjerning b
012 01 Henriette Emilie Johansen 1877 Hamarøy Tjenestepige ug Husgjerning b
013 01 Julie Jakobsen 1883 Hamarøy Tjenestepige ug Kokketjeneste b
014 01 Sissel Johannesdatter 1838 Ringebo Krs Tjenestepige ug Budeie b
015 01 Elias Mathias Andreasen?? 1881 Ørsten Rom tj ug Gårdsarbeide b
016 01 Joakim Johansen 1848 Hamarøy tj g Ekspedisjonsdreng b
017 01 Anders Olai Jakobsen 1856 Kinn NB el ug Notmand Delvis for andre b
018 01 Anna Andersen 1876 Stamnes?? Nor fl ug Telegrafbestyrerinde b
019 01 Mina Martinesen?? Hamlot 1871? Hamarøy el ug Tjenestepige mt
020 01 Anna Martinesen?? Hamlot 1868? Hamarøy el ug Tjenestepige mt
021 01 Andreas Olsen Hagen Ubesvart? Kvædfjord Tr Reisende ug Fisker mt
022 02 Marianne Fredrikke Lund f Jæger 1835 Rødø Nor hm e Privat Underhald, Enke med egne Midler b
023 03 Karoline Marie Berntsen 1879 Stegen Nor Tjenestepige ug Husgjerning b