Gård Rangsund (05) - 1801

Til hovedsiden

FAMILIER:
1842 Jens Johansen (1801)
1831 Jens Hansen (1801)
1805 Ole Jonsen (1801)

1798 Anders Nilsen
1797 Nils Johansen
1797 Henrik Olsen
1795 Anders Olsen
1768 Ole Karstensen
1758 Jens Olsen, viet

05 00 1801 Jens Johansen

1801 folketellingen

001 01 Jens Johansen 30 Husbonde 1te ægteskab Bonde bruger jord og nærer sig af fiskeri
002 01 Ollava Olsdatter 27 Hans kone 1te ægteskab
003 01 Marith Johana Jensdatter 3 Deres datter
004 01 Berthe Jacobia Jensdatter 1 Deres datter
005 01 Simon Hendrichsen 26 Tjeneste dreng Ugift
006 01 Maren Hendrichsdatter 25 Tjeneste pige Ugift
007 01 Sophia Kierstina Hendrichsdatter 23 Tjeneste pige Ugift
008 01 Elen Margrethe Hansdatter 13 Tjeneste pige Ugift

1828 Jens dør her

AVDØD:
1829.5G 19.06.1829 09.08.1829 gaardbruger Jens Johansen Rangsund 55

05.00 1801 Jens Hansen

1801 folketellingen

011 02 Jens Hansen 35 Husbonde 1te ægteskab Bonde bruger jord og nærer sig af fiskeri
012 02 Ingebor Grægusdatter 54 Hans kone 3de ægteskab
013 02 Lisbeth Jansdatter 23 Hendes datter Ugift
014 02 Petter Johan Steffensen 12 Foster søn Ugift
015 02 Giesken Amundsdatter 34 Tjeneste pige Ugift

1827 Ingeborg dør

AVDØD:
1827.5P 19.04.1827 29.04.1827 gaardmandskone Ingeborg Gregersdatter Rangsund 86

1831 Jens dør her

AVDØD:
1831.1 20.12.1830 29.12.1830 holdsmand, gift mand Jens Hansen Rangsund 64

05 00 1801 Ole Jonsen

1801 folketellingen

Folketellinga for Rødøy 1801:
Mand. 55 år. Enkemann etter 1.ekt. Holdsmand som nærer sig av fiskeri. Bosatt i huset til gårdbruker Jens Johansen og kona Olava Olsdatter på gården Rangsund 5-1.

Ektefelle: Marit Jonsdtr

1758 Viet
1 brudgom Ole Joensen UNGE KARL RANGSUND Rangsund
2 brur Maritte Joensdtr ENKE RANGSUND
Ministerialbok for Rødøy prestegjeld, Rødøy sokn 1758-1776 (1836P)

05.00 1805 Ole Jonsen

1805 Skifte etter Ole Jonsen

Skifter i Rødøy:
Skifte 1805 Rangsund etter avdøde Ole Jonsen. Barn (egentlig stebarn) Olava Olsdtr, gift med Christen Olsen, Trænen. Ane Olsdtr, gift med Jens Johansen Rangsund.

1804 Ole Jonsen dør her

1804 avdød Ole Rangsund, bosatt Rangsund.
{Alder ved skrifte:} 57 ÅR
Kilde: Ministerialbok for Rødøy prestegjeld, Rødøy sokn 1777-1819 (1836P)

1802 døpt datter: Jonetta Maritha Olsdtr

Døpt barn Jonetta Maritha 1802 (beregnet) Rangsund.
Far Ole Joenson
Mor Lava Olsdtr, mor, enken.
Kilde:
Ministerialbok for Rødøy prestegjeld, Rødøy sokn 1777-1819 (1836P)

1801 Holsmann - Ole Jonsen

Folketellinga for Rødøy 1801:
Mand. 55 år. Enkemann etter 1.ekt. Holdsmand som nærer sig av fiskeri. Bosatt i huset til gårdbruker Jens Johansen og kona Olava Olsdatter på gården Rangsund 5-1.

EKTEFELLE og BARN:

1799 Ektefelle: Marit Jensdtr - skifte

Skifter i Rødøy:
Skifte 1799 Rangsund etter Marith Jensdtr.
Gjenlevende ektefelle Ole Joensen.
Sønn: Nils Olsen, Gjervalen.
Olava Olsdtr, gift Jens Johansen Rangsund.
Anne Olsdtr, gift med Christen Olsen Husøen.
Beret Olsdtr, datter, bosatt hos Christen Olsen Husøen, formynder for henne er stedfaderen Ole Jonsen Rangsund.

1799 Marit Jensdtr dør her

1799 avdød Marith Jensdtr, Rangsund
{Alder ved skrifte:} 76 AAR
Kilde: Ministerialbok for Rødøy prestegjeld, Rødøy sokn 1777-1819 (1836P)

Marit Jensdtr var fra

Datter av Jens Andersen og Anne Pedersdtr, som er omtalt på gården Rønvik.

1769 Ektefelle (1): Maritte Joensdtr

1769 Rangsund
Brudgom Ole Joensen, ungkarl, født Ransund. bosatt Rangsund.
brur Marithe Joensdtr, enke, født Rangsund.
Kilde: Ministerialbok for Rødøy prestegjeld, Rødøy sokn 1758-1776 (1836P)

1774 Datter: Olava Olsdtr

1774 Barn Olava Olsdtr 1774 (beregnet) Rangsund. Far Ole Joensen, Rangsund.
Kilde: Ministerialbok for Rødøy prestegjeld, Rødøy sokn 1758-1776 (1836P)
Gift med Jens Johansen, nevnt ovenfor her med familie.

Barn MARITS 1. ekteskap:

0000 Datter Marits 1.ekt: Anne Olsdtr

Født ca ?.
Nevnt i skifte etter sin halvbror Jens Olsen i 1797 - som Ane Olsdtr, gift halvsøster.

Kanskje er det henne som blir gift Rangsund 1797.
Brudgom Christen Olsen, enkemann, født Husøen, bosatt Husøen.
Brur Anna Maria Olsdtr, pige, født og bosatt Rangsund.
Kilde: Ministerialbok for Rødøy prestegjeld, Rødøy sokn 1777-1819 (1836P)

1765 Sønn Marits 1.ekt: Nils Olsen

Nevnt i skiftet etter sin far 1768 som 3 årig sønn. Nevnt i skiftet etter sin bror som Nils Olsen, bror, bosatt Jervalen.

1763 Sønn Marits 1.ekt: Jens Olsen

Nevnt skiftet etter sin far 1768 som 5 årig sønn.
Kirkeboka for Rødøy - døde:
1797. Jens Olsen, Rangsund, 31 aar.
Skifter i Rødøy:
Skifte 1797 Rangsund etter Jens Olsen. Marte Jensdtr, hans mor. Niels Olsen, hans bror, bosatt Jervalen. Berethe Olsdtr, hans halvsøster, formynder for henne er Jens Johansen Rangsund. Ane Olsdtr, gift halvsøster.

1761 Datter Marits 1.ekt: Beret Olsdtr

Nevnt i skifte 1797 som halvsøster til avdøde Jens Olsen, men er jo helsøster.
Nevnt i skiftet etter sin far 1768 som 7 årig datter.

ANDRE personer:

1801 Tjenestejente - Ane Martha Knutsdtr

Ane er nevnt som 16 år ved tellingen og må da være født ca 1785.
1801:010 01 Ana Martha Knudsdatter 16 Tjeneste pige Ugift
Finner henne ikke ved søk?

05.00 1801 Henrik Olsen

1801 Ingeborg gift på nytt....

Ved tellingen 1801 har Ingeborg giftet seg for 3dje gang - og da med en bruker her - Jens Hansen - se øverst på siden her.

1797 Henrik Olsen - dør her

Skifter i Rødøy:
Skifte 1797 Rangsund etter avdøde Henrich Olsen.
Gjenlevende ektefelle Ingeborg Gregusdtr.
Barn: Peder Henrichsen,
Ole Henrichsen,
Simon Henrichsen,
Maren Henrichsdtr og
Sophie Henrichsdtr.

1791 Ektefelle (2): Ingeborg Gregusdtr

1791
1 brudgom Henrik (enkemann) Olsen, født Rangsund, bosatt Rangsund.
2 brur Ingeobrg (enke) Gregusdtr, enke.
Kilde:
Ministerialbok for Rødøy prestegjeld, Rødøy sokn 1777-1819 (1836P)

Ingeborg Gregusdtr - mer om henne

Hun er født ca 1747 og var tidligere gift med Johan Nilsen, omtalt under gården Vernesosen "1801 og før". Johan Nilsen døde i 1781. Henriks ektefelle døde 1790. Henrik og Ingeborg er da gift etter den tid.

1790 Ektefelle (1) - Else Torkilsdtr - dør her

Skifter i Rødøy:
Skifte 1790 Rangsund etter avdøde Else Torkilsdtr.
Gjenlevende ektefelle er Henrich Olsen.
Barn: Peder Henrichsen (25) hjemme,
Ole Henrichsen (20) hjemme,
Simon Henrichsen (16), tjener hos Anders Jonsen på Store Selsøen.
Maren Henrichsdtr (15)hjemme og
Sophia Henrichsdtr (8) hjemme.

1782 Datter: Sophie Henriksdtr

Nevnes i moren skifte 1790 som bosatt hjemme og 8 år. Også i faren skifte 1797.
1801 er hun i tjeneste hos Jens Johansen, bruker nevnt foran her.
Nevnes også i broren skifte 1805.

1775 Sønn: Simon Henriksen

Født ca 1775.
Nevnt i skifte etter mor 1790 og far 1797.
1801 er han i tjeneste hos Jens Johansen, bruker foran her.
SKIFTER I RØDØY:
Skifte 1805 Rangsund etter avdøde Simon Henrichsen.
Søsken: Ole Henrichsen,
Peder Henrichsen,
Maren Henrichsdtr, gift med Peder Isachsen Rengen.
Sophia Kirstina Henrichsdtr.

Mer om Simon

1790 er han nevnt som tjener på gården Storselsøy - hos Anders Jonsen.

1775 Datter: Maren Henriksdtr

Nevnes i moren skifte 1790 som bosatt hjemme og 15 år. Også i faren skifte 1797. Nevnes også i broren skifte 1805.
1801 er hun i tjeneste hos Jens Johansen, bruker foran her.
I broren skifte fra 1805 nevnes hun som gift med Peder Isaksen, Rengen. (Håkarengen). Lenke dit.

1765 Sønn: Peder Henriksen

Nevnt i skifte etter moren Else i 1790, farens skifte Henrik i 1797 og broren Simon i 1805.
1801 er han tjenestedreng på gården Plassen (44).
004 01 Peder Hendrichsen 37 Tjeneste dreng Ugift

05.00 1798 Anders Nilsen

1798 Anders Nilsen

1798 Ektefelle: Karen Gunnersdtr

1798 brudgom Anders Nilsen
brur Karen Gunnersdtr, pigen, født Rangsund, bosatt Rangsund.
Forlovelsesdato 4.7.1798.
Kilde:
Ministerialbok for Rødøy prestegjeld, Rødøy sokn 1777-1819 (1836P)

1798 Datter: Mariana Andersdtr

1798 Barn Mariana Andersdtr (1798 Beregnet). Rangsund. Far: Anders Nielsen.
Kilde: Ministerialbok for Rødøy prestegjeld, Rødøy sokn 1777-1819 (1836P)

05.00 1795 Anders Olsen og Berith Olsdtr

1795 Datter: Malena Andersdtr

Barn Malena Andersdtr 1795 (beregnet) Rangsund.
Far Anders Olsen RANEN
Mor Berith Olsdtr Rangsund.
Merknader: HENDES 1DE LEJERMAAL
(Foreldrene var da ikke gift).

Barnefaren var fra Rana - lenke

05.00 1768 Ole Karstensen

1768 Ole Karstensen - skifte

SKIFTER I RØDØY:
Skifte Rangsund 1768 etter avdøde Ole Carstensen.
Gjenlevende ektefelle Marithe Jensdtr.
Barn: Jens Olsen (5), formynder Peder Carstensen.
Niels Olsen (3) formynder Peder Cartensen.
Berethe Olsdtr (7) formyunder Anders Jensen Gidsøen.

1767 Ole Karstensen - døde

1767 avdød Ole Carstensen, Rangsund
{Alder ved skrifte:} 50 AAR
Kilde:
Ministerialbok for Rødøy prestegjeld, Rødøy sokn 1758-1776 (1836P)

Manntall 1755

Stilling/stand: Bonde brug
Fornavn:Ole
Etternavn: Chastensen
Gård: Rangsun
Sivilstand og barn: Gift
Alder: 36
Helse: Frisk
Fødested: i Jesøien
Innrulleringsmanntall 1755 for Rødøy fjerding

1744 jb: Bruker (1 av 2): Ole Karstensen

Fornavn: Ole
Etternavn: Charstensen
Gård: Rangsudne
Jordebok 1744 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

Mer

Registert en gang til:
Fornavn: Ole
Etternavn: Charstensen
Stilling/stand: Vitne
Merknader: [Segl]

1734 jb: Bruker (1 av 2): Ole Karstensen

Fornavn: Ole
Etternavn: Charstensen
Gård: Rangsund
Jordebok 1734 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

Reg to ganger:
Fornavn: Ole
Etternavn: Charstensen
Stilling/stand: Vitne

1766 Sønn: Nils Olsen

Sønn Niels Olsøn 1766 (beregnet). Rangsund. Far Ole Carstensen.
Kilde: Ministerialbok for Rødøy prestegjeld, Rødøy sokn 1758-1776 (1836P)

1763 Sønn: Jens Olsen

Far Ole Carstensøn, Rangsund.
Kilde: Ministerialbok for Rødøy prestegjeld, Rødøy sokn 1758-1776 (1836P)

Jens sin uekte sønn (?)

Døpte 1797
Barn Lars Olaj Jensen, Rangsund.
Jens (drengen) Olsøn far, Rangsund.
Karen (Tøsen) Isachsdtr, mor, Hocharengen.
(Mulig den Karen Isaksdtr f. 1765 - som døde på Ringen Indre 1797).

Jens Olsen, skiftet

Skifter i Rødøy:
Skifte 1797 Rangsund etter Jens Olsen.
Marte Jensdtr, hans mor.
Niels Olsen, hans bror, bosatt Jervalen.
Berethe Olsdtr, hans halvsøster, formynder for henne er Jens Johansen Rangsund.
Ane Olsdtr, gift halvsøster.

Jens Olsen dør her 1797

1797 avdød Jens Olsen, Rangsund.
{Alder ved skrifte:} 31 AAR
Kilde: Ministerialbok for Rødøy prestegjeld, Rødøy sokn 1777-1819 (1836P)

1760 Sønn: Karsten Olsen

Barn Casten Olsen 1760(beregnet), Rangsund. Far: Ole Karstensen.
Kilde: Ministerialbok for Rødøy prestegjeld, Rødøy sokn 1758-1776 (1836P)

1758 Ektefelle (2): Marite Jensdtr

1758. brudgom Ole Carstensen, enkemann, født Rangsund, bosatt Rangsund.
brur Marithe Jensdtr.
Kilde: Ministerialbok for Rødøy prestegjeld, Rødøy sokn 1758-1776 (1836P)

Mer om: Marit Jensdtr

Datter av Jens Andersen og Anne Pedersdtr, som bodde i Sjåvik 1762 da han døde. Men han var før den tid bosatt på Rønvik, lenke dit.
Hun ble senere gift og fikk barn med Ole Jonsen som er nevnt foran her.
Her nevnes tre barn som hun fikk med sin første ektefelle.

1743 Ektefelle (1)

1743
1 brudgom Olle Karstensen, født Rangsund, bosatt Rangsund.
2 brur Berite (enken) Olsdtr

1757 Mer om: Berethe Olsdtr

Berethe Olsdtr giftet seg 2. gang med Ole Carstensen, sønn av Carsten Olsen fra Høivaag på Rødøya. Hun var tidliger gift med Elling Olsen, se familien nedenfor her, hvor også hennes barn nevnes:

SKIFTER I RØDØY:
Skifte Rangsund 1757 etter avdøde Berethe Olsdtr.
Gjenlevende ektefelle Ole Carstensen.
Barn: Ole Ellingsen, tjener hos Lars Pedersen Riber på Nord Gjerøen.
Marith Ellingsdtr, gift med Borger Pedersen Sør Gjerøen.
Beret Ellingsdtr, gift med Lars Michelsen Vaage.
Lisabeth Ellingsdatr, gift med Jørgen Nilsen Steenvigen.

Ole kom fra...

Sønn av Karsten Olsen Høyvåg, lenke dit.

Barna i første ekteskap nevnes under mor - foran her

I skiftet etter faren - nevn 1768 som:
Jens Olsen (5) dvs født ca 1763.
Nils Olsen (3) dvs født ca 1765.
Berethe Olsdtr (7) dvs født ca 1762.

05 00 1758 Jens Olsen

Jens Olsen

Viet 1758

Ektefelle: Liseth Jakobsdtr

1758 viet

1758 Viet
1 brudgom Jens Olsen RANGSUND Rangsund
2 brur Lisbeth Jacobsdtr
Ministerialbok for Rødøy prestegjeld, Rødøy sokn 1758-1776 (1836P)

Div uavklart foreløpig - sorterer herfra senere

1840 Ingeborg Olsdtr

1840 Ingeborg Olsdtr lægdslem Rangsund
Gravlagt 21. april 1840.
ALDERDOMSSVAGHED {Alder ved skrifte:} 80 AAR
Kilde: Ministerialbok for Rødøy prestegjeld, Rødøy sokn 1825-1844 (1836P)

1834 Elen Hansdtr

1834 avdød Elen Hansdtr, pige, Rangsund
Gravlagt 7. januar 1834.
Merknader:
{Alder ved skrifte:} 50 AAR
Kilde: Ministerialbok for Rødøy prestegjeld, Rødøy sokn 1825-1844 (1836P)

1833 Karen Einarsdtr

1833 avdød Karen Einarsdtr gift kone Rangsund
Gravlagt 21. januar 1833.
Merknader:
{Alder ved skrifte:} 60 AAR
Kilde: Ministerialbok for Rødøy prestegjeld, Rødøy sokn 1825-1844 (1836P)

1828 Karen Larsdtr

1828 avdød Karen Larsdtr holdskone Rangsund
Begravelse 31. august 1828.
Merknader: {Alder ved skrifte:} 73 AAR
Kilde: Ministerialbok for Rødøy prestegjeld, Rødøy sokn 1825-1844 (1836P)

1821 Pernella Larsdtr

1821 avdød Pernelle Larsdtr, et barn, Rangsund
Begravelsesdato:
004081821
{Alder ved skrifte:} 12 UGER
Kilde: Ministerialbok for Rødøy prestegjeld, Rødøy sokn 1820-1825 (1836P)

1820 Karen Nilsdtr

1820 avdød Karen Nilsdtr, bondekone, Rangsund
Begravelsesdato:
029051820
{Alder ved skrifte:} 84 AAR
Kilde: Ministerialbok for Rødøy prestegjeld, Rødøy sokn 1820-1825 (1836P)

1813 Martha Hansdtr

1813 avdød Martha Hansdtr Rangsund
{Alder ved skrifte:} 60 AAR
Kilde:
Ministerialbok for Rødøy prestegjeld, Rødøy sokn 1777-1819 (1836P)

1812 Ola Olsen

1812 avdød Ola Olsen, Rangsund
{Alder ved skrifte:} 46 AAR

1807 Martha Jensdtr

1817 avdød Martha Jensdtr Rangsund
{Alder ved skrifte:} 9 AAR
Kilde:
Ministerialbok for Rødøy prestegjeld, Rødøy sokn 1777-1819 (1836P)

1799 Ektefelle: Ingeborg Gregusdtr

Brur 1799 (forlovet 4.1) Ingeborg Gregusdtr, enken. født og bosatt Rangsund.
Brudgom Hans Janssøn, ungkar, født og bosatt Rangsund.

1797 Johanna Maria Jensdtr

1797 avdød Johanna Maria Jensdtr Rangsund
{Alder ved skrifte:} 1/2 AAR
Kild: Ministerialbok for Rødøy prestegjeld, Rødøy sokn 1777-1819 (1836P)

1797 Lite barn død

1797 avdød Lite Barn Rangsund.
{Alder ved skrifte:} 1 AAR
Kilde: Ministerialbok for Rødøy prestegjeld, Rødøy sokn 1777-1819 (1836P)

1795 Niels Arntsen

1795 avdød Niels Arntsen Rangsund
{Alder ved skrifte:} 74 AAR
Kilde; Ministerialbok for Rødøy prestegjeld, Rødøy sokn 1777-1819 (1836P)

1790 Ingeborg Olsdr

1790 avdød Ingeborg Olsdtr Rangsund
Merknader:
{Alder ved skrifte:} 83 AAR
Kilde: Ministerialbok for Rødøy prestegjeld, Rødøy sokn 1777-1819 (1836P)

1790 Else Jakobsdtr

1790 avdød Else Jakobsdtr Rangsund
{Alder ved skrifte:} 47 AAR
Kilde: Ministerialbok for Rødøy prestegjeld, Rødøy sokn 1777-1819 (1836P)

1789 Nils Larsen

1789 Nils Larsen, Rangsund.
{Alder ved skrifte:} 75 AAR
Begravelsesdato: 011041789
Kilde: Ministerialbok for Rødøy prestegjeld, Rødøy sokn 1777-1819 (1836P)

1767 Sigrid Larsdtr

1767 Avdød Sigrid Larsdtr, bosted RangsundMerknader:
{Alder ved skrifte:} 86 AAR
Kilde:
Ministerialbok for Rødøy prestegjeld, Rødøy sokn 1758-1776 (1836P)

1765 Haagen Abelsen

1765 Avdød Haagen Abelsøn, bosted: Rangsund
Merknader:
{Alder ved skrifte:} 110 AAR
Kilde: Ministerialbok for Rødøy prestegjeld, Rødøy sokn 1758-1776 (1836P)

1763 Jens Hanssøn

1763 Avdød Jens Hanssøn, bosted Rangsund.
{Alder ved skrifte:} 2 AAR
Kilde: Ministerialbok for Rødøy prestegjeld, Rødøy sokn 1758-1776 (1836P)

1767 Iver Jensøn

1767 avdød Iver Jensøn, Rangsund.
Merknader:
{Alder ved skrifte:} 56 AAR
Kilde:
Ministerialbok for Rødøy prestegjeld, Rødøy sokn 1758-1776 (1836P)

1739 Nils Pedersen

1739 døpt Nils Pedersen barn Rangsund.
Far navn er også oppgitt til Nils Pedersen i avskriften på nettet.
Far eller sønn som har rett/feil navn?