Gård Langnes (8) - 1801 og før

Til hovedsiden

1829 Hans Nilsen (1801)
1801 Johan Jensen
1734 Jens Nilsen
1726 Johan Larsen
1721 Kristopher Gregersen
1711 Jakob Iversen
1711 Anders Jakobsen
1701 Jon Andersen

1700

08.00 1801 Hans Nilsen

1829

Hans Nilsen - dør her

Døde på gården Langnes den 9. mars 1829.

1804

Ektefelle: Anna Jansdtr

SKIFTER I RØDØY:
Skifte Langnes 1804 etter avdøde Anna Johansdtr.
Gjenlevende ektefelle Hans Nielsen.
Barn: Anders Hansen (12),
Beret Hansdtr (14),
Maren Hansdtr (9) og
Ane Hansdtr (1/2).

1804

Datter: Ane Hansdtr

Nevnt i skiftet etter sin mor 1804 som 1/2 årig datter.

1801

Bruker - Hans Nilsen

001 01 Hans Nielssen 46 Husbonde 2dt ægtesk. Bonde, bruger gaard og driver fiskeri
002 01 Anna Jansdatter 33 Hans kone 1te ægtesk.
003 01 Ingeborg Hansdatter 20 Hans datter Ugift
004 01 Karen Hansdatter 18 Hans datter Ugift Vanfør og gaaer paa krykker
005 01 Martha Hansdatter 14 Hans datter Ugift
006 01 Niels Hanssen 17 Hans søn Ugift
007 01 Andreas Hanssen 9 Hans søn
008 01 Jacob Hanssen 8 Hans søn
009 01 Maren Hansdatter 7 Deres datter

1794 ca

Datter 2dre ekt: Maren Hansdtr

1801: 009 01 Maren Hansdatter 7 Deres datter

1793 ca

Sønn 2dre ekt: Jakob Hansen

Kirkeboka for Rødøy - døde:
1804. Jacob Hanssøn, Langnes, 10 år?
Kirkeboka for Rødøy - døde:
1802. Jacob Hanssøn, Langnes, 10 år.
1801: 008 01 Jacob Hanssen 8 Hans søn

1792

Sønn 2dre ekt: Andreas Hansen

1801: 007 01 Andreas Hanssen 9 Hans søn
Nevnt i skifte etter sin mor 1804 som 12 år gammel sønn.
Omtalt med familie her - lenke.

1789

Datter 2dre ekt: Beret Hansdtr

Beret født ca 1789.

1788

Ektefelle (1) Ane Dorthea Israelsddtr

Født 1756 ca.
SKIFTER I RØDØY:
Skifte år 1788 på gården Vasvik etter avdøde Anna Israelsdtr.
Gjenlevende ektefelle Hans Hansen.
Niels Hansen (6) sønn.
Ingeborg Hansdtr (10) datter.
Karen Hansdtr (8) datter.
Martha Hansdtr (3 1/2) datter.
Anna Hansdtr (1/2).
Elen Hansdtr (1/2).

1788

Datter 1ste ekt: Elen Margrethe Hansdtr

Nevnt i skiftet etter sin mor Ane Dorthea 1788 som 1/2 år gammel datter.
FOLKETELLINGA 1801:
Elen er 13 år gammel tjenestejente hos gårdbruker Jens Johansen og kona Ollava Olsdatter på gården Rangsund 5-1.

Elen sin uekte datter: Hanna Pernelle Larsdtr

KIRKEBOKA DØPTE 1821:
Uekte datter av Lars Peersen, Rangsund og Elen Hansdatter, Rangsund.
Hun ble født 28.2.1821 i Rangsund.
FOLKETELLINGA 1865:
Arbeider som tjenestejente hos gårdbruker Ole Kristensen og kona Marta Zahl på gården Storselsøy (63c). 46 år gammel og ugift.

Hun dør på gården Storselsøy (02-03) 15.oktober 1877.

1788 -1804

Datter 1ste ekt: Anne Elisabeth

Anne Elisabeth født ca 1788. Døde 1804.
Nevnt i skiftet etter sin mor Ane Dorthea 1788 som 1/2 år gammel datter.

1787 ca

Datter 1ste ekt: Martha Hansdtr

1801: 005 01 Martha Hansdatter 14 Hans datter Ugift
Nevnt i skiftet 1788 etter sin mor Ane Dorthea som 3 1/2 år gammel datter.

1784

Datter 1ste ekt: Niels Hansen

1801: 006 01 Niels Hanssen 17 Hans søn Ugift
Nevnt i skiftet etter sin mor 1788 Ane Dorthea som 6 årig sønn.

1783 ca

Datter 1ste ekt: Karen Hansdr

1801; 004 01 Karen Hansdatter 18 Hans datter Ugift Vanfør og gaaer paa krykker
Nevnt i skiftet etter sin mor Ane Dorthea 1788 som 8 årig datter.

1781 ca

Datter 1ste ekt: Ingeborg Hansdtr

1801:003 01 Ingeborg Hansdatter 20 Hans datter Ugift
Nevnt i skiftet etter sin mor Ane Dorthea som 10 årig datter.

Hans Nilsen kom fra...

08.00 1801 Jan (Johan) Jensen

1801

Holdsmann - Jan (Johan) Jensen

010 02 Jan Jenssen 61 Mand 1te ægtesk. Holdsmand og har sit ophold af gaarden

1768 SKM

Skattemanntall 1768

Fornavn: Johan
Etternavn: Jensen
Stilling/stand: laugrettesmand
Personmerknader:[signet]
Gård: Langnes
År: 1768
Skattemanntall 1726, 1742, 1756, 1758 og 1761-1773 for Helgeland fogderi over jordeiere, odels- og selveiende bønder

EKTEFELLE og BARN :

Ektefelle: Marit Jacobsdtr

1801; 011 02 Marith Jacobsdatter 65 Hans kone 1te ægtesk.

Datter: Anna Jansdtr

Hun er sannsynlig datter av Jan her og gift med neste bruker av gården.

Sønn (sansynlig): Jens Jansen (Johansen)

Jens Jansøn, ungkar, gifter seg 1796 med pige Olava Olsdr, født og bosatt Rangsund. Han oppgis som født og bosatt Langnes i 1796. Sannsynlig sønn av denne bruker her.

08.01 1763 Jens Nilsen

1763

Innbetalinger til Justiskassen

Jens Nilsen, Langnes
Periode:for 2den Termiin fra 1ste July til ultimum December
Merknader: 4 ark, 24 s
Innbetalinger til Justiskassen for utstedte skiftebrev og domsaker, Helgeland fogderi 1757-1768

1755 MT

Manntall 1755

Stilling/stand: Bonde brug
Fornavn:Jens
Etternavn: Nilsen
Gård: Langnes
Sivilstand og barn: Gift
Alder: 40
Helse: Frisk
Fødested:
her i gieldet i Sørfioren paa Oldervigen
Innrulleringsmanntall 1755 for Rødøy fjerding

1744 JB

Bruker (ene): Jens Nilsen

Fornavn: Jens
Etternavn: Nielsen
Gård: Langnes
Jordebok 1744 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

Mer

Registrert en gang til:
Fornavn: Jens
Etternavn: Nielsen
Stilling/stand: Vitne
Merknader:[Segl]
Jordebok 1744 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

1734 JB

Bruker (ene): Jens Nilsen

Fornavn: Jens
Etternavn: Nielsen
Gård: Langnes
Jordebok 1734 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

1755 MT

Kom fra

Fødested:
her i gieldet i Sørfioren paa Oldervigen
Innrulleringsmanntall 1755 for Rødøy fjerding

08.01 1726 Johan Larsen

Trolig død 1740

Rolle: avdød
Fornavn: Johan
Etternavn: Langness
Gård: Langnes
År 1740
Ministerialbok for Rødøy prestegjeld 1739-1750 (1836P)

1726 JB: Bruker (ene): Johan Larsen

Fornavn: Johan
Etternavn: Larsen
Gård: Langnæs
Jordebok 1726 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

08.01 1711 Jakob Iversen

1711

Bruker: Jakob Iversen

Fornavn: Jacob
Etternavn: Iwerssen
Jordebok 1711 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

En av to brukere (leilendinger) på Langnes 1701.

1701 MT

Bruker: Jakob Iversen

Fornavn: Jacob
Etternavn: Ifvers.
Stilling/stand og vilkår: Opsidder, Lejlending
Alder: 60
Gård: Langenes
Kilde: Manntallet 1701, nr. 16: Helgeland fogderi

1696 JB

Bruker (1 av 2): Jakob

Fornavn: Jacob.
Gård: Langens i Rødøe Fjerding.
Løpenr 153.
Kilde: Jordebok 1696 for Helgeland fogderi

EKTEFELLE OG BARN:

1701 MT

Sønn: Gabriel Jakobsen

Fornavn: Gabriell
Etternavn: Jacobsen*
Stilling/stand og vilkår: Sønn
Alder: 22
Gård: Langenes
Kilde: Manntallet 1701, nr. 16: Helgeland fogderi

ANDRE:

1701 MT

Dreng: Klaus N

Fornavn: Claus
Etternavn: N.
Stilling/stand og vilkår: Tieneste karle, Drenge
Alder: 50
Merknad: fød wed Berg.
Gård: Langenes
Kilde: Manntallet 1701, nr. 16: Helgeland fogderi

1701 MT

Ole Iversen

Fornavn: Olle
Etternavn: Ifwers.
Stilling/stand og vilkår: Tieneste karle, Drenge
Alder: 6
Gård: Langenes.
Kilde: Manntallet 1701, nr. 16: Helgeland fogderi

08.02 1711 Anders Jakobsen

1711

Bruker: Anders Jakobsen

Fornavn: Anders
Etternavn: Jacobssen
Jordebok 1711 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

08.02 1701 Jon Andersen

Ny bruker

Det er kommet en ny bruker 1711

1701 MT

Bruker (1 av 2): Jon Andersen

Fornavn: Joen
Etternavn: Anders.
Stilling/stand og vilkår: Opsidder, Lejlending
Alder: 50
Gård: Langenes
Kilde: Manntallet 1701, nr. 16: Helgeland fogderi

1696 JB

Bruker (1 av 2): Jon

Fornavn: Joen
Gård_ Langenes i Rødøe Fjerding.
Løpenr 154.
Kilde: Jordebok 1696 for Helgeland fogderi

ANDRE:

1701 MT

Dreng: Johan Eriksen

Fornavn: Johan
Etternavn: Erichs.
Stilling/stand og vilkår: Tieneste karle, Drenge
Alder: 58
Gård: Langenes.
Kilde: Manntallet 1701, nr. 16: Helgeland fogderi

08.00 1721 Kristopher Gregersen

1721 ESK

Ekstraskatten 1721

Fornavn: Christopher
Etternavn: Gregersen
Gård: Langnes
Ekstraskatt 1721 for Helgeland Fogderi

Avdød

Register

1763

Ane Esaiasdtr

Avdød Ane Esaiasdtr, 1763, Langnes. 70 aar,
Kilde: Ministerialbok for Rødøy prestegjeld, Rødøy sokn 1758-1776 (1836P)

PERSONER

1755 MR

Bonde brug Christopher Amundsen, Myken

Fødested:
Her i Fieringen paa Langnes