Gård Melfjorden (25) - bruk nr 2

25.02 Melfjorden - Einar Iversen

1950

Eier og bruker - Einar Iversen

Skyld av 1 mark og 14 øre.
Matrikkelutkastet av 1950.

25.02 - Ivar Davidsen

1910

Eier og bruker - Ivar Davidsen

FOLKETELLINGEN 1910:
001 01 Ivar Davidsen 06.06.1870 Rødøy hf g Gaardbruker selveier b
002 01 Johanna Eleasersen 23.02.1876 Rødøy hm g Gaardbrukerkone b
003 01 Signe Ivarsdatter 03.04.1901 Rødøy d ug Datter (barn) b
004 01 Inge Iversen 18.02.1906 Rødøy s ug Søn (barn) b
005 01 Einar Iversen 37.09.1908!! Rødøy s ug Søn (barn) b
006 01 David Iversen 03.02.1841 Rødøy Bedstefar i huset g Føderaadsmand (fisker) b
007 01 Sara Guttormsdatter 05.06.1835 Rødøy Bedstemor i huset g Føderaadskone (fiskerkone) b
008 01 Inga Kaspersen 11.05.1897 Rødøy b ug Skolebarn, Fors. gbr. mt
009 01 !! Ulvedahl 07.12.1870 ? b g Lærer og gaardbruker (Ved folkeskolen) mt
010 01 Wilh. Hoff 01.03.1861 Rødøy b g Handelsmand (gaardbruker m.m.) mt
011 01 Hartvik Hanssen 1855%.07.%10 Rødøy b ug Fisker mt
012 01 Edvard Jenssen 10.07.1855 Rødøy b g Fisker mt

1900

Eier og bruker - Ivar Davidsen

FOLKETELLINGEN 1900:
001 01 Ivar Davidsen 1870 Rødøy herred* Hf g Gaardbruger Selveier og Fisker b
002 01 Johanna Eleasersdatter 1876 Mo i Helg. Nor Hm g Gaardmandskone b
003 01 David Iversen 1841 Rødøy herred* Hf.s Fader g Føderaadsmand og Gaardeier b
004 01 Sara Guttormsdatter 1835 Mo i Helg. Nor Hf.s Moder g Føderaadskone b
005 01 Aksel Sørensen 1892 Rødøy herred* Pleiesøn ug Husmandssøn (mindreårig) b
006 01 Alfred Nilssen 1878 Rødøy herred* Tj ug Tjener, (Landbrugsarbeide) b
007 01 Sara Eleasersdatter 1883 Rødøy herred* Tj ug Kokkepige m.m. b

1899

Ektefelle: Johanna Petrine Eleasersdtr

1899.4 22.07.1899 gaardbruger Ivar Matias Davidsen Strømdal Strømdal 1870
Johanna Petrine Eleazersdtr Melfjord 1876?
(K1899.4)

HVOR fra - Ivar Davidsen

1900 FT

Pleiesønn: Aksel Johan Kristian Angel Sørensen

Han er sønn av Søren Kristian Davidsen og Anna Olea Mortine Pettersdtr. Faren er omtalt under gården Æsvik 62-02 Moen. Lenke dit.
1900: 005 01 Aksel Sørensen 1892 Rødøy herred* Pleiesøn ug Husmandssøn (mindreårig

25.02 - David Iversen

1910 FT

Føderaadsmann: David Iversen

Bosatt i huset til sønnen Ivar:
006 01 David Iversen 03.02.1841 Rødøy Bedstefar i huset g Føderaadsmand (fisker) b
007 01 Sara Guttormsdatter 05.06.1835 Rødøy Bedstemor i huset g Føderaadskone (fiskerkone) b

1900 FT

Føderaadsmann: David Iversen

003 01 David Iversen 1841 Rødøy herred* Hf.s Fader g Føderaadsmand og Gaardeier b
004 01 Sara Guttormsdatter 1835 Mo i Helg. Nor Hf.s Moder g Føderaadskone b

1875

Gårdbruker på gården Strømsnes (Strømdal).

25.02 - innerste - Peder Pedersen (f. 1847)

1875 (3)

Innerste - Peder Pedersen

008 03 Peder Pedersen 1847 Rødø hf g Inderst, Fisker b
009 03 Berithe Johnsdatter 1852 Mo Pr. Hans Kone g b

25.02 (85b) - Peder Pedersen

1886

Matrikkel

2 85b Melfjorden Peder Pedersen 1-83 0-2-20-20

1875 (1)

Bruker - Peder Pedersen

001 01 Peder Pedersen 1816 Mo Pr. hf g Gaardbr., Leilænding, Fisker b
002 01 Anne Gabrielsdatter 1814?? Mo Pr. Hans Kone g b
003 01 Iver Pedersen 1853 Rødø Pr. s ug Hjælper Faderen b
004 01 Ole Pedersen 1857 Rødø Pr. s ug Hjælper Faderen b
005 01 Gurine Pedersen 1855 Rødø Pr. d ug Hjælper Faderen b
006 01 Luffa Andersdatter 1869 Rødø Pr. Pleiebarn Forsørges af No. 1 b

Utsæd/husdyr:

P. Pedersen
Utsæd: by1 1/2 ha1 po6
Husdyr: he1 ku6 ka2 få11

1865

Bruker - Peder Pedersen

001 01 Peder Pedersen 50 Mo Præstegjæld g Gaardbr. Leilædig, Fisker
002 01 Ane Gabrielsdatter 49 Mo Præstegjæld hans Kone g
003 01 Gabriel Pedersen 21 Rødø Præstegjæld deres Søn ug
004 01 Peder Pedersen 19 Rødø Præstegjæld deres Søn ug
005 01 Anton Pedersen 17 Rødø Præstegjæld deres Søn ug
006 01 Iver Pedersen 13 Rødø Præstegjæld deres Søn ug
007 01 Ole Pedersen 9 Rødø Præstegjæld deres Søn ug
008 01 Ane Pedersdatter 15 Rødø Præstegjæld deres Datter ug
009 01 Gurine Pedersdatter 11 Rødø Præstegjæld deres Datter ug

Utsæd/husdyr:

Bruker: Peder Pedersen
Utsæd: ru1/2 by2 ha1 po5
Brukers yrke: Gaardbr. Leilædig, Fisker
Husdyr: he1 ku6 få8

1849

Bygselbrev

Tinglyst bygselsbrev fra godseier Brodkorb til Peder Kristian Pedersen, datert 6. august, tinglyst 10. september 1849.
Kaar til Peder Fordelsens enke (Karen Olsdtr).

25.02 Peder Kristian Fordelsen

1875 FT

Kaarkone - Karen Olsdtr

1875: 007 02 Karen Olsdatter 1805 Mo Pr. Kaarkone e Kaarkone, af Kaaret b

1865 FT

Føderådsenke Karen Olsdtr

1865: 010 01 Karen Olsdatter 61 Mo Præstegjæld e Føderaadskone

1783-1847

Peder Kristian Fordelsen

EKTEFELLE OG BARN (1.ekt)

1829

Ektefelle Marit dør

Hun dør her på gården 12.1.1829.

SKIFTER I RØDØY:
Skifte gården Melfjorden 1829 etter Marit Iversdtr.
Peder Fordelsen, ektefelle.
Hennes barn: Niels Mathisen (23), formynder Zacharias Iversen, Telnes.
Iver Mathisen (20) formynder Zacharias Iversen,Telnes,
Zacharina Mathisdtr (25) formynder Zacharias Iversen,Telnes.

Barn sammen: Fordel Pedersen (15),
Peder Pedersen (12),
Johan Pedersen (9),
Mattis Pedersen (3) og
Ellen Pedersdtr (7).

1780-1829

Ektefelle: Marit Iversdtr

Hun ble som enke med barn fra tidligere ekteskap - gift på nye med Per Kristian Fordelsen.

Rana bygdebok -gårdshistorien:

RANA BYGDEBOK, GÅRDHISTORIA:
Marit ble 20 år gammel gift med den 43 år gamle Mattis Perssa. Han hadde vært gift 2 ganger tidligere og hans 2. ektefelle hadde dødd 19.4.1800. Han satt da igjen med 6 barn under 14 år fra sine tidligere ekteskap. Året 1809 ble Marit enke - 29 år gammel. 2 år senere gifta hun seg igjen med Per Kristian Fordelsen fra Tørrbekkmoen i Rana, f. 4.11.1783. Marit var født på gården Avadalen - hvor faren Ivar Nilssa var bruker fra 1782. I 1808 overtok Marits bror Sakarias Ivarsa som bruker, men flytta til Telnes i Rødøy 1810. Marit 2. ekefelle overtok så bruket etter svogeren ved bbr. av 18.12.1810. Familien flytta til Melfjorden i Rødøy først i 1820-årene. Marit døde der 12.1.1829 - 48 år gammel. Per Kristian Fordelsen gifta seg igjen året 1832 med Karen Olsdatter fra Bjørnvassdalen. Marit født 10 barn - 4 i 1. og 6 i sitt 2.ekteskap.

Av Marits barn med Mattis Persa nevnes bare her de 2 eldste: Sakrine f. 1801 og døde 1803. Sakrine f. 1830 som ble gift til Øygarden i Rana. De 2 barna ellers flytta begge til Rødøy - Nils til Verang og Ivar til Straumdal.

Mange barn omtales senere

1822

Datter: Elen Karine Pedersdtr

Født den 5.1.1822 Mo prestegjeld.

Mer om henne:

KIRKEBOKA EKTSKAP 1856-11:
Ungkar og skolelærer Engebret Olsen (38) - Aal - Reppen, sønn av Ole Engebretsen. Pige Elen Pedersdatter, 33, Moe, datter av Peder Kristian Fordelsen.

MARIT IVERSDTR - og 1. ekteskap i Rana

Omtale - mer senere

BARN - 1. Ekteskap

Flere barn - mer senere

1808 ca -1877

Sønn: Iver (Ivar) Mathisen

Født ca 1807/1808 på gården Hammernes i Rana.
Omtales mer som bruker av gården Strømsnes (39).

Familien: Jon Nilsen

Jon Nilsen

Født ca 1766.
Bosatt Melfjord bn 2 Håjen.

FOLKETELLINGA 1801:
Tjenestedreng hos enken Daaret Larsdatter på gården Melfjord 25-2. 35 år gammel. Ugift.

1833

Daareta Larsdtr - dør her - skifte

SKIFTER I RØDØY:
Skifte gården Melfjorden 1833 etter Daartea Larsdtr. Joen Nilsen, ektefelle. Barn av Daartea: Niels Joensen (38) Melfjorden. Lars Joensen (død). Johan Larsen (17) sønn av Lars. Ellen Joensdtr (49) datter. Ane Joensdtr (36) datter.

Ektefelle - Daareta Larsdtr

Hun ble enke 1800. Hun bor trolig på samme bruk som tidligere, men er nå gift med tjenestedrengen fra tellingen 1801 - Jon Nilsen. Lenge til forrige ektskap med Johan Amundsen.

Plassene

25.02 (85b) plass 1875 (2)

1875 (3)

Husmann - Anton Pedersen

013 03 Anton Pedersen 1849 Rødø Pr. hf g Husmand md jord, fisker b
014 03 Anne Kristensdatter 1847 Rødø Pr. Hans Kone g b
015 03 Kristian Antonsen 1873 Rødø Pr. s b
016 03 Ida Antonsen 1875 Rødø Pr. d b
017 03 Johan Benjaminsen 1866 Rødø Pr. Pleisøn Forsørges af No. 13 b
018 03 Neline Nilsdatter 1854 Rødø Pr. tj ug Tjenestepige b

Utsæd/husdyr:

Anton Pedersen
Utsæd: po1 1/2
Husdyr: ku1 få5

25.02 (85b) plass 1875 (1)

1875 (2)

Husmann - Peder Madsen

007 02 Peder Madsen 1833 Førde Pr. hf g Husmand md Jord, Fisker b
008 02 Oline Larsen 1835 Førde Pr. Hans Kone g b
009 02 Helene Pedersen 1867 Rødø Pr. d b
010 02 Lydia Pedersen 1870 Rødø Pr. d b
011 02 Kristine Pedersen 1872 Rødø Pr. d b
012 02 Anna Pedersen 1874 Rødø Pr. d b

Utsæd/husdyr:

Peder Madsen
Utsæd:
Husdyr: ku1 få2
Peder Madsen havde ikke Utsæd

Leilendingstiden