Gård Værang (43) - 1801 og før de tid

Til hovedsiden

Anders Eriksen (1700)
Arnt Pedersen
Daniel Pedersen (1700)
Erik Jensen
Hans Pedersen
Jon Pedersen
Jon Nilsen
Johannes Steppensen (1700)
Kristoffer Eriksen (1700)
Kristen Olsen (1700)
Lars Eriksen
Nils Iversen (1700)
Ole Gillesen (1700)
Ole Olsen (1700)
Ole u/navn (1701)
Peder Arntsen
Peder Danielsen
Tomas Kristensen

1700

1600

43.00 1822 Lars Eriksen

1801 FT

Bruker: Lars Eriksen

005 02 Lars Erichsen 55 Husbonde 2dt ægteskab Bonde bruger jord og driver fiskeri
006 02 Kiersten Sachariasdatter 52 Hans kone 2dt ægteskab
007 02 Peder Larsen 14 Hendes søn Ugift
008 02 Maren Larsdatter 26 Hendes datter Ugift
009 02 Carl Andreas Larsen 7 Deres søn

LARS kom fra:

Sønn av Erik Andersen som bodde på en av Tjong gårdene og hadde mange barn i to ekteskap. I en skifte fra Meløy 1808 er han nevnt som bror av avdøde ugifte person Kirsten Eriksdtr. Lenge til omtalen av han og alle hans søsken/halvsøsken og deres etterslekt.

EKTEFELLE og BARN:

1801 FT

Ektefelle: Kirsten Sakariasdtr

Hun er født ca 1749/1750 i Rana.
006 02 Kiersten Sachariasdatter 52 Hans kone 2dt ægteskab

Mer om Kirsten Sakariasdtr

RANA BYGDEBOK, GÅRDHISTORIA, SIDE 419, ØYJORDA (129) OPPIGÅRDEN: ....."Sakarias Hanssa, dpt. 9.4.1719, d. 10.9.1774, fikk bbr. 1744. Fikk forseglet en brennvinspanne da forbodet kom i 1757. Fikk skuddpremie for 1 voksen ulv 1767. Gift 1.ekteskap 1744 med Ragnhild Persdatter fra Mo (?), d. 1742. Barn: Per f. 1745 (Engja), Marta f. 1748 (Gråtneset), Kirsti f. 1750 (Straumdal, Rødøy). Hans f. 1753 d. 1777. Jørgen f. 1755 d.1780. Gabriel f. 1757 (Brennesvika, S.-Rana). Berte f. 1760 (Fagerjorda). Ragnhild nf. Ander f.1765 (død liten). Gift 2.gang 1769 med Sofie Larsdatter Nerdal f. 1739 d. 2.7.1780. Barn: Ragnhild f. 1770 (Langvatn)."

Og enda litt til

Kirsten Sakariasdtr, døpt 31.3.1750, gift 18.7.1773 med Lars Tomassen, døpt 19.5.1746 (sønn av Tomas Jonsen og Maren Larsdtr gnr 131/1 bruker 6 Ytteren).
Til Kila, Rødøy.
Kilde: Nye Gård og Slekt i Rana, bok nr 1, side 17.

Bodde i Kila

Bodde på gården Kila hvor den første ektefelle døde.

En tante bodde på Selsøyvik

Synnøve Hansdtr, en tante av henne fra Rana, bodde på Selsøyvik og var gift Per Kristoffersen. Lenke 04 1801.
Kilde: Nye Gård og Slekt i Rana, bok nr 1, side 17.

En onkel bodde i Våga

En onkel, Fordel Hansen kom også fra Rana og bodde på gården Våga.
Kilde: Nye Gård og Slekt i Rana, bok nr 1, side 17.

1801 FT

Sønn av Kirsten: Peder Russ Larsen

Født ca 1787 i moren 1. ektekap.
1801: 007 02 Peder Larsen 14 Hendes søn Ugift
Han døde på gården Våga 65-05 i 1870.
Men før det var han bruker av gården Våga bnr 2 og omtales mer der.

1801 FT

Datter av Kirsten: Maren Larsdtr

Født ca 1775 i moras 1. ekt.
1801: 008 02 Maren Larsdatter 26 Hendes datter Ugift

1801 FT

Sønn: Karl Andreas Larsen

Født her ca 1794.
1801: 009 02 Carl Andreas Larsen 7 Deres søn
Da han giftet seg 1830 var han bosatt i Svinvær.
Ektefelle Hendrinne Dahl fra Trondheim.

43.00 1804 Peder Danielsen

1804

Skifte etter Margrethe Pedersdtr

SKIFTER I RØDØY:
Skifte Verang 1804 etter avdøde Margrethe Pedersdtr.
Gjenlevende ektefelle Peder Danielsen.
Bror av avdøde: Hector Pedersen.
Bror av avdøde: Peder Pedersen (død).
Barn av Peder Pedersen- Kirsten Pedersdtr som er gift med Jens Olsen Melen.
Inger Pedersdtr, barn av Peder Pedersen - Inger Pedersdtr, gift med Ole Henrichsen Pladsen.
Milla Pedersdtr, søster av avdøde (død).
Barn av Milla - Johan Erichsen, Nordfjord.
Kirsten Pedersdtr, søster av avdøde, selv død.
Barn av Kirsten, Nils Andersen, som selv er død,
men har sønnen Petter Nilsen.
Barn av Kirsten - Andrina Steensdtr.

1801 FT

Bruker - Peder Danielsen

001 01 Peder Danielsen 60 Husbonde 1te ægteskab Bonde bruger jord og driver fiskeri
002 01 Margrethe Pedersdatter 61 Hans kone 1te ægteskab
003 01 Ole Erichsen 13 Foster søn Ugift
004 01 Gura Johansdatter 30 Tjeneste pige Ugift

Mer om Peder

FELLESHISTORIA, 227:
Da Peder Danielsen Verang klaget til sin nabo Johan Nilsens kone sommeren 1772 om at deres høns hadde vært i hans åker, kom hennes søster Maren Kristoffersdatter i trette med Peder. "Tyv fader og tyv sønn, din fader stjal fra min fader i Valvær!" ropte hun, og fikk slag med en rive til svar. Ni år senere var Maren husmor på gården da Peder stormet inn i huset hvor hennes mann Nils Paulsen holdt på å lappe sko, vred for at en gris hadde vært på deres åker".

1788-1788

Antagelig far til - Peternille Pedersdtr

Margrete Olsdtr Eivik fikk et barn i 1788 - oppgitt far er Peder Danielsen og sannsynlig denne person. Døde samme år hun ble født.

Engevikslekta

ENGEVIKSLEKTA, side 217:
Peder antas å være far til det barn som pike Margrete Olsdatter fikk i året 1788 og døde etter 19 uker. Det er oppgitt far Peder Danielsen.

1801 FT

Ektefelle: Margrethe Pedersdr

Født ca 1740
1801: 002 01 Margrethe Pedersdatter 61 Hans kone 1te ægteskab

1801 FT

Fostersønn: Ole Eriksen

Født ca 1788
1801: 003 01 Ole Erichsen 13 Foster søn Ugift

1801 FT

Tjenestepige - Gura Johansdtr

Født ca 1771
1801: 004 01 Gura Johansdatter 30 Tjeneste pige Ugift
Gura er datter av Johan Nilsen og Anna Pedersdtr. Faren døde på gården Vernesosen 1781. Lenke dit.

43.00 1801 Hans Pedersen

1801 FT

Bruker - Hans Pedersen

010 03 Hans Pedersen 48 Husbonde 1te ægteskab Bonde bruger jord og driver fiskeri
011 03 Marith Hansdatter 51 Hans kone 1te ægteskab
012 03 Peder Hansen 17 Deres søn Ugift
013 03 Ane Paulsdatter 16 Tjeneste pige Ugift
014 03 Peder Andersen 82 Nyder huslye Ugift Steer blind og nyder almisse

1801 FT

Ektefelle: Marith Hansdtr

Født ca 1750.
1801: 011 03 Marith Hansdatter 51 Hans kone 1te ægteskab

1801 FT

Sønn: Peder Hansen

Født 1784 ca.
1801: 012 03 Peder Hansen 17 Deres søn Ugift

1791-1791

Datter: Dorthea Hansdtr

Kirkeboka for Rødøy - døde:
1791. Dorothea Hansdtr, Wærangen, Hans Pedersen, 3 uger.

1801 FT

Tjenestepige: Ane Paulsdtr

Født ca 1785.
1801: 013 03 Ane Paulsdatter 16 Tjeneste pige Ugift

1801 FT

Nyter huslye: Peder Andersen

Født ca 1719
1801: 014 03 Peder Andersen 82 Nyder huslye Ugift Steer blind og nyder almisse

43.00 1782 Arnt Pedersen

1781/1782

Viet 1782

1782, Brudgom Arent Pedersen, ungkarl, født og bosatt Verangen. Brur Karen Olsdtr, født og bosatt Quitnesvigen.
Ministerialbok for Rødøy prestegjeld, Rødøy sokn 1777-1819 (1836P)
Innskrevet i kirkeboka både 1781 og 1782?

Var fra

Sønn av Peder Arntsen og Ingeborg Olsdtr, Eskeholmen. Lenke dit.

43.00 1781 Tomas Kristensen

1781

Viet 1781

Viet 1781 Brudgom Tomas Christensen, ungkar. Brud Berit (enken) Olsdtr, VERANGEN.
MN: Vet ikke om de tilhører her, men hun kan være en enke etter bruker her.

43.00 1784 Jon Pedersen

Jon Pedersen

1784

Jon - hvor fra

Sønn av Ingeborg Paulsdtr - skifte Nordfjordnes 1784:

SKIFTER I RØDØY:
Skifte Nordfjordnes 1784 etter Ingeborg Paulsdtr.
Ektefelle Alexander Nilsen.

Sønn: Jon Pedersen (død),
Erik Jonsen (18) sønn av Jon.
Pernille Jonsdtr (14) datter av Jon. Formynder for begge - Sander Nielsen Nordfjordnes.

Anne Pedersdtr (død) datter av Ingeborg.
Jens Johansen (12) sønn av Anne.
Guru Johansdtr, (13) datter av Anne.
Formynder for sistnevnte er Jens Christophersen Myken.

1767

Ektefelle: Milla Pedersdtr

Skifte etter faren 1767

SKIFTER I RØDØY:
Skifte Pladsen 1767 etter Peder Haftorsen.
Gjenlevende ektefelle Kirsten Pedersdtr.
Sønner: Haftor Pedersen.
Peder Pedersen, Værangen.
Døtre: Kiersten Pedersdtr, gift med Steen Danielsen, Værangen.

Milla Pedersdtr, gift med Joen Pedersen Værangen.

Margrethe Pedersdtr, ugift og er hjemme.

43.00 1760 Erik Jensen

Erik Jensen

1760

Datter: Ane Eriksdtr

Døpt 1760 Ane Erichsdtr, ekte.
Far: Erich Jensen, Wærran.
Kilde: Ministerialbok for Rødøy prestegjeld, Rødøy sokn 1758-1776 (1836P)

43.00 1758 Joen Nielsen

Joen Nielsen

1758

Datter: Ingeborg Joensdtr

Døpt 1758 Værangen Ingeborg Joensdtr, ekte barn.
Far: Joen Nielsen, Værangen.
Kilde: Ministerialbok for Rødøy prestegjeld, Rødøy sokn 1758-1776 (1836P)

43.00 1755 Per Arntsen

1755 MT

Manntall 1755

Stilling/stand:
Fornavn: Per
Etternavn: Arenzen
Gård: Sørverran
Alder: over 40
Innrulleringsmanntall 1755 for Rødøy fjerding

43.00 1711 Erik Nilsen

1711 JB

Bruker (1 av 2): Erik Nilsen

Fornavn: Erich
Etternavn: Nielssen
Gård: Wergang
Jordebok 1711 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

43.00 1711 Ole Olsen

1711

Bruker (1 av 2): Ole Olsen

Fornavn: Olle
Etternavn: Olssen
Gård: Werang
Jordebok 1711 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

1701 MT

Bruker(1 av 3 brukere): Ole Olsen

Fornavn: Olle
Etternavn: Olsen
Stilling/stand og vilkår: Opsidder, Lejlending
Alder: 54
Gård: Werang
Manntallet 1701, nr. 16: Helgeland fogderi

1696 JB

Bruker (1 av 2): Ole

Fornavn: Olle Olsen
Gård: Werang
Løpenr: 192
Kilde: Jordebok 1696 for Helgeland fogderi

EKTEFELLE og BARN:

1701 MT

Sønn: Kristen Olsen

Fornavn: Christen
Etternavn: Ollesen*
Stilling/stand og vilkår: Sønn
Alder 10
Gård: Werang
Manntallet 1701, nr. 16: Helgeland fogderi

43.00 1701 Nils Iversen

Kanskje

Han forsvinner som bruker her. Han være en som det er skifte av på Tjong 1714. ektefelle og barn. Flere kilder må til for å finne ut av dette...

1701 MT

Bruker (1 av 3): Nils Iversen

Fornavn: Niels
Etternavn: Ifvers.
Stilling/stand og vilkår: Opsidder, Lejlending
Alder 52
Gård: Werang
Manntallet 1701, nr. 16: Helgeland fogderi

43.00 1701 Ole ? Værang

1701 MT

Bruker: (1 av 3) Ole ? Verang

Fornavn:
Etternavn:
Stilling/stand og vilkår: Opsidder, Lejlending
Alder ?
Gård: Werang
Manntallet 1701, nr. 16: Helgeland fogderi

1696 JB

Bruker (1 av 2): Ole

Fornavn: Olle
Gård: Werang
Løpenr:193
Kilde: Jordebok 1696 for Helgeland fogderi

EKTEFELLE og BARN:

1701 MT

Sønn: Elling Olsen

Fornavn: Elling
Etternavn: Ols.
Stilling/stand og vilkår: Sønn
Alder: 18
Gård: Werang
Manntallet 1701, nr. 16: Helgeland fogderi

1701 MT

Sønn: Gregus Olsen

Fornavn: Gregus
Etternavn: Ollesen*
Stilling/stand og vilkår: Sønn
Alder: 10
Gård: Werang
Manntallet 1701, nr. 16: Helgeland fogderi

1701 MT

Sønn: Anders Olsen

Fornavn: Anders
Etternavn: Ollesen*
Stilling/stand og vilkår: Sønn
Alder: 7
Gård: Werang
Manntallet 1701, nr. 16: Helgeland fogderi

Avdød - div

1765

Ane Olsdtr

Avdød 1765 Ane Olsdtr Værrang
Merknader:
{Alder ved skrifte:} 87 AAR
Ministerialbok for Rødøy prestegjeld, Rødøy sokn 1758-1776 (1836P)

1762

Margrete Christophersdtr

Avdød 1762 Margrete Christophersdtr Werran 2 aar.
Ministerialbok for Rødøy prestegjeld, Rødøy sokn 1758-1776 (1836P)