Jektvik (34)

1801 og før

Til hovedsiden

1726 JORDBOKEN
Eftter matricullen 1714 12 mk. Ved rydning forbedret eftter bøxelseddel af 10. Decembr. 1702 6 mk tilsammen matricullerit 1716 for 18 mk

Familier:

1838 Bertel Olsen
1786 Lars Bersvendsen
1779 Anders Johansen
1771 Jens Andersen
1771 Nils Pedersen
1769 Karen Olsdtr
1760 Elen Eliasdtr
1760 Hans Johansen
1755 Jens Hansen
1755 Ole Jensen, husmann
1744 Ole Tollufsen
1726 Kristen Andersen
1721 Daniel Nilsen
1711 Per Olsen
1696 Ødegård - gården ligger øde
1668 Nils Klausen

34 00 1838

JEKTVIK

34/00

BERTEL OLSEN, leilending

Innledning

Det er to som heter Bertel Olsen.
Den ene var bosatt her "Gangviken" ved tellingen 1801.
(Født ca 1753 i Kvitnesvik).
Den andre Bertel Olsen døde på gården Sjåvik (Kaalvik) 1797.
Lenke til navnebror på Kolvik (Sjåvik).

1838 Bertel Olsen døde

Døde på gården "Gangvik" 22.4.1838.
Ministerialbok for Rødøy prestegjeld, Rødøy sokn 1825-1844 (1836P)

1801 folketellingen

001 01 Bertel Olsen 56 Husbonde 1te ægteskab Bonde bruger jord og driver fiskeri
002 01 Dordia Joensdatter 46 Hans kone 1te ægteskab
003 01 Ole Bertelsen 13 Deres søn Ugift
004 01 Peder Bertelsen 2 Deres søn
005 01 Giertrue Bertelsdatter 7 Deres datter
006 01 Johanna Bertelsdatter 4 Deres datter

BERTEL hvor fra

SKIFTE ETTER HANS FAR PÅ GÅRDEN KVITNESVIK:
SKIFTER I RØDØY:
Skifte Kvitnesvik 1779 etter avdøde Ole Olsen:
Gjenlevende ektefelle Marithe Hansdtr.
Sønn Ole Olsen (død).
Barn av Ole: Maria Olsdtr (6) som er bosatt hos Poul Hermandsen Forslandsdalen.
Maria Olsdtr (30 år) gift med Nils Henrichsen Enviken (fra farens 1.ekt og må være den som er nevnt som Marit i 1752).
Hans Olsen (30) sønn fra 2.ekt.

Bertell Olsen (26) sønn fra 2.ekt.
Erich Olsen (16) sønn fra 2.ekt., formynder Haftor Pedersen Pladsen.
Elias Olsen (13) sønn fra 2.ekt., formynder Lars Jensen Biørge.
Karen Olsdtr (30) datter fra 2.ekt, formynder lensmann Peder Carstensen.

EKTEFELLE og BARN:

Ektefelle: Dordi Joensdtr

1801: 002 01 Dordia Joensdatter 46 Hans kone 1te ægteskab
Ministerialbok for Rødøy prestegjeld, Rødøy sokn 1777-1819 (1836P)

Viet 1786

Fornavn: Berthel
Etternavn:Olson
Rolle:brudgom
Stilling/stand: UNGE KAREL
Født og bosatt Jægtvig (Gangvigen).
Rolle: brur
Navn: Dorothea Jonsdtr
Stilling/stand: PIGE

1799 Sønn: Peder Bertelsen

Født ca 1799.
1801: 004 01 Peder Bertelsen 2 Deres søn
Peder ble bosatt på gården Kvitnesvik og dør der 1868. Lenke dit.

1797 Datter: Johanna Bertelsdtr

Født ca 1797.
1801: 006 01 Johanna Bertelsdatter 4 Deres datter

1790 Datter: Beret Maria Bertelsdtr

1 Beret Maria Bertelsdtr barn 1790 (beregnet) Gangvig 2 Bertel Olsen far Gangvig
Ministerialbok for Rødøy prestegjeld, Rødøy sokn 1777-1819 (1836P)

1788 Datter: Beret Maria Bertelsdtr

1 Beret Maria Bertelsdtr barn 1790 (beregnet) Gangvig 2 Bertel Olsen far Gangvig
Ministerialbok for Rødøy prestegjeld, Rødøy sokn 1777-1819 (1836P)

1794 Datter: Giertrue Bertelsddtr

Født ca 1794
005 01 Giertrue Bertelsdatter 7 Deres datter
Hun er 1865 bosatt i Strømsvik - gift med Anders Olsen der. Lenke.

Mer om GJERTRUD

KIRKEBOKA DØPTE 1825:
Uekte barn Hans Andreas f. 04.02.1825 av Nils Veiland Norum og Gjertrud Bertelsdatter. Fars bosted - Tjong.

Barnefaren ble gårdbruker på gården Blok og er omtalt der. Lenke dit.

34 00 1786

JEKTVIK

34/00

LARS BERSVENDSEN, leilending (?)

Lars dør og skiftet er 1786

** Jægtvik; Rødøy/1786
1893 Lars Bersvendsen M Hovedperson
1894 Barbroe K Ektefelle
Ejnertsdatter

Lars Bersvendsen

Født ca 1751.

1769 Bosatt på Myken

Innrulleringsmanntall for Rødøy herred 1769:
Gård 67 Myken- Lars Bergsvendsen (18) født Onøyen, frisk.

EKTEFELLE og BARN:

Ektefelle: Barbro Einarsdtr

Nevnt i skifte etter ektefellen som Barbror Einarsdtr.

Viet 1782

NEVNT TO GANGER:
Lars Bent Svendsen/Barbro?
1782 brudgom Lars Bernt Svendsen, brur Barbror (Strek over navnet hennes). Ikke bosted for noen.
Ministerialbok for Rødøy prestegjeld, Rødøy sokn 1777-1819 (1836P)
1782
Lars Berntsen og Barbroe Einarsdtr
1782 Ungkar, brudgom Lars Bersendsen, født og bosatt Gangviken. Brur Barbroe Einarsdtr.
Ministerialbok for Rødøy prestegjeld, Rødøy sokn 1777-1819 (1836P)

Ektefelle: Barbroe Einarsdtr

Hun ble gift hele tre ganger. Dette må være første ekteskap. Det andre var med Bertel Olsen og bodde i Kolvika under Sjåvik. Sist var hun gift med Nils Kristensen samme sted. Lenke dit.

34.00 1779

JEKTVIK

ANDERS JOHANSEN, bosatt her

Anders Johansen - skifte

** Jægtvik; Rødøy/1779
1888 Anders Johansen M Hovedperson
1889 Berethe Joensdatter K Ektefelle
1890 Jens Andersen M 13 Sønn
1891 Joen Andersen M 11 Sønn
1892 Johanna Andersdatter K 1/2 Datter

EKTEFELLE og BARN:

Ektefelle: Beret Jonsdtr

1779: Gjenlevende ektefelle: Berethe Joensdatter K Ektefelle

1760 Sønn: Jon Andersen

Nevn i skifte etter faren 1771 som 11 år gammel sønn.

1758 Sønn: Jens Andersen

Nevnt i skifte etter faren 1771 som 13 år gammel sønn.

1771 Datter: Johanna Andersdtr

Nevnt i skifte etter faren 1771 som 1/2 år gammel datter.

34 00 1771

JEKTVIK

JENS ANDERSEN, bosatt her

Jens Andersen er død - skifte 1771

** Jægtvik; Rødøy/1771
1881 Jens Andersen M Hovedperson
1882 Mali Pedersdatter K Ektefelle; Formynder for barna
Niels Pedersen, Bredvigen.
1883 Hans Jensen M 8 Sønn
1884 Dorethe Jensdatter K 10 Datter

EKTEFELLE og BARN;

Ektefelle: Mali Pedersdtr

Gjenlevende ektefelle ved mannens skifte 1771.

1763 Sønn: Hans Jensen

Nevnt i skifte etter far 1771 som 8 år gammel sønn.

1761 Datter: Dorthea Jensdtr

Nevnt i skifte etter far 1771 som 10 år gammel datter.

34 00 1771

JEKTVIK

NILS PEDERSEN, bosatt her

EKTEFELLE og BARN:

Helena er død - skifte 1777

** Jægtvik; Rødøy/1777
1885 Hellena Pedersdatter K Hovedperson
1886 Niels Pedersen M Ektefelle
1887 Peder Pedersen M Far; Segelfore.

Ektefelle: Helena Pedersdtr

I skiftet etter henne er hun nevnt som datter av Peder Pedersen, bosatt Segelfore.

34 00 1769

JEKTVIK

KAREN OLSDTR. bosatt her

Får fattigstøtte noen år.

Fattigstøtte i Rødøy 1739-1824

1763/1764/1765/1766/1767/1769
Fornavn: Karen
Etternavn: Olsdtr
Bosted: Jægtvig
Fattigstøtte i Rødøy 1739-1824

34 00 1760

JEKTVIK

ELIN ELIASDTR, bosatt her

Får fattigstøtte noen år.

Fattigstøtte i Rødøy 1739-1824

1758-1760
Fornavn: Elen
Etternavn: Eliasdtr
Bosted: Gangvigen
Merknad: SPEDALSK 1-2--
Fattigstøtte i Rødøy 1739-1824

34 00 1760

JEKTVIK

34/00

HANS JENSEN (JOHANSEN?), bosatt her

Hans Jansen (Johansen)

EKTEFELLE og BARN:

1760 Datter: Dorthe Hansdtr

Dødt 1760 Dorthe Hansdtr, ekte.
Far: Hans Jansen, Gangvigen.
Kilde: Ministerialbok for Rødøy prestegjeld, Rødøy sokn 1758-1776 (1836P)

34.01 1769

JEKTVIK

34/00

JENS HANSEN, leilening

Omtalt 1755 som bonde brug

Bruker (ene): Jens Hansen

Han nevnes i manntallsrullene som 50 år og er da født ca 1719.

Manntallsruller 1769

68 Jegtvigen, manntallsruller 1769: Jens Hansen,(50).

Manntall 1755

Stilling/stand: Bonde brug
Fornavn:Jens
Etternavn:Hansen
Gård:Gaangvigen
Sivilstand og barn: Gift
Alder: 30
Fødested:
her i gieldet i Innerrengen
Innrulleringsmanntall 1755 for Rødøy fjerding

Var fra

Fødested:
her i gieldet i Innerrengen

1752 Skifte mor

1769: Skifte etter moren:Jens Hansen Gangviken (sønn).
1755; Skifte etter bror Jakob Hansen, Nordfjordnes. Bror: Jens Hansen, Gangviken.
1752: Nevnt som bosatt her i skiftet etter sin tante Mali Nilsdtr, bosatt på Ringen Indre (80). Lenke.

34 01

JEKTVIK

34/00

OLE JENSEN, husmann AF søen

Det er vel det som heter husmann uten jord eller strandsitter, mulig også innerste.

Manntall 1755

Stilling/stand: Huusmand Af søen
Fornavn:Ole
Etternavn:Jensen
Gård: Gaangvigen
Sivilstand og barn: Gift
Alder: 30
Fødested:
her i gieldet i Ner Reppen
Innrulleringsmanntall 1755 for Rødøy fjerding

Hvor fra

Fødested:
her i gieldet i Ner Reppen

34 01 1744

JEKTVIK

OLE FOLLEFSEN, leilending

1744 jb: Bruker (ene): Ole Tollufsen

Fornavn: Ole
Etternavn: Tollufsen
Gård: Jægtvigen
Jordebok 1744 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

1734/1744<Jægtvigen

Eftter matriculen 1704 12 mk. Ved rydning forbedret eftter bøxelseddel af 10de septbr. 1702 6 mk til sammen matriculeret 1716 og bruges af…

1734 jb: Bruker (ene): Ole Tollufsen

Fornavn: Ole
Etternavn: Tollufsen
Gård: Jægtvigen
Jordebok 1734 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

EKTEFELLE og BARN:

1742 Døpt sønn:Ole Olsen

Barn Ole Olsen. Far Ole Tollefsen, Ganviken.
Ministerialbok for Rødøy prestegjeld 1739-1750 (1836P)

34 00 1726

JEKTVIK

34/00

KRISTEN ANDERSEN, leilending

1729

Jegtviken 37 Christen Andersen Kristen Andersen 1729 32 47 Mandtall 1728-29 - Rødøy fjering.

1726 jb: Brukere (ene): Kristen Andersen

Fornavn: Christen
Etternavn: Andersen
Gård: Jægtvigen
Jordebok 1726 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

1726 jb: Om gården

Eftter matricullen 1714 12 mk. Ved rydning forbedret eftter bøxelseddel af 10. Decembr. 1702 6 mk tilsammen matricullerit 1716 for 18 mk

34 00 1721

JEKTVIK

34/00

DANIEL NILSEN, leilending

Ekstraskatt 1721

Fornavn: Daniel
Etternavn: Nielsen
Gård: Jegtvigen
Ekstraskatt 1721 for Helgeland Fogderi

34 00 1711

JEKTVIK

34/00

PER OLSEN, leilending

1711 jb: Bruker (ene): Peder Olsen

Fornavn: Peder
Etternavn: Olssen
Gård: Jegtvigen
Jordebok 1711 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

1701 mt: Bruker (ene): Per Olsen

Fornavn: Per
Etternavn: Olsen
Stilling/stand og vilkår: Opsidder, Lejlending +
Alder: 42
Gård: Jegtwigen
Manntallet 1701, nr. 16: Helgeland fogderi

34 00 1696

JEKTVIK

ØDEGAARD

Gården ligger "øde".

1696 jb: Ingen bruker

Navn: Øde
Gård: Jegtvigen
Løpenr: 235
Kilde: Jordebok 1696 for Helgeland fogderi
Merkander: Øde

34 00 1668

JEKTVIK

NILS KLAUSEN, leilending

Skatteliste 1668

Fornavn: Niels
Etternavn: Clausen
Stilling/stand: Leilending
Gård: Jechtwigen
Skatteliste 1668 for Helgeland fogderi over leilendinger, husmenn og drenger