Gård Strømsnes (39) - 1813 og før

Til hovedsiden

1814 er det ny slekt her på gården - som fortløpende har vært brukere nedover frem til dagens bruker.... Derfor - lages egen side for de som var brukere før den tid...

1600

39.01 1809 Jens Eriksen

Jens Eriksen

Manntallsrullene

Han nevnes som bruker på gården Strømsnes fra 1809 da de starta opp med å skrive disse. Det er merknad om at han er fra Ranen og at er "Som en tufs". Han nevnes siste år 1814 som inderst og "er frisk". 45 år.

Sønn: Hans Jensen

Han nevnes i mannskapsrullene fra 1809 og er 10 år gammel.

Sønn: Erich Jensen

Han nevnes i mannskapsrullene fra 1809 og er 8 år gammel.

39.00 1801 Simon Joensen

1801 FT

Bruker: Simon Joensen

'001 01 Simon Joensen 40 Husbonde 1te ægteskab Bonde bruger jord og driver fiskeri
002 01 Ane Hansdatter 52 Hans kone 2dt ægteskab
003 01 Margrethe Erichsdatter 22 Hændes datter Ugift

1801 FT

Ane Hansdtr

1801:002 01 Ane Hansdatter 52 Hans kone 2dt ægteskab.
Ane er her gift i 2dre ekteskap. Hun var tidligere gift med Erik Kristoffersen som er far til hennes datter Margrethe, nevnt her. Se skifte nedenfor fra 1812 - hvor mannens familie er omtalt. Hvor de bodde fremgård ikke.

Mer om Ane - et skifte

SKIFTER I RØDØY:
Skifte Gjesøy 1812 etter Helchen Christophersdtr.
Ektefelle Joen Pedersen.
Gabriel Christophersen, bror, død.
Margret Gabrielsdtr, barn av Gabriel, gift med Anders Hansen.
Martha Gabrielsdtr (40) barn av Gabriel.
Erich Christophersen, bror, død.
Maregrehe Erichsdtr, gift med Gnynel Olsen.
Maren Christophersdtr, søster, død.
Anders Nielsen (30) barn av Maren.
Ane Christophersdtr, søster, død.
Dorthea Johnsdtr (20) barn av Ane.
Christiana Johnsdtr, barn av Ane, død.
John Erichsen (6) barn av Christiana.
Ane Erichsdtr, barn av Christiana.
Guru Christophersdtr, søster.

1801 FT

Hennes datter: Margrethe Eriksdtr

Født ca 1779
1801: 003 01 Margrethe Erichsdatter 22 Hændes datter Ugift

Skifte etter henne:

SKIFTER I MELØY:
Skifte gården Meløysund i Meløy 1845 etter avdøde Margrethe Eriksdtr. Ektefelle Brynel Olsen.
Moster av avdøde: Ingeborg Hansdtr (død).
Datter av moster Ingeborg: Ellen Svendsdtr (60), bosatt Mykøen.
Sophia Hansdtr, død, moster.
Hans Abrahamsen (død) barn av Sophia.
Thomas Hansen (17) barn av Hans.
Ole Hansen (13) barn av Hans.
Henrich Hansen (10) barn av Hans.
Daniel Hansen (8) barn av Hans.
Ane Hansdtr (15) barn av Hans.
Ane Abrahamsdtr, barn av Sophia, gift med Israel Elisassen, Svenningen. Martha Abrahamsdtr (død) barn av Sophia.
Rasmus Jensen (24) barn av Martha.

39.00 1801 Ole Pedersen

1801 FT

Bruker: Ole Pedersen

FOLKETELLINGEN 1801:
004 02 Ole Pedersen 43 Husbonde 1te ægteskab Bruger jord og driver fiskeri
005 02 Bereth Hansdatter 48 Hans kone 1te ægteskab
006 02 Kiersten Nielsdatter 16 Tjeneste pige Ugift

1801 FT

Ektefelle: Bereth Hansdtr

Hun er født ca 1753.
Og gift i første ekteskap.
1801: 005 02 Bereth Hansdatter 48 Hans kone 1te ægteskab

1801 FT

Tjenestepige;

Hun er født ca 1785.
1801: 006 02 Kiersten Nielsdatter 16 Tjeneste pige Ugift

39.00 1799 Aron Johansen (Jansen)

Aron Johansen

ENGEVIKSLEKTA, side 217:
Gift mand Aron Johansen, Strømdalen, er oppgitt som far til det barn som Margrete Olsdatter fikk i året 1798, Marta Marie Aronsdatter. Aron finnes ikke i folketelliga året 1801, nylig død?, eller utbygds boende?

1799

Gjertrue Persdtr

Som enke ble hun gift på nytt med Joen Jacobsen fra gården Kila. Lenke dit.
1 brudgom Joen Jacobsøn UNGKARL KIILA Kiila
2 brur Giertrue Persdtr ENKE STRØMDALEN Strømdalen
Kilde: Ministerialbok for Rødøy prestegjeld, Rødøy sokn 1777-1819 (1836P)

Ektefelle: Giertrue Persdtr

1797

Datter: Elisabeth (Lisabeth) Aronsdtr

Ved tellingen 1801 er hun flyttet til gården Kila (1801 og før). Lenke dit.
1 Elisabeth Aronsdtr barn 1797 (beregnet) Strømdalen
2 Aron Joenssøn far Strømdalen
Kilde: Ministerialbok for Rødøy prestegjeld, Rødøy sokn 1777-1819 (1836P)

1798

Uekte barn av Aron: Marta Maria Aronsen

Lenke til gården Evik (42) hvor hun er født.
1 Martha Maria Aronsøn barn 1798 (beregnet) Eevigen
2 Aron Johanssøn far Strømdalen
3 Margrethe Olsdtr mor Eevigen
Merknader:
HENDES 3DE LEJERMAAL FADERENS 1DE LEJERMAAL
KIlde: Ministerialbok for Rødøy prestegjeld, Rødøy sokn 1777-1819 (1836P)

1795 ca

Barn: Anne Aronsdtr

Født ca 1795.

1794 ca

Sønn: Peder Aronsen

Født ca 1794.
FOLKETELLINGA 1801: Bosatt som 7 år gammel sønn hjemme hos sin mor og stefar på gården Kila 61-1.

39.01 1755 Nils Jonsen

1755 MT

Manntallet 1755

Fornavn:Nils
Etternavn:Jonsen
Gård: Straumdalen
Alder: over 40
Innrulleringsmanntall 1755 for Rødøy fjerding

39.00 1734 Johannes Andersen

1744 JB

Bruker (ene): Johannes Andersen

Fornavn: Johannes
Etternavn: Anders.
Gård: Strømsnes
Jordebok 1744 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

1734 JB

Bruker (ene): Johannes Andersen

Fornavn: Johannes
Etternavn: Anders.
Gård: Strømsnes
Jordebok 1734 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

NB

Det kan se som er har vært to brukere en tid, men at bare en bruker nevnes. Det står også "øde", det må være en plass på gården - hvor det tidligere var brukt. Det er også nevnt som "øde" 10 år senere.

EKTEFELLE og BARN:

Mulig sønn (?): Anders Jonsen (Johannessen)

Stilling/stand: Dreng Aarsdreng
Fornavn:Anders
Etternavn:Jonsen
Gård: Sørverran
Sivilstand og barn: Ugift
Alder: 18
Fødested:
Føed i Straumdalen
Innrulleringsmanntall 1755 for Rødøy fjerding

39.00 1729 Arnt Pedersen (eller Arne)

1929

Strømsnes 39 Arnt Pedersen Art Pedersen 1729 32 46 Mandtall 1728-29 - Rødøy fjering.

1726 JB

Bruker (ene): Arne Pedersen

Fornavn: Arne
Etternavn: Peders.
Gård: Strømsnes
Jordebok 1726 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

1721 ESK

Ekstraskatten 1721

Fornavn: Arne
Etternavn: Pedersen
Gård: Strømsness
Ekstraskatt 1721 for Helgeland Fogderi

1711 JB

Bruker (ene): Arne Pedersen

Fornavn: Arne
Etternavn: Pederssen
Gård: Strømdahl
Jordebok 1711 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

Ny

Har overtatt av bruker 1701 Ole Nilsen

Engevikslekta side 216

Arnt Pedersen og Marit Jensdtr
Ane Arntsdtr, gift med Ole Christophersen, se Engevikslekta side 216.

EKTEFELLE og BARN:

Ektefelle: Marit Jensdtr

Mer senere

Datter: Ane Arntsdtr

Mer senere

39.00 1701 Ole Nilsen

1701 MT

Bruker(ene): Ole Nilsen

Fornavn: Olle
Etternavn: Niels.
Stilling/stand og vilkår: Opsidder, Lejlending
Alder: 54
Gård: Strømdahl
Manntallet 1701, nr. 16: Helgeland fogderi

1696 JB

Bruker (ene): Ole

Fornavn: Olle
Gård: Strømdahl
Løpenr:195
Kilde: Jordebok 1696 for Helgeland fogderi

EKTEFELLE og BARN:

1701 MT

Sønn; Ole Olsen

Fornavn: Olle
Etternavn: Ollesen*
Stilling/stand og vilkår: Sønn
Alder 10
Gård: Strømdahl
Manntallet 1701, nr. 16: Helgeland fogderi