Rønvik (48)

- 1801 og før

til hovedsiden

1826 Johannes Paulsen (1801 FT).
1801 Absalon Borgersen
1769 Amund Nilsen
1762 Nils Jensen
1760 Israel Pedersen
1744 Jens Andersen

1701 Jens Larsen
1696 Kristoffer

48 00 1826

RØNVIK

JOHANNES PAULSEN, leilending

1826 skifte

SKIFTER I RØDØY:
Skifte 1826 på gården Rønvik etter Johannes Paulsen.
Anne Olsdtr, ektefelle.
Petter Johansen, sønn, død.
Johanna Pettersdtr (9) datter av Petter.
Jacob Johansen, død sønn.
Johan Jakobsen (9) sønn av Jakob,
Andreas Jakobsen (1) sønn av Jakob,
Olava Jakobsdtr (4) datter av Jakob.

Sølvskatten 1816

Fornavn: Johannes
Etternavn: Paulsen
Innskudd: 6-0-0 spd-ort-sk
Bosted: Ronvigen
Dato:1816-10-03
Sølvskatten 1816, nr. 57: Nordland amt, Helgeland fogderi, 1816-1823

1801 folketellingen

FOLKETELLINGEN 1801:
001 01 Johannes Paulsen 36 Husbonde 1te ægteskab Bonde bruger jord og driver fiskeri
002 01 Ollava Larsdatter 46 Hans kone 1te ægteskab
003 01 Petter Andreas Johanesen 10 Deres søn
004 01 Jacob Johanesen 7 Deres søn
005 01 Beret Pedersdatter 60 Tjeneste pige Enke efter 1te ægteskab

EKTEFELLE (2)

1824 Ektefelle (2) Anne Olsdtr

KIRKEBOKA VIET 1824:
17.10.1824. Johannes Paulsen, Rønvik, 71 år. Anne Olsdatter, Rønvik 66 år.

.

1802 Olava (Lava) Olsdtr dør

Kirkeboka for Rødøy - døde:
1802. Lava Larsdtr, Rønviigen, 40 år.

Ektefelle: Ollava Larsdtr (Lava)

Født ca 1755.
1801: 002 01 Ollava Larsdatter 46 Hans kone 1te ægteskab

Viet 1785

Fornavn:Johannes
Etternavn: Povlsøen
Rolle: brudgom
Stilling/stand: UNGE KAREL
Født og bosatt Qvalvigen.
Rolle: brur
Navn: Olava Larsdtr
Stilling/stand: Pige
Ministerialbok for Rødøy prestegjeld, Rødøy sokn 1777-1819 (1836P)

BARN:

1794 Sønn: Jakob Johannessen (Johansen)

Født ca 1794.
1801: 004 01 Jacob Johanesen 7 Deres søn
Jakob dør på gården Vernesosen 1826. Lenke dit.

.

1791 Sønn: Petter Andreas Johansen

Født ca 1791.
1801: 003 01 Petter Andreas Johanesen 10 Deres søn
(Nevnt senere som Johansen).

Petters datter: Johanna Olava Pettersdtr

Skifte etter faren 1826: Nevnt her: Petter Johansen, sønn, død.
Johanna Pettersdtr (9) datter av Petter.
Vet ikke noe mer om barnets mor..., men om hennes etterslekt.
Hun ble gift med Petter Benoni Amundsen og er 1865 bosatt med familie på en plass under gården Verang. Lenke dit.

.

ANDRE personer:

Tjenestepige - Beret Pederdtr

Født ca 1741.
1801: 005 01 Beret Pedersdatter 60 Tjeneste pige Enke efter 1te ægteskab
Beret døde her 1802:
Kirkeboka for Rødøy - døde:
1802. Berith Pedersdtr, Rønvigen, 60 år.

48 00 1801

RØNVIK

48/00

ABSALON BORGERSEN, innerste og fisker

1801: 006 01 Absalon Borgersen 37 Mand 1te ægteskab Driver fiskeri og er inderste

EKTEFELLE og BARN :

Ektefelle: Martha Maria Pedersdtr

Født ca 1770.
007 01 Martha Maria Pedersdatter 31 Hans kone 1te ægteskab
Omtalt som død i skifte etter sin bror 1838 Vågenge (Søren).

.

Martha sin bror: Søren

Det er skiftet på gården Vågenge 1837 etter hennes svigerinne Else Berntsdtr.
Det er også skifte etter hennes bror Søren Pedersen 1837 - der man får vite mer om Martha sin øvrige familie.

.

Martha sin søster Aarsille

Hun er bosatt på gårde Forsdal. Lenke dit.

MARTHA SINE BARN:

.

1800 Sønn: Johannes Absalonsen

Født ca 1800.
1801: 009 01 Johanes Absalonsen 1 Deres søn

.

1796 Sønn. Peder Absalonsen

Født ca 1796
1801: 008 01 Peder Absalonsen 5 Deres søn
Peder er år 1865/1875 bosatt med familie på gården Våga 65-01. Lenke dit.

.

Datter: Ane Kierstina Absalonsdtr

Født ca 1794.
1801: 010 01 Ane Kierstina Absalonsen 7 Deres datter
Hun er nevnt i skifte etter morbror Søren Pedersen Vågenge, som datter av Martha Maria Pederdtr, hans søster, og at Ane er 32 år. DET ER OGSÅ NEVNT AT HUN DA ER BOSATT KONSVIK I RØDØY (prestegjeld) Lurøy.

48 01 1769

RØNVIK

48/01

AMUND NILSEN, bosatt

1769 Amund Nilsen

Manntall 1769:
Rønvigen Amund Nilsen (45) mødte icke.

EKTEFELLE og BARN:

1769 Sønn: Lars Amundsen

Manntall 1769: 8 aar, født Rønvigen, frisk. Er da født ca 1761.

48 00 1763

RØNVIK

48/00

MARIT PEDERSDTR, fattigstøtte her

1763

1763
Fornavn: Marith
Etternavn: Pedersdtr
Bosted: Rønvig
Fattigstøtte i Rødøy 1739-1824

48 00 1742

RØNVIK

48/00

NILS NILSEN, sønn her

1762 Nils Jensen - hvor fra

Nils Jensen er sønn av Jens Andersen og Anne Pedersdtr. De var bosatt på gården Sjåvik, hos en sønn, da det er skifte etter Jens. Tidligere bruker her.
.

Skiftet etter faren 1762

SKIFTER I RØDØY:
Skifte Sjåvik 1762 etter Jens Andersen.
Gjenlevende ektefelle Anne Pedersdtr.
Barn: Bertel Jensen,
Anders Jensen (gift) Gjesøen i Rødøy,

Niels Jensen (gift) Rønviken.

Borger Jensen (gift) Sjaavigen.
Mallena Jensdtr (død).
Ane Jensdtr (gift) Wernen,
Marit Jensdtr, gift med Ole Karstensen, Rangsund.
Beret Jensdtr, gift med ander Johnsen, Sjaavigen.
NN Jensdtr, ugift, navn ikke nevnt.
Barn av avdøde datter Mallena Jensdtr:
Jens Pedersen,
Ane Pedersdtr,
Maren Pedersdtr og
Kirsten Pedersdtr.

Manntallet 1755 - bosatt hos far

Stilling/stand: Sønn Hos faderen
Fornavn: Nils
Etternavn: Jensen
Gård: Rønvigen
Sivilstand og barn: Ugift
Alder: 26
Fødested: Føed her
Innrulleringsmanntall 1755 for Rødøy fjerding

48 00 1760

RØNVIK

48/00

ISRAEL PEDERSEN. far til barn her

Datter: Margrethe Israelsdtr

Døpt 1760 Margrethe Israelsdtr, ekte.
Far: Israel Pedersen, Røsvigen (må tolkes som Rønvigen).
Kilde: Ministerialbok for Rødøy prestegjeld, Rødøy sokn 1758-1776 (1836P)

48 00 1744

RØNVIK

JENS ANDERSEN, leilending

Skifte Sjåvik 1762

SKIFTER I RØDØY:
Skifte Sjåvik 1762 etter Jens Andersen.
Gjenlevende ektefelle Anne Pedersdtr.
Barn: Bertel Jensen,
Anders Jensen (gift) Gjesøen i Rødøy,

Niels Jensen (gift) Rønviken.

Borger Jensen (gift) Sjaavigen.
Mallena Jensdtr (død).
Ane Jensdtr (gift) Wernen,
Marit Jensdtr, gift med Ole Karstensen, Rangsund.
Beret Jensdtr, gift med ander Johnsen, Sjaavigen.
NN Jensdtr, ugift, navn ikke nevnt.
Barn av avdøde datter Mallena Jensdtr:
Jens Pedersen,
Ane Pedersdtr,
Maren Pedersdtr og
Kirsten Pedersdtr.

Mer om Jens Andersen

Det vurderes at han er flytta til sønnen Borger da han overlot bruket til sønnen Nils Jensen, senere bruker her.

Mantall 1755

Fornavn:Jens
Etternavn:Andersen
Gård:Rønvigen
Alder: 67
Innrulleringsmanntall 1755 for Rødøy fjerding

1744 Bruker (ene): Jens Andersen

Fornavn: Jens
Etternavn: Andersen
Gård: Rønvig
Jordebok 1744 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

1734 Bruker (ene) Jens Andersen

Fornavn: Jens
Etternavn: Andersen
Gård: Rønvig
Jordebok 1734 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

1727-1732

Rønviken 48 Jens Andersen Jens Andersen 12 1727 11 9 Viborgskat utlignet 1927: Rødøfjæring.
Rønviken 48 Jens Andersen Jens Andersen 4 1732 15 12 Manntall og beregning - fra Helgeland til Tronhjems tukthus, datert 28.12.1732 . (M1)
Rønviken 48 Jens Andersen Jens Andersen 1729 32 46 Mandtall 1728-29 - Rødøy fjering.

1726 Bruker (ene): Jens Andersen

Fornavn: Jens
Etternavn: Andersen
Gård: Rønvigen
År 1726
Jordebok 1726 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

1721 Ekstraskatt 1721

Fornavn: Jens
Etternavn: Andersen
Gård:
Rønvigen
Ekstraskatt 1721 for Helgeland Fogderi

EKTEFELLE og BARN:

Ektefelle: Anne Pedersdtr

Gjenlevende ektefelle Anne Pedersdtr - ektefellens skifte 1762.

Sønn: Nils Jensen

Skifte far 1762: Niels Jensen (gift) Rønviken.
Nevnt der også ved manntall 1755. Se omtale av han som bruker foran her.

Mer om NILS:

Stilling/stand: Sønn Hos faderen
Fornavn: Nils
Etternavn: Jensen
Gård: Rønvigen
Sivilstand og barn: Ugift
Alder: 26
Fødested: Føed her
Innrulleringsmanntall 1755 for Rødøy fjerding

Sønn: Borger Jensen

Skifte far 1762: Borger Jensen (gift) Sjaavigen.
Døde på gården Selsøyvik i 1779.
Lenke dit.

Mer om BORGER:

Stilling/stand: Sønn Hos faderen
Fornavn: Borger
Etternavn: Jensen
Gård:Rønvigen
Sivilstand og barn: Ugift
Alder; 18
Fødested: Føed her
Innrulleringsmanntall 1755 for Rødøy fjerding

Sønn: Bertel Jensen

Skifte far 1762: Bertel Jensen,

1741 døpt datter: Kirsten Jensdtr

Barn Kirsten Jensdtr, far Jens Rønvigen.
Ministerialbok for Rødøy prestegjeld 1739-1750 (1836P)

Sønn: Anders Jensen

Skifte far 1762: Anders Jensen (gift) Gjesøen i Rødøy.
Er i faren skifte bosatt på gården Gjesøy - lenke dit.

1723 Datter: Marithe Jensdr

Skifte far 1762: Marit Jensdtr, gift med Ole Karstensen, Rangsund.
Marit er født ca 1723 og døde på gården Rangsund 1799. Etter to ekteskap og flere barn.

Datter: Mallena Jensdtr

Skifte far 1762:
Mallena Jensdtr (død). Barn av avdøde datter Mallena Jensdtr:
Jens Pedersen,
Ane Pedersdtr,
Maren Pedersdtr og
Kirsten Pedersdtr.

Datter: Ane Jensdtr

Skifte far 1762: Ane Jensdtr (gift) Wernen, (Vernes?)

Datter: Ukjent Jensdtr

Skifte far 1762: NN Jensdtr, ugift, navn ikke nevnt.

Datter: Beret Jensdtr

Skifte far 1762: Beret Jensdtr, gift med Anders Johnsen, Sjaavigen.

ANDRE:

1755 Aarsdreng: Kristopher Larsen

Stilling/stand: Dreng Aarsdreng
Fornavn:Christopher
Etternavn: Larsen
Gård: Rønvigen
Sivilstand og barn: Ugift
Alder 24
Fødested:
her i gieldet paa Vogengen
Innrulleringsmanntall 1755 for Rødøy fjerding

Mer om Kristopher

Fødested:
her i gieldet paa Vogengen

48 00

RØNVIK

JENS LARSEN, leilending

1711 Bruker (ene): Jens Larsen

Fornavn: Jens
Etternavn: Larssen
Gård: Rønvigen
Jordebok 1711 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

1701 Bruker (ene): Jens Larsen

Fornavn: Jens
Etternavn: Larsen
Stilling/stand og vilkår: Opsidder, Lejlending
Alder 28
Gård: Rønwigen
Kilde: Manntallet 1701, nr. 16: Helgeland fogderi

ANDRE:

1801 Dreng: Christopher Hansen

Fornavn: Christopher
Etternavn: Hansen
Stilling/stand og vilkår: Tieneste karle, Drenge
Alder: 16
Gård: Rønwigen
Kilde: Manntallet 1701, nr. 16: Helgeland fogderi

48 00 1696

RØNVIK

48/00

KRISTOFFER RØNVIK

1696 Bruker (ene): Kristoffer

Fornavn: Christopher
Gård: Rønviigen
Løpenr: 203
Kilde: Jordebok 1696 for Helgeland fogderi