Gård Kvalvik (51)

1801 og før

Til hovedsiden

På siden her:
1804 Henrik Eriksen (1801).
1801 Josept Nilsen

51 00 1801 Henrik Eriksen

1801 folketellingen

FOLKETELLINGEN 1801:
001 01 Henric Ericssen 44 Husbonde 1te ægtesk. Bonde bruger jord og driver fiske

002 01 Elisabeth Sandersdatter 45 Hans kone 3dt ægteskab
003 01 Alexander Henricssen 7 Deres søn
004 01 Elen Hermandsdatter 15 Tjeneste pige Ugift

Holdsmannen Joseph Nielsen (72) og kona Karen Olsdtr (72) er også bosatt her. 1801. Begge er gift i sitt 1.ekteskap. Joseph antas å være den siste bruker av gården her på 1700 tallet.

Mannskapsrullene 1809-1835

MANNSKAPSRULLENE 1809-35:
Nevnt åra 1813-28 som 19-37 år gammel.
Nevnt som født i Svinvær.
Dreng på Flatøy 1813-17,
dreng Rønvik 1818-24 og
Inderst Sjåvik 1828 (4xxx).
Omtalt med: "Er frisk got utseende" og "Høy og frisk".

1794

Da sønnen Alexander ble født 1794 var familien bosatt på gården Svinvær.
Henrik har da blitt bruker her mellom det tidspunkt og folketellinga.

EKTEFELLE og BARN:

Skifte etter henne:

Skifter i Rødøy:
Skifte på gården Kvalvik 51 etter avdøde Elisabeth Alexandersdtr. Gjenlevende ektefelle Henrich Erichsen.
Sønn: Alexander Hendrichsen 11 år.

1804 Elisabeth Sandersdtr - døde her

Kirkeboka for Rødøy - døde:
Lisbeth Sandersdatter, død 1804, 49 aar. Qvalviken.

Ektefelle: Elisabeth Sandersdtr (Alexandersdtr)

1801: 002 01 Elisabeth Sandersdatter 45 Hans kone 3dt ægteskab
OBS: Hun har vært gift to ganger før dette ekteskapet.

.

1794 Sønn Alexander Henriksen

Født ca 1794 i Svinvær.
1801: 003 01 Alexander Henricssen 7 Deres søn

Sønnen gifter seg:

KIRKEBOKA VIET 1825:
25.09.1825 Alexander Hendriksen, Lillefjord, 32 år og Milla Dorthea Johnsdtr, 32 år.
De får barn 1825 og 1828. Aanes 1825 og Sjåvik 1828.
Lenke til gården Forsdal hvor Milla er født.

SØNNENS 2 barn:

1825 Lisabet Dortea Aleksandersdr

Lisabeth Dorthea Aleksandersdtr som ble født den 29. juli 1825 på gården Forsdal - 1801 og før siden hvor hun, mor og besteforeldrene på morsiden er omtalt. Vet foreløpig ikke hva som skjedde med henne videre.

1828 datter: Johanna Jakobia Aleksandersdtr

Johanna Jacobia Aleksandersdtr, født Sjåvik 29. september 1828.
Vet foreløpig ikke hva som skjedde med henne videre.

ANDRE personer:

1801 ft: Tjenestepige: Elen Hermannsdtr

Født ca 1786.
1801: 004 01 Elen Hermandsdatter 15 Tjeneste pige Ugift

51 00 1801 Josept Nilsen

1801 folketellingen

FOLKETELLINGEN 1801:
005 01 Joseph Nielsen 72 Mand 1te ægteskab Holsmand og lever af fiskeri
006 01 Karen Olsdatter 72 Hans kone 1te ægteskab

Brukeren - Joseph Nilsen

Nevnt i tellingen 1801 som 72 år gammel. Hans fødselsår blir da ca 1728. I skiftet etter Nils Poulsen Tjong er nevnt en sønn Joseph Nilsen 4 år i 1736 og da født ca 1732.

1769 mt: Joseph Nilsen

Manntall 1769: 50 Hvalvigen: Josepht Nilsen (38).

Trolig skifte far 1736

SKIFTER I RØDØY 1686-1780:
Skifte 1736 Tjong etter NILS POULSEN TJONG.
Ane Josephsdtr, gjenlevende ektefelle.
Povel Nilsen (sønn) 8 år.
Joseph Nilsen (sønn) 4 år.
Anders Nilsen (sønn) 1/2 år.
Mali Nilsdtr (datter) Liten. Formynder for barna er Ole Hansen Tjong Nedre.

Trolig skifte farsøster 1746

SKIFTER I RØDØY 1686-1780:
Skifte 1746 etter Synneve Povelsdtr, Tjong Nedre.
Ole Andersen, gjenlevende ektefelle.
Michel Povelsen (bror), Lars Povelsen (bror),
Nils Povelsen (bror som er død),
Josept Nilsen, sønn av broren Nils, formynder stedfaderen Michel Andersen, Tjong Nedre.
Povel Nilsen, sønn av broren Nils, formynder stedfaderen Michel Andersent Tjong Nedre.
Gunille Povelsdtr, gift søster med mann Ole Mikelsen Vaage.

EKTEFELLE og BARN:

1804 skifte etter Karen Olsdtr

Skifte Kvalvik etter Karen Olsdtr, Kvalvik i Rødøy. Ektefelle Joseph Nielsen, ektefelle. Ingen andre nevnt.

Ektefelle: Karen Olsdtr

Født ca 1729
006 01 Karen Olsdatter 72 Hans kone 1te ægteskab