Gård Kvalvik (51) - 1801 og før

Til hovedsiden

På siden her:
1804 Henrik Eriksen (1801).
1801 Josept Nilsen
1769 Lars Pedersen
1755 Heming Tomessen, husmann af Søen,
1748 Peder Borgersen
1726 Anders Olsen
1711 Jon Gregussen

1600

1668 Baard Østensen

51.00 1801 Henrik Eriksen

1801 folketellingen

FOLKETELLINGEN 1801:
001 01 Henric Ericssen 44 Husbonde 1te ægtesk. Bonde bruger jord og driver fiske

002 01 Elisabeth Sandersdatter 45 Hans kone 3dt ægteskab
003 01 Alexander Henricssen 7 Deres søn
004 01 Elen Hermandsdatter 15 Tjeneste pige Ugift

Mannskapsrullene 1809-1835

MANNSKAPSRULLENE 1809-35:
Nevnt åra 1813-28 som 19-37 år gammel.
Nevnt som født i Svinvær.
Dreng på Flatøy 1813-17,
dreng Rønvik 1818-24 og
Inderst Sjåvik 1828 (4xxx).
Omtalt med: "Er frisk got utseende" og "Høy og frisk".

EKTEFELLE og BARN:

Skifte etter henne:

Skifter i Rødøy:
Skifte på gården Kvalvik 51 etter avdøde Elisabeth Alexandersdtr. Gjenlevende ektefelle Henrich Erichsen.
Sønn: Alexander Hendrichsen 11 år.

1804 Elisabeth Sandersdtr - døde her

Kirkeboka for Rødøy - døde:
Lisbeth Sandersdatter, død 1804, 49 aar. Qvalviken.

Ektefelle: Elisabeth Sandersdtr (Alexandersdtr)

1801: 002 01 Elisabeth Sandersdatter 45 Hans kone 3dt ægteskab
OBS: Hun har vært gift to ganger før dette ekteskapet.

Ekteskap:

KIRKEBOKA VIET 1825:
25.09.1825 Alexander Hendriksen, Lillefjord, 32 år og Milla Dorthea Johnsdtr, 32 år.
De får barn 1825 og 1828. Aanes 1825 og Sjåvik 1828.
Lenke til gården Forsdal hvor Milla er født.

1794 Sønn av Henrik og Elisabeth: Alexander Henriksen

Født ca 1794.
1801: 003 01 Alexander Henricssen 7 Deres søn

Aleksander og Millas to barn:

Lisabeth Dorthea Aleksandersdtr som ble født den 29. juli 1825 på gården Forsdal - 1801 og før siden hvor hun, mor og besteforeldrene på morsiden er omtalt. Vet foreløpig ikke hva som skjedde med henne videre.

Johanna Jacobia Aleksandersdtr, født Sjåvik 29. september 1828.
Vet foreløpig ikke hva som skjedde med henne videre.

ANDRE personer:

1801 ft: Tjenestepige: Elen Hermannsdtr

Født ca 1786.
1801: 004 01 Elen Hermandsdatter 15 Tjeneste pige Ugift

51.00 1801 Josept Nilsen

1801 folketellingen

FOLKETELLINGEN 1801:
005 01 Joseph Nielsen 72 Mand 1te ægteskab Holsmand og lever af fiskeri
006 01 Karen Olsdatter 72 Hans kone 1te ægteskab

Brukeren - Joseph Nilsen

Nevnt i tellingen 1801 som 72 år gammel. Hans fødselsår blir da ca 1728. I skiftet etter Nils Poulsen Tjong er nevnt en sønn Joseph Nilsen 4 år i 1736 og da født ca 1732.

1769 mt: Joseph Nilsen

Manntall 1769: 50 Hvalvigen: Josepht Nilsen (38).

Trolig skifte far 1736

SKIFTER I RØDØY 1686-1780:
Skifte 1736 Tjong etter NILS POULSEN TJONG.
Ane Josephsdtr, gjenlevende ektefelle.
Povel Nilsen (sønn) 8 år.
Joseph Nilsen (sønn) 4 år.
Anders Nilsen (sønn) 1/2 år.
Mali Nilsdtr (datter) Liten. Formynder for barna er Ole Hansen Tjong Nedre.

Trolig skifte farsøster 1746

SKIFTER I RØDØY 1686-1780:
Skifte 1746 etter Synneve Povelsdtr, Tjong Nedre.
Ole Andersen, gjenlevende ektefelle.
Michel Povelsen (bror), Lars Povelsen (bror),
Nils Povelsen (bror som er død),
Josept Nilsen, sønn av broren Nils, formynder stedfaderen Michel Andersen, Tjong Nedre.
Povel Nilsen, sønn av broren Nils, formynder stedfaderen Michel Andersent Tjong Nedre.
Gunille Povelsdtr, gift søster med mann Ole Mikelsen Vaage.

EKTEFELLE og BARN:

1804 skifte etter Karen Olsdtr

Skifte Kvalvik etter Karen Olsdtr, Kvalvik i Rødøy. Ektefelle Joseph Nielsen, ektefelle. Ingen andre nevnt.

Ektefelle: Karen Olsdtr

Født ca 1729
006 01 Karen Olsdatter 72 Hans kone 1te ægteskab

51.00 1769 Lars Pedersen

1792 Skifte

Skifte Kvalvik 1792 etter Lars Pedersen.
Anne Kristensdtr, ektefelle.
Lars Larsen, TELNES, sønn av avdøde.
Anne Larsdtr, Ertsøen, datter av avdøde, gift. Ektefelle Nils Olsen.
Kiel (Nils) Olsen, Ertsøen.
Svigersønn av avdøde, gift Anne Larsdtr.

1769 Innrulleringsmanntall

Innrulleringsmanntall 1769:
Bosatt på gården Hvalvik (50). 12 år gamle Anders Larsen er antagelig en sønn av ham. Likeledes Anders Larsen på 19 år. Anders er for ung til å være nevnt i skiftene faren er nevn

Manntall 1755

Stilling/stand: Bonde brug
Fornavn:Lars
Etternavn: Persen
Gård: Qvalvigen
Sivilstand og barn: Gift
Alder: 37
Fødested:
i Meløe Fiering paa Seinesse

1744 JB: Bruker (ene): Lars Pedersen

Fornavn: Lars
Etternavn: Pedersen
Gård: Qvalvig
Jordebok 1744 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

1734: Bruker (ene): Lars Pedersen

Fornavn: Lars
Etternavn: Pedersen
Gård: Qvalvig
Jordebok 1734 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

Hvorfra

Fødested:
i Meløe Fiering paa Seinesse
(Han er sønn av bruker nedenfor her Peder Borgersen).

1748 Skifte etter faren Peder

Skifter i Rødøy:
Skifte etter avdøde Peder Borgersen Kvalvik 1748.
Gjenlevende ektefelle Synnøve Larsdtr.
Barn: Lars Pedersen.

EKTEFELLE og BARN:

2. ektefelle og barn?

Her er trolig en til ektefelle som det ble barn med. 10 år gamle Lars Larsen som er født her må være en sønn av Peder i senere ekteskap.

1769 Sønn: Lars Larsen

Manntall 1769: Lars Larsen (12) født her og er frisk.

Ektefelle: Anne Pedersdtr - dør/skifte

Skifter i Rødøy:
Skifte etter avdøde Anne Pedersdtr, Kvalvik, 1751.
Gjenlevende ektefelle Lars Pedersen.
Sønn: Peder Larsen (3),
Anders Larsen (1/2) og
Berit Larsdtr (5).

1743 Viet

Brudgom Lars Pedersen, født og bosatt Qvalvigen.
Brur Anne Pedersdtr
Ministerialbok for Rødøy prestegjeld 1739-1750 (1836P)

1751 Sønn: Anders Larsen

Nevnt 1751 i skiftet til sin mor Anne: Anders Larsen (1/2).

Mer om Anders

Nevnt i manntall 1769 som 19 aar og "er gruelig haremynt". Mødte icke.

1748 Sønn: Peder Larsen

Nevnt 1751 i skiftet til sin mor Anne som tre år gammel sønn.

1746 Datter: Berit Larsdtr

Nevnt 1751 i skiftet til sin mor Anne som fem år gammel datter.

51.00 1755 Huusmand Af Søen: Heming Tomesen

Manntall 1755

Stilling/stand: Huusmand Af søen
Fornavn:Heming
Etternavn:Tomesen
Gård:Qvalvigen
Sivilstand og barn: Gift
Alder: 34
Fødested:
i Meløe Fiering paa Korsvig
Innrulleringsmanntall 1755 for Rødøy fjerding

Hvor fra - Korsvig i Meløe

Fødested:
i Meløe Fiering paa Korsvig

51.00 1748 Peder (Per) Borgersen

1748 Peder dør her - skifte

SKIFTER I RØDØY 1686-1780:
Skifte etter avdøde Peder Borgersen Kvalvik 1748.
Gjenlevende ektefelle Synnøve Larsdtr.
Barn: Lars Pedersen.

Bruker her - kom fra Sleipnes

FELLESHISTORIA, side 213:.....
"Per Borgersen, sønn til Borger Trondsen som var oppsitter på Sør Gjerøy inntil 1720, var noen og tyve år gammel da faren falt fra. 10 år senere, sansynligvis etter en tid som tjener og muligens husmann, bygde han seg eget hus på Sleipnes. Her levde han som husmand fram til 1743 da han fikk bygsle Kvalvik i Tjongsfjord og solgte husene".

Peder - kom fra

FELLESHISTORIA, side 213:.....
"Per Borgersen, sønn til Borger Trondsen som var oppsitter på Sør Gjerøy inntil 1720, var noen og tyve år gammel da faren falt fra.

EKTEFELLE og BARN:

Nevnt i skiftet etter ektefelle slik 1751: Gjenlevende ektefelle Synnøve Larsdtr.

Ektefelle: Synnøve Larsdtr

Nevnt i skiftet etter ektefelle slik 1751: Gjenlevende ektefelle Synnøve Larsdtr.

1719 Sønn: Lars Pedersen

Født ca 1719.
Overtar som bruker her etter faren og er omtalt foran her.

51.00 1726 Anders Olsen

1729

Kvalvik 16 Anders Olsen Anders Olsen 1729 32 47 Mandtall 1728-29 - Rødøy fjering.

1726 JB;: Bruker (ene): Anders Olsen

Fornavn: Anders
Etternavn: Olsen
Gård: Qvalvig
Jordebok 1726 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

Ekstraskatt 1721 (Forarmet)

Fornavn: Anders
Etternavn: Olsen
Merknader: Forarmed
Gård: Qvalviig
Ekstraskatt 1721 for Helgeland Fogderi

51.00 1711 Jon Gregussen

1711 JB: Bruker (ene): Jon Gregussen

Fornavn: Joen
Etternavn: Gregussen
Gård: Qvalvig
Jordebok 1711 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

1701 MT: Bruker(ene): Jon Gregussen

Fornavn: Joen
Etternavn: Gregus.
Stilling/stand og vilkår: Opsidder, Lejlending
Alder: 54
Gård: Qvalwigen
Kilde: Manntallet 1701, nr. 16: Helgeland fogderi

1696 JB: Bruker (ene): Joen

Fornavn: Joen
Gård: Qvalvig
Løpenr: 207
Kilde: Jordebok 1696 for Helgeland fogderi