Gård Blok (52) - 1801 og før

Til hovedside

1826 Ole Kristophersen (1801)
1812 Erik Kristophersen (1801)
Alt før disse er lagt i PDF filer i egen database på min PC. Dette av plasshensyn for denne hjemmeside.

52.00 1801 Ole Christophersen

1826 Skifte etter Ole Christophersen

Skifter i Rødøy:
Skifte gården Blok 1826 etter avdøde Ole Kristoffersen.
Ektefelle Ingeborg Jansdtr.
Barn:
Johan Olsen (50), Block.
Andreas Olsen (40) Block.
Petter Olsen (47) Grimstad.
Ingebrigt Olsen (død).
Ingebrigt Ingebrigtsen (9), barn av Ingebrikt. Formynder Jon Jakobsen Kilen

1801 folketellingen

FOLKETELLINGEN 1801:
001 01 Ole Christophersen 51 Husbonde 1te ægtesk. Bonde bruger jord og driver fiskeri
002 01 Ingeborg Jansdatter 61 Hans kone 1te ægtesk.
003 01 Benjamin Olssen 25 Deres søn Ugift
004 01 Johan Christian Olssen 22 Deres søn Ugift
005 01 Petter Olssen 16 Deres søn Ugift
006 01 Ingebrict Olssen 10 Deres søn Ugift
007 01 Else Ejnarsdatter 49 Tjeneste pige Ugift
008 01 Berith Olsdatter 7 Foster datter

Ektefelle: Ingeborg Jansdtr

Født ca 1840.
1801: 002 01 Ingeborg Jansdatter 61 Hans kone 1te ægtesk.

1791 Sønn: Ingebrigt Olsen

Født ca 1791.
1801: 006 01 Ingebrict Olssen 10 Deres søn Ugift
Kirkeboka for Rødøy - døde:
1816. Ingebrigt Olsen, ukjent sted, 26 aar, "død på " IIsen".

1785 Sønn: Petter Olsen

Født ca 1785.
1801: 005 01 Petter Olssen 16 Deres søn Ugift
Skifte far 1826: Petter Olsen (47) Grimstad
(er det Grimstad i Meløy?).

1779 Sønn: Johan Kristian Olsen

Født ca 1779.
1801: 004 01 Johan Christian Olssen 22 Deres søn Ugift
1826: Fars skifte: Johan Olsen (50), Block.

1776 Sønn: Benjamin Olsen

Født ca 1776.
1801: 003 01 Benjamin Olssen 25 Deres søn Ugift

1776 Sønn: Andreas Olsen

Født ca 1776

Skifte far 1826: Andreas Olsen (40) Block.

1801 ft: Fosterdatter: Berit Olsdtr

1801: 008 01 Berith Olsdatter 7 Foster datter

1801 ft: Tjenestejente: Else Einarsdtr

1801: 007 01 Else Ejnarsdatter 49 Tjeneste pige Ugift

52.00 1801 Erik Kristophersen

Død før 1812

Nevnt som død bror i skifte etter søster Helken Kristophersdtr 1812.

Erik Kristophersen

Et skifte - etter søster av Erik

SKIFTER I RØDØY:
Skifte Gjesøy 1812 etter Helchen Christophersdtr.
Ektefelle Joen Pedersen.
Gabriel Christophersen, bror, død.
Margret Gabrielsdtr, barn av Gabriel, gift med Anders Hansen.
Martha Gabrielsdtr (40) barn av Gabriel.

Erich Christophersen, bror, død.
Maregrehe Erichsdtr, gift med Gnynel Olsen.

Maren Christophersdtr, søster, død.
Anders Nielsen (30) barn av Maren.
Ane Christophersdtr, søster, død.
Dorthea Johnsdtr (20) barn av Ane.
Christiana Johnsdtr, barn av Ane, død.
John Erichsen (6) barn av Christiana.
Ane Erichsdtr, barn av Christiana.
Guru Christophersdtr, søster.

EKTEFELLE OG BARN:

Ektefelle: Ane Hansdtr

Hun ble viet til Erik 1778, nevnt nedenfor.
Ektefellen må være død før år 1801 - da hun da som enke er gift på nytt.

Viet 1778

Viet 1778 Erich Christophersen, brudgom, født og bosatt Block. Brur Ane Hansdtr, født og bosatt Bloch.

Datter: Margrete Eriksdtr

Nevnt i skiftet til farens søster 1812:
Erich Christophersen, bror, død.
Maregrehe Erichsdtr, gift med Gnynel Olsen.