Gård Blok (52) - 1801 og før

Til hovedside

1826 Ole Kristophersen (1801)
1816 Ingebrigt Olsen (1801)
1812 Erik Kristophersen (1801)
1796 Hans Gregersen
1758 Jens Amundsen
1744 Daniel Steensen
1729 Gregus Jensen

1600

52.00 1801 Ole Christophersen

1826

Skifte etter Ole Christophersen

Skifter i Rødøy:
Skifte gården Blok 1826 etter avdøde Ole Kristoffersen.
Ektefelle Ingeborg Jansdtr.
Barn:
Johan Olsen (50), Block.
Andreas Olsen (40) Block.
Petter Olsen (47) Grimstad.
Ingebrigt Olsen (død).
Ingebrigt Ingebrigtsen (9), barn av Ingebrikt. Formynder Jon Jakobsen Kilen

1801 FT

Bruker - Ole Christophersen

FOLKETELLINGEN 1801:
001 01 Ole Christophersen 51 Husbonde 1te ægtesk. Bonde bruger jord og driver fiskeri
002 01 Ingeborg Jansdatter 61 Hans kone 1te ægtesk.
003 01 Benjamin Olssen 25 Deres søn Ugift
004 01 Johan Christian Olssen 22 Deres søn Ugift
005 01 Petter Olssen 16 Deres søn Ugift
006 01 Ingebrict Olssen 10 Deres søn Ugift
007 01 Else Ejnarsdatter 49 Tjeneste pige Ugift
008 01 Berith Olsdatter 7 Foster datter

1801 FT

Ektefelle: Ingeborg Jansdtr

Født ca 1840.
1801: 002 01 Ingeborg Jansdatter 61 Hans kone 1te ægtesk.

1801 FT

Sønn: Benjamin Olsen

Født ca 1776.
1801: 003 01 Benjamin Olssen 25 Deres søn Ugift

1801 FT

Sønn: Johan Kristian Olsen

Født ca 1779.
1801: 004 01 Johan Christian Olssen 22 Deres søn Ugift
1826: Fars skifte: Johan Olsen (50), Block.

1801 FT

Sønn: Petter Olsen

Født ca 1785.
1801: 005 01 Petter Olssen 16 Deres søn Ugift
Skifte far 1826: Petter Olsen (47) Grimstad
(er det Grimstad i Meløy?).

1801 FT - 1816

Sønn: Ingebrigt Olsen

Født ca 1791.
1801: 006 01 Ingebrict Olssen 10 Deres søn Ugift
Kirkeboka for Rødøy - døde:
1816. Ingebrigt Olsen, ukjent sted, 26 aar, "død på " IIsen".

Sønn: Andreas Olsen

Født ca 1776

Skifte far 1826: Andreas Olsen (40) Block.

1801 FT

Fosterdatter: Berit Olsdtr

1801: 008 01 Berith Olsdatter 7 Foster datter

1801 FT

Tjenestejente: Else Einarsdtr

1801: 007 01 Else Ejnarsdatter 49 Tjeneste pige Ugift

52.00 1801 Ingebrigt Olsen

1816

Ingebrigt Olsen dør her

Kirkeboka for Rødøy - døde:
1816. Ingebrigt Olsen, ukjent sted, 26 aar, "død på " IIsen".

1801 FT

Omtalt foran her

Sønn av Ole og Ingeborg som er nevnt med familie foran her.

Ektefelle: Milla Olsdtr

Milla var datter av Ole Nilsen og Siriana Olsdtr. Hun var født Evik, lenke dit.

1813-1817

Sønn: Per Ingebrigtsen

Født på gården Evik og dør der 1817.

1815

Sønn: Ingebrigt Ingebrigtsen

FOLKETELLINGA MELØY 1875:
Bosatt på gården Ytresøen i Meløy (lnr. 187a).
Bor sammen med ektefellen hos sønnen Petter Ingebrigtsen, f. 1849 i Melø sogn. Sistnevnte er selveiende gårdbruker og fisker.
Lenke til utflytta personer: Meløy.

52.00 1801 Erik Kristophersen

Død før 1812

Nevnt som død bror i skifte etter søster Helken Kristophersdtr 1812.

Erik Kristophersen

Et skifte - etter søster av Erik

SKIFTER I RØDØY:
Skifte Gjesøy 1812 etter Helchen Christophersdtr.
Ektefelle Joen Pedersen.
Gabriel Christophersen, bror, død.
Margret Gabrielsdtr, barn av Gabriel, gift med Anders Hansen.
Martha Gabrielsdtr (40) barn av Gabriel.

Erich Christophersen, bror, død.
Maregrehe Erichsdtr, gift med Gnynel Olsen.

Maren Christophersdtr, søster, død.
Anders Nielsen (30) barn av Maren.
Ane Christophersdtr, søster, død.
Dorthea Johnsdtr (20) barn av Ane.
Christiana Johnsdtr, barn av Ane, død.
John Erichsen (6) barn av Christiana.
Ane Erichsdtr, barn av Christiana.
Guru Christophersdtr, søster.

EKTEFELLE OG BARN:

Ektefelle: Ane Hansdtr

Hun ble viet til Erik 1778, nevnt nedenfor.
Ektefellen må være død før år 1801 - da hun da som enke er gift på nytt.

Viet 1778

Viet 1778 Erich Christophersen, brudgom, født og bosatt Block. Brur Ane Hansdtr, født og bosatt Bloch.

Datter: Margrete Eriksdtr

Nevnt i skiftet til farens søster 1812:
Erich Christophersen, bror, død.
Maregrehe Erichsdtr, gift med Gnynel Olsen.

52.00 1796 Hans Gregussen

1796

Hans dør her

Kirkeboka for Rødøy - døde:
1796. Hans Gregussøn Bloch, 84 aar.

1769 MT

Manntall 1769

Nevnt her som eneste mannsperson på gården Blaach.
Hans Gregersen (54)

1755 MT

Manntalle 1755

Stilling/stand: Bonde brug
Fornavn: Hans
Etternavn: Greisen
Gård: Blok
Sivilstand og barn: Gift
Alder: 37
Fødested: Fød her
Innrulleringsmanntall 1755 for Rødøy fjerding

Hvor fra

Sønn av Gregus Jensen som døde her på gården 1729.

EKTEFELLE og BARN:

Ektefelle (2): Berit Kristensdtr

1787-1788 Ekt

Viet 1787

Fornavn:Hans (ENKEMAND)
Etternavn:Blok
Rolle: brudgom
Stilling/stand: ENKEMAND
Født og bosatt: Blok
Rolle: brur
Navn: Berit Christensdtr
Stilling/stand: PIGE
Forlovelse den 24.12. og ekteskap året etter.

1788

Ektefelle (1): Anna Jensdtr - Skifte 1788

Skifter i Rødøy:
Skifte på gården Blok etter Anna Jensdtr.
Gjenlevende ektefelle er Hans Gregersen.
Formynder for de umyndige er morbror Ole Jensen Melen.
Barn:
Karen Hansdtr (gift).
Anna Hansdtr (gift).
Ingeborg Hansdtr (24).
Sophia Hansdtr (27).
Berethe Hansdtr (20).

1761

Datter: Martha Hansdtr

Døpt 1761 Martha Hansdtr, ekte.
Far. Hans Greysen, Block.
Kilde: Ministerialbok for Rødøy prestegjeld, Rødøy sokn 1758-1776 (1836P)

52.00 1758 Jens Amundsen

1763-1766

Fattigstøtte i Rødøy 1739-1824

1763/1764/1765/1766
Fornavn:Jens
Etternavn: Aamundsen
Bosted: Block
Merknad:
.. OG QDE 1--
Fattigstøtte i Rødøy 1739-1824

Merknad 1764: OG QVINDE I BLOCK 1 1 -
Merknad 1766: OG HUSTRUE

1758 SMT

Skattemanntall 1758

Fornavn: Jens
Etternavn: Amundsen
StillingPersonmerknader: [signet]
Gård: Bloch
År 1758
Skattemanntall 1726, 1742, 1756, 1758 og 1761-1773 for Helgeland fogderi over jordeiere, odels- og selveiende bønder

52.01 1744 Daniel Steensen

"Disse tider - Disse skikker", side 298

FELLESHISTORIA 298;...."De fleste dødsdommer ble nå omgjort ved kongelig benådning. Daniel stensen Blok og hans stedatter Anna Gregersdatter ble sendt til hhv. den nærmeste festningen og tukthuset for livstid da de ble benådet i april 1752. ....... "Når det f.eks. gjaldt gifte leilendinger som hadde begått hor med en stedatter, kunne slikt bli en klekkelig sum. Sverdrup innkasserte over 50 rd. fra Daniel Stensen Blokks bo, da han ble sendt til straffarbeid på Trondheims festning på livstid for å ha fått barn med sin stedatter i 1744." ".....Til Steigen kom Daniel Stensen Blokk og hans stedatter Ane Gregusdatter i oktober 1751, dømt på bygdetinget 6 år tidligere. Han var nå nærmere 60 år gammel, født i Rana og gift med Anes mor Anna Hansdatter, som han hadde 4 barn med i løpet av 16 år før han begikk forseelsen. Boet var verdt over 110 rd. Ane var 30 år, var født på Blokk og eide tre klesplagg. De hadde sittet noen uker etter dommen i fengsel på Sverdrups gård i Nord Herøy, men hadde siden gått løs og ledig på gården og tjent til sitt opphold (Likevel fremla Sverdrup en regning for over 100 rd, blant annet for deres varetekt). Etter 3 år i fangeskap hadde Ane født enda et barn, denne gang med en skredder ved navn Knut Gaas. Han dro først til Dønnes og så til Bergen da han sjønte at hun var gravid. Barnet levde i 27 uker. Dommen ble realitet igjen da stevningen til lagtinget ble forkynt dem i Nord Herøy i slutten av juli. En måned senere la de ut, sammen med Sverdrup og to skysskarer, på den halvannen ukes turen til Steigen. Der var også sorenskriveren og hele lagretten som hadde dømt dem, samlet. Barnet hadde vært dødfødt, men lagtinget fant ingen grunn til å omgjøre dommen. De to delinkventene kan ikke ha vært i tvil om at de skulle appellere til kongen, men måtte vente til lagtingdommen ble skriftlig forkynt dem i midten av januar 1752. I månedskiftet april/mai fikk de vite at kongen hadde benådet dem, mot tvangsarbeid for resten av livet; på festningen i Trondheim og hun på tukthuset.........."Daniel Stensen Blokks forhold til stedatter Ane i 1734 var blitt åpenbart både innen- og utengårds i flere månder, men alt ble stilt i bero til fødselen. Det var så mye som kunne skje imellomtid, og intet kunne gjøres til fødselen var overstått".

Skifte - pga rettsak og dødsdom

Skifter i Rødøy:
Blok 52: Daniel Stenersen - delikvent. Ektefelle Anne Hansdtr.

1744 JB

Bruker (ene): Daniel Stensen

Fornavn: Daniel
Etternavn: Steensen
Gård: Blok
Jordebok 1744 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

1734 JB

Bruker (ene): Daniel Steensen

Fornavn: Daniel
Etternavn: Steensen
Gård: Blok
Jordebok 1734 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

1732

Blok 52 Daniel Stensen Daniel Stensen 1732 35 50 Mandtall 1732 - Rødøy fjerding. Merknad: (før Gregus Jensen).

EKTEFELLE og BARN:

1755 MT

Sønn (?) Gregus Danielsen

Stilling/stand: Dreng Aarsdreng
Fornavn: Gregus
Etternavn: Danelsen
Gård:Svinver
Sivilstand og barn: Ugift
Alder: 18
Fødested:
her i gieldet paa Bloch i Kiongsfioren
Innrulleringsmanntall 1755 for Rødøy fjerding

52.00 1729 Gregus Jensen

1729

Gregus døde - skifte

Skifter i Rødøy:
Gården Blok 1729:
Skifte etter Gregus Jensen.
Anna Hansdtr (gjenlevende ektefelle),
Hans Gregussen (myndig sønn),
Jens Gregussen (sønn) formynder Hans Jensen Esøen,
Ole Gregussen (sønn) formynder Hans Jensen Esøen.
Anna Gregusdater (datter) formynder Hans Jensen Esøen, Ingeborg Gregusdatter (datter) formynder Hans Jensen Esøen.

1729

Bloch 52 Gregus Jensen Gregus Jensen 1729 32 47 Mandtall 1728-29 - Rødøy fjering.

Mye om søsken og deres familie (1751)

Skifter i Meløy:
Skifter Æsøen i Meløy 1751 etter avdøde Hans Jensen.
Ingeborg Hansdtr (gjenlevende ektefelle).

Nils Jensen (bror) Olderviken.

Gregus Jensen, (død bror) Blok.
Ole Gregussen, barn av Gregus, Strømsviken.
Hans Gregussen, barn av Gregus, Bloch.
Ingeborg Gregusdtr, barn av Gregus.

Ane Gregusdatter, barn av Gregus (som er av sin stedfager besvangret og befinner seg i arrest på Nord Herø.

Ole Jensen, død, bor Tjong.
Ole Olsen, barn av Ole (Æsøen).
Anne Olsdtr, barn av Ole, gift med Povel Nilsen Etzholmen,
Ingeborg Jensdtr, død, søster av avdøde.
Povel Nilsen, barn av Ingeborg, Rangsund.
Sara Nilsdtr, barn av Ingeborg, Tjong Nedre.

1726 JB

Bruker (ene): Gregus Jensen

Fornavn: Gregus
Etternavn: Jensen
Gård: Bloch
Jordebok 1726 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

1721 ESK

Ekstraskatt 1721

Fornavn: Gregus
Etternavn: Jensen
Gård: Bloch
Ekstraskatt 1721 for Helgeland Fogderi

1716

Felleshistorien

Felleshistoria 208:
Gregus ble i 1716 skattelagt med 1 1/2 rd i dagskatt.

1711 JB

Bruker (ene): Gregus Jensen

Fornavn: Gregus
Etternavn: -
Gård: Bloch
Jordebok 1711 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

1701 MT

Bruker(ene): Gregus Jensen

Fornavn: Gregus
Etternavn: Jens.
Stilling/stand og vilkår: Opsidder, Lejlending
Aldeer: 48
Kilde: Manntallet 1701, nr. 16: Helgeland fogderi
Gård: Bloch

1696 JB

Bruker (ene): Gregus

Fornavn: Gregus
Gård: Bloch
Løpenr: 208
Kilde: Jordebok 1696 for Helgeland fogderi

EKTEFELLE og BARN:

Ektefelle: Ingeborg Kristensdtr skifte:

SKIFTER RØDØY 1686-1780:
Gården Blok 1716: Skifte etter Ingeborg Kristensdtr.
Gjenlevende ektefelle Gregus Jensen.
Ole Tønnessen (avdødes sønn) Aae.
Brynhild Tønnesdatter (avdødes datter), Tjong.
Ranni Tønnesdatter (avdødes datter) Oldervik.
Ane Gregusdatter (begges datter) Blok.

1720 ca

Sønn: Ole Gregussen

Han ble bruker av gården Strømsvik og er nevnt der i manntall 1755, lenke dit.
Han er der nevn 35 år gammel og må da være født ca 1720.

Stesønn: Ole Tønnessen

Fornavn: Olle
Etternavn: Tønnes.
Stilling/stand og vilkår: Sønn
Alder: 18
Gård: Bloch
Kilde: Manntallet 1701, nr. 16: Helgeland fogderi

ANDRE:

1701 MT

Dreng Per Larsen

Fornavn: Per
Etternavn: Lars.
Stilling/stand og vilkår: Tieneste karle, Drenge
Alder: 20
Gård: Bloch
Kilde: Manntallet 1701, nr. 16: Helgeland fogderi

1701 MT

Dreng Anders Nilsen

Fornavn: Anders
Etternavn: Niels.
Stilling/stand og vilkår: Tieneste karle, Drenge
Alder: 9
Gård: bloch
Kilde: Manntallet 1701, nr. 16: Helgeland fogderi

Avdød, div

1766

Ingebor Gregusdtr

Avdød Block 1766 Ingebor Gregusdtr
Merknader:
{Alder ved skrifte:} 36 AAR
Kilde: Ministerialbok for Rødøy prestegjeld, Rødøy sokn 1758-1776 (1836P)

1759

Martha Hansdtr

Avdød 1759 Blok 1 år. Martha Hansdtr
Kilde: Ministerialbok for Rødøy prestegjeld, Rødøy sokn 1758-1776 (1836P)

PERSONER

1755 MT

Sten Danielsen f. ca 1730 Blok

Arbeider som årsdreng på gården Øver Tiong hos Lars Larsen ved manntall 1755.