Gård Myken (71) - husmannsplassene og strandsittere

Familien Johan Johnsen

Fiskekjøper for familien Kruger Bergen

Det er fortalt på Saganett at han bodde på Utheim, men Utheim var ikke bygget 1891 enda, Han måtte ha vært bosatt hos en av familiene på Myken eller en annet bolig.

1891 folketellingen

001 Johan Martin Johnsen 1 1861 Aafjorden præstegjæld - Familiens overhode g -
002 Inga Katrina Johnsen 000 1864 Bergen - Hustru g -
003 Agnes Johnsen 000 1887 Amerika - Datter - -
004 Alof Sigurd 000 1888 Throndhjem - Søn - -
005 Johanna Seselie Johnsen 000 1890 juni Rødøy - Datter - -
006 Anna Margreth Olsen 000 1872 Troudhjem - Tjenestetyende ug -
007 Anna Emelie Andreasen 000 1878 Kraakö Bjomör Fosens Foyd. - Fosterdatter - -

Familien: Josefine Edvardsen

Strandsitter under bruk nr 5

1910 FT

Strandsitter - Josefine Edvardsen

FOLKETELLINGEN 1910:
001 01 Josefine Edvardsen 12.03.1871 Rødøy hm e Huslig arbeide, Strandsitter b
002 01 Eldor Edvardsen 19.08.1903 Rødøy s ug Søn b
003 01 Otelie Edvardsen 20.02.1907 Rødøy d ug Datter b
004 01 Konrad Edvardsen 05.03.1909 Rødøy s ug Søn b

Familien: Mathias Bernhoff

Strandsitter under bnr 5

Nevnt som "Remmen" i tellingen 1910.

1910 FT

Strandsitter - Mathias Bernhoff

FOLKETELLINGEN 1910: "REMMEN"
001 01 Mattias Bernhoff 15.08.1879 Rødøy hf g Fisker og Strandsid. b
002 01 Hilda Bernhoff 17.01.1883 Tjøtøy hm g Huslig arbeide b
003 01 Hildur Bernhoff 11.09.1905 Rødøy d ug Datter b
004 01 Astrid Bernhoff 10.03.1907 Rødøy d ug Datter b
005 01 Aagot Bernhoff 29.08.1910 Rødøy d ug Datter b
006 01 Jørgen Bernhoff 28.09.1885 Rødøy tj ug Dreng b
007 01 Hedvik Bernhoff 22.12.1882 Rødøy tj ug Tjenestepike b

Bosatt i egen husholdning på "Remmen"

1910 FT

Elise Nygård med ektefelle i Amerika

FOLKETELLINGEN 1910: "REMMEN"
008 02 Elise Nygård 25.06.1880 Rødøy fl hm g
Penger fra sin mand, som er i America, forøvrigt, husligt arbeide b
009 02 Judith Nygård 15.02.1905 Rødøy d ug Datter b
010 02 Hagar Nygård 02.12.1906 Rødøy d ug Datter b
011 02 Alf Nygård 08.10.1908 Rødøy s ug Søn b

Strandsitter: Adolf Hansen

1910 FT

Adolf Hansen

FOLKETELLINGEN 1910: "REMMEN".
001 01 Adolf Hansen 30.09.1877 Rødøy hf g Fisker og Strandsid. b
002 01 Hanna Hansen 18.03.1885 Bergen hm g Huslig arbeide b
003 01 Haldis Hansdatter 03.07.1908 Rødøy d ug Datter b
004 01 Vally Hansdatter 23.07.1910 Rødøy d ug Datter b
005 01 Odin Edvardsen 19.10.1901 Rødøy Stedbarn ug Stedbarn b
006 01 Regine Johansdatter 20.05.1852 Rødøy tj ug Tjenestepike b

Hvor fra

Født på bruk 1 av foreldre Hans Johansen og Anna Kolbjørnsdtr. Lenke.

Strandsitter: Edvard Olsen

1910 Nonshaugen

1900 "Nonshaugen" - byggetomt

1910 FT

Strandsitter Edvart Olai Olsen

FOLKETELLINGEN 1910 - "Nonshaugen".
001 01 Edvard Olsen 01.01.1848 Nesne hf g Fisker og Husmand b
002 01 Dorthea Olsen 18.04.1871 Rødøy hm g Huslig arbeide b
003 01 Olav Edvardsen 04.07.1893 Rødøy s ug Fisker b
004 01 Olga Edvardsen 29.05.1896 Rødøy d ug Datter b
005 01 Petrine Edvardsen 11.11.1899 Rødøy d ug Datter b
006 01 Anton Edvardsen 18.06.1902 Rødøy s ug Søn b

1900 FT

Strandsitter - Edvard Olsen

FOLKETELLINGEN 1900: "Nonshaugen (Byggetomt).
001 01 Edevard Olsen 1848 Næsne Nor Hf g Fisker og Strandsidder b
002 01 Dorthea Pedersdtr. 1871 Rødøy herred* Hm g Fiskerkone b
003 01 Marslius Edvardsen 1890 Rødøy herred* S ug Søn b
004 01 Olaf Edevardsen 1893 Rødøy herred* S ug Søn b
005 01 Olga Edevardsdtr. 1896 Rødøy herred* D ug Datter b
006 01 Petrine Edevardsdtr. 11.11.1899 Rødøy herred* D ug Datter b
007 01 Nilsine Pedersdtr. 1885 Rødøy herred* Tj. ug Tjenestepige b

1891 folketellingen

001 Edvard Martin Olsen 1 1848 Mæsne - Familiens overhode g -
002 Dorthea Eline Meier Pedersen 000 1870 Rødøy - Hustru g
003 Otelius Johan Marieus Edvardsen 000 1877 Lurö - Søn - -
004 Marselius Krestean Dahl Edvardsen 000 1889 mai Rødøy - Søn

1848

Edvard Olsen - hvor fra

Edvart Olai Olsen er født på gården Brendsvik (10). Foreldrene er Ole Olsen og Anne Einarsdtr, Brendsvik.

71.00 familie Lars Andersen

1891 folketellingen

001 Lars Andersen 1 1813 Trænen - Familiens overhode g -
002 Elen Lavine Johnsdatter 000 1816 melö - Hustru g

71.00 1891 familie Isak Torrissen

1891 folketellingen

001 Isak Torresen 1 1860 melø - Familiens overhode g -
002 Adrianne Randine Mekelborg Larsen 000 1859 Rødøy - Hustru g -
003 Seselie Marie Isaksdatter 000 1885 Rødøy - Datter - -
004 Törris Heitmand Isaksen 000 1886 Rødøy - Søn - -
005 Lars Helmer Iasksen 000 1889 febr. Rødøy - Søn - -
006 Jens Elias Lund Isaksen 000 1890 sept. Rødøy - Søn

71.01 1891 familie Hans Martin Johansen

1891 folketellingen

001 Hans Martin Johansen 1 1839 melö - Familiens overhode g -
002 Nekoline Eline Mathisdatter 000 1857 Rødøy - Hustru g -
003 Johan Bernhof Myre Hansen 000 1878 Rødøy - Søn - -
004 Matias Hansen 000 1886 Rødøy - Søn - -
005 Hedevik Marie Nouen Hansen 000 1883 Rødøy - Datter - -
006 Jörgen Andreas Hansen 000 1884 Rødøy - Søn - -
007 Astrup Bernhard Angel Hansen 000 1887 Rødøy - Søn - -
008 Bered Marie Haldorsen 000 1828 Lænö - Svigermoder e