Gård Tjong Øvre - bnr 9 -10

Omtalt

Bruk nr 9 Kleftås

Edvin Nilsen
Nikoline Kaspersdtr, enken
Daniel Edvard Mathias Nilsen
Karolius Nilsen (Hammervold)
Peter Nilsen
Nils Danielsen

Bruk nr 10 Aspelunden

Nils Benjaminsen

Eva Marie Kleftås Seljeseth/?Gamle og Nye Rødøy
Her pløyes det potetåker i Kleften, Noralf og Edvin styrer plogen.
Noralf bodde da i det nye huset, mens Edvin bodde i det gamle.
Den ene hesten var fra bruket Kufiskosen.

60.09 - Norald Kleftås

Eier og bruker: Noralf Kleftås

Ektefelle: Ingebjørg Kleftås

Hun og foreldrene er omtalt under gården Segelfor, hovedsiden, en husmannsplass der. Lenke dit.

Familien Kleftås ca 1950

Fjesboka "Rødøy før og nå".

Bnr 8 - Familien Peter Nilsen

1910 FT

Fisker - Peter Nilsen

FOLKETELLINGEN 1910:
005 02 Peter Nilsen 02.08.1880 Rødøy hf g Fisker b
006 02 Ingeborg Johansdatter 26.05.1876 Melø hm g Fiskerkone b
007 02 Dagfrid Petersdatter 16.09.1902 Rødøy d ug Datter b
008 02 Normand Petersen 09.05.1906 Rødøy s ug Søn b
009 02 Nanna Karoliusdatter 19.03.1902 Rødøy fl ug Skolepige, Fors. fisker og gbr. mt
010 02 Nils Konradsen 1902??.04.27 Rødøy fl ug Skolegut, Fors. fisker mt

EKTEFELLE OG BARN:

1910 FT

Ektefelle: Ingeborg Anna Helmine Johansdtr

1910: 006 02 Ingeborg Johansdatter 26.05.1876 Melø hm g Fiskerkone b

1902

Ektefelle: Ingeborg Anna Helmine Johansdtr

1902 30. april. Viet i Bodø.
Fisker Peter Ebenhard Nilsen, født og bosatt Tjong (f.1880).
Ingeborg Anna Helmine Johansdtr, Aabesvik f. 1876.

1906

Sønn: Normann Petersen

1910: 008 02 Normand Petersen 09.05.1906 Rødøy s ug Søn b

1902

Datter: Dagfrid Petersdtr

1910: 007 02 Dagfrid Petersdatter 16.09.1902 Rødøy d ug Datter b

ANDRE

SKOLEBARN:

Skolegutt: Nils Konradsen

1910: 010 02 Nils Konradsen 1902??.04.27 Rødøy fl ug Skolegut, Fors. fisker mt

Skolepige: Nanna Karoliusdtr

Hun er datter av Karolius Nilsen Hammervoll. Han er bosatt her som sønn ved tellingen 1900, men er 1910 bruker på Hammervoll. Lenke dit.

1910: 009 02 Nanna Karoliusdatter 19.03.1902 Rødøy fl ug Skolepige, Fors. fisker og gbr. mt

Ingeborg

RLA 12111.
Bilde lagt på Fjesboka 22.8.2017 av BjørgOvesen.

60.09 Kleftås - Nils Danielsen - senere enken Nikoline

1910 FT

Husmannsenke - Nikoline Kaspersdtr

FOLKETELLINGEN 1910:
001 01 Nikoline Kaspersdatter 26.06.1855 Melø hm e Husmandsenke b
002 01 Daniel Nilsen 1878??.02.11?? Rødøy s ug Skrædder b
003 01 Ole Nilsen 18.06.1888 Rødøy s ug Fisker b
004 01 Ludvig Nilsen 24.09.1895 Rødøy s ug Fisker b

1900 FT

Husmann - Nils Danielsen

FOLKETELLINGEN 1900:
001 01 Nils Danielsen 1852 Rødøy herred* Hf g Fisker og husmand b
002 01 Nikoline Kaspersdr 1855 Rødøy herred* Hm g Husmandskone b
003 01 Daniel Nilsen 1878 Rødøy herred* S ug Skrædder b
004 01 Inga Nilsdatter 1882 Rødøy herred* D ug Husmandsdatter, Alm. Husgjerning b
005 01 Petter Nilsen 1880 Rødøy herred* S ug Fisker og husmandssøn b
006 01 Edvin Nilsen 1885 Rødøy herred* S ug Husmandssøn b
007 01 Ole Nilsen 1888 Rødøy herred* S ug Husmandssøn b
008 01 Ludvig Nilsen 1888 Rødøy herred* S ug Husmandssøn b

Nils Danielsen - hvor fra

Nils er bosatt hjemme hos foreldrene - Daniel Nilsen og Elen Eriksdtr på bruk nr 2 av gården Tjong Øvre. Han bor der med ektefelle Nikoline og sønnen Karolius.

BARNA:

Sønn: Daniel Edvard Mathias Nilsen

Omtalt på egne sider under gården her, lenke til side 1 av 2.

1900 FT

Sønn: Karolius Nilsen (Hammeervold)

Karolius blir bruker på Hammervoll under gården Segelfore, Lenke dit.

FOLKETELLINGEN 1900:
009 02 Karolus Nilsen 1875 Rødøy herred* Hf g Fisker, Inderst b
010 02 Dorthea Johansdr. 1873 Rødøy herred* Hf g Fiskerkone b
011 02 Bernhart Karoliusen 28.06.1900 Rødøy herred* S ug Søn b

Datter: Inga Pauline Dahl Nilsen

Hun ble gift med Konrad Lorentsen Kilavik, omtales under 61.24 Kilavika.

© RLA.

Bruker her sin avdøde manns etternavn - i motsatt til folketellingen 1910 - hvor hennes pikenavn er brukt.

Bnr 10 Aspelunden

1950

Eier og bruker - Nils Benjaminsen

Skyld av 1 mar og 2 øre.
Matrikkelutkastet av 1950.

1910 FT

Bosatt hos foreldrene

OMTALES PÅ SENERE EGEN EIENDOM - ASPELUND 60-10:
1910:
006 03 Nils Benjamensen 06.06.1881 Rødøy hf g Snedker-arbeider f
007 03 Kristine Andersdatter 29.05.1881 Rødøy hm g Husholdning b
008 03 Alfhild Nilsdatter 20.04.1906 Rødøy d ug Datter b
009 03 Elisabeth Nilsdatter 23.09.1907 Rødøy d ug Datter b
010 03 Levie Nilsdatter 20.05.1909 Rødøy d ug Datter b

1900 FT

Bosatt hos foreldrene

1900:
004 01 Nils Benjaminsen 1881 Rødøy herred* S ug Snedker. som Dagarbeider b