Seines (67)

- 1801 og før

Førsteside

67 00 1823

SEINES

67

MORITS PEDERSEN, leilending

1823 Mauritz Pedersen - skifte

Skifter i Rødøy:
Skifte på gården Seines 1823 etter Morits Pedersen.
Ektefelle Marta Pedersdtr (Samuelsdtr?).
Barn: Samuel Moritsen (4), formynder moderen med tilsyn av Peter Hansen, Sleipnes.

1816 Sølvskatten

Fornavn: Moritz
Etternavn: Pedersen
Innskudd: 15-0-0 spd-ort-sk
Bosted: Sejnæs
Dato: 1816-10-03
Sølvskatten 1816, nr. 57: Nordland amt, Helgeland fogderi, 1816-1823

EKTEFELLE OG BARN:

Ektefelle: Martha Samuelsdtr

Datter av Samuel Pedersen - brukeren nedenfor her.

FOLKETELLINGA 1801:
Bosatt som 11 år gammel datter hjemme hos foreldrene på gården Seines 67-1.
SKIFTER I RØDØY:
Skifte Seines 1802 etter avdøde Samuel Samuelsen. Gjenlevende ektefelle Maren Johansdtr. Døtre: Pernilla Johanna Samuelsdtr (15) og Martha Samuelsdtr (12).

Sønn: Samuel Mauritzen

Skifter i Rødøy:
Skifte på gården Seines 1836 etter Samuel Morisen, ugift person. Marta Samuelsdtr, mor, gift med Christopher Andersen, Seines. Christian Christophersen (7) og Ane Gurine Christophersdtr (5) halvsøsken.

Mauritz var fra

Sønn av lensmann Peder Karstensen på gården Hæyvåg - og Anne Melkersdtr.
Lenke dit.

67 00 1802

SEINES

SAMUEL PEDERSEN, leilending

1814 Maren Johansdtr - 3dje ekteskap

I skiftet etter datteren Pernella oppgis det at hennes mor Maren er gift med Sven Larsen Seines.

1802 Skifte etter - Samuel Pedersen

SKIFTER I RØDØY:
Skifte Seines 1802 etter avdøde Samuel Samuelsen. Gjenlevende ektefelle Maren Johansdtr. Døtre: Pernilla Johanna Samuelsdtr (15) og Martha Samuelsdtr (12).

1801 folketellingen

FOLKETELLINGEN 1801:
001 01 Samuel Samuelsen 51 Husbonde 1te ægteskab Bonde bruger jord og driver fiskeri
002 01 Maren Johansdatter 52 Hans kone 2dt ægteskab
003 01 Niels Pedersen 22 Hændes søn Ugift
004 01 Benjamen Pedersen 17 Hændes søn Ugift
005 01 Pernella Samuelsdatter 14 Deres datter Ugift
006 01 Martha Samuelsdatter 11 Deres datter Ugift

EKTEFELLE OG BARN:

Ektefelle: Maren Johansdtr

Maren ble som enke gift med Samuel Pedersen, Seines.

Deres datter: Pernella Johanna Samuelsdtr

Mer om Pernella

Døde på gården Seines 1813, 25 år gammel.
Skifter i Rødøy:
Skifte Seines 1814 etter Pernilla Samuelsdtr.
Maren Johansdtr (MOR) gift med Sven Larsen Seines.
Martha Samuelsdtr, søster.
Benjamin Pedersen, halvbror, Jenslund.
Marta Pedersdtr, halvsøster, gift med Johannes Pedersen Sperstad.
Johanna Pedersdtr, halvsøster.
Elen Pedersdtr, halvsøster, død.
Barn av Elen: Peder Olsen (15), Else Olsdtr (12), Maren Olsdtr (8) og Karen Olsdtr (2).

Hennes sønn: Benjamin Pedersen

I skiftet etter broren Kristian, gårdbruker på Sleipnes, nevnt som 40 år og bosatt på Jenslund i Meløy.

67 00 1799

SEINES

Brodkorbs gods

1799 Brodkorbs gods

Johan Brodkorb
Skifte etter forrige eier N. G, Brodkorb 12. juni 1798, tinglest 24. juni 1799. Realpanteregisteret nr 2.

67 00 1785

SEINES

SAMUEL SAMUELSEN,

1785 VIET

Rolle: brur
Navn: Enken
Stilling/stand: ENKE
Fødested: SEJNÆS
Bosted: Sejnæs Rødøe
Fornavn:Samuel
Etternavn:Samuelsen
Rolle: brudgom
Stilling/stand: UNGEKARL
Bosted:Lurøe Fierdi
Fødested:LURØE FIERDING
Ministerialbok for Rødøy prestegjeld, Rødøy sokn 1777-1819 (1836P)

67 00

SEINES

ARNT HENRIKSEN,

Ektefelle: Olava Malene Arntsdtr

ENGEVIKSLEKTA, side 100: Olava var født Arhaug i Meløy 1802, død Ting i Meløy 1881, datter av Arnt Melkersen, født Sandvik i Meløy 1776, død Grønås i Meløy 1835.

1821 Datter Ane Bergitte Arntsdtr

Ane Bergitte døde Melø

1914 avdød Arntsdtr, Ane Bergitt Arentsdtr, Forøy Husmannsenke, fattiglem, født 1821 Seines i Rødøy. Bosted Forøy.
Pårørende Per Benoni Andreassen Tjong, bosatt Tjong.
Døde 14.01.1914.
Gravlagt 23.1.
Sogn Meløy
Kilde: Klokkerbok for Meløy prestegjeld 1908-1924 (1837Q)

Engevikslekta

ENGEVIKSLEKTA, side 100: Ane ble viet i Meløy kirke den 24.09.1843 til Peder Benoni Andreassen Krøger, født Aspnæs i Meløy, døpt Meløy kirke 28.9.1817, død Ting i Meløy 7.7.1867. Ane Birgitte var en liten og vever kvinne. Meget flink med hendene, broderte, stikket og heklet. På sine gamle dager hadde hun god tid og spesielt oldebarnet Kathinca, som ofte var på besøk hos sine morforeldre - hvor Ane oppholdt seg - tok hun seg av. OSV.
Hun døde på Furøy i Meløy.

67 00 1784

SEINES

PEDER KRISTOFFERSEN, bruker

1784 Peder dør - skifte

Skifte etter Peder Christophersen, Seines i Rødøy
Ektefelle: Maren Johansdatter. Internt skiftenr: 19386. Skiftet åpnet: /-1784. Formynder for sønnene Niels Fordelsen, Slepnes. Formynder for døtrene Hans Larsen, Slepnes.
Arvinger:
Maren Johansdatter, Seines i Rødøy.
Hustru av avdøde. Ektefelle: Peder Christophersen.
Christian Pedersen, Seines i Rødøy, 12 år Sønn av avdøde.
Niels Pedersen, Seines i Rødøy, 6 år Sønn av avdøde.
Benjamin Pedersen, Seines i Rødøy, 1 år Sønn av avdøde.
Elen Pedersdatter, Seines i Rødøy, 10 år Datter av avdøde.
Martha Pedersdatter, Seines i Rødøy, 7 år Datter av avdøde.
Johanna Pedersdatter, Seines i Rødøy, 3 år Datter av avdøde.

1784 Peder Kristoffersen

Peder er nevnt født ca 1740 og død på Seines 1784.

1783

Husmannskatt 1700-1799 for Helgeland, side 10:
Gård Seines. Peder Christophersen, person. Laugrettemand. Segl.

EKTEFELLE OG BARN:

Datter: Elen Pedersdr

Født før 1780 og bosatt Meløy. Nevnt som død i skiftet etter halvsøster Pernella i 1814. Elen sine barn i 1814: Peder Olsen (15), Else Olsdtr (12) Maren Olsdtr (8) og Karen Olsdtr (2).

Ektefellens sønn: Nils Pedersen

Omtalt under moren 2.ekteskap foran.

Ektefellens sønn: Benjamin Pedersen

Omtalt under moren 2.ekteskap foran.

Johanna Pedersdtr

Hun er nevnt i skiftet etter broren Kristian 1813 som "mannens søster".

Martha Pedersdtr

Født 1775 og levde enda i 1823. Nevnt i skiftet etter halvsøster 1814. Hun er da gift med Johannes Pedersen, Sperstad.

Kristian Pedersen

FOLKETELLINGA 1801:
Gårdbruker på gården Sleipnes. Husbonde. 30 år gammel. Gift i 1.ekt. Bruger jord og fiskeri, TILLIGE MED POSTBONDE. Bor sammen med kona og en stedatter på 10 år.

Skifter i Rødøy:
Skifte på gården Sleipnes 1813 etter Christian Pedersen. Beret Larsdtr, ektefelle. Skifte over begge.
Merknad; Mannen døde efter sin kone. Efter konens død skal han ha forlovet sig med en pige med navn Aarselle Pedersdtr.
Maren Jansdtr, mannens mor; Seinesset i Rødøy.
Benjamin Pedersen (40), mannens bror; Jenslund i Meløy.
Martha Pedersdtr, mannens søster, gift med Johannes Pedersen, Sperstad. Elen Pedersdtr, mannens søster, gift med Ole Arentsen Haugland.
Johanna Pedersdtr, mannens søster.
Martha Samuelsdtr, mannens halvsøster. Pernella Samuelsdtr, mannens halvsøster. Karen Maria Nielsdtr, kvinnens datter.

67 01 1763

SEINES

PEDER KRISTOFFERSEN, leiledning

1763 Skattemanntall

Fornavn: Peder
Etternavn:Christophersern
Stilling/stand: laugrettesmand
Personmerknader:[signet]
Gård: Seines
År: 1763
Skattemanntall 1726, 1742, 1756, 1758 og 1761-1773 for Helgeland fogderi over jordeiere, odels- og selveiende bønder

67 01 1742

SEINES

NILS LARSEN, familie

1742 døpt sønn: Iver Nilsen

Barn Iver Nielsen, far Niels Larssen, Seynæsset.
Ministerialbok for Rødøy prestegjeld 1739-1750 (1836P)

67 00 1740

JON ANDERSEN, familie

1751 skifte etter Jon Andersen, Seines

Skifte etter Joen Andersen, Seines i Rødøy


Ektefelle: Elen Størchersdatter. Internt skiftenr: 19384. Skiftet åpnet: /-1751.Arvinger:
Elen Størchersdatter, Seines i Rødøy. Hustru av avdøde. Ektefelle: Joen Andersen.
Lisbet Joensdatter, Seines i Rødøy.
Datter av avdøde. Verge Hermand Andersen, Slepnes.
Elen Joensdatter, Seines i Rødøy.
Datter av avdøde. Verge Hermand Andersen, Slepnes.

Døpt 1740 datter: Elen Jonsdatter

Far: John Seiness.
Ministerialbok for Rødøy prestegjeld 1739-1750 (1836P)

1768 skifte etter ektefellen

Skifte etter Elen Storchersdatter, Seines i Rødøy.
Arvinger:
Elen Joensdtr, Seines i Rødøy.
Datter av avdøde.

1767 avdød: Elen Størkersdtr

Avdød 1767 Sejnæs Elen Størkesdtr
Merknader:
{Alder ved skrifte:} 77 AAR
Kilde: Ministerialbok for Rødøy prestegjeld, Rødøy sokn 1758-1776 (1836P)