Gård Vasvik (14) - bruk nr 3 og 4

14.03 Romsvolden

1979: 6 eier med 1/6 del hver

Hjemmel tinglest 7.3.1979.
Anne Elise Mikalsen Bolstad
Petra Olaug Edvardsen
Thine Marie Andrea Edvardsen
Jenny Marie Synnøve Mikalsen
Torhild Karin Mikalsen
Charlotte Rikarda Skarli

14.03 - Peder Mikalsen

1950 Eier og bruker - Peder Mikalsen

Skyld av 45 øre
Matrikkelutkastet av 195

Bnr 3 - Mikal Pedersen

1910 folketellingen

FOLKETELLINGEN 1910:
001 01 Mikael Pedersen 28.04.1866 Rødøy hf g Gaardbruker (selveier) og fisker b
002 01 Tine Jakobsdatter 18.05.1869 Rødøy hm g Gaardmandskone b
003 01 Signe Mikalsdatter 18.09.1892 Rødøy d ug Arbeide i huset og kreaturstel b
004 01 Simon Mikaelsen 28.02.1896 Rødøy s ug Fiskeri og gaardsarbeide b
005 01 Peder Mikaelsen 23.04.1898 Rødøy s ug Gaardsarbeide b
006 01 John Mikaelsen 13.05.1900 Rødøy s ug Søn b
007 01 Martin Mikaelsen 24.04.1902 Rødøy s ug Søn b
008 01 Konrad Mikaelsen 14.09.1903 Rødøy s ug Søn b
009 01 Viktor Mikaelsen 26.05.1906 Rødøy s ug Søn b
010 01 Emma Mikaelsdatter 20.02.1908 Rødøy d ug Datter b

1900 folketellingen

FOLKETELLINGEN 1900 "Romsvolden":
001 01 Mekal Pedersen 1866 Rødøy herred* Hf g Gaardsdrift- Gaardbruger S Fiskeri b
002 01 Tine Jakobsen 1868 Rødøy herred* Hm g Husgjerning, Kreaturstel b
003 01 Signe Mekalsen 1893 Rødøy herred* D ug Barn b
004 01 Simon Mekalsen 1895 Rødøy herred* S ug Barn b
005 01 Peder Mekalsen 1897 Rødøy herred* S ug Barn b
006 01 John Mekalsen 13.05.1900 Rødøy herred* S ug Barn b

1889 Utskiftning

Tinglyst den 1.4.1889

1888 Matrikulert bruk

Eiendommen er utskilt fra gnr 14.01.

1886 Matrikkel

3 75c Romsvolden Peter Schrøder Steffensen 0-45 0-0-11-11

Plass 1900 - Husmann Ole Einarsen

1900 folketellingen

FOLKETELLINGEN 1900 - Plass u/bnr 3 "Bjørnmoen".
001 01 Ole Einarsen 1850 Rødøy herred* Hf g Fiskeri, Husmand b
002 01 Anne Jakobsdr. 1855 Lurø Nor Hm g Husgjerning, Kreaturstell b
003 01 Karl Olsen 1879 Rødøy herred* S ug Fiskeri b
004 01 Olaf Olsen 1881 Rødøy herred* S ug Fiskeri b
005 01 Emil Olsen 1886 Rødøy herred* S ug Vedhugger b
006 01 Mathilde Olsen 1891 Rødøy herred* D ug Barn b

Ektefelle: Anne Marie Jakobsdtr

KIRKEBOKA VIET 1876:
08.10.1876. Ole Johan Einarsen. Bosatt Oldervik, født Brennes, 26 år, sønn av Einar Johnsen. Anne Maria Jacobsdatter, Lien i Lyrøy, 22 år, datter av Jacob Hansen.

1875 ft: Mer om henne

Tjenestejente på gården Skivik 17-01.

1865 ft: Og enda litt mer om Anne Marie

FOLKETELLINGA 1865:
Bosatt som 11 år gammelt pleiebarn hos husmand Laurits Østensen og kona Elen Pedersdatter på plass under Gjervalsvatnet (Gjervalen 15-2).

14.04 Forslund

Tidligere plass: Labakken

2004 Hjemmel: Trude Marianne von Trepka

Tinglyst den 25.3.2004.

14.04 - Rolf Jensen

1950 Eier og bruker ?

Skyld av 23 øre
Matrikkelutkastet av 1950

1939 Eier: Rolf Jensen

Skjøte av 24.6.1939.
Nye eier er Rolf Jensen født den 9.6.1913.
Tidligere eier - selger er - Jens Hansen f. 27.1.1865.
Kjøpesum 500 kr.
Vitner på skjøtet er Hartvig Rydning og Sigurd Rydning.
(Nevnt at hustruen til selger er død).

1939 Eier: Jens Hansen

Erklæring om grunnbokshjemmel.
Sorenskriveren i Rana gjør vitterlig:
Ved lysing, inntatt i Nordlands framtid, Bodø, den 4. februar og Norsk Lysningsblad, Oslo, 7. februar 1939, er mulig eiere til eiendommen LABAKKEN, gnr 14, bnr 4 av skyld mark 0,23 i Rødøy oppfordret til å melde seg for undertegnede innen 6. mars d. å.
Da ingen har meldt deg innen fristens utløp, er JENS HANSEN, VASVIK, født den .....etter begjæring og i medhold av tinglysningslovens § 39, 3 b notert som innehaver av grunnbfrokhjemmelen til eiendommen.
Mo den 21. mars 1939.

14.04 - Iver Pederen

1910 folketellingen

FOLKETELLINGEN 1910 - "Lobakken":
001 01 Iver Pedersen 01.08.1875 Rødøy hf g Skomaker og gaardbruker (selveier) b
002 01 Ingeborg Olsdatter 14.04.1870 Gildeskaal hm g Gaardmandskone b
003 01 Paul Iversen 19.06.1900 Rødøy s ug Søn b
004 01 Ingbert Iversen 21.03.1902 Rødøy s ug Søn b
005 01 Agnes Iversdatter 28.02.1910 Rødøy d ug Datter b
006 01 Bertine Larsdatter 1893.06??.24 Rødøy tj ug Tjenestepike b

1910 datter: Agnes Ingvarda

1911.11P 18.07.1911 24.07.1911 barn Agnes Ingvarda Iversdatter Vasvik Vasvik 21.3.1910 Hjernebetændelse.

14.04 - Steffen Jørgensen

1901 Utvandret til Amerika

Steffen Jørgensen født 1826.
Dorthea Hansdtr, hans ektefelle, født 1849
Sønnen Harald Johan Hagen Steffensen, født 1892

Steffen Jørgensen - familien

Jeg velger å skrive alt det andre om denne familie på den gården han kom fra - som husmann på gården Skivik ved flere tellinger.

1900 folketellingen

FOLKETELLINGEN 1900 "Labakken".
001 01 Steffen Jorgensen 1826 Bergen Hf g Gaardsdrift Gaardbruger Snedkerarbeide b
002 01 Dorthea Hansen 1849 Nesne Nor Hm g Husgjerning Kreaturstel b
003 01 Harald Steffensen 1892 Rødøy herred* S ug Vedhugger b

1888 Matrikulert bruk

Skilt ut fra bnr 1 av gården Vasvik. Hjemlet 1.8.1888.

1886 Matrikkel

4 75d Labakken Steffen Jørgensen 0-23 0-0-6-6

Steffen - kom fra

Han omtales i tellingen 1875 og 1865 som bosatt som husmann på plassen "Korken" under gården gården Skivik.

1892 avdød sønn: Jørgen Andreas Meier

AVDØD:
1893.13G 19.03.1893 21.04.1893 ægte født Jørgen Andreas Meier Jørgensen Vasvik Vasvik Telnæs 21.1.1891