Gård Vasvik (14)

Bruk nr 3 og 4

Hovedsiden

14 03 Romsvolden 1979

1979: 6 eier med 1/6 del hver

Hjemmel tinglest 7.3.1979.
Anne Elise Mikalsen Bolstad
Petra Olaug Edvardsen
Thine Marie Andrea Edvardsen
Jenny Marie Synnøve Mikalsen
Torhild Karin Mikalsen
Charlotte Rikarda Skarli

14 03 Romsvolden 1950

1950 Eier og bruker - Peder Mikalsen

Skyld av 45 øre
Matrikkelutkastet av 195

14 03 Romsvolden 1920

1920 folketellingen (14 03 0027 Romsvolden)

001 Mikal Tidemand Pedersen 01 1866-04-28 Rødøy - hp g Gaardbruker 'S'
002 Tine Regine !! 01 1869-05-18 Rødøy - hu g Husmor
003 Simon Emelius Angel 01 1894-02-26 Rødøy - s ug Driver fiske med motorbaat som mann eller arbeider (Fisker)
004 Peder Johan !! 01 1898-04-27 Rødøy - s ug Driver fiske med motorbaat som mann eller arbeider (Fisker)
005 John Heiberg 01 1900-05-13 Rødøy - s ug Driver fiske med motorbaat som mann eller arbeider (Fisker)
006 Martin Tidemand !! 01 1902-04-24 Rødøy - s ug Driver fiske med motorbaat som mann eller arbeider (Fisker)
007 Konrad Eide 01 1903-09-14 Rødøy - s ug Utfører forskilligt arbeide hjemme for foreldrene uten kontant lønn.
008 Viktor Johan Sahl 01 1906-05-26 Rødøy - s - Forsørges av foreldrene
009 Ragnar Bang 01 1918-08-05 Rødøy - s - Forsørges av foreldrene
010 Signe Andrea !! 01 1892-12-18 Rødøy - d ug Utfører husarbeide hjemme for foreldrene uten kontant lønn. (Indepike)
011 Emma Charlotte Lund 01 1908-02-20 Rødøy - d - Forsørges av foreldrene
012 Berna Regine Lund 01 1911-01-09 Rødøy - d - Forsørges av foreldrene
013 Agnes Margot Lund 01 1913-04-31 Rødøy - d - Forsørges av foreldrene

1910 folketellingen

FOLKETELLINGEN 1910:
001 01 Mikael Pedersen 28.04.1866 Rødøy hf g Gaardbruker (selveier) og fisker b
002 01 Tine Jakobsdatter 18.05.1869 Rødøy hm g Gaardmandskone b
003 01 Signe Mikalsdatter 18.09.1892 Rødøy d ug Arbeide i huset og kreaturstel b
004 01 Simon Mikaelsen 28.02.1896 Rødøy s ug Fiskeri og gaardsarbeide b
005 01 Peder Mikaelsen 23.04.1898 Rødøy s ug Gaardsarbeide b
006 01 John Mikaelsen 13.05.1900 Rødøy s ug Søn b
007 01 Martin Mikaelsen 24.04.1902 Rødøy s ug Søn b
008 01 Konrad Mikaelsen 14.09.1903 Rødøy s ug Søn b
009 01 Viktor Mikaelsen 26.05.1906 Rødøy s ug Søn b
010 01 Emma Mikaelsdatter 20.02.1908 Rødøy d ug Datter b

1900 folketellingen

FOLKETELLINGEN 1900 "Romsvolden":
001 01 Mekal Pedersen 1866 Rødøy herred* Hf g Gaardsdrift- Gaardbruger S Fiskeri b
002 01 Tine Jakobsen 1868 Rødøy herred* Hm g Husgjerning, Kreaturstel b
003 01 Signe Mekalsen 1893 Rødøy herred* D ug Barn b
004 01 Simon Mekalsen 1895 Rødøy herred* S ug Barn b
005 01 Peder Mekalsen 1897 Rødøy herred* S ug Barn b
006 01 John Mekalsen 13.05.1900 Rødøy herred* S ug Barn b

1889 Utskiftning

Tinglyst den 1.4.1889

1888 Matrikulert bruk

Eiendommen er utskilt fra gnr 14.01.

1886 Matrikkel

3 75c Romsvolden Peter Schrøder Steffensen 0-45 0-0-11-11

14 03 plass "Bjørnmoen" 1900

1900 folketellingen

FOLKETELLINGEN 1900 - Plass u/bnr 3 "Bjørnmoen".
001 01 Ole Einarsen 1850 Rødøy herred* Hf g Fiskeri, Husmand b
002 01 Anne Jakobsdr. 1855 Lurø Nor Hm g Husgjerning, Kreaturstell b
003 01 Karl Olsen 1879 Rødøy herred* S ug Fiskeri b
004 01 Olaf Olsen 1881 Rødøy herred* S ug Fiskeri b
005 01 Emil Olsen 1886 Rødøy herred* S ug Vedhugger b
006 01 Mathilde Olsen 1891 Rødøy herred* D ug Barn b

Ektefelle: Anne Marie Jakobsdtr

KIRKEBOKA VIET 1876:
08.10.1876. Ole Johan Einarsen. Bosatt Oldervik, født Brennes, 26 år, sønn av Einar Johnsen. Anne Maria Jacobsdatter, Lien i Lyrøy, 22 år, datter av Jacob Hansen.

1875 ft: Mer om henne

Tjenestejente på gården Skivik 17-01.

1865 ft: Og enda litt mer om Anne Marie

FOLKETELLINGA 1865:
Bosatt som 11 år gammelt pleiebarn hos husmand Laurits Østensen og kona Elen Pedersdatter på plass under Gjervalsvatnet (Gjervalen 15-2).

14 04 Forslund

Tidligere plass: Labakken

2004 Hjemmel: Trude Marianne von Trepka

Tinglyst den 25.3.2004.

14 04 Forslund 1950

1950 Eier og bruker ?

Skyld av 23 øre
Matrikkelutkastet av 1950

1939 Eier: Rolf Jensen

Skjøte av 24.6.1939.
Nye eier er Rolf Jensen født den 9.6.1913.
Tidligere eier - selger er - Jens Hansen f. 27.1.1865.
Kjøpesum 500 kr.
Vitner på skjøtet er Hartvig Rydning og Sigurd Rydning.
(Nevnt at hustruen til selger er død).

1939 Eier: Jens Hansen

Erklæring om grunnbokshjemmel.
Sorenskriveren i Rana gjør vitterlig:
Ved lysing, inntatt i Nordlands framtid, Bodø, den 4. februar og Norsk Lysningsblad, Oslo, 7. februar 1939, er mulig eiere til eiendommen LABAKKEN, gnr 14, bnr 4 av skyld mark 0,23 i Rødøy oppfordret til å melde seg for undertegnede innen 6. mars d. å.
Da ingen har meldt deg innen fristens utløp, er JENS HANSEN, VASVIK, født den .....etter begjæring og i medhold av tinglysningslovens § 39, 3 b notert som innehaver av grunnbfrokhjemmelen til eiendommen.
Mo den 21. mars 1939.

14 04 Forslund 1910

1910 folketellingen

FOLKETELLINGEN 1910 - "Lobakken":
001 01 Iver Pedersen 01.08.1875 Rødøy hf g Skomaker og gaardbruker (selveier) b
002 01 Ingeborg Olsdatter 14.04.1870 Gildeskaal hm g Gaardmandskone b
003 01 Paul Iversen 19.06.1900 Rødøy s ug Søn b
004 01 Ingbert Iversen 21.03.1902 Rødøy s ug Søn b
005 01 Agnes Iversdatter 28.02.1910 Rødøy d ug Datter b
006 01 Bertine Larsdatter 1893.06??.24 Rødøy tj ug Tjenestepike b

1910 datter: Agnes Ingvarda

1911.11P 18.07.1911 24.07.1911 barn Agnes Ingvarda Iversdatter Vasvik Vasvik 21.3.1910 Hjernebetændelse.

14 04 Forslund 1901

1901 Utvandret til Amerika

Steffen Jørgensen født 1826.
Dorthea Hansdtr, hans ektefelle, født 1849
Sønnen Harald Johan Hagen Steffensen, født 1892

Steffen Jørgensen - familien

Jeg velger å skrive alt det andre om denne familie på den gården han kom fra - som husmann på gården Skivik ved flere tellinger.

1900 folketellingen

FOLKETELLINGEN 1900 "Labakken".
001 01 Steffen Jorgensen 1826 Bergen Hf g Gaardsdrift Gaardbruger Snedkerarbeide b
002 01 Dorthea Hansen 1849 Nesne Nor Hm g Husgjerning Kreaturstel b
003 01 Harald Steffensen 1892 Rødøy herred* S ug Vedhugger b

1888 Matrikulert bruk

Skilt ut fra bnr 1 av gården Vasvik. Hjemlet 1.8.1888.

1886 Matrikkel

4 75d Labakken Steffen Jørgensen 0-23 0-0-6-6

Steffen - kom fra

Han omtales i tellingen 1875 og 1865 som bosatt som husmann på plassen "Korken" under gården gården Skivik.

1892 avdød sønn: Jørgen Andreas Meier

AVDØD:
1893.13G 19.03.1893 21.04.1893 ægte født Jørgen Andreas Meier Jørgensen Vasvik Vasvik Telnæs 21.1.1891