Gård Eskeholmen (45) - bruk nr 2 og 3

Gjelder 

bruk nr 2 Ivarøen, og

bruk nr 3 Lamøya

 

 

Tilbake...

Bnr 2 - Ivarøen - Aksel Pettersen

1950

Eier og bruker: Aksel Pettersen

1950 Matrikkelutkastet
Gård nr. 45 bruk nr. 2 Ivarøen.
Eier: Aksel Pettersen.
Skyld: 10 øre.

1900 FT

Bosatt på gården Segelfore

Aksel er år 1900 bosatt som barn hjemme hos foreldrene på plassen Makauran under gården Segelfore 63-1. Han bodde senere som gift på Ivarøy i Verangfjorden.
I dødsannonsen er en Asgeir oppgitt som "pleiesønn".

Aksel Pettersen, Ivarøy

© RLA. (2309).

1968

© RLA (20806),

Bnr 2 - Mons Kristoffersen

1878-1893

Mons Kristoffersen

Ved tellingen 1900 er han bosatt på "Strandmoen" under gården Strand. Han er innflytter fra Møgster, mens kone er født på gården Strand. Ut fra barnas fødested mellom 1878-1893 er han bosatt på gården her - Ivarøen.

Bnr 3 Lamøya - hvem?

1950

Ikke oppgitt eier 1950

1950 Matrikkelutkastet
Bruk nr. 3 av gården Eskeholmen nr. 45.

Skyld: 16 øre.
Ikke oppgitt eier i 1950.

Bnr 3 - Didrik Jensen

1875

Husmann: Didrik Jensen

001 01 Didrik Jensen 1840 Rødø Sogn og Pr. hf g Fisker og Husmand med Jord b
002 01 Gurianna Andreasdatter 1841 Rødø Sogn og Pr. Hans Kone g b
003 01 Alberth Didriksen 1860 Rødø Sogn og Pr. s ug Hjelper Faderen b
004 01 Kjerstine Eriksdatter 1805 Moe Sogn og Pr. Ranen hfs Moder ug Forsørges af Sønen, dels Fattigunders. b

Utsæd/husdyr:

Didrik Jensen
Utsæd: by1/8 po1 1/2 Husdyr: ka1 få5 gj5

Tekst

Didrik Jensen - hvor fra

Født 28.1.1840 på gården Tjong. Hans mor var Kirstine Eriksdtr (1804-1876).
Uekte barn 28.01.1840.
Far Jens Olsen bosatt Ranen og pige Kirstina Eriksdatter bosatt Tjong.

Moren: FOLKETELLINGA 1865:
Arbeider som tjenestepike hos gårdbruker Anders Eriksen på gården Pladsen 44-01. Hun er sansynlig søster av brukeren. Ugift og 61 år gammel.

Didriks far - bosatt Rana

Lenke til "inn og ut" fra Rana

1875 FT

Ektefelle: Gurianna Andreasdtr

Født ca 1841
KIRKEBOKA EKTESKAP 1864-10:
30.september. Ungkar Didrik Jensen (25), Tjong -Pladsen. Far Jens Olsen, Tjong. Pige Gurianna Andersdatter (23), datter av Andreas Johnsen, Eivik.

1875: 002 01 Gurianna Andreasdatter 1841 Rødø Sogn og Pr. Hans Kone g b

Gurianna - hvor fra

Datter av Andreas Jonsen og Anne Johanna Mikkelsdtr.
OBS finn familien hennes og lag lenke.

1860 ca født

Sønn: Albert Didriksen

Født ca 1860.
1875: 003 01 Alberth Didriksen 1860 Rødø Sogn og Pr. s ug Hjelper Faderen b

1875 FT

Husmannens MOR: Kjerstine Eriksdtr

Født ca 1805 Moe sogn og Prestegjeld Ranen
1875: 004 01 Kjerstine Eriksdatter 1805 Moe Sogn og Pr. Ranen hfs Moder ug Forsørges af Sønen, dels Fattigunders. b

Skifte Pladsen etter hennes bror Anders Mikal

Skifter i Rødøy:
Skifte på gården Pladsen 1879 etter Anders Mikal Eriksen.
Abelone Marie Christensdatter. Skifte etter begge.
Elen Eriksdatter, mannens søster; Tjong.
Maren Eriksdatter, mannens søster: Tjong.
Kristine Eriksdatter, mannens søster, død.
Dridrik Jensen, barn av Kristine: Esjeholm.
Johan Gabriel NN, halvbror, Salten.
Karen Amundsdatter, kvinnens datter; Spedalsk, paa Trondhjem Hospital. Lorents Amundsen, kvinnens sønn, død.

1865 FT

Husmann: Didrik Jensen

009 02 Didrik Jansen 26 Rødø Præstegj g Huusmand uden Jord
010 02 Gurianna Andreasdatter 25 Rødø Præstegj hans Kone g
011 02 Albert Didriksen 5 Rødø Præstegj deres Søn ug
012 03 Peder Falk 31 Nesna Præst Selvholder ug Fisker

Utsæd/husdyr:

Bruker: Didrik Jansen
Utsæd:
Brukers yrke: Huusmand uden Jord
Husdyr: ku1 få3 gj2

1865 FT

Selvholder - Peder Falk

Født ca 1834 i Nesna prestegjeld
1865: 012 03 Peder Falk 31 Nesna Præst Selvholder ug Fisker