Gjerøy Nordre (76) - bruk nr 20 og videre

76.20 Esvågen

Eier: Harald Haraldsen

Skylda av 18 øre.

Utskilt fra bnr 2

Formell hjemmel i jordboka er den 9.11.1950.

76.00 plass

Husmann Tore Jørgensen

Kom fra

KIRKEBOKA INNFLYTTET:
1874 (1875/1) Ungkar Thore Jørgensen, 33 år, "for at tjene". Født 21.4.1851 Stangvik prestegjeld.

EKTEFELLE og BARN:

Ektefelle: Dorthea Marie Nilsdtr

Mer om Dorthea:

Folketellinga Rødøy 1900:
Dorthea er bosatt som husmandskone på plassen Esvaag under Gjerøy nordre.
Folketellinga Rødøy 1865:
Arbeider som tjenestepike i prestegården på Rødøya. Nevnt som 18 år gammel.

1889 døpt datter: Edvarda Johanna

1889.38P 02.12.1889 12.12.1889 Edvarda Johanna E husm Thore Jørgensen Aarnæs Esvaagnæs 1843
Dortea Marie Nilsdatter 1847

1884 døpt datter: Marie Olea

1885.1P 26.12.1884 22.01.1885 Marie Olea E husmand Tore Jørgensen Esvaagnæs 1849
Dortea Marie Nilsdatter 1857

1882 døpt sønn: Jens Andreas

1882.11G 05.06.1882 02.07.1882 Jens Andreas E Tore Jørgensen Aarnæs Gjerøy 1841
h Dortea Marie Nilsdtr 1849

1880 døpt sønn: Edvard Johan

1880.31G 04.08.1880 22.08.1880 Edvard Johan E inderst Thore Jørgensen Gjerøy 1844
Dortea Maria Nilsdatter 1848

Bnr 21 Einmo

2012

Eier: Hanna Anette Elvemo Åsland

Kjøpt 2012 fra Per Gunner Johansen og Ann Helen Johansen.

2012

Eiere: Per Gunnar Johansen og Ann Helen Johansen

Gnr 76, bnr 21 er solgt for kr 300.000 fra Per Gunnar Johansen og Ann Helen Johansen til Hanna Anette Elvemo Åsland (18.09.2012).

Eier: Olav Svenning

Skyld av 10 øre.

Bnr 22 Nakken

Eier: Lorentz Lorentzen

Skyld av 1 øre.

Bnr 23 Østvik

Eier: Bjarne Pedersen

Skyld av 4 øre.

76.24 Nytun - Henning Storhaug

Eier: Henning Storhaug

Skyld av 2 øre.

1895

Henning Johan Zal Pedersen Storhaug

Henning er født den 10.6.1895 på bruket Storhaugen på denne gård (76-12). Han er sønn av Peder Jørgen Kristian Hansen og Nikoline Elena Hansdtr.

Bnr 25 Solstad

Eier: Kristian Kristiansen

Skyld av 3 øre.

Bnr 26 Bjørklund

Eier: Paul Aakre

Bnr 27 Solisind

Eiere: Kirsti og Rold Daling

Tomt - skyld av 1 øre.

Bnr 28 Bukkøyene

Eier: Tor Anvik

Skyld av 3 øre. Kjøpt i den tid han var distriktslege i Rødøy.

Bnr 29 Vika

Eier: Håkon Hansen

Tomt - skyld av 1 øre.

Bnr 30 Nordvaag

Eier: Ingolf Johannessen

Tomt - skyld av 1 øre.

Bnr 31 Gammelstuplassen

Eier: Kolbjørn Lorentzen

Tomt - skyld av 1 øre.