Gjerøy Nordre (76) - bruk nr 20 og videre

Bnr 20 Esvågen

Eier: Harald Haraldsen

Skylda av 18 øre.

Utskilt fra bnr 2

Formell hjemmel i jordboka er den 9.11.1950.

Bnr 21 Einmo

2012

Eier: Hanna Anette Elvemo Åsland

Kjøpt 2012 fra Per Gunner Johansen og Ann Helen Johansen.

2012

Eiere: Per Gunnar Johansen og Ann Helen Johansen

Gnr 76, bnr 21 er solgt for kr 300.000 fra Per Gunnar Johansen og Ann Helen Johansen til Hanna Anette Elvemo Åsland (18.09.2012).

Eier: Olav Svenning

Skyld av 10 øre.

Bnr 22 Nakken

Eier: Lorentz Lorentzen

Skyld av 1 øre.

Bnr 23 Østvik

Eier: Bjarne Pedersen

Skyld av 4 øre.

76.24 Nytun - Henning Storhaug

Eier: Henning Storhaug

Skyld av 2 øre.

1895

Henning Johan Zal Pedersen Storhaug

Henning er født den 10.6.1895 på bruket Storhaugen på denne gård (76-12). Han er sønn av Peder Jørgen Kristian Hansen og Nikoline Elena Hansdtr.

Bnr 25 Solstad

Eier: Kristian Kristiansen

Skyld av 3 øre.

Bnr 26 Bjørklund

Eier: Paul Aakre

Bnr 27 Solisind

Eiere: Kirsti og Rold Daling

Tomt - skyld av 1 øre.

Bnr 28 Bukkøyene

Eier: Tor Anvik

Skyld av 3 øre. Kjøpt i den tid han var distriktslege i Rødøy.

Bnr 29 Vika

Eier: Håkon Hansen

Tomt - skyld av 1 øre.

Bnr 30 Nordvaag

Eier: Ingolf Johannessen

Tomt - skyld av 1 øre.

Bnr 31 Gammelstuplassen

Eier: Kolbjørn Lorentzen

Tomt - skyld av 1 øre.