Gården Svinvær (69) - bruk og plass

Bruk nr 2 Nordvik

1950

Eier - Peder Gabrielsen

Matrikkelutkastet av 1950.

Gård Svinvær 69 - bruk nr. 2 Nordvik.
Skyld av 10 øre.
Hjemmelsinnehaver: Peder Gabrielsen.

69 02

Gabriel Andreas Tomassen

1865 folketellingen

FOLKETELLINGA 1865:
Bosatt som 12 år gammel sønn hjemme hos foreldrene på gården Vassdal (under Rødøy 74-1).

1900 folketellingen

Gabriel er bosatt som husmand med jord og fisker på Storøy-Nordviken under gården Svinvær 69-1. Han bor der med kona Elisabeth og 8 barn.

EKTEFELLE og BARN:

Mer om Georg:

Georg er år 1900 bosatt som 18 år gammel fisker hjemme hos foreldrene på plassen Storøy-Nordviken under gården Svinvær 69-1.

Georg får en DATTER: Anka Edvarda

Barnemor: Kanutte Nikoline Zal Jensen

1904 døpt datter: Anka Edvarda

1904.33P 30.06.1904 15.09.1904 06.07.1904 Anka Edvarda U ungk og fisker Georg Gabrielsen Kjettnes 1882
pige Kanutta Nikoline Sal Jensen 1884
Anmeldt af Edv. Jakobsen

Bnr 3 Sørvika

1950

Eier - Albert Ringø

Matrikkelutkastet av 1950.
Gård Svinvær 69, bruk nr. 3 Sørvika.
Skyld av 20 øre.
Hjemmelsinnehaver: Albert Ringø.

Bruk nr 4 Storvold

2005

Andel overdradd

Andel av gnr 60, bnr 4 er overdradd fra Jenny Bertine Larsen til Håkon Johan Larsen (30.09.2005). Overdragelsen omfatter også eiendom i Meløy kommune.

1995

Andel overdradd

Andel av gnr 69, bnr 4 er overdradd fra Einar Tobias Eilertsen til Lillian Eilertsen (21.12.1999),

1950

Eier - Kåre Eilertsen

Matrikkelutkastet av 1950.
Gård Svinvær 69, bruk nr. 4 Storvold.
Skyld av 42 øre.
Hjemmelsinnehaver: Kåre Eilertsen

Bnr 5 Fjellmoen

1950

Eier - Georg Gabrielsen

Gård Svinvær, bruk nr. 5 Fjellmoen.
Skyld 15 øre.
Hjemmelsinnehaver: Georg Gabrielsen

Bnr 6 Nordre Svinvær

Handelsstedets SVINVÆR

Utskilt fra bnr 1

PLASSENE

1875 FT

Husmann - Petter K. Larsen

FOLKETELLINGEN 1875:
001 01 Petter K. Larsen 1833 Rødø S. og Pr. hf g Husmand med Jord, Fisker, tildels af Fattigvæsenet b
002 01 Serene Olsdatter 1833 Haus S. og Pr. Hans Kone g b
003 01 Saras Pettersen 1864 Rødø S. og Pr. s b
004 01 Hedevik Pettersdatter 1866 Rødø S. og Pr. d b
005 01 Ludvig Pettersen 1870 Rødø S. og Pr. s b
006 01 Elling Pettersen 1874 Rødø S. og Pr. s b

Udsæd-Husdyr:

Utsæd: b1/4 po 1/4
Husdyr: ku1 få4

Bosatt her tidligere