Gård Svinvær (69) - Hvid familien (1715-1855)

Til hovedsiden

Men også andre bodde her - er omtalt nederst på siden

Andre:
Jakob
Nils Olsen

Hans - Mikal og Arnt Hvid - far og sønn og sønnesønn

Tre generasjoner med HVID familien i Svinvær

Etter den tid kom flere andre som eide og drev stedet videre - først Bang, sø Falk og Ringkjøp. Og så de siste eiere med flere generasjoner - "Danelsan".
Lenke videre til de neste eiere....

JUUL familien

Denne familien eide og drev borgerleiet Svinvær i mange år før Hvid familien kom. Omtale og lenke her senere,

69.00 1855 Arnt Schønning Hvid

1855

Skipper Anders Bang Æsvik blir nye eier

Svinvær gikk ut av Hvid familien da det ved skjøte av 5. mai, tinglyst 11.september 1855, ble solgt til skipper Anders Bang for 2000 spd.

1833

Eier av gården Svinvær

Ved auksjonsskjøte av 27. juni 1833 ble Arnt eier av gården Svinvær og gården Otervær m/Skogsholmen for 1600 spd. Ved kontrakt av 16. april 1862 og 10 mai 1864, bortforpakter han Otervær til Raffel Jonsen, mot en årlig avgift på 10 spd. Otervær med underliggende Skogsholmen ble senere ved skjøte av 30.7., tinglyst 26. september 1865, solgt til handelsmand O.J. Jæger, Selsøyvik for 150 spd.

1813

Arnt Schønning Hvid

MIKAL JAKOBSEN:
I 1813 er Arnt nevnt som gjestgiver på Svinvær. Han var tilstede ved det berømmelige bryluppet i Selsøyvik da Rødøypresten Ingier drakk seg full og gav presten i Lurøy, Rasxh, Juling (ørefiken m.m. etter kildene).

1833 - 1865

Om underliggende gård 70 Otervær

Ved auksjonsskjøte av 27. juni 1833 ble Arnt eier av gården Svinvær og gården Otervær m/Skogsholmen for 1600 spd.

Ved kontrakt av 16. april 1862 og 10 mai 1864, bortforpakter han Otervær til Raffel Jonsen, mot en årlig avgift på 10 spd.

Otervær med underliggende Skogsholmen ble senere ved skjøte av 30.7., tinglyst 26. september 1865, solgt til handelsmand O.J. Jæger, Selsøyvik for 150 spd.

69.01 Svinvær Havn - 1816 Hans Hvid

Sølvskatten 1816

Fornavn:Hans
Etternavn: Hviid
Innskudd:15-0-0 spd-ort-sk
Bosted: Svinvæhr
Dato:1816-10-03
Sølvskatten 1816, nr. 57: Nordland amt, Helgeland fogderi, 1816-1823

69.00 1847 Michael Hvid

1847

Døde her 19. april 1847

1816

Sølvskatten 1816

Fornavn: Michel
Etternavn: Hviid
Innskudd:100-0-0 spd-ort-sk
Personmerknader: Actbr.No. 3460
Bosted: Svinvæhr
Dato:1816-10-03
Sølvskatten 1816, nr. 57: Nordland amt, Helgeland fogderi, 1816-1823

1802

Jektskipper (eier)

Fornavn Mihel
Etternavn: Hvidt
Gårdsnavn: Svinvæhr
Merknad:
havt 1 Jægt i brug og fører Handel, svarer

1801 FT

Borger-skipper og gjestgiver - Michael Hvid

001 01 Michael Hviid 44 Husbonde 1te ægteskab Borger skipper og giæstgiver
002 01 Elen Kierstina Schøning 37 Hans kone 1te ægteskab
003 01 Hans Blix 15 Deres søn Ugift
004 01 Arent Schønning 12 Deres søn Ugift
005 01 Karen Sophia Schønning 9 Deres datter
006 01 Hartvig Ollaus Hviid 4 Deres søn
007 01 Ane Blix 2 Deres datter
008 01 Johan Christian Hviid 1 Deres søn
009 01 Jon Amundsen 40 Tjeneste dreng Ugift
010 01 Jacob Olsen 29 Tjeneste dreng Ugift
011 01 Petter Andreas Larsen 24 Tjeneste dreng Ugift
012 01 Benonetta Lundemand 24 Stue pige Ugift
013 01 Ane Kierstina Kristensdatter 66 Børne opvarterske Ugift
014 01 Elen Andersdatter 31 Tjeneste pige Ugift
015 01 Martha Dortha Iversdatter 37 Tjeneste pige Ugift

1788

Blir eier av borgerleiet Svinvær

MIKAL JAKOBSEN: Faren Hans Blix Hvid døde antagelig i 1788 og mora flytta til sin datter Anne, som var gift med en kjøpmann i Bergen. Derfra utferdiges skjøtet 29.10.1788 på borgerleiet Svinvær til Mikal Hvid. Den 30. juni 1788 fikk han bevilling til å drive handel og gjestgiveri i Svinvær. Mikal drev Svinvær som gjestgiveri i forbindelse med Jægtebruk frem til 1820.

EKTEFELLE og BARN:

1801 FT

Ektefelle: Elen Kierstina Schøning

Født ca 1764
1801: 002 01 Elen Kierstina Schøning 37 Hans kone 1te ægteskab

Viet 1784 03 17

Fornavn:Michael
Etternavn: Hvid
Rolle: brudgom
Stilling/stand: SKIPPER
Rolle: brur
Navn: Elen Christina Skiønning
Stilling/stand: SØSKENDEB
SKIPPER M.H. MED SITT SØSKENDEBARN ECS, VIET I HUUSET, KONGEL.BEV.
Ministerialbok for Rødøy prestegjeld, Rødøy sokn 1777-1819 (1836P)

1801 - 1805

Datter: Sophia Maria Kildal Michaelsdtr

Kirkeboka for Rødøy - døpte:
1801. Sophia Maria Kildal Michaelsdtr. Michael Hvid. Elen Hvid, madme.
MIKAL JAKOBSEN: Hun ble født etter folketellinga 1801. Døde 4 år gammel.

1799 ca

Datter: Ane Blix Hvid

Født ca 1799
1801: 007 01 Ane Blix 2 Deres datter

1797 ca

Sønn: Hartvig Ollaus Hvid

Født ca 1797
1801: 006 01 Hartvig Ollaus Hviid 4 Deres søn

1792 ca

Datter: Karen Sophia Schønning Hvid

Født ca 1792
1801: 005 01 Karen Sophia Schønning 9 Deres datter

1789 ca

Sønn: Arent Schønning Hvid

Født ca 1789.
1801: 004 01 Arent Schønning 12 Deres søn Ugift

1786 ca

Sønn: Hans Blix Hvid

Født ca 1786
1801: 003 01 Hans Blix 15 Deres søn Ugift

1800

Sønn: Johan Christian Hvid

Født 1800
1801: 008 01 Johan Christian Hviid 1 Deres søn

1801 FT

Tjenestedreng: Jon Amundsen

Født ca 1761
1801: 009 01 Jon Amundsen 40 Tjeneste dreng Ugift

1801 FT

Tjenestedreng: Jacob Olsen

Født ca 1772
1801: 010 01 Jacob Olsen 29 Tjeneste dreng Ugift

1801 FT

Tjenestedreng: Petter Andreas Larsen

Født ca 1777
1801: 011 01 Petter Andreas Larsen 24 Tjeneste dreng Ugift

1801 FT

Stuepige: Benonetta Lundemann

Født ca 1777
1801: 012 01 Benonetta Lundemand 24 Stue pige Ugift

1801 FT

Børne oppvarterske: Ane Kierstina Kristensdtr

Født ca 1735
1801: 013 01 Ane Kierstina Kristensdatter 66 Børne opvarterske Ugift

1801 FT

Tjenestepige: Elen Andersdtr

Født ca 1770
1801: 014 01 Elen Andersdatter 31 Tjeneste pige Ugift

1801 FT

Tjenestepige: Martha Dorthea Iversdtr

Født ca 1764
1801: 015 01 Martha Dortha Iversdatter 37 Tjeneste pige Ugift

1758

Hvor fra

MIKAL JAKOBSEN: Faren Hans Blix Hvid døde antagelig i 1788 og mora flytta til sin datter Anne, som var gift med en kjøpmann i Bergen. Derfra utferdiges skjøtet 29.10.1788 på borgerleiet Svinvær til Mikal Hvid. Den 30. juni 1788 fikk han bevilling til å drive handel og gjestgiveri i Svinvær. Mikal drev Svinvær som gjestgiveri i forbindelse med Jægtebruk frem til 1820.

69.00 1788 Hans Blix Hvid

1715-1788 ca

Handelsmann og skipper - Hans Blix Hvid

Kilder

Mikal Jakobsen sin beskrivelse

MIKAL JAKOBSEN: Hans var født ca. 1715 som sønn av stiftsskriver i Salten Michel Hvid, f.1680, d. 1758 i Gildeskål, bosatt på Mjønes i Skjerstad. Hans døde antagelig i 1788 og enken flyttet til Bergen, til sin datter Anne. Herfra utferdiges skjøtet 29.10.1788 på borgerleiet til sønnen Michael. Hans Blix Hvid bodde først på Mjønes i Skjerstad, men i 1758 solgte han stedet til sorenskriver Schønning og flyttet til Svinvær, som han da hadde kjøpt på auksjon etter tidligre eier Peder Juul. I 1760 oppretter Han bygdefarskontrakt med almuen i Rødøy og Meløy om å holde dem med forsvarlig jektebruk. I 1763 anføres han som eier av 2 jekter. I 1769 oppretter han ny kontrakt med almuen, antagelig har den første vært misligholdt. Samme år der det ny innkallelse til sjøkrigstjeneste på Håkonsvern fra Nordland. Med Hvids jekt ble det sendt 4 ungdommer til Bergen. I 1744 fikk Hvid bevilling som "udeliggerhandler" på stedet Svinvær, samtidig som han holdt jektbruk. 16.mai 1777 får han bevilling til å drive handel på Svinvær og blir slik Trondhjemsborger. I 1779 har han fremdeles 2 jekter. Samme år er han en av de ialt 18 jekteskippere i Rødøe gjeld.

Hans Blix Hvid hadde 6 søsken. En av disse var broren Johan Christian Hvis, som var den største godseieren på Helgelan, og som også var eier av en rekke gårder i Rødøy, bl.a. Myken.

Kilder

Felleshistorien side 269:

FELLESHISTORIA 269:..."Alikevel ble det inngått kontrakter mellom skippere og bønder gjennom resten av århunderet, og prinsippene om inndeling ble opprettholdt. Hans Hvid i Svinvær stevnet Anders Iversen Nord Vernes i 1782 i henhold til en kontrakt han hadde inngått med bøndene i 1769. Anders innrømmet at den halve våg han bygslet i gården etter Peder Nilsen var tilsagt Hvids bygdefar, men samtidig bygslet han en våg etter sin far, og denne var tilknyttet et annet bygdefar. Retten bestemte at Anders skulle sende 1/3 av sitt gods hvert år med Hvidsjekt, men kunne fordele godset mellom stevnene som han ville."

Kilder

Felleshistorien side 262:

FELLESHISTORIA 262: "....I Svinvær tapte Juulfamilien handelsmakten etter Jochums konkurs. Hans bror Peder drev litt tilfeldig jektebruk sammen med en gradvis minkende handel. HANS HVID, sønn av stiftskriveren i Salten Michel Hvid, og bror til Ingeborg Hvid som da drev Grønnøy sammen med sin andre mann, Hans Angell, kjøpte handelsstedet ved auksjon over Peders dødsbo i 1757. Borgerleiet på Træna hadde vært endel av Juuls inperium, og det er mulig at det nå kom på Hans bror; Peter Angel i Åkviks hender. I alle fall var det Peter som drev leiet ved hjelp av en handelsbetjent fra slutten av 1760-årene."

Kilder

Benkestok

BENKESTOKKBOKA, side 75 har også en omtale av ham.

EKTEFELLE og BARN:

Ektefelle: Karen Sophie Schønning

BENKESTOKBOKA, side 75:
Er nevnt der.

DEN NORDENFJELDSKE DEL AV SLEKTEN BLIX FRA JEMTLAND:
Karen var datter av fogd i Salten fra 1667 og stiftsskriver fra 1672, Erik Hanssønn Blix f. 1667 og bosatt på Mjønes i Skjerstad.

MIKAL JAKOBSEN: Faren Hans Blix Hvid døde antagelig i 1788 og mora flytta til sin datter Anne, som var gift med en kjøpmann i Bergen. Derfra utferdiges skjøtet 29.10.1788 på borgerleiet Svinvær til Mikal Hvid. Den 30. juni 1788 fikk han bevilling til å drive handel og gjestgiveri i Svinvær. Mikal drev Svinvær som gjestgiveri i forbindelse med Jægtebruk frem til 1820.


SKIFTER I RØDØY:
Skifte gården Svinvær 1793 etter avdøde Karen Sciønning. Sønn: Ole Hvidt Selsøyvik. Michel Hvid, sønn: Arvetomten. Anne Maria Blix Hvidt, datter som er gift med Peter Jørgensen Bergen. (Merknad fra innskriver: Hun var da flytta til Bergen og døde der).

1755-1817

Datter: Anne Blix Hvid

Født i Skjerstad 21. juli 1755. Døde i Bergen 25. september 1817.
MIKAL JAKOBSEN: Faren Hans Blix Hvid døde antagelig i 1788 og mora flytta til sin datter Anne, som var gift med en kjøpmann i Bergen. Derfra utferdiges skjøtet 29.10.1788 på borgerleiet Svinvær til Mikal Hvid. Den 30. juni 1788 fikk han bevilling til å drive handel og gjestgiveri i Svinvær. Mikal drev Svinvær som gjestgiveri i forbindelse med Jægtebruk frem til 1820.

1751-1808

Sønn: Ole Hartvig Hvid

Født i Skjerstad og døde Ballstad i Lofoten 3.9.1808.
Ole Hartvig Hvid ble eier av SELSØYVIK og omtales mer der.

Ole MR 1769

66 Svinvær, manntallsruller 1769: Ole Hansen Hvid (17) født her. Frisk.

1750

Datter: Olava Anne Marie Hvid

Hun var født mens familien bodde i Skjerstad og døde like etter hun var født.

1758-1847

Sønn: Mikael Blix Hvid

Født her ca 1758, og blir den som overtar driften av handelsstedet Svinvær fra faren. Omtalt foran her.

1769 MR

Manntallsrullene: Mikael Blix Hvid

66 Svinvær, manntallsruller 1769: Mikal Hansen Hvid (11) frisk. Født her.

ANDRE 1769:

1769 MR

Jon Andersen

66 Svinvær, manntallsruller 1769: Joen Andersen, (19) f. Segelfor, frisk og før, angav seg selv som 26 år.

Jon Andersen: Segelfore

Lenke dit.

1769 MR

Lars Hansen

66 Svinvær, manntallsruller 1769: Lars Hansen (20) Bergen, frisk.

Lars Hansen: BERGEN

Lenke.

1769 MR

Elias Olsen

66 Svinvær, manntallsruller 1769: Elias Olsen (36), f. Ørtfjellet, frisk og før. Har begaaet leiemaal 1765. (ueke barn 1765).

Elias Olsen = Ørtfellet

Lenke.

1769 MR

Anders Sjursen

66 Svinvær, manntallsruller 1769: Anders Sjursen (34) f. Aagnes. Frisk.

Anders Sjursen = Aanes

Sønn av samen Sjur Larsen på gården Aanes (36). Omtalt der som gift og med familie.

1769 MR

Toulev Hermandsen

66 Svinvær, manntallsruller 1769: Toulev Hermandsen (28) f. Brevigen, Liden og blind på et øye. I Fnnmarken.

Toulev Hermandsen = Breivik

Lenke dit.

Og de ANDRE her i samme tid som HVIDene - 1715 - 1855

69.00 1801 Tomas Kristophersen

1801 FT

Husmann: Tomas Kristophersen

016 02 Tommas Kristophersen 44 Mand 1te ægteskab Jordløs husmand og fisker
017 02 Beret Olsdatter 66 Hans kone 2dt ægteskab
018 02 Kiersten Pedersdatter 35 Hændes datter Ugift
019 02 Kristopher Tommassen 18 Deres søn Ugift
020 02 Bergitha Olsdatter 6 Foster datter

69.00 1783 Nils Olsen

Nils Olsen

EKTEFELLE OG BARN:

Ektefelle: Karen Hansdtr

1783

Viet

Viet 1783 brudgom Nils Olsen ungkar og husmann, født og bosatt Svinvær. Brur Karen Hansdtr, pige.
Ministerialbok for Rødøy prestegjeld, Rødøy sokn 1777-1819 (1836P)

69.00 1778 Jakob Jonsen

Jakob Jonsen

Usikkert om han var bosatt her, da hans bosted ikke er oppgitt. Bruren er oppgitt å være født og bosatt Svinvær.

EKTEFELLE og BARN:

1778

Viet 1778

Brudgom Jacob Jonsen, brur Berithe Eliasdtr, født og bosatt Svinvær. Ungkar og pige.
Ministerialbok for Rødøy prestegjeld, Rødøy sokn 1777-1819 (1836P)

Forlovelsesdato:
09-05-1778

Ektefelle: Beret Eliasdtr

Nevnt 1778 da de inngikk enkteskap.

69.00 1769 Henrik Nilsen

1769 MR

Husmann Henrik Nilsen

66 Svinvær, manntallsruller 1769: Husmann Henrik Nilsen (55).