Gård Kjetvik (54) bruk nr 1

54.01

1994

Eier: Jim Roald Mathisen

Hjemmel 6.7.1994.

54.01 Peder Mathisen

Eier og bruker: Peder Mathisen

EKTEFELLE OG BARN:

Sønn: Per Ivar Mathisen

Var noen år eier av Tjong Nedre 59-05 Åsheim. Lenke dit.

54.01 Gabriel Mathisen

1959

Utskilt herfra

Bruks nr 6 ble utskilt herfra 07.11.1959.

1958

Utskilt herfra

Bruks nr 5 ble utskilt herfra 29.12.1958.

1950

Eier og bruker - Gabriel Mathisen

Skyld av 54 øre
Matrikkelutkastet av 1950:

1925

Gårdeier

Gabriel kom fra gården Verang (43) - som sønn av en gårdeier der. Lenke dit.

Han kjøpte gården fra enken etter forrige eier - som var Benjamin Benonissen.

54.01 - Benjamin Benonissen

1910 FT

Eier og bruker - Benjamin Benonissen

FOLKETELLINGEN 1910:
001 01 Benjamen Benonisen 06.03.1853 Rødøy hf g Gaardsbrug, selveie, noteie b
002 01 Jonette Johansdatter 13.10.1853 Mo, Helgel. hm g Husholdningsvæsen b
003 01 Anna Petersdatter 1887??.01??.10?? Rødøy H.?? f. ug Hus- & gaardstell b
004 01 Lise Pettersdatter 25.03.1892 Rødøy H.?? f. ug Hus- & gaardstell b
005 01 Johan Pedersen 26.01.1896 Mo i Helgel. tj ug Fiskeri og gaardsarbeide b
006 01 Maren Tomasdatter 02.05.1872 Rødøy fl ug Søm mt
007 01 Anton Olsen 19.09.1852 Rødøy fl g Fiskeri og jordbrug mt
008 01 Albert Lorntsen 04.06.1853 Rødøy fl ug Fiskeri og landbrugsarbeide mt
009 01 Hans Hartvigsen 20.02.1879 Rødøy fl ug Fiskeri og landbrugsarbeide mt
010 01 Olaf Sørensen 07.02.1890 Rødøy fl ug Fiskeri og landbrugsarbeide mt
011 01 Sjønning Tollefsen 09.05.1880 Borge Lofoten fl g Fiske og selveie mt

1902

Bruk nr 3 går fra her

Bnr 3 er matrikulert og tinglest 24.9.1902.

1900 FT

Eier og bruker - Benjamin Benonissen

FOLKETELLINGEN 1900:
001 01 Benjamin Benonisen 1853 Rødøy herred* Hf g Fisker og gårdmand b
002 01 Jonetta Johansdatter 1853 Rødøy herred* Hm g Gårdmandskone b
003 01 Benoni Olsen 1821 Rødøy herred* Bedstefar e Uformuende b
004 01 Jørgen Kristiansen 1881 Rødøy herred* Pleiebarn ug Pleiesøn (fisker) b
005 01 Anna Pettersdatter 1886 Rødøy herred* Pleiebarn ug Pleiebarn b
006 01 Elise Pettersdatter 1892 Rødøy herred* Pleiebarn ug Pleiebarn b

1881

Eier av gården

Benjamin kjøpte gården fra forrige eier - Lars Andreas Olsen.

54.01 Lars Andreas Olsen

1910 FT

Føderaadsmann Lars Andreas Olsen

FOLKETELLINGEN 1910:
012 02 Lars Olsen 17.06.1844 Rødøy hf g Kaarmand, bidrag fattigvæsn b
013 02 Lorentse Lorntsdatter 1857 Rødøy hm g Hus- og fjøsstell b
014 02 Bernt Larsen 11.03.1882 Rødøy s ug Fiskeri og snedkerarbeide b
015 02 Inga Larsdatter 1892??.07.07 Rødøy d ug Husstell f
016 02 Jens Larsen 1902??.08.03 Rødøy s ug Søn b
017 02 Levie Larsdatter 20.12.1904 Rødøy d ug Datter b
018 02 Peter Olsen 14.04.1820 Rødøy fl e Off. understøttelse b

1900 FT

Føderaadsmann Lars Andreas Olsen

FOLKETELLINGEN 1900:
007 02 Lars Olsen 1845 Rødøy herred* Hf g Føderaadsmand b
008 02 Lorense Lorentsdatter 1857 Rødøy herred* Hm g Føderådskone b
009 02 Ole Johan Larsen 1888 Rødøy herred* S ug søn b
010 02 Inga Larsdatter 1892 Rødøy herred* D ug Datter b
011 02 Mathilde Larsdatter 1894 Rødøy herred* D ug Datter b
012 02 Martin Larsen 1896 Rødøy herred* S ug Søn b
013 02 Aksel Larsen 1897 Rødøy herred* S ug Søn b
014 02 Signe Larsdatter 08.06.1900 Rødøy herred* D ug Datter b

1881

Salg

Solgte gården til ny eier - Benjamin Benonissen

Ektefelle: Lorentse Lorenstdtr

1900: 008 02 Lorense Lorentsdatter 1857 Rødøy herred* Hm g Føderådskone b

BARN:

1900

1900: 014 02 Signe Larsdatter 08.06.1900 Rødøy herred* D ug Datter b

1896

1900: 012 02 Martin Larsen 1896 Rødøy herred* S ug Søn b

1894

1900: 011 02 Mathilde Larsdatter 1894 Rødøy herred* D ug Datter b

1892

010 02 Inga Larsdatter 1892 Rødøy herred* D ug Datter b

1888

009 02 Ole Johan Larsen 1888 Rødøy herred* S ug søn b

1897

013 02 Aksel Larsen 1897 Rødøy herred* S ug Søn b

1877

Gårdeier

Skjøte fra handelsmann Johan Jensen Havnø i 1877.

54.01 Karl Andersen

1900/1910

Husmann på "Skillevik"

Ved senere tellinger er han bosatt på Skillevik.

1896

Leieavtale

Tinglyst en "leieavtale" her den 16.9.1896. Leie på bnr 1 - det må være husmannsplassen her-

1875 FT

Eier og bruker - Karl Andersen

001 01 Karl Anderssen 1837 Rødø Sogn hf g Selveier Grdbrg., Fisker b
002 01 Anne Kristoffersdatter 1833 Mo Pr. Kone g b
003 01 Kristian Olsen 1862 Mo Pr. s af No. 2 b

Utsæd/husdyr:

Karl Anderssen
Utsæd: by1 po1
Husdyr: he1 ku3 ka1 få12 gj1

1874

Bruk nr 2 skilles ut fra gården

Tinglyst bnr 2 den 8.6.1874.

1873/1874

Eier og bruker Karl Andersen

54.01 Anders Pedersen

1875

Delings og skyldsetingsforretning

Bruk nr 1 av gården Kjetvik deles i to like deler, det blir da et bruks nr 2.

1873-1874

Selger gården til Karl Andersen

1865 FT

Eier og bruker: Anders Pedersen

001 01 Anders Pedersen 71 Rødø Præstegj g Selveier, Gaardbr, Fisker
002 01 Karen Hansdatter 74 Rødø Præstegj hans Kone g
003 01 Peder Andersen 34 Rødø Præstegj deres Søn ug Tjener
004 01 Carl Andersen 27 Rødø Præstegj deres Søn ug Tjener
005 01 Jens Andersen 25 Rødø Præstegj deres Søn ug Tjener
006 01 Elen Andersdatter 31 Rødø Præstegj deres Datter ug hjælp

Utsæd/husdyr:

Bruker: Anders Pedersen
Utsæd: by1 1/2 po4
Brukers yrke: Selveier, Gaardbr, Fisker
Husdyr: he1 ku6 få16 gj1

54.01 Hans Jakobsen

1832/1833

Eier og bruker: Hans Jakobsen

Får kongelig skjøte på gården